Ziņu arhīvs
< Jūnijs 2008 >
p o t c p s s
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2022. gada 14. augusts
Vārda dienas: Zelma, Zemgus, Virma

DIENAS LOZUNGS

No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz
uzticēts, no tā vairāk atprasīs.
Lk 12:48b

Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Dan 9:15–18; 1Kor 12:1–11; Lk 18:9–14
Ps 82; Jer 23:23–29; Ebr 11:29–12:2; Lk 12:49–56

Krāsa: zaļa

Bīskapa Meinarda diena

Jes 61:1–3; 1Pēt 5:1–4; Mt 28:16–20

Krāsa: sarkana

Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs!? Kas vēl tik augstu sēdies, kas vēl tik tālu saredz – gan debesīs, gan uz zemes, kas pieceļ no pīšļiem nabago?
Ps 113:57a

Kristus Jēzus, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi
iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un, tapis pēc cilvēka līdzības, Viņš pazemoja sevi.
Flp 2:67a, 8a

Joz 6:15–27;
Apd 22:30–23:11;
Mk 2:1–12

lasīt vairāk >

Noslēgusies LELB 24. ārkārtas Sinode

Sestdien, 7. jūnijā, notika LELB 24. ārkārtas Sinode, kas pieņēma vairākus Baznīcas tālākajai darbībai nozīmīgus lēmumus. Lai gan lēmumi lielākoties bija saistīti ar LELB praktiskās dzīves jautājumiem, to pieņemšanas galvenais mērķis ir atbalstīt Baznīcas darbu Dieva valstības celšanā.

Sinodes pirmajā daļā LELB Virsvaldes sekretārs Artis Eglītis sniedza ziņojumu par LELB saimniecisko darbību. Viņš ieskicēja vēsturisko situāciju līdz LELB darba nozaru izveidei 2004. gadā. Viņš arī norādīja, ka, sākot ar 2005. gadu tika uzsākta jauna prakse LELB budžeta veidošanā, katrai nozarei plānojot savu darbību un budžetu atbilstoši visas Baznīcas darbības stratēģiskajiem mērķiem. Pa šo laiku ir tikuši apzināti LELB rīcībā esošie resursi un  izvērtētas  iespējas tos efektīvi lietot nākotnē. Savā pārskatā A.Eglītis raksturoja arī esošo budžeta situāciju un budžeta sadalījumu LELB pārvaldes, darba nozaru un to pakļautībā esošo organizāciju darbībai. Noslēgumā viņš vērsa uzmanību uz turpmākajiem 10 gadiem izstrādāto plānu Baznīcas nozaru darbam, ko LELB Revīzijas komisija atzinusi kā būtisku pozitīvu pavērsienu turpmākajā LELB finanšu plānošanā un kontrolē.  

Sinodē ziņojumu par LELB finansiāli saimniecisko auditu sniedza LELB Revīzijas komisija, kas  sadarbībā ar pieaicinātiem auditoriem bija veikusi gan LELB grāmatvedības uzskaites auditu, gan arī izvērtējusi LELB Virsvaldes un nozaru līdzšinējās darbības rezultātus un turpmākos darbības plānus.

Būtiskākais no Sinodes lēmumiem bija Garīdznieku atalgojuma sistēmas finanšu plāna apstiprināšana, kas paredz pāreju uz centralizētu mācītāju atalgošanu, sākot ar š.g. 1. jūliju. Šis jautājums izraisīja plašas diskusijas sinodāļu vidū. Kritika galvenokārt bija vērsta uz plāna realizācijas veidu un detaļām, neapšaubot to, ka šāds projekts pēc būtības Baznīcai ir svarīgs un nepieciešams. Ar aptuveni 2/3 Sinodes balsu vairākumu Garīdznieku atalgojuma sistēmas finanšu plāns tika apstiprināts.

Sinode apstiprināja arī iepriekš prāvestu iecirkņu mācītāju konventos un mācītāju konferencēs izskatītos un apspriestos noteikumus par mācītāju kalpošanu, kā arī jauno draudzes nolikumu, kas ir būtisks draudzes darbību reglamentējošs dokuments.

Ņemot vērā, ka viens no Revīzijas komisijas līdzšinējiem dalībniekiem mācītājs Hanss Jensons ir apstiprināts par nākamo Finanšu komisijas vadītāju un tādēļ neturpinās darbu Revīzijas komisijā, LELB Sinode viņa vietā darbam Revīzijas komisijā ievēlēja mācītāju Martinu Sammu.

Sinode noklausījās arī mācītāja Andra Krauliņa ziņojumu par Bīskapa Kārļa Irbes fonda līdzšinējo darbību un turpmāko fonda izmaksu kārtību. Uz šī ziņojuma pamata Sinode pieņēma lēmumu par tālāko Bīskapa Kārļa Irbes fonda darbību, to integrējot Garīdznieku atalgojuma sistēmā.

Sinode arī lēma, ka turpmākās draudžu iemaksas LELB vispārējo vajadzību nodrošināšanai 2009. un 2010. gadā pieaugs par 1 latu gadā. Tajā pat laikā draudzēm ir iespēja pāriet uz 10% maksājumu no draudzes ienākumiem Baznīcas kopējo vajadzību segšanai.

Sinodes noslēgumā Misijas komisijas vadītājs Ojārs Freimanis uzrunāja klātesošos, vēršot viņu uzmanību uz misijas nozīmi draudzēs Latvijā. Savukārt, stāstot par Saldus Sv. Gregora skolas aktīvo darbību pēdējā gada laikā, skolas direktors mācītājs Artis Druvietis pateicās sinodāļiem par atbalstu un aizlūgšanām un ar prieku atzina, ka gadu atpakaļ lolotie sapņi šobrīd jau īstenojas dzīvē. Mācītājs Artis Druvietis īpaši atzīmēja pieredzētos Dieva varenos darbus misijas brauciena laikā Ugandā, Āfrikā. Uz Sinodi no Īrijas bija atbraucis arī Īrijas draudzes mācītājs Uģis Brūklene, kurš aicināja visas draudzes aktīvāk sadarboties ar viņu, palīdzot apzināt un aizsniegt tos LELB draudžu locekļus, kas patlaban atrodas Īrijā.

„Pateicos par mierīgo, cieņas pilno garu, kādā varējām šo Sinodi noturēt,” Sinodes izskaņā sacīja arhibīskaps Jānis Vanags. „Brīnumus, kādus Dievs ir darījis Ugandā, viņš ir darījis arī Latvijā. Aicinu visus sirsnīgi un pastāvīgi lūgt Dievu par šodien Sinodē pieņemtajiem lēmumiem.”

 

Ziņa publicēta 2008.06.07 19:47.
 » skatīt visus dienas ierakstus
 » skatīt visus mēneša ierakstus
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2022 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »