Ziņu arhīvs
< Maijs 2008 >
p o t c p s s
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021. gada 24. oktobris
Vārda dienas: Renāte, Modrīte, Mudrīte

DIENAS LOZUNGS

Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu!
(Rm 12:21)

22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ech 37:15–28; Flp 1:3–11; Mt 22:15–22
Ps 126; Jer 31;7–9; Ebr 7:23–28; Mk 10:46–52

Krāsa: zaļa

Mans Gars paliks ar jums, nebīstieties.
(Hag 2:5)

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs Svētā Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā.
(Rm 15:13)

Jer 36:1–10; Apd 14:8–18; Lk 7:36–50

lasīt vairāk >

Nodibina Rīgas Svētā Gara draudzi

"Šis brīdis ir apliecinājis, ka mūsu lūgšanas ir uzklausītas. Ingu, piedod, ka atņēmu tev ideju!" Rīgas Svētā Gara draudzes dibināšanas dienā – Vasarsvētkos, 11. maijā – Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītāju Ingu Daukstu uzrunāja evaņģēlists Edmunds Pavārs. Svētku laikā atklājās, ka Dievs dažādos laikos dažādiem cilvēkiem ir licis sirdī sapni par draudzes nodibināšanu Imantā.

Autore: Inga Reča

Kad ideju dāvā Dievs

Izrādījās, jau vairākus gadus Rīgas Sv.Jāņa draudze par to ir lūgusi. 2005. gada 11. februārī Imantas kultūras centrā pirmo reizi sanāca lūgšanu grupa, kuras iniciators bija Edmunds Pavārs, lai lūgtu par garīgo atmodu Imantā. Nezinot par lūgšanu grupiņu, mācītājiem Artim Druvietim un Rinaldam Grantam, braucot vilcienā garām Imantai un Zolitūdei, gandrīz vienlaicīgi ienākusi prātā doma – kāpēc tik plašā Rīgas teritorijā, kurā dzīvo tik daudz cilvēku, nav sava dievnama un draudzes?

"Neko daudz nezinājām par domām, kas brāļiem un māsām bijušas iepriekš, bet Dievs pieveda pirmos cilvēkus, kuriem bija karsta vēlēšanās Imantā organizēt Alfa kursu," atzinās mācītājs Artis Druvietis. Tas bija 2006. gads, kad domubiedru komanda bieži braukājusi mašīnā pa Imantas un Zolitūdes ielām un lūgusi.

"Jo vairāk iepazinām šo rajonu, jo vairāk to iemīlējām. Lai organizētu pirmo Alfa kursu, pie lielveikaliem izdalījām vairākus tūkstošus flaijeru, aplīmējām stabus, izmantojām gaismas reklāmas tramvaja pieturās. Bet lielākais darbs bija lūgšanas – lūdzām paši un aicinājām citus aizlūgt," par draudzes pirmsākumu "tehnisko" pusi stāsta mācītājs.

Arī draudzes nosaukums – Rīgas Svētā Gara draudze – ienācis lūdzēju sirdīs neatkarīgi vienam no otra. Nebija nekādu šaubu, ka tieši Svētais Gars ir bijis tas, kas visu šo notikumu ir iniciējis un aicinājis ļaudis to piepildīt.

"Šodienas draudzes dibināšanas sapulce ir viens mirklis, kad varam paraudzīties atpakaļ un priecāties līdz ar eņģeļiem un debesu pulkiem, kas gavilē par to, kādā veidā tiek īstenota Dieva griba – cilvēki darīti par Kristus mācekļiem. Līksmot par to, ka ceļinieki uz elli kļūst par ceļiniekiem uz debesīm," sacīja mācītājs Druvietis.

Megasvētki Imantā

2008. gada 11. maijs Imantā bija pieckārši svētki – Vasarsvētki, Ģimenes diena, draudzes dibināšanas diena, bīskapa Džeralda Kvitegereza no Ugandas viesošanās un pirmo piecu jaunās draudzes locekļu iesvētību diena.

Arhibīskaps Jānis Vanags, kurš uzrunāja jaunos Baznīcas locekļus, uzsvēra, ka iesvētības Vasarsvētkos, Svētā Gara draudzes dibināšanas dienā – tas ir ļoti svētīgi: "Jūs varbūt tagad domājat – paldies Dievam, esam izgājuši mācību, šodien mūs iesvētīs un viss būs pabeigts. Ja jūs tā domājat, tad šo visu neesat pareizi sapratuši, jo īstenībā tagad tikai pa īstam sāksies! Iesvētei mūsu Baznīcā ir divas nozīmes: pirmā – jūs pilnā mērā topat uzņemti Kristus draudzes un šīs konkrētās draudzes kopībā.

Piederēt draudzei ir svarīgāk nekā mēs dažkārt domājam. Baznīca ir daudz vairāk nekā vieta, kur atnākt Dievu lūgt. Svētajos Rakstos par Baznīcu ir teikts, ka tā ir Kristus miesa šajā pasaulē. Kad Kristus dzīvoja pasaulē, Viņš bija tas Kungs, caur kuru Dievs runāja uz cilvēkiem. Tagad, kad Viņš ir uzkāpis debesīs un sūtījis savu Svēto Garu, Viņa miesa – Baznīca – ir tā vieta pasaulē, kur Dievs satiekas ar cilvēkiem un runā ar mums. Kā 4. gadsimtā teica Svētais Kipriāns – ārpus Baznīcas nav pestīšanas. Āmen! Dziļa taisnība, jo ārpus Kristus nav pestīšanas.

Tas, ka jūs esat uzņemti pilnā mērā Kristus Baznīcā, ir viens no svarīgākajiem notikumiem jūsu dzīvē. Tās nav beigas, bet sākums pilnvērtīgai kristieša dzīvei. Jo, kalpojot Kristum, jūs atrodat sevi. Kalpojot Kristum, jūs ļaujat Viņam kalpot jums. Šai draudzei tas īpaši būs vajadzīgi.

Otra iesvētes nozīme ir: jūs kļūstat līdzdalīgi svētajam mielastam – Svētajam Vakarēdienam. Pēdējo vakariņu biķerī Kristus pasniedza mācekļiem visu to, kas notika pie krusta Golgātā, kur Viņš kā upuris izpirka visus pasaules grēkus, nomazgāja visas vainas un pavēra ceļu Svētā Gara ienākšanai un darbībai cilvēkā. Šajā biķerī Kristus savai Baznīcai pasniedza visu savu nopelnu. Tad, kad mēs svinam Svēto Vakarēdienu, Viņa upuris un krusts ir tikpat reāli klātesošs šodien kā toreiz. Tas tiek jums pasniegts Svētā Vakarēdiena maizē un vīnā. Mūsu Baznīca māca, ka caur Svētā Vakarēdiena sakramentu cilvēkiem tiek pasniegts Svētais Gars.

Un tad, kad jūs svētdienas rītā domājat – iet uz baznīcu vai neiet, tad atceraties, kāpēc jūs nākat. Jūs nākat uz dievkalpojumu pēc Svētā Gara. Jo Svētais Gars ir saņemams, satverams ne vairs tā kā Vasarsvētku dienā, bet Svēto Garu mēs saņemam caur ārējiem līdzekļiem – caur Dieva Vārda sludināšanu un svētajiem sakramentiem. Tāpēc doties uz baznīcu svētdienā ir svarīgākais jūsu dzīvē, ko jūs varat darīt regulāri."

Kad dzīvei ir mērķis un jēga

Tā droši vien nav nejaušība, ka četri no pieciem pirmajiem draudzes locekļiem nav jaunieši, bet cilvēki ar lielu dzīves pieredzi.  

Tamāra Moruse, kurai ir 78 gadi, ir no tās paaudzes, kurai laiks, kad vajadzēja iesvētīties, iekrita Otrā pasaules kara juku laikos, un iesvētīšana toreiz izpalika. "Ilgus gadus pavadīju Vācijā, tur gāju uz dažādām draudzēm, bet tā īsti nepiederēju nevienai. Tagad esmu pensijā un Latvijā, – kad uzzināju, ka Imantā dibinās draudzi, sajutu aicinājumu šurp nākt. Man te ļoti iepatikās – gaisotne, laipnie un mīļie ļaudis.

Šodien esmu ļoti laimīga. Retam ir tāda laime būt klāt šādā skaistā mirklī, kad notiek jaunas draudzes dibināšana un iesvēte. Sākumā jau mazliet kautrējos, ka savos gados neesmu iesvētīta. Bet, ja reiz man tāds liktenis bijis… Galu galā Dievs uzdāvināja man īpašu dāvanu," atzina Tamāra Moruse.

Māra Graudule arī daudzus gadus pavadījusi savas draudzes meklējumos – apmeklējusi dievkalpojumus gan Rīgas Lutera draudzē, gan draudzē "Prieka Vēsts". "Mani šurp paaicināja studiju biedrene no Starptautiskā Bībeles institūta. Šī draudze ir tieši tas, ko gribēju! Jo kristietim ir jābūt savā vietā un jābūt savam uzdevumam. Domāju, ka kalpošana draudzē ir pats svarīgākais, lai stiprinātu savu ticību un saņemtu to, ko draudze dod. Tieši kalpošana draudzē var sniegt cilvēkam visu to, kas viņam pietrūkst. Ar prieku pieņemšu jebkuru darbu, ko man uzticēs," Māra Graudule ir ļoti apņēmīga.

Viņa uzskata, ka nākošajā dzīves posmā ir jāpaspēj izdarīt to, kas nav paveikts jaunībā. "Tagad konkrēti zinu, kur eju un kāpēc es to daru. Zināt mērķi – tas dod saturu dzīvei. Tas ir vajadzīgs, lai varētu turēties pretim ikdienai." Viņu arī nebaida, ka jaunajā draudzē gandrīz viss jāsāk no nulles.

Arī trīs draudzes vīri – Magnuss Romaņuks, Rūdolfs Upāns un jaunākais no visiem – 20 gadus vecais Elvijs Gulbis – uzskata, ka tā nav nejaušība, kas atvedusi viņus uz topošo Imantas draudzi.

"Mums visiem būs vienas debesis!"

Klātesošos uzrunāja arī bīskaps Džeralds Kvitegereza, ar kuru mācītājs Artis Druvietis gada sākumā iepazinās Ugandā. Viņš izteica lielu prieku būt klāt tik nozīmīgā brīdī kā jaunas draudzes dibināšana.

Sprediķī viņš aicināja kristiešus būt atkarīgiem nevis no sajūtām, bet balstīt savu kalpošanu Svētā Gara spēkā un Viņa vadībā: "Kad Jēzus augšāmcēlās, Viņš lūdza par saviem mācekļiem un teica – esiet piepildīti ar Svēto Garu, un deva viņiem arī spēku iet un sludināt pa visu pasauli – arī uz Latviju un uz Ugandu. Daži kristieši ir tukši, viņi staigā miesas spēkā, viņiem nav nekāda priekšstata par Dieva vārdu, viņi nezina, kas ir Svētā Gara banka. Ja tu esi spēcīgs kristietis, tu pats esi Svētā Gara banka! Jūs esat ļoti nepieciešami šajā pasaulē. Dievs caur jums vēlas mainīt Latviju. Bet Viņš nevar to darīt, ja jūs to darāt savā, ne Svētā Gara spēkā."

Bīskaps Džeralds izteica arī vēlējumu nevērtēt cilvēkus pēc ādas krāsas: "Mēs visi esam cilvēki. Iekšpusē mēs visi esam vienādi. Nevērtējiet pēc ārpuses, tā var maldināt. Esmu pārliecināts un no visiem sirds dziļumiem ticu, ka mums būs vienas debesis. Es neticu, ka būs atsevišķas debesis melnās, baltās un dzeltenās rases pārstāvjiem. Būs tikai vienas debesis – kristiešiem. Mums būs vienas debesis! Vai es drīkstu pravietot? Mans krēsls debesīs stāvēs blakus jūsu krēslam, un mēs sēdēsim pie viena galda!"

Draudze augs un veidosies

Mācītājs Artis Druvietis, kurš pats svētdienās mēro ceļu no Saldus, kur vada Svētā Gregora skolu, ir pārliecināts, ka neatkarīgi no grūtajiem laikiem, Dievs pats ceļ savu draudzi. "Draudze jau nav vienā dienā izveidojama, tā aug un veidojas gluži kā zīdainis. Tā ir izauguši vairāki darba virzieni – lūgšanu grupa, Alfa kurss, mājas grupa, pašā centrā, protams, – dievkalpojums. Bet nu jau veidojas jaunas kalpošanas – starta pozīcijā ir bērnu un jauniešu kalpošana, vairākas mājas grupas."

Lai arī šobrīd varbūt šķiet, ka pirmie divdesmit draudzes dibinātāji reāli nevar uzbūvēt savu dievnamu, mācītājs Druvietis domā, ka tomēr šis notikums nav aiz kalniem: "Dievnams – tā ir nākamā vai aiznākamā pietura. Pavisam drīz parādīsies sludinājumi, kas aicinās ziedot dievnama celtniecībai Imantā."

Bet, kamēr tā vēl nav, visi Imantas un Zolitūdes iedzīvotāji tiek laipni gaidīti un aicināti katru svētdienu plkst. 17.00 uz dievkalpojumu kultūras centrā "Imanta" (braukt ar 4. tramvaju līdz pieturai Kleistu iela).  


Attēlā: Megasvētki Imantā – Vasarsvētki, Ģimenes diena, iesvētības un jaunas draudzes dibināšanas diena vienlaicīgi. Foto: Inga Reča
 

Fotogaleriju "Rīgas Svētā Gara draudzes dibināšana Imantā" var skatīt sadaļā BILDES: ?ct=parskats&fu=e&id=3 

 

Ziņa publicēta 2008.05.19 12:46.
 » skatīt visus dienas ierakstus
 » skatīt visus mēneša ierakstus
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2021 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »