Vakara programmā: slavēšana, aizlūgumi par dažādām baznīcām, pareizticīgo un armēņu baznīcas dziedājumi, bīskapu un mācītāju uzrunas, kā arī sanākušo aizlūgumi vienam par otru un sadraudzība. Starpkonfesionālajam pielūgsmes un slavēšanas vakaram izvēlēti vārdi no Vēstules Efeziešiem: “Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus.” (Ef. 2:19-20)

‍Pasākumā plāno piedalīties arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags un palīgbīskaps Rinalds Grants.