2021. gada 18. septembris
Vārda dienas: Liesma, Elita, Alita

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 28.Sinode notiks š.g. 6.augustā Rojas brīvdabas estrādē

iesūtīts: 2021.08.06 07:48

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Sinode (LELB Satversmē - Latvijas
Sinode) ir LELB augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcējas vismaz reizi trijos
gados. 28. Sinodes lozungs ir “… mēs kalposim Tam Kungam.” (Jozua 24:15b).
Kārtējai Sinodei bija jānotiek jau 2020.gada jūnijā, bet Covid-19 krīzes dēļ
tā tika pārcelta par gadu. Latvijas Sinodes dalībnieki ir arhibīskaps,
bīskapi, Virsvaldes locekļi, prāvesti, draudžu mācītāji un palīgmācītāji,
mācītāju pienākumu izpildītāji un draudžu delegāti – draudžu priekšnieki vai
citas draudžu pilnvarotas personas. Sinodi sasauc un sagatavo Virsvalde, to
atklāj arhibīskaps un vada Sinodes ievēlēts prezidijs.

Latvijas Sinodes uzdevumi ir pieņemt vai grozīt LELB Satversmi, izdot
Baznīcas noteikumus vai atcelt un grozīt pastāvošos noteikumus, apstiprināt
LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju, apstiprināt jaunas vai
likvidēt pastāvošās LELB darba nozares, lemt jautājumus par LELB attiecībām
ar valsti un citām konfesijām, lemt par LELB dalību starptautiskās baznīcu
apvienībās, dibināt diecēzes un ievēlēt diecēžu bīskapus, noteikt draudžu
iemaksu apjomu LELB vispārējām vajadzībām, noklausīties un apspriest
pārskatus par LELB saimniecisko un garīgo dzīvi.

LELB sastāv no 3 diecēzēm un 16 prāvestu iecirkņiem, kuros ietilpst 288 LELB
draudzes visā Latvijas teritorijā. LELB pārvaldes iekārta ir sinodāli
episkopāla - Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija ir Sinode, bet Baznīcas
vadītājs ir arhibīskaps. Baznīcas darbību saskaņā ar Sinodes lēmumiem
pārvalda Virsvalde, kas ir LELB Sinodes izpildinstitūcija. 

Sinodes darba kārtībā ir arhibīskapa, bīskapu, Virsvaldes sekretāra un LELB
Revīzijas komisijas ziņojumi, kuri jau ir uzklausīti diecēžu sapulcēs.
Sinode Rojas brīvdabas estrādē sāksies ar svinīgu dievkalpojumu un
arhibīskapa uzrunu. Tad sekos aktuālo jautājumu apspriešana un lēmumu
pieņemšana:
  • Par labojumiem LELB Satversmē un saistītajos dokumentos;
  • Par labojumiem LELB draudžu nolikumā;
  • LELB revidentu vēlēšanas;
  • Par labojumiem LELB Sinodes kārtības rullī;
  • Par Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā pievienošana LELB;
  • Par Garīgo darbinieku atalgošanas sistēmas vadlīnijām 2021. -2024.gadam;
  • Par LELB budžeta vadlīnijām 2021. -2024.gadam; 
  • Par Izstāšanos no Eiropas Protestantu baznīcu apvienības;
  • Par iestāšanos Starptautiskajā luterāņu padomē.
Aktuālie 28.Sinodes dokumenti jau tagad ir izsūtīti draudžu delegātiem un ir
pieejami LELB mājaslapā http://www.lelb.lv.

Informāciju sagatavoja LELB Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs Kaspars
Upītis
kaspars.upitis@lelb.lv, 29274847
« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2021 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »