2021. gada 16. aprīlis
Vārda dienas: Mintauts, Alfs, Bernadeta

Par iespējām kalpošanai mūsu baznīcās ārkārtas situācijas laikā, sagaidot Lieldienas

iesūtīts: 2021.03.26 19:09

Mīļie prāvesti, draudžu mācītāji un draudžu priekšnieki!

Šis jau ir otrais Lieldienu gavēņa un Lieldienu laiks, ko mēs izdzīvojam ārkārtējā piesardzības un attālinātas darbošanās situācijā. Gan mūsu Baznīcai kopumā, gan draudzēm nācies rēķināties ar ierobežojumiem kontaktos ar brāļiem un māsām un sapulču formāta izmaiņām un vēlēšanu pārcelšanu. Dažviet tas radījis līdz šim nepieredzētas grūtības un mācījis mūs vairāk izmantot mūsdienu attālinātas saziņas tehnoloģijas. Mēs vairāk mācāmies novērtēt cilvēcisku nepastarpinātu kontaktu un uzturēt garīgo lūgšanu saikni, ilgojoties un cerībā uz drīzu iespēju būt kopā, kad varēsim cits citam spiest roku un apkampties Miera sveicienam.

Šo otrdien, 23.martā, Tieslietu ministrija sasauca Latvijas reliģisko organizāciju pārstāvjus uz konsultatīvo padomi, lai izskaidrotu Ministru kabineta noteiktos nosacījumus reliģiskajām organizācijām Lieldienu laikam. Saskaņā ar MK lēmumu ārkārtas situācija ir noteikta līdz 6.aprīlim. Tas nozīmē, ka Lieldienas mēs sagaidām vēl rēķinoties ar jau zināmajiem pulcēšanās ierobežojumiem un piesardzības pasākumiem.
Vienīgās izmaiņas ir saistībā ar darbības laikiem dienā pirms Lieldienām, t.i., no 3. līdz 4. aprīlim, kad ir atļauts baznīcas atvērt no pl. 6.00 rītā līdz 1.00 pēc pusnakts.

Praktiskajām vajadzībām šeit apkopojam nosacījumus, ko mēs ievērosim draudzēs ārkārtējās situācijas laikā:

 • Dievkalpošana draudzēs notiek laikā no pl. 6.00 līdz pl. 20.00 (izņemot Lieldienu sagaidīšanas nakti Klusajā sestdienā, līdz 1.00 pēc pusnakts).
 • Dievnamos un telpās, kur notiek dievkalpošana, vienlaikus var atrasties tikai tāds personu skaits, kas nepārsniedz 20 % no telpu kapacitātes, ievērojot, ka uz katru apmeklētāju tiek nodrošināti 10 telpas kvadrātmetri. Piemēram, ja dievnamā ir 300 kvm, tad tajā vienlaicīgi drīkst atrasties 30 cilv.
 • Draudžu mācītāji kalpo, vadot dievkalpojumus, draudzei ierastajos laikos, tos īpaši neizsludinot un nepulcinot draudzi.
 • Nenotiek klātienes pasākumi, sapulces un sadraudzības. Padomes un valdes sēdes ir noturamas attālināti.
 • Mutes un deguna aizsegi ir jāvalkā gan dievlūdzējiem, gan arī garīdzniekiem, kuri nevada liturģiju, neiestāda Dievgaldu. Vēl ir norādījums, ka būtu jāuzvelk maska sprediķotājam kancelē, ja apakšā atrodas dievlūdzēji, klausītāji.
 • Garīdzniekiem, kuri vada dievkalpojumu, iestāda Dievgaldu, sprediķo un vada liturģiskās lūgšanas ir atļauts nelietot sejas maskas, ja attālums līdz draudzei ir no 5m. Dievgaldu izdalot sejas maska ir uzvelkama.
 • Klātienē nav atļauti koru mēģinājumi.
 • Draudzes locekļi drīkst apmeklēt dievnamu, ievērojot skaita, drošības un higiēnas nosacījumus (distances ievērošana, maskas vilkšana un roku dezinfekcija).
 • Distance starp dievlūdzējiem no dažādām mājsaimniecībām ir lielāka par 2m. Vajadzētu pielūkot, lai dievlūdzēji nesēž viens aiz otra.
 • Ārpus dievkalpojumiem drīkst notikt tikai Kristības, Laulības un Bēres, kurās var piedalīties līdz 10 cilvēkiem.

Vēl joprojām vajag pie draudzes ziņojuma dēļa izlikt informatīvus plakātus par piesardzības pasākumiem.
 • Brīdinājums, ka telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 • Brīdinājumu par 2m distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.
 • Mutes un deguna aizsegu lietošanas nosacījums.
 • Roku higiēnu un dezinfekcijas nosacījums.
 • Informācija, ka dievnamā vai dievkalpošanas telpās drīkst vienlaicīgi atrasties līdz noteiktam dievlūdzēju skaitam.

Paliekot mājās, draudžu locekļi aicināti kopt savu ticību ar pieejamiem līdzekļiem – noturot mājas svētbrīžus, lasot Sv.Rakstus un lūdzot, klausoties mācītāju uzrunas un attālināti piedaloties dievkalpojumos, ko pārraida mūsu draudzes, kuras jau iepriekšējā pandēmijas vilnī parādīja, ka to spēj paveikt kvalitatīvi un iedvesmojoši. Aicinām mudināt un ieteikt savējiem šīs vietnes un dalīties ar saitēm.

Tāpat aicinām atbalstīt savas draudzes ar ziedojumiem, jo šajā laikā mūsu draudzēs tāpat ir izdevumi, kas saistās ar mācītāja atalgošanu, dievnama uzturēšanu un citi izdevumi. Varam piedomāt, kā cilvēkiem atgādināt par ziedošanu un darīt pieejamu draudzes ziedojumu kontu, kā arī atvieglot ziedošanu ar mūsdienīgiem līdzekļiem.

Noslēgumā vēlos informēt, ka Virsvalde ir izskatījusi pirmajā lasījumā izmaiņas Noteikumos par draudžu padomju, valžu un revidentu vēlēšanām, kas paredz iespēju noturēt vēlēšanas daļēji attālināti, balsojot pagarinātā periodā, lai vēlēšanas varētu notikt arī šajā vai līdzīgā pulcēšanās ierobežojumu laikā. Izmaiņas stāsies spēkā tikai pēc tam, kad tās vēl atbalstīs Kapituls un Virsvalde pieņems galējo variantu šā gada jūnija sēdē.

Tomēr, kamēr labojumi Noteikumos vēl nav pieņemti un pulcēšanās ierobežojumi ir noteikti, mēs nevaram rīkot vēlēšanas. Draudzēs, nāksies iecelt pārvaldi. Pārvaldes sastāvu iesaka draudzes mācītājs, kurš www.draudzes.lv sadaļā “Vēlēšanas”, B apakšpunktā: “Pārvaldes komisija” ievada komisijas sastāvu, kurā noteikti jābūt draudzes mācītājam, mantzinim un revidentam. Informācija nonāk Draudžu daļā un iecirkņa prāvestam, kurš to virza uz diecēzes kapitulu, kas attālinātā sēdē, pēc iespējas drīzākajā laikā, ieceļ draudzes pārvaldi, kuras pilnvaru laiks ir viens gads. Šajā laikā, cerams, būs iespējams sarīkot draudzes sapulci, kurā varēs notikt padomes, valdes un revidentu vēlēšanas.

Novēlot svētīgu mūsu Kunga Jēzus Kristus Ciešanu laiku un ar līgsmu prieku sagaidīt Kristus Augšāmcelšanās svētkus,

Dzintars Laugalis,
Garīgā personāla un draudžu daļas vadītājs
Ikšķilē, 2021.gada 25.martā
« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2021 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »