2021. gada 26. janvāris
Vārda dienas: Ansis, Agnis, Agneta

Bīskapu sveicini Kristus dzimšanas svētkos

iesūtīts: 2020.12.24 20:39

Baznīcas vaļā svētkos!
 
Kristus piedzimšanas svētku laikā baznīcas ir vaļā, jo Ziemsvētku svinēšanas iemesls ir saistīts ar Baznīcu. Latvijas identitāti veido kristīgas vērtības, un tas izpaužas arī tajā, ka šīs dienas ir brīvdienas, lai apcerētu un svinētu unikālo notikumu, no kura sākās gadu atskaite, drīz jau 2021 gads. Šoreiz nevaram sanākt lielākā pulkā, bet arī toreiz Betlēmē pie Jēzus kūtī nebija pūļi. Varbūt bija mājsaimnieki, bija dzīvnieki, pēc kāda laika tur nonāca gani, vēlāk tiem piepulcējās Gudrie vīri. Viņi arī uzreiz visi nebija kopā, bet nāca pa vienam vai pa grupām.
 
Baznīca šajā laikā var simbolizēt kūti, kuru varam apmeklēt. Šis nams slejas, jo Jēzus toreiz piedzima, un paaudze pēc paaudzes ir ieticējusi vēstij par to, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kas atpestī savu tautu no grēkiem un tās sekām, kas ir nāve. Īpaši šajā laikā ir svarīgi ieraudzīt gaismu no debesīm, Dieva Dēlu, kas iemiesojās Jēzū Kristū, un caur Viņu iemiesojās mīlestība, kas ir stiprāka par nāvi un ir to uzvarējusi.
 
Liepājas diecēzē esam bagāti ar daudzām baznīcām - senām un jaunām, mazām un lielām. Baznīcas ir dekorētas kā parasti uz Ziemsvētkiem, daudzviet tajās, līdzās eglei, var redzēt arī ‘Betlemīti’, kas vizuāli ar figūru palīdzību attēlo šo stāstu. Dažās baznīcās, kamēr tās ir atvērtas, skan mūzika, dziesmas un lasījumi. Notiek arī dievkalpojumi un svētbrīži (sīkāku informāciju par to jāmeklē katrā draudzē). Diecēzes mājaslapā ievietojām mums zināmo informāciju par to, kad baznīcas durvis svētku laikā būs vaļā.
 
Aicinu izmantot laiku, kurā ir tik daudz ierobežojumu darīt ko citu, lai vēl vairāk pārdomātu šo svētku būtību. Mums ir skaistais bērna Jēzus mātes Jaunavas Marijas piemērs - pēc tam, kad viņa bija dzirdējusi ganu atkārtojam eņģeļa teikto ”es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” /Lk 2:10-11/ - “Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī.” /Lk 2:19/ Šodienas informācijas pārpilnajā laikmetā ir īpaši svarīgi izvēlēties, pie kādas informācijas apstāties, kam es ļaušu formēt savas domas, kam es ļaušu iesakņoties manā sirdī, lai tajā mājotu miers, un mana mute runātu no sirds pārpilnības. Pārdomām ir pieejams gan plašs garīgās literatūras klāsts, gan interneta resursi. Ir iespējas no vairākām draudzēm, tai skaitā arī diecēzes katedrāles un prokatedrāles, skatīties dievkalpojumu pārraides un ierakstus (info diecēzes un LELB mājaslapā).
 
Mēdz teikt, ka Ziemsvētki ir dāvanu laiks. Varētu vienkārši atgādināt neaizmirst arī ziedot savai draudzei, ja ne citādāk, tad caur internetbanku. Tomēr, manuprāt, tāds aicinājums būtu nepietiekams un nepilnīgs. Jo, vispirms, bērns Jēzus ir Dieva dāvana mums, aiz žēlastības un bez mūsu nopelna, Dievs sūta savu Dēlu, lai atbrīvotu mūs no grēka gūsta un dāvātu mums mūžīgo dzīvību. Tā ir dāvana ar mūžības vērtību. Ja to apzināmies un tam ticam, tad pateicībā bērna Jēzus priekšā ziedojam sevi pašus. Gudro vīru bērnam pienestās dāvanas simboliski izteica - Viņš ir Ķēniņš (zelts), Dievs (vīraks) un Pestītājs Kristus/Svaidītais (mirres). Ja Viņš ir arī mans Ķēniņš, es labprāt došu Viņa valstībai desmito tiesu no tā, ko Viņš man dod. Ja Viņš ir mans Dievs, es pielūgšu Trīsvienīgo Dievu un vienīgi Viņu. Ja esmu savienots ar Kristu kristībā, esmu gatavs arī ar Viņu dzīvot, ciest un mirt, lai kopā ar Viņu arī augšāmceltos uz mūžīgo dzīvošanu.
 
Izsaiņosim šo Dieva dāvanu mums lēni, uzmanīgi un ar lielu pateicību, bijību un prieku!
 
Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus!

+Hanss Martins Jensons
Liepājas bīskaps


Liepājā, 19.12.2020. A.D.


Kristus mīļotie, brāļi un māsas!

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Titus 2,11

Attālināts sals, attālināts ziemas aukstums,
Attālināts cilvēks cilvēkam
Smaidam maska priekšā
Vien acis stāsta vēsti sakot,
Miers ar jums!

Neparasts gads, neparasts svētvakars. Tomēr gribas vaicāt, vai nebūtu savādi, ja viss būtu šajā brīdī kā iepriekš, kā citus gadus, kā vienumēr bijis!?
Pandēmija sajaukusi mūsu ierasto dzīvi, to jūtam tik dažādās izpausmes formās. Baznīcas kalendāram gan tā klāt netiek - atkal ir Ziemsvētki!
Kristus dzimšanas gaisma ir spēcīgāka par jebkuriem nelabvēlīgiem apstākļiem. Tā atkal īpašā veidā pieskaras šai pasaulei un aizskar cilvēku sirdis. Mēs drīkstam klusi tuvoties silītei un zemoties pie bērna, caur kuru pie mums vēlas nākt pats Dievs!

Dievs vēlas būt ar mums, un tam ir tikai viens tāpēc - tāpēc, ka Viņš tik ļoti šo pasauli mīlējis!
Dievs vēlas būt ar mums, un vienīgais tāpēc ir tas, ka tāpēc Viņš devis savu vien piedzimušo Dēlu!
Dievs vēlas būt ar mums, tik tāpēc, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu!
Dievs vēlas būt ar mums, tikai tāpēc, ka Viņš savā Delā mums sagatavojis mūžīgo dzīvību!
Lai atspīdējusi žēlastība mūsu sirdīs piepilda tā, ka Dieva tuvumu izjūtam kā vēl nekad savā mūžā!
Šajos dievišķi tik ne parastajos svētkos sirsnīgi sveicu visus Daugavpils diecēzes prāvestus, mācītājus, evaņģēlistus, draudžu priekšniekus, visus kalpotājus, un ikvienu, kam sirds un acis vēsta -
Kristus Glābējs ir klāt!

Dieva vadību, svētību un pasargāšanu 2021., tā Kunga žēlastības gadā!
+ Einārs Alpe
Daugavpils bīskaps
« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2021 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »