2020. gada 14. jūlijs
Vārda dienas: Oskars, Ritvars, Anvars

In memoriam

iesūtīts: 2019.07.23 15:06
“Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm.” Lk 2:29-31

18. jūlija rītā Mūžībā devās Miervaldis Vanags (1927.01.10. – 2019.18.07.), kuru mēs pazinām ne tikai kā izcilu vācu valodas skolotāju un skrupulozu vācu valodas speciālistu (kopš 1990. gada viņš pasniedza LU Teoloģijas fakultātē vācu valodu un astoņus gadus tulkoja Lutera Akadēmijas viesprofesoru un pirmā rektora Reinharda Slenckas (Slenczka) lekcijas), bet arī kā mūsu arhibīskapa Jāņa Vanaga tēvu. Kā vācu valodas tulkotājs Miervaldis Vanags sadarbojies arī ar dažādām izdevniecībām, tulkojis vairākas R.Slenckas grāmatas, publicējies arī mūsu baznīcas izdevumā “Svētdienas Rīts”.

Miervaldis Vanags dzimis 1927. gada 1. oktobrī Liepājā sīkzemnieku Toma un Elizabetes ģimenē.

Mācījies Stroķu pamatskolā, Krotes Kronvalda Ata tautskolā un apguvis vijoļspēli Liepājas Mūzikas vidusskolā. 1949. gadā ieguvis izglītību Liepājas Valsts politehnikumā, 1950. gadā absolvēja Liepājas pedagoģisko skolu. Izglītību turpina, iestājoties Ļeņingradas Leshafta fiziskās kultūras institūta Rīgas filiālē,  kuru pabeidz 1956. gadā. 1966. gadā absolvē Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāti, kurā iegūst vācu valodas un literatūras specialitāti. 1976. gadā studē aspirantūrā Minskas Svešvalodu pedagoģiskajā institūtā. Zināšanas papildina ģermānistikas kursos Drēzdenes Tehniskajā universitātē (Vācija, 1980) un Maskavas Lomonosova universitātē (1985). 1992. gadā stažējas Gētes institūtā Murnauā (VFR). 1994. gadā Latvijas Universitātes (LU) Svešvalodu fakultātē iegūst filoloģijas maģistra grādu.

Miervalža Vanaga darba mūžs aizsākās 1949. gadā un līdz pat 1990. gadam (ar pārtraukumiem), strādājot kā skolotājam Liepājas un Liepājas rajona skolās. No 1956. līdz 1963. gadam Miervaldis strādājis par pasniedzēju un vecāko pasniedzēju Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā (LVPI) Fiziskās audzināšanas katedrā, bet no 1963. gada līdz 1986. gadam par pasniedzēju un vecāko pasniedzēju LVPI Svešvalodu katedrā. Desmit gadus (1975.-1985.) Miervaldis Vanags bija LVPI Svešvalodu katedras vadītājs.

Miervaldi Vanagu īpaši interesēja dažādi pētījumi par vācu valodu un valodas mācīšanas metodiku, viņš piedalījies zinātniskajās konferencēs Liepājā, Rīgā, Tartu, Minskā, Pjatigorskā, Drēzdenē. Kā LVPI Svešvalodu katedras vadītājs koordinējis arī bijušās PSRS Baltijas republiku pedagoģisko augstskolu svešvalodu katedru metodisko darbu. LU Teoloģijas fakultātē izstrādājis dažādus mācību materiālus.

No 1991. līdz 2010. gadam M.Vanags bija ievēlēts lektora amatā,  bija vācu valodas docētājs LU Teoloģijas fakultātē, no 1997. līdz 2005. gadam – tulks Lutera Akadēmijā (LA) Rīgā. Tulkojis viesprofesoru un LA pirmā rektora Reinharda Slenckas lekcijas dogmatikā, filosofijā, ētikā, Jaunās Derības ekseģēzē, Baznīcas vēsturē u.c. disciplīnās.

Kopš 1992. gada – tulkotājs dažādās izdevniecībās. Tulkojis vairākas teologa Reinharda Slenckas grāmatas, beidzamajos gados publicējies žurnālā “Svētdienas Rīts”. 

Laulībā (1951.g.) ar Mirdzu Vanagu dzimuši dēli Uldis un Jānis. Viņam ir 5 mazbērni – Zane, Mare, +Krists, Gatis, Elizabete un mazmazbērni Kārlis un Ailts.

Miervaldis Vanags bija visu ļoti cienīts un mīlēts pasniedzējs, draugs un kolēģis. Studentu un kolēģu atmiņā viņš paliks ar izcilo inteliģenci, neatkārtojamo humora izjūtu, spēju iedvesmot un pacelt, možo garu un veselīgo skatu uz dzīvi.

Izvadīšana 2.augustā ar dievkalpojumu no Liepājas Sv.Annas baznīcas plkst. 11.00. Apbedīšana – 16.00 Mārupes pagasta Mazcenu kapsētā. 

Lai Tā Kunga miers ir ar Miervaldi un viņa tuvajiem un mīļajiem!

« atpakaļ

© 2020 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »