2020. gada 05. jūnijs
Vārda dienas: Igors, Ingvars, Margots

Debesbraukšanas dienā

iesūtīts: 2019.05.30 09:40

Bet jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.”  Un, to pateicis, viņš, tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Ap.d.1:8-9

Žēlastība un miers Jums no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus.

Šodien mēs, kristieši, kuri dzīvojam gandrīz kā divi tūkstoš gadu atstatā šim debesbraukšanas notikumam, varam teikt: Āmen. Kristus apsolījums pie mācekļiem ir piepildījies. Svētais Gars caur apustuļiem un citiem Vārda apliecinātājiem cauri laikiem ir liecinājis un pulcinājis Dieva izredzētos vienā ticībā, kā Jeruzalemē, Jūdejā un Samarijā, tā arī Latvijā līdz pat pasaules galam.
Debesbraukšanas diena ir diena, kad Kristus savu mācekļu acu priekšā tika pacelts debesīs, mākonī, prom no to skatieniem. Iemiesotajam Dieva dēlam, kas pieņēma pazemīgā un lēnprātīgā kalpa veidu, piepildīdams Tēva taisnību līdz galam, bija jātiek uzņemtam un sēdinātam godībā pie Dieva labās rokas.

Vārds „godība” sevī ietver ko pilnīgu un varenu. Kad runājam par pasaules godību, iespējams ar to asociējam kādu cienījamu personu ar autoritāti. Piemēram - godājamo valsts prezidenta kungu. Jā, šodien, 30.maijā, 2019.gadā Latvijai ir jauns valsts prezidents - Egils Levits. Valsts augstākās amatpersonas amats ir īpaši cienījams un godājams, jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tomēr šī godība ir zemes godība, kas nebūt nav pretstatāma, bet arī nav salīdzināma ar Dieva godību. Tā ir cienījama un godājama, gluži kā pavēle bauslī par tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.  Arī Latvijai, tagad būs savs Levītu cilts pārstāvis, kas kalpos ar zobena varu, lai valstī nodrošinātu ārējo taisnīgumu un vārda brīvību, kā arī valsts vārdu nestu plašajā pasaulē.

Tomēr, līdzās laicīgajai zobenu varai pastāv arī garīgā zobenu vara.  Gara zobens - Dieva vārds, kas ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.  Ar šo Gara zobena godības kalpošanu Dievs pasaulē darbojas caur Kristus miesu, kas esam mēs, Dieva draudze.

Gara zobena kalpošanas godība nav saskatāma ar miesīgajām, bet gara acīm. Šī godības kalpošana ir paslēpusies aiz pazemības, lēnprātības un ciešanām. Gara godības kalpošana ir liecināšana par Kristus evaņģēliju. Par Dieva mīlestību uz pasauli Jēzū Kristū. Viņš, taisns būdams, uzņēmās uz sevi visu pasaules grēku nastu, lai pie krusta dāvātu ikvienam uzvaru pār grēku, nāvi un velnu. Šis ir evaņģēlijs - ticības vārds, kas apgraiza mūsu akmens nocietinātās sirdis un dara par miesas sirdīm. Neticību satriec ar ticības Vārdu, un tas ir Dieva darbs mūsos. Sūtīdams pār mums Tēva apsolījumu - Svēto Garu, tādai godības kalpošanai Viņš mūs ir izraudzījis.

Apgraizīti ne miesā, bet garā, mēs esam aicināti liecināt pasaulei par Kristus taisnību, kas pieder mums un ir vislielākais mierinājums un visdārgākā pērle. Aicinājums liecināt evaņģēliju pasaulei ir pasludināt, bet ne piedāvāt. Jo piedāvājot, mēs atņemam godu Dievam, bet pasludinot, viss gods pieder Viņam. Un tādu Garu mēs pazīstam - pilnu žēlastības un patiesības. Jo mana atsaukšanās piedāvājumam, ir tikai tukši spriedumi tai ticības dāvanai, kas nāk no dzīvā Dieva caur pasludināto evaņģēlija vārdu. Bet līdzās tam, mēs neatņemam Dievam godu pie Krusta caur saviem miesas darbiem, jo bez ticības, gluži kā Kains un viņa pienestie upuri, Dievam nevar patikt. Un tas ir vislielākais mierinājums cilvēkam, ka kristību sakramentā mēs ieejam Dieva sabatā, un, atstājušies no saviem miesas darbiem un miesas spriedumiem, dzīvojam mīlestībā, kurā Dievs mūs ir pulcinājis un uztur. Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs: saka Kristus. Un Tas ir Dieva Gars, kurš mūsos saka - Āmen.

R.Pētersons

« atpakaļ

© 2020 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »