2023. gada 26. marts
Vārda dienas: Eiženija, Ženija

DIENAS LOZUNGS

Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš pats kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.
Mt 20:28

Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena

Īj 33:23–28; Ebr 9:11–15; Jņ 8:46–59
Ps 130; Ech 37:1–14; Rm 8:6–11; Jņ 11:1–45

Krāsa: violeta

Vai tiešām Dievs mājo uz zemes?
1Ķēn 8:27a

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, Viņu ir atklājis.
Jņ 1:18

Jer 23:16–32 1Kor 9:19–27 Mk 8:31–9:1

lasīt vairāk >

Edgara Rumbas memoriālās fotoizstādes atklāšana

iesūtīts: 2019.05.27 12:41
1.jūnijā plkst. 10:00

Atzīmējot 115 gadus kopš izcilā latviešu luterāņu teologa, mācītāja Dr.theol.Edgara Rumbas dzimšanas, "Profesora Roberta Feldmaņa fonds" sadarbībā ar Lutera Akadēmiju Baznīcas vēstures dienas ietvaros 1.jūnijā plkst.10:00 rīko E.Rumbas memoriālās fotoizstādes atklāšanu viņa vārdā nosauktajā Lutera Akadēmijas auditorijā. Fotoizstādē, kas turpmāk paliks auditorijā, būs redzams E.Rumbas īsais, bet spraigais mūžs, papildināts ar citātiem no viņa darbiem.

Pasākuma 1.jūnijā no plkst.10:00-13:30 programma:
1.ieskats Edgara Rumbas dzīves gājumā “Mācītājs Dr.theol. Edgars Rumba (1904–1943), Dieva liecinieks dzīvojot un mirstot”, Mg.theol. Ilmārs Rubenis;
2. E.Rumbas memoriālās izstādes atklāšana;
3. Luterisma Mantojuma fonda jaunāko izdevumu prezentācija;
4. priekšlasījums “Luterāņi un čeka – pēdējais okupācijas cēliens, 1970tie un 1980tie gadi”, VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis, zvērināts advokāts un RSU pasniedzējs Linards Muciņš
5. diskusijas, kuras uzsāks profesors Jouko Talonens.

EDGARS RUMBA - mācītājs un ieslodzītais, teorētiķis un praktiķis, teoloģijas doktors, desmit valodu pratējs, zinātnieks, misionārs, dzejnieks, dvēseļkopis, izcils liturgs un homilēts, profesors, LELB Brāļu draudžu vadītājs, Latviešu Konversācijas vārdnīcas redkolēģijas loceklis, atdzejotājs, Baznīcas Virsvaldes loceklis, Jaunās Derības tulks, ekumēnists, Zviedrijas pavalstnieks, bet Latvijas patriots. Garīgais tēvs LELB Baznīcas tēvam Robertam Feldmanim.

Dzīve (1904-1943).
Edgars Rumba piedzima Lielvircavas “Strazdiņos”. 1928.gadā beidz Jelgava reālskolu Pjatigorskā, 1928.gadā beidz LU Teoloģijas fakultāti, 1933.gadā ar Upsalas Universitāti (Teoloģijas licenciāta grāds). 1929.gadā Valmierā ordinēts, kā vikārs kalpo Jelgavas Nikolaja draudzē, vēlāk pilda mācītāja pienākumus Rīgas Kristus draudzē, Akadēmiskajā draudzē un zviedru draudzē. Kopš 1933.gada strādā LU Teoloģijas fakultātē docents, vēlāk – profesora amatā. 1939.gadā E.Rumba aizstāv doktora disertāciju. 1941.gada 14.jūnijā kopā ar ģimeni  (māti, sievu Idu, 8 gadus jauno dēlu Ansgaru un 7 mēnešus jauno meitu Mariju) apcietināts un izsūtīts uz nāves nometni Sibīrijā.

Mantojums.
Edgars Rumba ir viens no ievērojamākiem latviešu luterāņu teologiem, kuri pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāka veidot mūsu Baznīcas teoloģisko tradīciju, kas vēlāk tika aprauta ar okupāciju. Viņa kalpošanas diapazonu Baznīcā var tikai apbrīnot: eklezioloģija, ārmisija, sistemātiskā teoloğija, reliģiju pētniecība, praktiskā teoloģija, ekumēnisms, brāļu draudzes un publiscistika. Izceļot un mācoties no mūsu tautas ievērojamiem rakstniekiem, māksliniekiem, politiķiem, mēs nedrīkstam aizmirst arī teologus un mācītājus. Rumbas kalpošana šodien veido būtisku daļu no Latvijas Baznīcas garīgā mantojuma, kas pēc 80 gadiem nav novecojis. Vēl vairāk - šodien tas ir lietojams kā piemērs tam, cik ļoti daudz viens cilvēks var piederēt un kalpot savai zemei un Baznīcai.

Martīrijs. Rumbas dzīves noslēgums apliecina, ka viņš Dievam un Latvijai piederēja un kalpoja dzīvojot un mirstot. Dievs lika viņam to apliecināt ar savu dzīvību.

Aicinājums atbalstīt E.Rumbas memoriālās fotoizstādes materiālu izgatavošanu ar ziedojumu:‍                                
‌                  Profesora Roberta Feldmaņa fonds‍                                           
                  Reģ Nr. 40008178759‍                                                
‌                  AS Citadele banka‍                                 
                  Konta Nr. LV43PARX0013132500001‍

‍Pilna afiša pieejama - šeit

« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2023 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »