2020. gada 26. septembris
Vārda dienas: Gundars, Kurts, Knuts

Lielajā piektdienā

iesūtīts: 2019.04.19 11:33
Kad pienāca sestā stunda, tumsa pārklāja zemi līdz devītai stundai. Un devītā stundā Jēzus sauca skaļā balsī: “Ēli, Ēli, lamā sabahtani!” – tulkojumā: “Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!” Daži no tiem, kas tur stāvēja klāt, to dzirdēdami, sacīja: “Redzi, šis sauc Eliju!” Tad kāds pieskrēja un iemērca sūkli etiķī; uzspraudis to niedres galā, tas sniedza viņam padzerties un teica: “Pagaidiet, redzēsim, vai Elija nāks viņu noņemt.” Bet Jēzus skaļi iekliedzās un nomira. Un tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz pat apakšai. Centurions, kas stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš, tā saukdams, bija miris, sacīja: “Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls!” (Mk 15:33-39)


              Lielā piektdiena – vienīgā diena cilvēces un Dieva vesturē, kur NOTIEK vārdi: no MŪŽĪBAS uz MŪŽĪBU. Dievs ir nokāpis no saviem augstumiem pie cilvēka līdz galam, nokāpis līdz  nāvei, tad, vēl zemāk līdz pazemei, lai satvertu nāvi, pasludinātu spriedumu sātanam un to visu sasietu savā Vārdā - Jēzū Kristū, un trešajā dienā atgrieztos atpakaļ savos augstumos.

 No mūžības uz mūžību - šie vārdi ir ceļš, kuru iet Dievs piepildot savu būtību – MĪLESTĪBU. Dievs aicina visu cilvēci ieiet šajā mīlestībā.

Cilvēki, kuri nepazīst Dievu, redz tikai nāvi, asinis, ciešanas. Viņuprāt Dievs ir nežēlīgs soģis un tiesnesis, jo pat savu Dēlu nav pažēlojis. Nav žēlojis tos, kuri pret Viņu kurn. Nav žēlojis pat veselas tautas tās noslaucīdams no zemes virsas.

Kur te var ieraudzīt mīlestību?

Dieva Vārds saka:,, Grēka alga ir nāve”. Tie, kuri pārkāpj un neievēro Dieva likumus, ir nolemti nāvei. Tas attiecas uz visām tautām un visiem cilvēkiem.

 Dieva Vārds ir dzīvs un tas nepārtraukti NOTIEK. Vienīgais veids, kā cilvēku pasargāt no šo vārdu (grēka alga ir nāve)  lāsta, ir to piepildīt, lai tas var NOTIKT vienreiz par visām reizēm.

Pēc grēkā krišanas, kura notika Ēdenes dārzā, cilvēks izkrita no savas vietas. Ne velti Dievs sauc Ādamu sakot: ,,Kur tu esi”(1 Moz 3:9). Ādams pazaudēja cilvēka vietu Dieva valstībā, bet Kristus to atguva.

Dieva lāsts:,,grēka alga ir nāve” NOTIKA Jēzus Krusta nāvē. Par to jau izsenis liecina pravietis Jesaja: ,,Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes. 53:5)

 Dievs ir MĪLESTĪBA. Dievs pats nostājas starp cilvēku un lāstu. Dievs pats Jēzū atņem cilvēkiem viņu grēkus un uzkrauj sev, pats kļūstot par grēku.

,,Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. .. To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība’’ (2.Kor. 5:19,21)

Lielajā piektdienā Dieva Dēls pilnībā piepilda gan savu, gan visu cilvēku cilvēcību, atdodot sevi ar visiem mūsu grēkiem nāvei. Līdz ar to, atņemdams viņai varu pār grēcīgo cilvēku. Visa vara, gan debesīs, gan virs zemes tiek nodota Kristum. Pie Krusta NOTIEK lāsta ,,grēka alga ir nāve” piepildījums. Šeit nomirst grēks un piedzimst piedošana.

 Dieva Godība caur pārplēstu priekškaru pamet Jūdu Templi, lai trešajā dienā piepildītu jaunuzcelto Templi - JĒZU KRISTU.

Centuriona teiktie vārdi: “Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls!” apliecina Jēzu par pilnīgu cilvēku, kurš kā tads mirst pie krusta ar visiem mūsu grēkiem, lai vēlāk celtos augšām kā pilnīgs Dievs.

Mums šodien Kristus ir jau piecēlies no miroņiem un sēž pie Dieva Visuvaldītāja labās rokas. Tomēr  mums jāatceras, ka šis ceļš no MŪŽĪBAS uz MŪŽĪBU sasniedz savu kulmināciju Lielajā piektdienā.

Lai Dieva miers un cerība jūs pavada šajā ciešanu laikā. Lai Lielās piektdienas notikums ļauj saskatīt ne tikai sāpes un ciešanas, bet galvenokārt to, ko šīs Jēzus ciešanas un Krusta nāve dod mums katram. Mūžīgo dzīvību Dieva valstībā.

,,Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt?” ..
,,ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.”

(Jņ. 14:1,2,6)

Kristus mīlestībā!
Jūrmalas iecirkņa prāvests
Arnis Eltermanis.


« atpakaļ

© 2020 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »