2021. gada 04. augusts
Vārda dienas: Romāns, Romualds, Romualda

Mācītāju konference 2019.gada 30.janvārī

iesūtīts: 2019.02.01 19:52
30. janvārī notika Mācītāju konference, kurā tika izskatīti priekšlikumi LELB Satversmes grozījumiem. Konference sākās ar Baznīcas tiesību nozares vadītājas Anitras Vanagas ziņojumu par iesniegtajiem priekšlikumiem un apspriešanas procesu, kas notiek atbilstoši Noteikumiem “Par kārtību kādā tiek sagatavoti LELB Satversmes grozījumu priekšlikumi”.

Mācītāju konferences vairākuma atbalstu guva visi sagatavotie un iesniegtie priekšlikumi: 19 Baznīcas tiesību komisijas priekšlikumi, 7 Virsvaldes sekretāra Romāna Ganiņa priekšlikumi, 2 Liepājas Diecēzes bīskapa H.M.Jensona priekšlikumi, no kuriem 1 priekšlikums par diakona amatu vēl nav pietiekoši izstrādāts, bet konference sniedza konceptuālu piekrišanu šai idejai, 1 Bīskapu kolēģijas priekšlikums par Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas pakāpenisku pievienošanu LELB un 1 priekšlikums par Satversmes satura kārtības izmaiņām, kas bija saņēmis konceptuālu sinodāļu atbalstu LELB 27. Sinodē.

Kādas būtiskas izmaiņas ir paredzētas Satversmē šoreiz?

  1. Tiks izmainīta Satversmes nodaļu un pantu kārtība atbilstoši H.M.Jensona priekšlikumam.  Satversme būs labāk strukturēta un vieglāk saprotama, bet tās saturs netiks izmainīts. Lai Satversmes lietotājiem būtu vieglāk pierast pie jaunās kārtības aiz katra panta tiks norādīts tā numurs iepriekšējā secībā.
  2. Tiks noteikta draudzes sapulces sasaukšanas kārtība un draudzes sapulces tiesības, pienākumi un uzdevumi (31.pants).
  3. Draudzes reorganizācijas gadījumā īpašuma tiesības tiks nodotas atbilstoši draudzes sapulču lēmumiem un reorganizācijas līgumam (33. pants).
  4. Lauksaimniecības zemes iznomāšanai būs nepieciešams Virsvaldes lēmums (53.pants).
  5. Atbilstoši Reliģisko organizāciju likuma prasībām un personas datu aizsardzības noteikumiem, Satversmē tiks norādīts, ka no draudzes var izstāties individuāli, iesniedzot draudzes vadībai iesniegumu (30. pants).
  6. Palīgbīskapu būs tiesības iecelt ne tikai arhibīskapam, bet arī diecēzes bīskapam (99.pants).
  7. Lai varētu atjaunojot Baznīcas kopību un vienību, Satversme tiks papildināta ar jaunu nodaļu “Vācu nodaļa”. Tādējādi Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā (VELBL) piederīgās vācu draudzes varēs pakāpeniski pievienoties LELB un darboties LELB sastāvā autonomi – tā kā tas bija pirmskara Latvijā.
Arhibīskaps Jānis Vanags klātesošajiem pastāstīja par VELBL un LELB sarunu procesu, Darba grupas kopīgi izstrādāto un 2018. gada 21. septembrī pušu parakstīto Līgumu sadarbībai Baznīcas kopības un vienības atjaunošanā. VELBL pārstāvji Stefans Maisners un Stefans Bauers iepazīstināja konferences dalībniekus ar Vācu luterāņu Baznīcu Latvijā un atbildēja uz jautājumiem. Pēc plašām debatēm ar mācītāju konferences vairākuma atbalstu tika pieņemts lēmums virzīt tālāk uz Sinodi jautājumu par VELBL pievienošanu LELB un atbalstīts priekšlikums papildinājumiem Satversmē, kas nodrošinās Vācu nodaļas autonomu darbību LELB sastāvā.

Šobrīd LELB ir iestājusies viena no draudzēm – Vācu Svētā Pētera draudze, bet pēc Vācu nodaļas izveidošanas pakāpeniski LELB Vācu nodaļā varēs iestāties ar citas vācu draudzes.

Nākamajā posmā – apvienotajās iecirkņu sapulcēs, kas notiks februārī – martā, iecirkņu sapulču dalībnieki tiks iepazīstināti ar visiem iesniegtajiem priekšlikumiem Satversmes grozījumiem un priekšlikumu par Satversmes satura kārtības izmaiņām pēc kā notiks balsojums sinodāļu viedokļa noskaidrošanai.

Baznīcas tiesību nozares vadītāja Anitra Vanaga


« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2021 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »