2019. gada 25. aprīlis
Vārda dienas: Līksma, Bārbala

DIENAS LOZUNGS

Sv. Marks – evaņģēlists

Jes 52:7–10; 2Tim 4:6–11; Mk 1:1–15

Krāsa: sarkana

Dari mūs sātus no rīta ar savu žēlastību, tad līksmosim un priecāsimies ik dienas!
(Ps 90:14)

Augsti slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētījis visās garīgajās svētībās, kas mums Kristū ir debesīs.
(Ef 1:3)

Ech 37:1–14; Apd 3:11–26; Jņ 15:12–27

lasīt vairāk >

Bāreņu svētdiena - 4. novembrī

iesūtīts: 2018.11.03 09:35

Dieva mīļotie brāļi un māsas!
Mēs visi, saņemot svēto Kristību, pēc Dieva apsolījuma esam saņēmuši arī Svētā Gara dāvanu. Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem par to raksta: “Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.  Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību… Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi.  Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt…”

Ja nu kādam šķiet, ka nav saņēmis nevienu no apustuļa Pāvila pieminētajām dāvanām, tad labs ieteikums ir censties sekot Dieva pavēlei, ko Viņš devis savai tautai, katram Dieva tautas loceklim - rūpēties par tiem, kam klājas grūti. 5. Mozus grāmatā teikts: “…tev būs Tā Kunga, sava Dieva, vaiga priekšā sacīt: es to, kas ir svētīts, esmu iznesis no sava nama un esmu to devis gan levītam, gan svešiniekam, gan bārenim, gan atraitnei pēc visām Tavām pavēlēm, ko Tu man esi pavēlējis. (5. Mozus 26: 13)

Kas zina, varbūt tieši tev ir tā dāvana sniegt palīdzību, rūpēties par kādu likteņa varā pamestu bērnu, veltīt viņam savu laiku, savu uzmanību, sniegt savu viesmīlību un mīlestību. Varbūt tieši tevi Dievs grib sūtīt kā Savu eņģeli pie kāda bāreņa, lai caur tevi piepildītu savu vārdu, ka Viņš ir Dievs, kas gādā par bāreņiem.

Tuvojas novembra pirmā svētdiena, kas tradicionāli tiek atzīmēta kā Bāreņu svētdiena un tā dod mums iespēju no jauna palūkoties uz šo Dieva pavēli un pārdomāt, kā es šai pavēlei varu atsaukties. No pieredzes zinu, ka bārenim nekas nav vajadzīgs tik daudz, kā kāds cilvēks, kam pieķerties, kāds, kas viņu mīl un kuru viņš var mīlēt. Ir pilnīgi pietiekami, ja bāreni šad un tad var iepriecināt ar apmeklējumu, vēl jaukāk, ja viņu uz dažām stundām var aizvest no bērnu nama uz savām mājām, kur viņš var piedzīvot kaut ko no ģimenes izjūtas.

Sabiedriskā organizācija Alianse Bāreņiem piedāvā dažādas iespējas, kā var kalpot bāreņiem. Viņi aicina visus, kam vien sirds atveras līdzjūtībā pret šiem mūsu nelaimīgajiem bērniem, dienu pirms Bāreņu svētdienas 3. novembrī plkst. 16:00 ierasties īpaša Atbalsta centra TILTS atvēršanas svētkos Mārupes ielā 16. Tur būs iespēja sastapties ar pieredzējušiem bāreņu aprūpētājiem un gūt daudz labu ierosmju un padomu.

No sirds aicinu pieminēt Bāreņu svētdienu katrā mūsu draudzē, lai no jauna iedegtu mūsu sirdīs vēlēšanos izprast, kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē, tā kā apustulis Pāvils raksta vēstulē romiešiem 12. nodaļā: “Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana… Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas - kalpošanā, spējas mācīt - mācīšanā; pamācīšanas spējas - pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku.”

Lai Dievs palīdz, ka mēs svētīgi pieminam mūsu bāreņus priekšā stāvošajā svētdienā un ar prieku atveram viņiem savas sirdis praktiskā kalpošanā!

Sirsnībā –
+Pāvils Brūvers,  bīskaps emeritus

« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »