2022. gada 07. augusts
Vārda dienas: Alfrēds, Madars, Fredis

LELB pirms Saeimas vēlēšanām uzdeva jautājumus partijām

iesūtīts: 2018.10.05 11:43

Šā gada jūlijā Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) pirms 13.Saeimas vēlēšanām aicināja iesūtīt luterāņiem  un pārējai kristīgai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, lai Baznīca tos varētu apkopot un uzdot Saeimas deputātu kandidātiem.

LELB ir sastādījusi anketu ar diviem atvērtiem un desmit slēgtiem jautājumiem, kuru partijām, kas pieteikušas sevi 13.Saeimas vēlēšanās, nosūtīja 30.augustā ar aicinājumu sniegt atbildes līdz 13.septembrim. Tagad sniedzam partiju atbildes

Pirms došanās uz vēlēšanu iecirkņiem Baznīca aicina iepazīties ar partiju sniegtajām atbildēm, kā arī ar visu partiju priekšvēlēšanu programmām Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv un kārtīgi izpētīt, kuras programmas  un deputātu kandidātu darbība ir visatbilstošākā Bībeles un Baznīcas dotajai mācībai, kā arī pašiem izdarīt izvēli atbilstoši kristīgām vērtībām.

Latvijā Baznīca ir atdalīta no valsts. Jau kopš 1998.gada LELB rekomendē LELB garīdzniekiem, dievnamos vai izmantojot amata tērpu, neizteikt savu nostāju par konkrētām politiskajām partijām, apvienībām un ar politiku saistītām personālijām un aicina raudzīties, lai citas personas neizmantotu dievnamus šādiem nolūkiem. Tomēr tajā paša laikā jāatceras, ka Baznīcas locekļi ir arī valsts pilsoņi. Un kā ikvienam Latvijas pilsonim arī luterāņiem ir tiesības un pienākums piedalīties Saeimas vēlēšanās.

Jautājumi tika iesniegti 16 partijām, kuru kandidāti pieteikti 13.Saeimas vēlēšanā. Atbildes atsūtīja 10 partijas:

 • “Jaunā konservatīvā partija” (atbildes iesūtītas 26. oktobrī)
 • Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • "Latvijas centriskā partija"
 • "LSDSP/KDS/GKL"
 • “No sirds Latvijai”
 • “Attīstībai/Par!”
 • “Latvijas Reģionu Apvienība”
 • "Latviešu Nacionālisti"
 • “Par Alternatīvu”
 • “Zaļo un Zemnieku savienība
Diemžēl atbildes nesaņēmām no 6 partijām:
 • “Latvijas Krievu savienība”
 • “Rīcības partija”
 • "PROGRESĪVIE"
 • "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
 • “Jaunā VIENOTĪBA”
 • Politiskā partija "KPV LV"
Publicējam jautājumus un partiju atbildes.

Jautājumi partijām pirms 13.Saeimas vēlēšanām
ANKETA

Atvērtie jautājumi: lūdzam sniegt atbildi pāris teikumos (līdz 100 vārdiem)!


Nr. Jautājums Atbilde (līdz 100 vārdiem)
 1. Kas ir labākais, ko jūsu partija ir paveikusi kristīgās sabiedrības interesēs? 
 2. Kurš no jūsu partijas sasniegumiem visvairāk pagodina Dievu? 

Slēgtie jautājumi: lūdzam atbildēt uz jautājumiem, atzīmējot  izvēlni “jā” vai “nē”!

 Jautājums Jautājuma būtība
 3. Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā? Bībelē teikts, ka viss ir no Dieva žēlastības – nepelnītas dāvanas, kuras saņemam no Dieva. Arī pašiem sava valsts un iespēja lūgties savā valodā ir Dieva dotas dāvanas. Jau dibinot Latvijas Republiku un 1920.gada 7.jūnijā Latvijas Satversmes sapulces sēdē  par himnu apstiprinot “Dievs, svētī Latviju!”, mūsu senči ir apstiprinājuši, ka valsts ir Dieva dāvana un tikai ar Dieva svētību varam būt savā valstī. Svētajos Rakstos teikts, ka “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas” (Rom 13:1). Laiku pa laikam sabiedrībā norisinās diskusijas par nepieciešamību veikt izmaiņas Latvijas Republikas himnas tekstā. 2011.gadā interneta vietnē manabalss.lv, kurā jebkurš Latvijas pilsonis var ierosināt likumprojektus Saeimai, kāds pilsonis ieteica mainīt Latvijas himnu, aizstājot to ar komponista Mārtiņa Brauna sacerēto kora dziesmu «Saule, Pērkons, Daugava». Tolaik šī iecere neguva plašu iedzīvotāju atbalstu.
 4. Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve? Sākot ar nākamo mācību gadu, Latvijas skolās un pirmskolās tiks sākta pakāpeniska pāreja uz “pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstoši mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes,” kas citastarp paredz, ka turpmāk 1. -3. klašu skolēniem kristīgā mācība vairs nebūs obligāts izvēles priekšmets.
5.
 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti? Latvijas Republikas Satversmē ir teikts, ka “valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti” (110.pants).
 6. Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?  Satversmes preambulā  rakstīts, ka “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.” Satversmē noteikts, ka Latvijas identitāti veido arī kristīgas vērtības.
 7.. Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8. Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi? Cilvēki, kuriem nav pastāvīgu ienākumu, vai tie ir niecīgi, aizņemtās summas nespēj atdot. Tas viņus ieved nabadzībā un atkarībās, savukārt kredītdevējus alkatībā uz lielāku peļņu. Bībelē teikts: “Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. “(1. Timotejam 6:9). “Bagātais valda pār nabagiem, un, kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu.” (Salamana pamācības 22:7)
Dievs vēlas, lai cilvēki savos darījumos ir godīgi. Bībele saka: “Pareizi svaru kausi un taisnīgs svars ir no paša Tā Kunga, un visi atsvari somā ir Viņa darinājumi.” (Salamana pamācības 16:11)
Kopš 2013. gada nebanku kreditētāju izsniegto aizdevumu apjoms katru gadu ir turpinājis palielināties par 64 līdz 73 miljoniem, tādējādi apliecinot cilvēku milzīgās parādsaistības. Jāatzīmē arī fakts, ka parādsaistību uzņemšanās ir gaužām vienkārša, un izvērstās reklāmas kampaņas pēc būtības cilvēkus mudina aizņemties, kas savukārt veicina cilvēku emigrēšanu, lai varētu pildīt parādsaistības. 2017.gada LNT Ziņu reportāžā vēstīja, ka  vēlme atmaksāt ātros kredītus, kas Latvijā ir viegli pieejami, ir viens no galvenajiem iemesliem, ka latvieši pamet valsti un emigrē.   

 9. Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās? Bībele brīdina mūs atturēties no naudas mīlēšanas (1. Timotejam 6:10, Ebrejiem 13:5) un aicina atturēties no vēlmes kļūt ātri bagātam (Salamana pamācības 13:11, 23:5; Salamans Mācītājs 5:10). Azartspēles vistiešākā veidā ir saistītas ar naudas mīlēšanu un kārdina cilvēkus ar vieglas un ātras bagātības solījumiem. Turklāt azartspēles var negatīvi ietekmēt ne tikai personīgās finanses, bet radīt nopietnu ietekmi uz garīgo veselību. Saskaņā ar Karalisko Psihiatru koledžu, azartspēļu spēlētāji, vairāk nekā citi cieš no zema pašnovērtējuma, viņiem attīstās ar stresu saistīti traucējumi, kļūst nemierīgi un cieš no atkarībām un depresijas.

 10. Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem Dievs septīto dienu (sabatu) noteicis par atdusas jeb atpūtas dienu. „Piemini sabata dienu, ka tu to svētī!” [1.Moz.20:8]. Kopīgi pavadīts laiks un regulāri piekoptas tradīcijas ir viens no būtiskākajiem laimīgas ģimenes priekšnosacījumiem, taču, ja regulāri kāds no ģimenes locekļiem strādā brīvdienās, kopā būšanas laiks ir ierobežots, un mazinās iespēja stiprināt ģimenes saites. Turklāt Latvijas bērnu labklājības tīkla veiktajā pētījumā* par bērnu labsajūtu secināts, ka Latvijai ir viens no starptautiski zemākajiem rādītājiem ģimenes emocionālā atbalsta saņemšanā. Katrs trešais bērns nejūt ģimenes atbalstu, bet katrs piektais – bieži strīdas ar vecākiem. Šie dati apliecina to, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai bērni tiek pilnvērtīgi aprūpēti un ir iespējams  kopā pavadīt laiku, kurā stiprināt ģimenes saites. Būtiski, ka kopā pavadītajam laikam ir jābūt kvalitatīvam, balstītam attiecību stiprināšanā, nevis iepērkoties lielveikalos, tā mēģinot ar mantām aizpildīt emocionālo tukšumu.


Partiju atbildes uz 1. un 2. jautājumu.

  Kas ir labākais, ko jūsu partija ir paveikusi kristīgās sabiedrības interesēs? Kurš no jūsu partijas sasniegumiem visvairāk pagodina Dievu?
Latvijas Krievu savienība
  
 Jaunā konservatīvā partija
 Jaunā konservatīvā partija savā politiskajā darbībā aktīvi aizstāv taisnīgu mūsu valsts resursu izlietojumu visas sabiedrības, tai skaitā kristīgās sabiedrības, interesēs, un nevis atsevišķu varas turētāju interesēs. Ņemot vērā, ka valsts naudas resursus pamatā veido paši iedzīvotāji ar saviem nodokļiem, tad šim resursam ir jākalpo sabiedrības kopīgam labumam. Mūsu skatījumā cīņa pret korupciju (šī vārda plašā nozīmē, kā to apraksta arī pāvests Francisks) un tiesiskuma atjaunošana sakņojas kristīgās vērtībās. Novēršot negodprātīgu varas izmantošanu un sabiedrības līdzekļu izsaimniekošanu, Latvijas sabiedrībā mazinās sociālā nevienlīdzība un tiek stiprināta gan ģimeņu ar bērniem, gan sirmgalvju, gan visu citu sabiedrības grupu, tai skaitā kristīgo, sociālā drošība. Jaunā konservatīvā partija piedalās lēmumu pieņemšanā galvaspilsētā, bet vēl nav nacionāla līmeņa varas partija, taču jau šobrīd esam gandarīti, ka lēmumu pieņemšanā iedzīvotāju interesēs mums nav jāiet uz kompromisiem ar sirdsapziņu, jo mums nav šaubīgu ziedotāju, kuri varētu ietekmēt mūsu balsojumus. Tā ir bijusi mērķtiecīga partijas izvēle - augt lēnāk, darboties ar ierobežotu finansējuma apjomu, bet būt brīviem strādāt tikai iedzīvotāju interesēs. Ar savu skaidro nostāju mēs panācām, ka Rīgā netiek novilcināta azartspēļu vietu slēgšana pilsētas vēsturiskajā centrā, kā to sākotnēji vēlējās Rīgas varas partijas.
 Rīcības partija   
  
 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Nacionālā apvienība iestājās par Satversmes ievadu, kurā tika iekļauti vārdi "Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības", kā arī iekļauti noslēdzošie vārdi "Dievs, svētī Latviju". Šie vārdi ir "akmenī cirsti" - tie nosaka Latvijas valsts vērtību pamatu un darbības virzienu likumdevējam. Kultūras ministrijas vadībā tika pieņemts sakrālā mantojuma likums, kas ļaus valstij palīdzēt draudzēm uzturēt baznīcas, kuras ir valsts kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa.Nacionālā apvienība kā politiska partija ir laicīga organizācija. Mūsu politiskais mērķis saskaņā ar Statūtiem ir nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu, attīstību un labklājību savā nacionālā valstī. Vienlaikus mēs uzskatām, ka Dievs savas pasaules daudzveidību cilvēkiem parāda tieši caur katras tautas unikālo kultūru un tradīcijām. Tādējādi kalpošana tautas mūžības nodrošināšanai pagodina Dievu.
 "PROGRESĪVIE"   


 "Latvijas centriskā partija" Tiešs aizliegums popularizēt sektantiskas un okultas ideoloģijas un uzskatus sabiedriskās vietās un izglītības iestādēs., - ievest skolas programmā priekšmetu: «Reliģiskas drošības tehnika», kuram ir mērķis informēt skolniekus par to, kas ir tradicionāla reliģija (Katolicisms, Protestantisms un Pareizticība) un kas ir sekta. Arī mums interesē attieksmes starp baznīcu un valsti «Simfonījās» veidā – draudzīgas, partneriskas attieksmes.
 Viens no mūsu programmas punktiem ir morālas un tradicionālas (kristīgas) ģimenes vērtības popularizācija un aizsardzība.

 "LSDSP/KDS/GKL" Apvienība LSDSP/KDS/GKL aizstāv Latvijas Republikas Satversmes 110. pantu, kurā ir teikts, ka “valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti”. Partijas KDS un GKL publiski aicināja Saeimas deputātus neatbalstīt Stambulas konvencijas ratifikāciju, kas paredz sociālā dzimuma ieviešanu sabiedrībā. Bez tam, ar balsošanas platformas www.balsojam.lv palīdzību esam savākuši 1488 Latvijas pilsoņu balsis pret Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai. Pēc mūsu aicinājuma vairākas Saeimā pārstāvētās partijas atbalstīja šo viedokli un Stambulas konvencija līdz šim Latvijā nav ratificēta. Apvienība LSDSP/KDS/GKL iestājas par Latviju kā kristīgu valsti. Katrs mūsu darbs ir vērsts uz Dieva godināšanu. Tādēļ mēs esam pret Āfrikas un tuvo austrumu valstu bēgļu uzņemšanu, kas pieder pie citām reliģiskajām konfesijām. Kopš 2015. gada 7. novembra veicam parakstu vākšanu likumdošanas iniciatīvai “Par kristiešu- patvēruma meklētāju atbalstu”. Uz šo brīdi ir savākti 3523 Latvijas pilsoņu paraksti. Vēl jāsavāc 6477 balsis, lai likuma projektu iesniegtu Saeimā.
 No sirds Latvijai NO SIRDS LATVIJAI, kopš partijas dibināšanas brīža ir aizstāvējusi Eiropas kristīgās pamatvērtības un šogad uzņemta kā pilntiesīgs biedrs Eiropas kristīgajā politiskajā kustībā. Šī kustība apvieno ES nacionālās partijas, kuras balstās uz kristīgās demokrātijas principiem. Mēs esam konservatīva partija, kurai pamatā kristīgais taisnīgums un ģimenes pamatvērtības – rūpes par cilvēka cienīgu eksistenci jebkurā vecumā, rūpes par ģimeni, veciem cilvēkiem un bērniem. Mēs cīnāmies, lai materiāli stimulējot audžuģimenes, varam veicināt bērnu adoptēšanu tepat Latvijā, lai uzlabotu māmiņu materiālo situācijas bērnu kopšanas laikā. Esam pret viendzimuma laulību legalizāciju, pret pretrunīgās Stambulas Konvencijas ratificēšanu Latvijā.   
 Lielākais sasniegums ir mūsu partijas cīņa par kristīgu pamatvērtību aizstāvēšanu Latvijā, kas izpaužas ģimenes vērtību aizstāvēšanā: 1. Ģimenēs ar trim bērniem vienu no vecākiem atbrīvot no algas iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ģimenēs ar pieciem un vairāk bērniem – abus vecākus. 2. Ieskaitīsim bērna kopšanas periodu vecāka darba stāžā, veikt sociālās iemaksas pie pensijas, kamēr vecāks bērna kopšanas laikā ir bez algota darba. 3. Pensiju neaplikšanu ar nodokļiem, kas ir mazākas par minimālo darba algu. Otrā līmeņa pensijas uzkrājums ir mantojams. 4. Atcelsim nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim. 5. Valsts apmaksātas augstākās izglītības studijas studentiem, kuri 4 gadus pēc studijām strādās Latvijā.

 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija    

 
 Attīstībai/Par! Taisnīgā Latvijā laba veselības aprūpe bez garām rindām ir pieejama visiem. Par veselības aprūpi ikvienam gādā valsts. Veselība ir katra iedzīvotāja cilvēktiesības, tādēļ nedrīkst būt piesaistītas nodokļu nomaksai. Visiem ir pieejama laba izglītība vienotās skolās, kurās visu tautību un vajadzību bērni mācās kopā, nevis katrs savā skolā. Cilvēka cienīgas vecumdienas. Pensijas pieaug stabili un notiek pāreja uz garantētu pamatpensiju.

Ir svarīgi piebilst, ka mūsu partiju apvienība ir jauna un vēl nav bijusi pārstāvēta Saeimā, tāpēc nevaram atbildēt ko esam paveikuši, bet ko grasāmies paveikt!
 Partiju apvienība Attīstībai/Par! nav bijusi pārstāvēta Saeimā! Starp kandidātiem ir 100 jaunu, labi izglītotu cilvēku, kuri politikā nekad nav bijuši. Tāpēc nevaram atbildēt par partijas sasniegumiem!
 Latvijas Reģionu Apvienība Latvijas Reģionu Apvienība skaidri un bez laipošanas ir iestājusies par tradicionālu ģimeni un laulību starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Gan publiskos vārdos, gan balsojumos esam noraidījuši Kopdzīves likuma iniciatīvu, kā arī esam viena no retajām partijām, kas valdes līmenī pieņēma lēmumu neatbalstīt Stambulas konvenciju. Esam atbalstījuši "nauda seko" principu gan bērnudārzos, gan skolās, kas dod iespēju vecākiem izvēlēties un saņemt līdzfinansējumu arī kristīgajiem bērnudārziem un skolām. Esam pievienojušies un atbalstījuši "tikumības grozījumus" Izglītības likumā un vienmēr esam bijuši atvērti iniciatīvām, kas nākušas no kristīgās sabiedrības. Labprāt uzturam dialogu ar kristīgajām nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām. Šādu kursu turpināsim arī 13.Saeimā. Latvijas Reģionu Apvienības lielākais sasniegums ir spēja saglabāt savas vērtības gan lēmumos,
gan darbos. Neesam "pārdevušies" nevienam "bagātam onkulim", bet esam bijuši uzticīgi Latvijai un tās cilvēkiem, turot valsts un sabiedrības intereses vienmēr augstāk par personīgajām vai partijas interesēm. Vairāki Latvijas Reģionu Apvienības frakcijas deputāti, būdami aktīvi kristieši, gan savā ikdienas dzīvē, gan darbā ir ieklausījušies Dieva balsī un Bībeles patiesībās, pārliecinot par to ievērošanas nepieciešamību arī pārējos savus kolēģus. Nekad neesam šaubījušies, ka kristīgās vērtības un to ievērošana ikdienā var nodrošināt Dieva svētību Latvijai, mūsu valsts un tautas labklājību.

 "Latviešu Nacionālisti" Laulības un ģimenes aizsardzība. Mēs piedāvājam Satversmes 110 pantu padarīt negrozāmu. Sociālā aizsardzība ģimenēm - 2% no IKP ģimenēm. Bērnu pabalsts 110 EUR par katru bērnu. Minimālā pensija 400 EUR mēnesī, kas nav apliekama ar nodokli. Eiropas Sociālās Hartas ratificēšana pilnā apjomā (Harta pret nabadzību). Pensiju pārmantošana dzīves biedram (100% pirmajā gadā, turpmāk 50% līdz mūža beigām). Mēs esam par sociālu nodrošinātu dzīvi visa mūža garumā. Visi deputātu kandidāti ir ticīgie - 38 luterāņi, 31 - katolis, 1 - pareizticīgais. Visvairāk Dievu pagodina tas, ka mēs esam par Satversmes 100 panta noteikšanu par negrozāmu tas ir laulība ir savienība sievietei ar vīrieti.
 Jaunā VIENOTĪBA

  
 Par Alternatīvu  Partijas līderi ir cieši saistīti ar radio biznesu kas dod iespēju dažādu konfesiju pārstāvjiem regulāri uzstāties radio, kā arī mēs paši audzinām sabiedrību kristīgi. Strādājot pašvaldībās vienmēr esam finansējuši no partijas līdzekļiem kristīgus projektus, bet no pašvaldības līdzekļiem par dievnamu atjaunošanu, labiekārtošanu un nodokļu atlaidēm draudzēm.   
 Politiskā partija "KPV LV"   
  
 Zaļo un Zemnieku savienība Mūsu apvienība savā darbā vienmēr ir izturējusies ar dziļu cieņu kristīgajām vērtībām un visām kristīgajām konfesijām, kuras šīs vērtības uztur ikdienā. Esam atbalstījuši Sakrālā mantojuma padomes izveidi, nodrošinot ikgadēju budžeta naudas piešķīrumu. Esam regulāri konsultējušies ar kristīgajām konfesijām dažādu jautājumu labākajam risinājumam, tostarp Stambulas konvencijas, Pāvesta vizītes labākai organizēšanai u.tt   
 Mūsuprāt, Dieva pagodināšana notiek ar godprātīgu attieksmi pret ikvienu darāmo darbu, pašā darbībā, pieņemot lēmumus, ja vien tie ir vērsti mūsu zemes un mūsu zemes iedzīvotāju labākai dzīvei un garīgo vērtību saglabāšanai.

Partiju atbildes uz 3.-12. jautājumu.

   Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Nē
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

   "Latvijas centriskā partija"
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Jā
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

"LSDSP/KDS/GKL"
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Nē
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

No sirds Latvijai
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Jā
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

Attīstībai/Par!
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Nē
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Nē
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Nē
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

Latvijas Reģionu Apvienība
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama?
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

"Latviešu Nacionālisti"
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Jā
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

Par Alternatīvu
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 Jā
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Jā
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

Zaļo un Zemnieku savienība
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?-
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
-
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama? Nē
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 -
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? -
   Otrajā anketā uz atsevišķiem jautājumiem neuzskatām par iespējamu atbildēt ar JĀ vai NĒ, jo nepieciešams plašāks skaidrojums, līdz ar to atbildes izpalikušas.

Jaunā konservatīvā partija
 3 Vai piekrītat Latvijas Republikas himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstam un tā saglabāšanai esošajā redakcijā?
 4 Vai, jūsuprāt, obligātās izglītības programmās būtu jāiekļauj kristīgo vērtību apguve?
 5 Vai jūs piekrītam Satversmē noteiktajam, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?
 6 Vai piekrītat, ka Latvija ir kristīga valsts?
 7Vai jūsu partija plāno strādāt pie kristīgo vērtību veicināšanas un stiprināšanas Latvijas sabiedrībā?
 8 Vai esat gatavi likumdošanā ieviest normas, kas nepieļautu kredītu izsniegšanu cilvēkiem, kas nav spējīgi tos atdot, kā arī samazināt maksimāli pieļaujamo kredītlikmi?
 9Vai piekrītat, ka azartspēlēm ir negatīva ietekme uz sabiedrību, un vai esat gatavi aizliegt azartspēļu pieejamību apdzīvotās vietās?
 10 Vai atbalstāt svētdienu kā vispārēju brīvdienu, slēdzot veikalus un citas darba vietas, kuru darbība nav neatliekama?
 11Vai piekrītat, ka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža?
 Jā
 12 Vai piekrītat, ka nedrīkst uzlikt ārstiem par pienākumu nonāvēt cilvēku? Jā

Partiju atbildes PDF formātā pieejamas - šeit
« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2022 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »