2019. gada 23. maijs
Vārda dienas: Leokādija, Leontīne, Lonija, Ligija

Atbildes vēstule Ventspils domes priekšsēdētājam

iesūtīts: 2018.06.22 08:42
2018.gada 19.jūnijā arhibīskaps Jānis Vanags saņēma Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga atklātu vēstuli. Publicējam atbildes vēstuli.


Rīgā
2018.gada 22.jūnijā

‍ATKLĀTA VĒSTULE
‍Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam
Aivaram Lembergam
                                                                                                                         
Augsti godātais Domes priekšsēdētāja kungs,

    Pateicos par 19.06.2018.vēstuli, kurā informējat par situāciju ar Ventspils evaņģēliski luteriskās draudzes dievnamu. Piekrītu Jūsu vērtējumam, ka dievnama tornis ir sliktā stāvoklī un ir  neatliekami jārīkojas, lai to novērstu. Ar prieku uzņēmām ziņu, ka Ventspils pilsētas dome joprojām vēlas palīdzēt draudzei torņa remonta jautājumā gan ar padomu, gan ar līdzekļiem. Ticam, ka kopīgiem spēkiem izdosies nodomu īstenot. Pateicos Jums un pilsētas domei arī par līdzšinējo atbalstu draudzes īpašumu atgūšanā un sakārtošanā. Pateicoties tam, draudze atguva lielu daļu vēsturisko īpašumu vai saņēma kompensāciju.
Kā jau minējāt, dažus no tiem draudze pārdeva, lai varētu sakārtot citus īpašumus. Gandrīz pusmiljonu eiro draudze izlietoja, lai izremontētu fasādes un iekštelpas baznīcai un draudzes namam Tirgus ielā 4, lai atjaunotu žogu ap dievnamu, kā arī lai salabotu jumtu un izremontētu iekštelpas namam Vasarnīcu ielā. Arī šos darbus palīdzēja veikt Ventspils pilsētas domes speciālisti gan ar līdzekļiem, gan ar profesionālu atbalstu, gan arī piedaloties būvniecības konkursu pieteikumu izvērtēšanā. Par to esam ļoti pateicīgi.
Šeit gribu pieskarties dažiem Jūsu vēstulē izceltajiem jautājumiem un pastāstīt par LELB Virsvaldes līdzšinējo un plānoto rīcību. LELB draudzes ir juridiski patstāvīgas un arī Ventspils draudze par savu īpašumu uzturēšanu un finanšu izlietojumu lemj un atbild patstāvīgi. Tā nevar pārdot vai apgrūtināt savus īpašumus bez Virsvaldes atļaujas, bet par apsaimniekošanu, remontiem un budžetu lemj draudzes padome un lēmumus izpilda draudzes valde. Virsvalde norisēs drīkst iesaistīties tad, ja draudze mūs aicina palīgā vai arī, ja tiek pārkāpta LELB Satversme vai valsts likumi.
Ventspils luterāņu draudzei bija īpašumu apsaimniekošanas plāns, kas paredzēja pārdot atgūtos zemes gabalus un par iegūto naudu izremontēt vispirms dievnamu un draudzes namu, bet pēc tam citus namus, lai tos iznomātu un iegūtu līdzekļus atlikušo īpašumu uzturēšanai. Iesākumā draudze iecerēto veiksmīgi īstenoja, taču pēc īpašuma Tērauda ielā 21 pārdošanas diemžēl neturpināja rīkoties pēc plāna. Uzzinot, ka iegūtie līdzekļi ir iztērēti, LELB Virsvalde veica pārbaudi un atrada, ka visa iegūtā nauda ir izlietota citiem vajadzīgiem projektiem  – visvairāk baznīcas altāra restaurācijai, bet arī draudzes nama remontam, būvniecībai Kuldīgas ielā 104 un vairākiem citiem mazākiem projektiem, piemēram, Rindas mācītājmuižas remontam, lai to varētu lietot Ventspils bērnu un jauniešu aktivitātēm. Var pamatoti jautāt, vai draudze pareizi nosprauda prioritātes īpašumu sakārtošanā, taču brīvu līdzekļu tai šobrīd patiešām nav.
Kad pagājušajā gadā Ventspils pilsētas domes izpilddirektors A. Ābele mani iepazīstināja ar radušos stāvokli, es uzdevu Virsvaldes finanšu un īpašumu nozares darbiniekiem meklēt risinājumu. Vispirms konstatējām, ka draudzei vairs nebija iespējams atjaunot dalību ES finansētajā projektā. Tad ar augtu prioritāti pieteicām Ventspils baznīcas torņa projektu valsts finansētajā Sakrālā mantojuma programmā. 2018.gada janvārī iesniedzām projekta dokumentāciju un draudzes sastādīto tāmi par 111 000 eiro. Izvērtējot projektu, VKPAI eksperti nosprieda, ka pievienotā tāme nepārliecina par izmaksu atbilstību, tāpēc projekts nevar tikt finansēts pilnā apjomā. Diemžēl torņa remontu nevar izpildīt pa daļām, tādēļ bijām spiesti pagaidām atlikt tā virzību (lēmums bija jāpieņem nedēļas laikā), lai iepirkuma konkursa ceļā noskaidrotu reālās izmaksas un pieteiktu Ventspils baznīcas torņa projektu kā galveno LELB prioritāti nākamajai Sakrālā mantojuma programmas kārtai. Mēs un visu konfesiju baznīcas būtu pateicīgas, ja Jūs kā ievērojamas pašvaldības vadītājs izteiktu atbalstu līdzekļu piešķiršanai turpmākajām Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas kārtām. Pagaidām iespējas ir ierobežotas. Šogad visu konfesiju projektu pieteikumu kopējais apjoms bija 3,5 miljoni eiro, bet piešķirts bija viens miljons. 2019.gadā līdzekļi pagaidām nav paredzēti. Esam lūguši valdības vadītāju tomēr paredzēt valsts budžetā līdzekļus arī šajā programmā. Pēc valsts vidējā termiņa budžeta plāna 2020.gadā Sakrālā mantojuma programmā paredzēts EUR 0,5 miljoni. Tas nozīmē, ka, ja netiks pārskatīts valsts budžeta plāns Sakrālā mantojuma programmai 2019.gadam, tad Ventspils dievnama torņa remonta projekts varēs no šīs programmas saņemt atbalstu tikai 2020.gadā.
Neskatoties uz to, mēs turpinām strādāt arī pie citiem līdzekļu piesaistes variantiem. Kā Jūs jau savā vēstulē minējāt, draudzei Ventspilī ir 14 īpašumi un LELB divi. Vairāki no tiem ir paredzēti pārdošanai, lai iegūtos līdzekļus varētu lietot dievnama torņa remontam. Meklējam ceļus kā to paveikt iespējami drīz.
Mūsu turpmākie soļi Ventspils dievnama torņa remonta jautājumā:
1.    Būvinspekcijas norādījumu izpildes organizēšanai ir norīkots Rīgas Doma restaurācijas vadītājs. 15.06. viņš jau apmeklēja Ventspils draudzi un dievnamu.
2.    Steidzami tiks veikti darbi, lai nodrošinātu garāmgājēju un dievnama apmeklētāju drošību, cik vien iespējams nebojājot Rātslaukuma ainavu.
3.    Iepirkuma (konkursa) organizēšana uz būvdarbiem – augusts, septembris.
4.    Līdzekļu piesaistes organizēšana ar mērķi, lai 2019.gadā vai sliktākajā gadījumā 2020.gadā šo projektu realizētu.
No LELB Virsvaldes puses Ventspils dievnama torņa remonta projekta realizācijas jautājumus pārraudzīs un koordinēs LELB Virsvaldes sekretārs un LELB Īpašumu nozares vadītājs.

Ar cieņu un labākajiem vēlējumiem,
Rīgas arhibīskaps  Jānis Vanags


« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »