2018. gada 17. jūlijs
Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs

Papilduzņemšana studijām Lutera Akadēmijā

iesūtīts: 2017.08.07 23:45
Lutera Akadēmijas Senāts š.g. 1.augustā pieņēma lēmumu izsludināt papilduzņemšanu Lutera Akadēmijas divās studiju programmās : Teoloģijas programmā un Draudžu darbinieku izglītības programmā.

No 2. – 25.augustam notiek dokumentu pieņemšana reflektantiem, kuri vēlas studēt Lutera Akadēmijā ar jauno 2017./2018. studiju gadu.

Sagatavotos dokumentus šajā laika posmā pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 -18:00 un 25.jūlijā (piektdienā) no plkst. 12:00-18:00 Lutera Akadēmijas rektorātā (Alksnāja ielā 3, Rīgā).

Iestājeksāmeni visiem reflektantiem notiks otrdien, 29.augustā plkst.10:00

  1. Bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA” sniedz Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata pildīšanai.

Mācību programma ir veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā mācību gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB.

Pateicoties studiju procesa organizācijai darba dienu vakaros un attālināto studiju iespējām ( Skype, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti) LA piedāvā pilna laika studijas Teoloģijas programmā, kas ir apvienojamas ar darbu.

  1. Draudžu darbinieku izglītības programma ir izveidota tā, lai LELB ietvaros apmācītu un sagatavotu dažāda aicinājuma kalpotājus un nozaru vadītājus draudzē. Aptuveni 75% mācību saturu veido teoloģiskie priekšmeti, pārējos 25% atbilstoši evaņģēlistu, draudzes priekšnieku un diakonu specialitātēm. Draudžu darbinieku izglītības programmas studenti izvēlas savām interesēm atbilstošus studiju programmas “Teoloģija” priekšmetus.

Šī programma ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties nopietnas studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Pēc studijām absolvents savu izvēlēto kalpošanu īsteno ar lielāku izpratni Svētajos Rakstos, Ticības pamatpatiesībās un praktiskajā teoloģijā.

Draudžu darbinieku programma dod iespēju pārliecināties par savu aicinājumu potenciāliem Teoloģijas programmas studentiem jeb nākamiem garīdzniekiem.

LA piedāvā arī iespēju pēc izvēles apmeklēt sev interesējošus priekšmetus kā brīvklausītājam.

Kā salīdzinoši neliela augstskola LA:

  • spēj būt pietiekami elastīga, lai katram dotu iespēju studēt sev vēlamā studiju programmā, mācību formātā un ilgumā;
  • spēj studentu vidū veidot draudzīgas un ciešas attiecības un kopības izjūtu.

LA absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti un draudžu darbinieki. Studijas LA ir iespēja atsaukties sirds aicinājumam,  uzņemties savā dzīvē darīt lietas ar pievienotu vērtību.

Ar visu informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties “UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI” Lutera Akadēmijas mājas lapā.

Papildus informācijai un jautājumiem: e-pasts academy@latnet.lv un tālr. 29128655

« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »