2020. gada 10. augusts
Vārda dienas: Brencis, Audris, Inuta

30.maijā LELB Virsvaldē notika LELB un LELBĀL Sadarbības padomes sēde

iesūtīts: 2016.06.01 15:35

       Pēc četru gadu pārtraukuma 2016. gada 30. maijā Virsvaldē notika LELB un LELBāL Sadarbības padomes sēde. Kā LELB pārstāvji sēdē piedalījās  arhibīskaps Jānis Vanags, Ld bīskaps Pāvils Brūvers, Dd bīskaps Einārs Alpe, Madonas iec. prāvests, LELB Izglītības nozares vadītājs Hanss Jensons, Jūrmalas iecirkņa prāvests, LELB Draudžu attīstības nozares vadītājs Andris Krauliņš, Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, LELB juriste Anitra Vanaga, Mācītāju garīgās aprūpes nozares vadītājs mācītājs Kārlis Irbe.

       LELBĀL pusi Sadarbības padomē pārstāvēja LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, LELBĀL Virsvaldes prezidija loceklis, vice prezidents, LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBĀL Virsvaldes prezidija locekle, Zviedrijas Baznīcas garīgā vadītāja prāv. Ieva Graufelde, LELBĀL Virsvaldes loceklis, LELBĀL Vācijā garīgais vadītājs prāv. Klāvs Bērziņš, LELBĀL topošā Latvijas apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītājs prāv. emer. Kārlis Žols, LELBĀL Virsvaldes prezidija loceklis, LELBĀL kasieris Ivars Petrovskis, LELBĀL garīdzniece, Rīgas ev. lut. draudzes mācītāja māc. Ieva Puriņa, jurists Renārs Briedis.

    Sēdi protokolēja LELB ekumēniskais sekretārs palīgmāc. Ainārs Rendors.

    LELB arhibīskaps J.Vanags informēja viesus par gatavošanos LELB 27. Sinodei, pasākumiem Reformācijas 500 gadu jubilejas atzīmēšanai Latvijā un citām iecerēm. LELBĀL arhibīskape L.Zušēvica pastāstīja par LELBĀL topošā Latvijas apgabala dibināšanas Sinodi, kas paredzēta Rīgā, š.g. 31. maijā, ikgadējo LELBĀL labdarības projektu Latvijā, kas šogad veltīts jaundzimušajiem bērniņiem un māmiņām dažādos krīzes centros, Reformācijas jubilejas gada projektiem un citām aktualitātēm.

       Atgriežoties pie  1998.g. 27.maijā LELB 19.Sinodē pieņemtajiem LELB un LELBĀL Kopīgie noteikumiem, Sadarbības padome nolēma tos aktualizēt atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Sadarbības padomes locekļiem bija iespēja iepazīties ar LELB juristes sagatavoto iepriekšējo  Sadarbības padomes sēžu darba kārtību un pieņemtajiem lēmumu (1999.-2012.) , kā arī izvērtēt problēmas 2009.g. 16.-19.septembra Sadarbības padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildē. Sakarā ar to, ka ar LR Augstākās tiesas spriedumu LELB ir atjaunotas īpašuma tiesības uz Valtaiķu dievnamu, LELBĀL pārstāvji izteica lūgumu dot iespēju arī turpmāk  Valtaiķu autonomai evaņģēliski luteriskai draudzei noturēt dievkalpojumus šajā baznīcā. LELB pārstāvji neiebilda pret to, norādot, ka par telpu lietošanu bez atlīdzības tiks noslēgta vienošanās ar autonomo draudzi, taču, iespējams, ka tuvākā nākotnē Valtaiķos tiks atjaunota LELB sastāvā esošā draudze, kā tas jau ir noticis Aizputē. Sēdē tika izskatīta situācija ar LELB un LELBĀL draudzēm Īrijā un novērstas domstarpības, kas traucēja pušu pozitīvu attiecību uzturēšanai. 

‍       Sēdes noslēgumā klātesošie apsvēra ierosinājumus turpmākai LELB un LELBĀL sadarbībai un tās koordinēšanai, respektējot abu Baznīcu dažādību un tiesības Baznīcu iekšējā dzīvē pieņemt patstāvīgus lēmumus. Abas puses vienojās, ka sadarbība ir iespējama un vajadzīga, bet tikai savstarpēja respekta apstākļos, jo Baznīcas uzdevums ir sludināt Evaņģēliju, nevis cīnīties par ietekmi. Abas puses apliecināja, ka iepriekš medijos izskanējušie kategoriskie apgalvojumi neatspoguļo baznīcu oficiālo nostāju. 

‍       LELB ir gatava konsekventi pildīt Sadarbības padomē nolemto, kā to ir darījusi arī līdz šim, turoties pie abpusēji apstiprinātajiem Sadarbības noteikumiem.

       Pēc Sadarbības padomes sēdes neformālas sarunas turpinājās, kopīgi ieturot pusdienu mielastu un fotografējoties.

« atpakaļ

© 2020 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »