2018. gada 16. novembris
Vārda dienas: Banga, Glorija

Berģu draudze

Brīvdabas muzeja Usmas baznīca - Berģu draudzes mājvieta

Jau kopš draudzes dibināšanas Berģu draudze (toreizējā Usmas draudze Brīvdabas muzejā) savu mājvietu radusi senā, skaistā koka celtnē - Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Usmas baznīcā.

Baznīcas celtniecība uzsākta 1704. gadā Kuldīgas apriņķa Rendas pagastā, bet iekšējā iekārta izveidota un baznīca iesvētīta 1705. gadā. 1808. gadā, baznīcu labojot, tā paplašināta, piebūvējot luktu galu un divus kambarus - ģērbistabas kāzinieku un kristībnieku vajadzībām. Baznīca vēlreiz pārbūvēta 1860-tajos gados. 1904. gadā piebūvēts tagadējais mācītāja ģērbkambaris - sakristeja. Baznīcā darbojusies Rendas draudzes filiāle, un savā garajā mūžā to apkalpojuši 11 mācītāji un 6 adjunkti.

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Usmas baznīcu nolēma pārvest uz Rīgu, uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Baznīcas uzmērīšanas, fotografēšanas, numurēšanas, nojaukšanas un materiālu pārvešanas darbi ilga no 1935. gada 5. augusta līdz 4. septembrim, bet atkal uzstādīšanas darbi Brīvdabas muzejā tika veikti līdz 1935. gada 6. decembrim. 1935. gada 13. decembrī arhibīskaps Dr. T.Grīnbergs no jauna uzstādīto baznīcu iesvētīja. Svinībās piedalījās Valsts prezidents, Ministru prezidents, valdības un sabiedrības pārstāvji.

1936. gada 26. februārī tika iesvētītas no jauna iebūvētās ērģeles. Tās pārvestas no Bauskas apriņķa Rundāles pagasta pamatskolas. Zvans liets 1750. gados un pārvests no Jelgavas apkārtnes, kur tas atrasts kādā senā kapu zvana tornī. Īstais Usmas baznīcas zvans pasaules kara laikā aizvests uz Krieviju un tur nozudis. Brīvdabas muzejā uzstādītais zvans krāsaino metālu masveida izzagšanas laikā 1992. gadā tiek nozagts.

Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā par baznīcas uzturēšanu, savlaicīgu remontu un konservāciju vienmēr gādā muzeja kolektīvs.

Usmas baznīcu Brīvdabas muzejā no jauna iesvētījis toreizējais LELB arhibīskaps Kārlis Gailītis 1989. gada Ziemsvētkos.

No Berģu draudzes vēstures

Berģu draudze, kas sākotnēji dibināta kā Brīvdabas muzeja Usmas draudze, tapa pašā Trešās atmodas plaukumā, 1991. gadā, kad Gunta un Mārtiņš Ābeles, ņemot vērā to, ka Rīgas pievārtē, Berģos nav atsevišķas baznīcas un tur nav bijusi arī draudze, nolēma sākt no paša sākuma - aicināja kopā Berģu iedzīvotājus, kuri būtu ar mieru izveidot draudzi Berģos, par pulcēšanās vietu dievkalpojumos izvēloties 1935. gadā no Usmas pagasta uz Brīvdabas muzeju pārvesto koka baznīcu, šīs baznīcas nosaukumu izmantojot arī draudzes nosaukumā.

Par pirmo draudzes priekšnieku kļuva Mārtiņš Ābele, pirmo mācītāju - nu jau mūžībā aizsauktais Osvalds Ābelītis, ērģelnieku - Andrejs Holcmanis. Sāka darboties arī svētdienas skola ar skolotāju Aiju Zvirbuli, draudzes ansamblis, ko vadīja Ieva Prauliņa, tika uzņemti sakari ar Brondbijvesteras draudzi Dānijā, kas vēlāk kļuva par mūsu māsu draudzi. Draudzē kalpojuši vairāki mācītāji. Šobrīd Berģu draudzes mācītājs ir Videmars Rumpēters.

Videmars Rumpēters 
  • dzimis 1957. gada 27. jūnijā;
  • pēc izglītības biologs;
  • strādājis Zinātņu Akadēmijas Mikrobioloģijas institūtā, vēlāk sajutis aicinājumu kļūt par mācītāju;
  • mācījies Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, kur 2001. gadā ieguvis teoloģijas maģistra grādu;
  • studijas turpinājis Lutera Akadēmijas pastorālajā nodaļā;
  • sākotnēji strādājis par evaņģēlistu Rīgas vecās Ģertrūdes draudzē, pēc tam komandēts uz Berģu draudzi kā evaņģēlists un vēlāk palīgmācītājs;
  • par mācītāju ordinēts 2002. gada 18. decembrī.

Mācītāja tālr. 26349887; e-pasts: evruvid@inbox.lv

Draudze šodien

Šobrīd Berģu ev. lut. draudzē oficiāli reģistrēti 120 locekļi. Notiek iesvētes mācības, svētdienas skolas nodarbības bērniem divās vecuma grupās, Bībeles stundas, darbojas mājas lūgšanu grupa, liturģiskais ansamblis Ievas Prauliņas vadībā, kas iespēju robežās sniedz arī koncertus. Katru gadu draudzei tiek organizēta ekskursija pa Latviju - 2005. gada rudenī bijām ekskursijā pa Kurzemes jūrmalu, bet 2006. gada 18. martā nedaudz tālāk - vienas dienas ceļojumā uz Tallinu. Uz lielajiem Baznīcas svētkiem četras reizes gadā izdodam draudzes laikrakstu „Berģu draudzes vēstis”. Par tradīciju pamazām kļūst gan bērnu, gan pieaugušo mākslas konkursi. Pirmais konkurss notika draudzes jaunā projekta „Berģu baznīca” ietvaros par tēmu „Mana baznīca”, nākamais ar nosaukumu „Vasarsvētki”. Kārtējo mākslas konkursu draudze ir iecerējusi rīkot uz 2006. gada Pļaujas svētkiem.

Līdz ar plaša zemes gabala nonākšanu draudzes rīcībā, kur plānojam celt jaunu baznīcu, divas reizes gadā regulāri uz Vasarsvētkiem un Pļaujas svētkiem rīkojam brīvdabas dievkalpojumus. Pagājušajos Ziemsvētkos šajā vietā rīkojām Ziemsvētku labdarības tirdziņu un tikko pagājušajās Lieldienās - Lieldienu pasākumu ģimenēm.

Projekts „Berģu baznīca”

Liels un vērienīgs darbs mūsu draudzi gaida pie jaunā projekta „Berģu baznīca”. 2002. gadā draudzei tika uzdāvināts zemes gabals. Pēc ilgām pārdomām un lūgšanām nospriedām, ka Berģos, Rīgas pievārtē, ir jāceļ luterāņu baznīca. Ilgs laiks pagāja, līdz zeme pilnīgi nonāca draudzes īpašumā un tika nokārtoti visi dokumenti un juridiskās saistības. 2003. gada martā tika izveidota darba grupa, kuras galvenais uzdevums bija organizēt ziedojumu vākšanu un projekta skiču konkursu. Skiču konkurss noslēdzās 2004. gada 1. novembrī, kad kompetenta žūrija, kuras sastāvā ietilpa vairāki ievērojami arhitekti, mācītāji, kā arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags, par pamatu tālākajai projektēšanai izvirzīja divu jaunu arhitektu Andra un Līvas Tomsonu projektu ar nosaukumu „Dieva rokas”. 2006. gada 23. aprīlī ar šo arhitektu biroju tika parakstīts būvprojekta līgums. Jau ir izveidojusies laba sadarbība, kopīgi apspriežoties ar draudzes pārstāvjiem, tiek ņemtas vērā draudzes vēlmes un ieteikumi, un pamatakmeni plānojam likt jau 2006. gada rudenī. 


Draudzes priekšniece: Anda Kasarenoka, tālr. 29529017; 
e-pasts:
kasarenoka@inbox.lv

Draudzes interneta mājas lapa: www.bergudraudze.times.lv

Dievkalpojumi Berģu draudzē notiek katru svētdienu plkst. 10.00 Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Usmas baznīcā.

 
« atpakaļ
Brīvdabas muzeja Usmas baznīca - Berģu draudzes ilggadēja mājvieta
Berģu draudzes mācītājs Videmars Rumpēters
Berģu draudze svin Ziemassvētkus
ßerģu draudzes organizētais Olu konkurss
Berģu draudzes liturģiskais ansamblis pēc koncerta pie Sv. Elizabetes katedrāles Košicē, Slovākijā
 

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »