2018. gada 16. novembris
Vārda dienas: Banga, Glorija

Vecsaules draudze

Baznīcas vēsture

Baznīca Vecsaulē dibināta pēc 1567. gada 28. februārī izdotā pirmā Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera rīkojuma.

Pirmā baznīca Vecsaulē tika uzcelta Mēmeles upes krastā pie Saules strautiņa ietekas Mēmelē, netālu no Saules kaujas vietas, kas notikusi 1236. gadā. Pirmā baznīca Mēmeles krastos atradusies no 1567. gada līdz 1695. gadam.

Nākamā baznīca celta 1695. gadā un draudzei kalpojusi līdz 1833. gadam, ēka bijusi celta no koka ar salmu jumtu.

1834. gada 7. jūnijā tika pabeigti jaunās baznīcas pamati un sākās mūrēšanas darbi, baznīcu iesvētīja 1837. gadā.

Draudzes vēsture

Vecsaules draudzē kalpojušie mācītāji zināmi, sākot ar 1573. gadu, kā pirmais minēts mācītājs Lorencs.

Līdz 1914. gadam draudzē bijis ap 4000 cilvēku. 1907.-1908. gadā tika iesvētīti pat 67 draudzes locekļi.

No 1932. gada līdz 1944. gada jūlijam par mācītāju baznīcā kalpoja Haralds Ulmanis.

1938. gadā bija 1500 draudzes locekļu, kristīts 21 bērns, iesvētīti 14, laulāti 16 pāri, apbedīti 29, pie dievgalda gājuši 480 draudzes locekļi. 1944. gada oktobrī mācītājs H. Ulmanis ar ģimeni atstāja Latviju un devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Laika posms pēc 2. pasaules kara draudzei bija īpaši grūts. Vecsaules baznīcas ēka bija bojāta, jo kara laikā tur atradās hospitālis. 1944. gada jūlijā tika uzspridzināts baznīcas tornis, kuru vēl joprojām nevaram atjaunot.

Pēc kara pirmais dievkalpojums notika 1944. gada pirmajā Adventes svētdienā ar mācītāja T. Valtera svētrunu.

1965. gada 30. decembris bija liktenīgs baznīcai, jo aizsāka negaidītu, bet daudzām Latvijas baznīcām neizbēgamu vēstures posmu, kas ilga gandrīz 25 gadus. Baznīcas ēka, pamatojoties uz aktu, tika nodota Bauskas rajona finansu nodaļai un tālāk Vecsaules ciema padomei. Ciema padome par 200 rubļiem baznīcu pārdeva kolhozam „Dzirkstele”, kurš dievnamā ierīkoja graudu klēti un dzirnavas.

Ar 1989. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 35 Vecsaules ciema izpildkomiteja atļauj atjaunot Vecsaules ev. lut. draudzes darbību, un 1991. gada 15. aprīlī Vecsaules draudze tiek reģistrēta Latvijas Republikas Ministru Padomes Reliģijas Lietu departamentā.

1992. gada 15. jūnijā ar Latvijas Saimnieciskās tiesas spriedumu paju sabiedrība „Vecsaule” atdod baznīcas ēku draudzei. Draudze praktiski saņēma tikai baznīcas sienas. Sākās grūts un neatlaidīgs darbs pie baznīcas atjaunošanas.

Vecsaules draudzes pašreizējais mācītājs Jānis Tālums kalpo draudzē no 1995. gada 24. decembra - sākotnēji kā evaņģēlists, no 2001. gada 30. aprīļa kā ordinēts mācītājs. Mācītājs draudzē kalpošanu pārtraucis 2018.gada 1.oktobrī.
Šobrīd draudzē kalpo mācītājs AIVARS SILIŅŠ.

Jānis Tālums

  • dzimis Rīgā 1959. gada 10. maijā;
  • beidzis Rīgas 4. vidusskolu;
  • absolvējis Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Agronomijas fakultāti; 
  • studējis LELB Lutera Akadēmijā;
  • precējies - sieva Aina, 2 bērni;
  • dzīvo Sesavas pagastā, Jelgavas rajonā, 40 km attālumā no Vecsaules baznīcas.

Mācītāja tālr. 29723404; e-pasts: jsaule@inbox.lv

Šobrīd Vecsaules draudzē reģistrēto draudzes locekļu skaits - 49.

Draudzē darbojas Svētdienas skola, kurā mācās 36 bērni (skolotāja Agrita Hatkēviča). Tiek veikts arī diakonijas darbs - vecos draudzes locekļus, kuri nevar ierasties baznīcā, apmeklējam viņu mājās, esam dalījuši salduma paciņas un drēbes no humānās palīdzības.

Draudzes priekšniece: Rasma Maldute, mob. tālr. 26352759; e-pasts: rasmamaldute@inbox.lv

Dievkalpojumi Vecsaules draudzē notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 11.00.

 
« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »