2018. gada 14. decembris
Vārda dienas: Auseklis, Gaisma

Talsu draudze

Baznīcas vēsture

Par Talsu baznīcas vissenāko vēsturi noteiktu ziņu nav, jo attiecīgie dokumenti vairs nav pieejami. Domājams, ka Talsos savulaik dibinājusies viena no pirmdraudzēm Latvijā, un pirmās dievkalpojuma telpas bijušas ordeņa pils mūros. 1419. gadā tiek minēta kāda maza koka baznīciņa, kura, iespējams, atradusies tagadējās baznīcas vietā. Šī varbūt arī ir tā baznīca, kuru Gotharda Ketlera galma mācītājs Stefans Bilovs 1565. gadā atradis pussagruvušu.

1567. gadā tiek nolemts celt jaunu baznīcu no akmens materiāla.

No ziņām par 1609. un 1665. gadiem redzams, ka baznīcas ēka bijusi ļoti sliktā stāvoklī. 1680. gadā tiek celts jauns mūra tornis. 1712. gadā baznīcas mūri tiek pacelti augstāk, un baznīcas iekšpusē tiek iebūvēts balkons. 1888. gadā baznīca tiek pagarināta, tai piebūvēts jauns ģērbkambaris, un baznīca dabū krustveidīgu formu - tādu, kādu to redzam tagad.

1926. un 1927. gados tiek veikti lieli dievnama iekšējie un ārējie remontdarbi. 1928. gadā ap baznīcu novilkts žogs no kaltiem granīta stabiem ar dzelzs ķēdi.

Kara laikā baznīca nav cietusi, tikai 1905. gadā raidītās divu granātu atstātās pēdas vēl tagad ir redzamas un tiek saglabātas.

Pēdējie lielākie dievnama iekšējie un ārējie remontdarbi veikti 2005. gadā, projekta „Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība” ietvaros. Izgatavots jauns altārgalds ar dzirnakmeni centrā. Akmens ir kā simbolisks pamudinājums tam, lai mēs savu namu celtu uz klints, nevis smiltīm!

Draudzes vēsture

Sākumā Talsu baznīcā darbojās divas draudzes - vācu un latviešu -, kuras 1666. gadā apvienotas, bet no 1887. gada latviešu draudze pastāv atsevišķi un darbojas bez pārtraukuma.

Talsu evaņģēliski luteriskā baznīcā kalpojuši vairāki mācītāji.

No 1802. līdz 1836. gadam kalpojis mācītājs Karls Ferdinands Amenda, kurš bija Konsistorijas padomnieks un Kandavas iecirkņa prāvests. Studiju laikos viņš bijis pasaules slavenā komponista Mocarta bērnu audzinātājs, turklāt arī pats bija muzikāls cilvēks (spēlēja vijoli), viens no Bēthovena vistuvākiem draugiem.

No 1939. līdz 1946. gadam baznīcā kalpoja mācītājs Jānis Saulītis, miris apcietinājumā 1947. gadā Susumanā, Magadanas apgabalā.

Divu Pasaules karu krustugunīs Talsu baznīca savu darbību nav pārtraukusi, lai gan apkārtējās sabiedrības un valdošās varas spiediens bija ļoti liels. Ļoti nozīmīgs ir fakts, ka 1945. gada 30. martā Talsu baznīcā notika pēdējais pilnīgais kantātes „Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojums Latvijas teritorijā, piedaloties vairāk nekā 3000 klausītājiem un klātesot teksta autoram Andrejam Eglītim un komponistei Lūcijai Garūtai.

No 1947. līdz 1969. gadam Talsu darudzē kalpo mācītājs Jānis Matulis, kurš vēlāk bijis arī LELB arhibīskaps.

No 1970. līdz 1983. gadam - mācītājs Žanis Dambis.

No 1984. līdz 1993. gadam - mācītājs Arvīds Brālis.

No 1993. gada novembrim līdz 1994. gada jūnijam - mācītājs Atis Vaickovskis.

Draudze šodien

Kopš 1994. gada jūlija Talsu draudzē kalpo mācītājs Māris Ludviks. 

Māris Ludviks

  • dzimis 1948. gada 2. maijā Ventspilī; 
  • mācījies Teoloģijas seminārā Latvijā;
  • ordinēts 1986. gada 23. martā Lietuvā; 
  • kalpojis Kānādā Toronto Sv.Andreja un Ottavas Miera latviešu draudzēs.

Mācītāja tālr. 632 91776, 29282999; e-pasts: ev-lut-talsi@apollo.lv

Pašlaik Talsu draudzē ir 655 draudzes locekļi. 

Draudzē aktīvi darbojas Svētdienas skola, kuru apmeklē aptuveni 60 bērnu un nodarbības vada 6 skolotāji un 2 skolotāju palīgi. Bērnu dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10.30 baznīcā, pēc tam seko nodarbības pa vecuma grupām Svētdienas skolā. Svētdienas skolas vadītāja ir Līksma Sokolova, tālr. 26590525.

Jauniešu vakari notiek sestdienās plkst. 18.00 draudzes namā. Regulāri jauniešu vakarus apmeklē aptuveni 20 cilvēku. Bez jauniešu vakariem notiek jauniešu darba plānošana, jauniešu sportiskās aktivitātes un reizi mēnesī arī jauniešu dievkalpojums, kas  notiek katra mēneša 3. svētdienā Talsu luterāņu baznīcā, kur visiem apmeklētājiem ir iespēja dziedāt līdzi jaunām slavēšanas dziesmām, kuru vārdi tiek rādīti priekšā uz ekrāna, kā arī redzēt mūsu draudzes jauniešu slavēšanas grupas pilnā sastāvā. Jauniešu vadītājs ir Andis Ķīvičs.

Draudzes diakonijā darbojas 15 cilvēki, kas nodarbojas ar mājaprūpi, humānās palīdzības sadali utt. Diakonijai ir sava lūgšanu grupiņa, darbojas arī rokdarbu pulciņš. Diakoniju vada Vija Pīlāga, tālr. 26208929.

Draudzē darbojas jauktais koris 45 cilvēku sastāvā, diriģenti Benita Paegle un Imants Mežaraups. Darbojas arī divas slavēšanas grupas „Exodus” (vad. Elīna Mierkalne) un „Tie, kas no ceļa” (vad. Mareks Ignats), vokālais trio „Sanctus” (vad. Vija Ivanovska), kā arī dažnedažādi solisti. Līdz ar to katru svētdienu dievkalpojumos ar mūziku kalpo kāda muzicējoša vienība vai solists.

Draudzē kalpo 4 ērģelnieki: Antra Maulvurfa, Santa Puriņa, Imants Mežaraups un Raimonds Felšs.

Katru svētdienu pēc dievkalpojuma draudzes namā notiek tematiskās pēcpusdienas. Mēneša 1. svētdienā ir tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem kristiešiem, mēneša otrajā svētdienā - liecību pēcpusdienas, mēneša trešajā svētdienā - reliģisko pārdomu pēcpusdienas un mēneša ceturtajā svētdienā - kristīgi pamācošs uzvedums vai filma, kuru sagatavojuši draudzes jaunieši.

Draudzes priekšnieks: Ainārs Lūks, tālr. 26678322; e-pasts: ainars.luks@inbox.lv

Dievkalpojumi Talsu ev. lut. draudzē notiek ik svētdienu plkst 10:00. 

« atpakaļ
Baznīcas ārskats pēc 2005. gada remontdarbiem
Talsu draudzes mācītājs Māris Ludviks
Draudzes altārglezna un jaunais altārgalds ar dzirnakmeni vidū
Talsu draudze iesvētību dievkalpojumā 2005. gada 25. decembrī
Iesvētāmo gājiens Talsu mācītājmuižā 2005. gada 10. jūlijā
Diakonijas darbinieku apmācība Talsu ev. lut. draudzē

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »