atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par dažādiem jautājumiem Vēlreiz par kristību (KRISTIEŠU TĒMA)
Ingars
Iesūtīts: 2010.03.09 16:17:42
Divi jautājumi par svēto kristību neliek mieru
1) Vai pagremdēšana ir vienīgā pareizā kristības forma?
2) Vai ir pareizi kristīt zīdaiņus un tādus, kuri nespēj apliecināt savu ticību?
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
Protestants
# Iesūtīts: 2010.03.15 16:43:13
Ingars
Man grūti tev vēl ko teikt par Ap.D2:28 un Ap.D 10:47 no taviem pēdējiem komentāriem. Tu par katru cenu gribi apvienot kristības vienā, bet neparādi kā to izdarīt. Tu vienkārši pasakai, ka ir saistība un viss. Sorry, bet kopsaucēju vajag iedot un lai pretrunu nebūtu.

Un vēl - kā tu vari teikt, ka „Bībelē ir piemēri, kur kāds vien atgriežas, tos tūdaļ bez kavēšanās kristī Jēzus vārdā”?
Vai cilvēks var atgriezties bez kristībām? Un kas kristī? Tev sanāk, ka cilvēks, garīgais mironis, skrien pie mācītāja un kristās. Es tev visas šīs diskusijas pašā sākumā uzdevu jautājums par šo visu, tai skaitā „vai jaunpiedzimšana var notikt bez kristībām”. Varbūt tomēr padomā par to.

Tev vēl nepatīk, ka saku, ka 1.Kr.1:17 Pāvils noniecina kristības. Man ar to nav problēmu, jo es esamu pārliecināts, ka Pāvils te domā par „ūdens kristībām”. Nu un pretrunu arī nav. Bet pretrunas parādās tev, jo nevari visu šo iedabūt savā kristību kāršu namiņā. Ja kas, Pāvils saka, ka viņš var noorganizēt kristības tikai ar pliku sludināšanu : 1.Kr.4:15 „Jebšu jums būtu desmit tūkstoši pamācītāju Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu; jo es jūs esmu, evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristū Jēzū”.
Redzi, Pāvils iztiek bez ūdens – ar pliku sludināšanu. To pašu apstiprina Pēteris - 1.Pt1:23-25.

Vēl papildinot un skaidrojot 1.Kr.12:13. Šeit panta sākumā iet runa par kristībām Jēzū Kristū (nevis ūdens kristībām un nevis par kristībām Sv.Garā ). Bet šī paša panta otra daļa - „esam dzirdināti” attiecas uz kristībām Sv.Garā, kad Sv.gars ir PĀR cilvēku un izpaužas ar dažādām dāvanām. Ņem vērā, un vēlreiz atkārtoju – kristības Sv.Garā nenodrošina pestīšanu. Pestīšanu un cilvēka atgriešanos nodrošina Kristības Jēzū Kristū, kad Sv.gars ir iekšā cilvēkā un mājo viņā.


Ļoti labi, ka tu uzskati, ka konteksts ir svarīgs. Es arī tā domāju. To es saku par 1.Pet3:21 un kontekstu. Pēteris salīdzina VD Noa plūdus ar JD pamatu – Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Viņš saka, ka JD mums ir reālas kristības šajā Jēzus Nāvē un augšāmcelšanā (tāpat kā Noa bija reāli plūdi). Pēteris piemin, ka nevis „ūdens kristības” ir tā realitāte un tas, kas glābj, bet gan cilvēka ticība - cilvēks lūdzas piedošanu, nožēlo grēkus, lūdzas labu sirdsapziņu Dievam un Dievs atbildot uz to kristī šo cilvēku Jēzū Kristū, Viņa nāvē un augšāmcelšanā.
Droši vien zini, ka VD ir JD ēna. Gan Jāņa kristība ar ūdeni, gan JD „kristība ar ūdeni” tēlaini attēlo šos reālos VD Noa plūdu notikumus (un nedaudz Jēzus nāvi un augšāmcelšanu) – vecais cilvēks mirst un tālāk jau dzīvo jaunais cilvēks.

Es nesapratu tevi mazliet par tiem lieciniekiem. Tu saki ka tur „parādās arī dažādie kristības aspekti - kristība Garā, kas apliecina mūsu garam, ka esam Viņa bērni, bet kristība ar ūdeni ir apliecinājums miesai”.
Vai tev nešķiet ka tu jau sāc sludināt 2 kristības?
Protestants
# Iesūtīts: 2010.03.15 16:47:43
Svētais
Ja tu esi noticējis tam ka Jēzus ir miris par tevi un tu tici ka Dievs patiešām ir uzmodinājis Jēzu no mirušiem dēļ tevis, tad kristības Jēzū Kristū ir garantētas. Ja tu tici tam, tad tu šīs kristības esi saņēmis.
Rm 10:9.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.03.15 16:50:24
Protestants
Par to man ir viss skaidrs. ( Rm 10:9)

Vai tu varētu lūdzu atbildēt uz manu jautājumu kristību iekš kaut kā sakarā?
Protestants
# Iesūtīts: 2010.03.15 16:59:07
Svētais

Vai tu varētu lūdzu atbildēt uz manu jautājumu kristību iekš kaut kā sakarā?

Īsti nesaprotu tavu jautājumu. Ticība nāc no sludināsāšanas. Ja jau tu esi Kristīts Jēzū Kristū tad paliec tur. Tas ir paliekošs process, kamēr tu tici tam un kamēr nemin to ar kājām Ebr. 10:29.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.03.15 17:01:49
Protestants
Esmu Jēzū un tur arī palikšu , un ar kājām nemīšu.

Tātad mans jautājums ir par kristību ( pagremdēšanos) iekš kaut kā. Teiksim vai var to nosaukt par kristību iekš foruma, ja es apņemos katru dienu forumā atrasties?
zigzag [84.237.143.5]
# Iesūtīts: 2010.03.15 17:05:56
Svētais "Esmu Jēzū un tur arī palikšu , un ar kājām nemīšu." Arī Pēteris līdzīgi teica, līdz gailis neiedziedājās

Svētais
# Iesūtīts: 2010.03.15 17:08:06
zigzag [84.237.143.5]
Tā bija saskaņošanās ar jautājumu, pret kuru man nav viedokļu atšķirības, nevis postulāts un pacelts karogs ar kuru eju.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.03.15 17:09:25
Protestants
Jēga nu gan tur nemainās nekādīgi, tieši otrādi - tā vēl vairāk pastiprina kristības būtības jēgu. Tu vienkārši centies sagrozīt Rakstus, tas arī viss, jo kur vien ir runa par kristību, tur visur automātiski ir saistība ar kristību Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, nu nav nekur minēts, ka tās būtu dažādas kristības - garīgā realitāte no redzamās zīmes, nu nevari tu nevienu rakstu vietu uzrādīt, kur būtu teikts, ka kristība Jēzus vārdā būtu tikai simbols bez reālas iedarbības. Tas protams nenozīmē, ka bez kristības nevar tapt glābts, bet gan, ka kristība ir derības zīme no Dieva, kas apliecina pestīšanu tam, kurš tic Dieva Varda apsolījumam. Bet ja tevi tas nepārliecina, lūk tev vēl viena skaidra norāde

25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā,
26 lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu,
27 Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas.

Ja kristība būtu tikai simbols, tad no tās nebūtu vispār nekāda jēga un Jēzus nedotu tādu pavēli. Taču ja jau Jāņa kristība bija no debesīm, tad cik gan vairāk kristība uz Jēzu.

Interesanti papētīt vai arī šajā rakstu vietā pareizais tulkojums ir Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā

Mat. 28:19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,

Un arī šī rakstuvieta
1. Pēt. 3:21 Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos,

Kāpēc ir runa par miesas netīrības mazgāšanu? Tāpēc, ka runa ir par ūdens kristību Jēzus vārdā

Rom. 6:3 Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē?

Un vai šeit arī tev būs kāds pareizāks tulkojums?

1 Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus,
2 viņš tiem sacīja: "Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?" Tie viņam atbildēja: "Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir."
3 Viņš jautāja: "Ar kādu kristību jūs esat kristīti?" Tie atbildēja: "Ar Jāņa kristību."
4 Bet Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, Jēzum."
5 To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
6 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.

Un kāpēc Pāvils šeit cepās par to, lai būtu ūdens kristība uz Jēzus vārdu - jā jā tas pats Pāvils, kurš tavuprāt noniecināja kristību

44 Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja.
45 Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem,
46 jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēteris atbildēja:
47 "Kas gan varētu liegt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši Svēto Garu tāpat kā mēs?"
48 Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus Vārdā. Tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu.

kamdēļ tad vēl bija vajadzīga ūdens kristība? Un priekš kam tā vispār vajadzīga kā simbols, jo cilvēka gribas apliecināšana jau notiek mutiski - kam vajadzīga slapināšanās ar ūdeni, ja tas ir tikai simbols bez Dieva spēka klātesamības?

Ap. d. 2:38 Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

kāpēc te Pēteris saka, ka, lai dabūtu grēku piedošanu un Svētā Gara dāvanu, nepieciešams kristīties Jēzus vārdā? Nejau tāpēc, ka pestīšana un Svētā Gara svaidījums būtu piesaistīts kristības rituālam, bet gan tāpēc, ka kristības rituāls ir peisaistīts Dieva apsolījumam par piedošanu un Svētā Gara dāvanu tiem, kuri tic. Tas pats arī ar vakarēdienu un piedošanas pasludināšanu - tās ārējās zīmes ir piesaistītas garīgajai realitātei, bet garīgā realitāte (Dieva Vārds) nav piesaistīti miesīgām zīmēm, jo Dievs saprot, ka ne vienmēr tas būs fiziski iespējams
Protestants
# Iesūtīts: 2010.03.15 17:59:18
Ingars

„nu nav nekur minēts, ka tās būtu dažādas kristības - garīgā realitāte no redzamās zīmes”

Nezinu, liekas ka pietiekoši tev daudz rakstu vietas esmu iedevis. Nu ja tev pa maz, tad paņem un atver Rm4:11.
VD ir JD ēna. VD Abrahams garīgi, neredzami tika apgraizīts no Dieva dēļ viņa ticības, bez nekādas fiziskas apgraizīšas. Tu zini, ka VD izraēlieši tika apgraizīti. Nu mēģini salikt kopā to ar VD Abrahama notikumu, VD apgraizīšanai un JD.
Cilvēks notic Jēzus nāvei un augšāmcelšanai - notiek garīgā apgraizīšana. Cilvēks jaunpiedzimst.
Cilvēks pēc tam apliecina savu ticību citu brāļu priekšā par to ka kļuvis ticīgais – kā līdzība fiziskai apgraizīšanai. Par šo arī runā Pāvils Rm4, skaidrojot apgraizīšanas nozīmi.


„nu nevari tu nevienu rakstu vietu uzrādīt, kur būtu teikts, ka kristība Jēzus vārdā būtu tikai simbols bez reālas iedarbības.”

Es saku, ka kristības Jēzus vārdā ir sava nozīme – bet ievērojami, nesalīdzināmi mazāka. Tā ir tikai paklausīšana Jēzus pavēlei un apliecināšana citu cilvēku priekšā ka esi savējais. Bet pestīšanai patiešām, ūdens kristībām nav nekādas nozīmes.


Par Rm6:3 – jā, jau 3 reizi te visiem borēju. Nav tajā 3p tur nekādu „Vārā”. Nav tur! Nu ko es varu darīt, ka nav?
http://net.bible.org/verse.php?book=Rom&chapter=6&verse=3


Par Ap.D 19:1-4. Tev pašam neliekas interesanti, ka Pāvils jautā - „"Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?"
No konteksta, tie cilvēki jau bija ticīgi, jau noticējuši evaņģēlija vēstij. Jau ir jaunpiedzimuši! Bet viņi nebija dabījuši Sv.garu sev. Un viņi nebija vēl kristījušies Jēzus Kristus vārdā.
Un tagad klausies: vai tu domā, ka tad kad Dievs tevi caur Jēzus nāvi un augšāmcelšanu piedzemdina no jauna, tu vari teikt, ka „esmu dabūjis Sv.garu”? Noteikti, ka nevari. Jo Sv.garu ir dabūjis tevi!!! Sv.Garu sev dabūt tu vari tikai ar Sv.gara kristībām, kad Sv.gars kā Spēks ir PĀR cilvēku un cilvēks var izpausties kalpošanā ar Sv.gara dāvanām. Divi piemēri:
1.Ap.D. 8.nod, it sevišķi 14-15p. Cilvēki jau bija pieņēmuši Dieva Vārdu, bet Sv.gara Spēku sev vēl nebija dabūjuši.
2. Jēzus Kristus. Tad kad viņš tika kristīts Jordānā, un S.Gars nolaidās PĀR viņu kā balodis. Tad sākās viņa kalpošana. Jautājums tāds – vai tad pirms tam Jēzum Sv.Gara nemaz nebija? Atbilde ir – noteikti bija! Jēzum S.Gars bija iekšēji, vienmēr, jau no fiziskās dzimšanas no Marijas.

Runājot par Ap.D 10:47-48, tad šie panti ir pret tevi. Tur skaidri redzams, ka cilvēkiem jau Sv.gars bija un tikai vēlāk tie tikai tiks kristīti ar ūdeni.

Padomā arī loģiski - cilvēks kas kristās nevar pats kristīties Jēzus nāvē un noteikti nevar augšāmcelties no miroņiem.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.03.15 19:00:57
Protestants
Un Naines jaunekļa gadījums taču uzskatāmi pierāda, ka nav obligāti nomurkšķēt `es pieņemu Jēzu par savu personīgo pestītāju`, lai tiktu izglābts? Nekādas kristības, nekādas ticības apliecības, nekādas dievbijības izpausmes... tātad viss pārējais nav tik nozīmīgs, galvenais ir bēres.
Svētais
# Labojis Svētais : 2010.03.16 11:54:51
Naines jaunekli pieceļlot no miroņiem Jēzus prasīja ticības atbildes reakciju no viņa mātes, pasakot tai , neraudi. Ja viņa neapstādinātu procesiju, tad Jēzuz nevarētu iejaukties, jo nebūtu saņēmis ticības atbildes reakciju. Nav neviena piemēra JD, kur Jēzus būtu rīkojies patvaļīgi, kas skar cilvēku, ja nav no viņa vai tuvāko, vai draugu puses ticības atbildes reakcija
Ingars
# Iesūtīts: 2010.03.16 11:58:43
Protestants

Nu nav nekur rakstīts, ka kristība ir priekš citiem kristiešiem, visur ir runa tikai un vienīgi par liecību konkrētam cilvēkam - arī par apgraizīšanu, tās nozīme un vajadzība bija nevis, ka bez tās nevarētu saņemt žēlastību, bet gan, ka tā ir žēlastības fizisks apstiprinājums, kas piesaistīts žēlastībai. Līdzīgi kā ar vara čūsku - visi zina, ka vara čūskas nedziedina, bet paļaušanās uz Dieva apsolījumu, uz Dieva Vārdu izraisīja to efektu. tāpat arī kristība - ne ūdens pats par sevi, bet gan Dieva Vārds un apsolījums. Tas dod fizisku liecību par pestīšanu. Bez kristības var būt pestīts, bet kristība dod redzamu zīmi, kas piesaistīta pestīšanai. Ja Jāņa kristība bija no augšienes, tad cik gan vairāk Jēzus dotā kristība uz Jēzus vārdu?

25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā,
26 lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu,
27 Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.03.16 12:07:16
Svētais
Ei nu ei, vai tā nu bija tāda `ticības atbildes reakcija`? Vienkārši, ja jau mēģinām dekonstruēt visu ko var dekonstruēt, aiz kādām neizprotamām bailēm vai noteiktām interesēm aizstāvēt antisakramentālismu, tad varam jau to novest līdz absurdam.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.03.16 12:17:30
Aivars
Tradīcija, kas tolaik bija ebrejiem izvadot savus mirušos vēsta, ka mājinieki , šai gadījumā māte, algoja vai piesauca klāt raudātājus, kas bērēs izteica līdzjūtību apraudot mirušo. Viņas varā bija visas procesijas kontrole. Tas nozīmē tikai to, ja viņa neticētu Jēzum un turpinātu raudāt un apraudāt dēlu, neapturot procesiju, Jēzus neiejauktos. Pārstādama raudāt, procesija bija apturēta, un Jēzus uzcēla dēlu no miroņiem.
aaaaa [87.246.165.252]
# Iesūtīts: 2010.03.16 12:29:19
Vai jauneklis no Naines tapa izglābts?
Protestants
# Iesūtīts: 2010.03.16 14:56:26
Ingars
Tu priekš sevis pat nemanot sāc pazemināt kristību nozīmi:
bez kristībām var tikt pestīts...un ka tā ir tikai redzama zīme”!
„tāpat arī kristība - ne ūdens pats par sevi, bet gan Dieva Vārds un apsolījums. Tas dod fizisku liecību par pestīšanu. Bez kristības var būt pestīts, bet kristība dod redzamu zīmi, kas piesaistīta pestīšanai”


Tas laikam tev negribot tā sanāk. Tev grūti iet ar to "vienu vienīgo kristību" pamatojumu un tad tev sprūk ārā teksti, kas pazemina kristību nozīmi. Gandrīz kā Pāvilam 1.Kr1.17

Bet es tev saku - cilvēks vienīgi un vienīgi jaunpiedzimst tikai un vienīgi kristībās – viņš kristībās tiek reāli pagremdēts Jēzus nāvē un augšāmcelts! Bet pēc taviem vārdiem, Dievs var jaunpiedzemdēt un pestīt cilvēku arī citos veidos, savādāk, t.i. bez Jēzus nāves un augšāmcelšanas iesaistes.

Piemērs ar čūsku stabā bija ļoti labs. Tur cilvēkiem pietika ar to, ka viņi skatīja čūsku un ticēja. Bet mums JD acu priekšā ir nevis čūska, bet JD evaņģēlijs - Jēzus, kas ir pie Krusta nomiris un ir augšāmcelts par mums. Ar to pilnīgi pietiek, un nevajag nekādas miesiskas izdarības ar ūdeņiem. Tāpēc arī Pāvils 1.Kr 1:17 tik necili izsakās par „ūdens kristībām”. Viņš zināja, ka daudz svarīgāk ir sludināt , lai cilvēki ticētu JD evaņģēlijam 1.Kr1:23 un 1.Kr.2:2.

Bet Ef5:26 patiešām tiek minēti vārdi „mazgāšana ūdenī caur vārdu”. Bet tur „vārds” nav personvārds (onoma – name, kas tiek lietots ūdens kristību sakarā JD ) . Tu vārds ir „rhema”, kas ir mirkļa izrunāts, sludināts vārds. Ļoti uzskatāmi šo Ef5:26 ir salīdzināt ar 1.Pet 1:23-25 un Jn6:63. Nav grūti izprast līdzību. Un būtība ir viena un tā pati un par ko raksta Pāvils 1.Kr4:15 – kristiešu sludinātais evaņģēlijs cilvēkiem par Jēzus nāvi un augšāmcelšanu arī tiešā veidā iniciē kristības Jēzū Kristū. Ar vienu piebildi – ja klausītājs tam patiešām notic. Un ūdens Ef5:26 ir minēts kā līdzība evaņģēlija sludināšanai. Tiešā nozīmē „ar vannošanos (vai mazgāšanos) ūdenī sludinātajā vārdā”.

Ef5:26 - rhema: http://net.bible.org/verse.php?book=Eph&chapter=5&verse=26

Jn 6:63 - rhema: http://net.bible.org/verse.php?book=Joh&chapter=6&verse=63
(KRISTIEŠU TĒMA) ?! [78.84.248.246]
# Iesūtīts: 2010.03.16 18:59:20
Jūs, kas rakstat sai diskusijā savus komentārus un katrs vispatiesākos- vai varat nonākt pie viena kopsaucēja ?!

Ja nu ne pie tādas izpausmes, kāda aprakstīta apustuļu darbos

" Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu;
un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.
Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju.
Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs;
viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja.
Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi,
slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā."

tad vismaz nonākt pie tā, lai uzticētu galējo spriedumu šai lietā Kungam Jēzum Kristum ! Bet jūs taču vienalga taisāties darīt, kā katrs uzskata par par
(KRISTIEŠU TĒMA) ?! [78.84.248.246]
# Iesūtīts: 2010.03.16 19:00:25
Bet jūs taču vienalga taisāties darīt, kā katrs uzskata par pareizu!
(KRISTIEŠU TĒMA) ?! [78.84.248.246]
# Iesūtīts: 2010.03.16 19:10:34
Bet ja jūs taisaties darīt tikai to, kas jums pašiem šķietas pareizi,

tad ko jūs te mānat - paši sevi vai DIEVU !
paši sevi jau apmānīt varat.

Bet,
godīgi pārlasiet šai diskusijā rakstīto un iedziļinieties ne tikai sevis rakstītajā, bet arī citu spriedumos un ,Jēzus Vārdā ,es jūs lūdzu, salīdziniet nopietni to ar Bībelē rakstīto un pārbaudiet un vēlreiz pārbaudiet un to, kas labs to paturiet un ar to dzīvojiet.

Nu un tad, lai Dieva Miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu, lai ir ar jums visiem ! Amen.
Ingars
# Labojis Ingars: 2010.03.16 22:29:53
Protestants

Tu priekš sevis pat nemanot sāc pazemināt kristību nozīmi:
bez kristībām var tikt pestīts...un ka tā ir tikai redzama zīme”!
„tāpat arī kristība - ne ūdens pats par sevi, bet gan Dieva Vārds un apsolījums. Tas dod fizisku liecību par pestīšanu. Bez kristības var būt pestīts, bet kristība dod redzamu zīmi, kas piesaistīta pestīšanai”

Tas laikam tev negribot tā sanāk. Tev grūti iet ar to "vienu vienīgo kristību" pamatojumu un tad tev sprūk ārā teksti, kas pazemina kristību nozīmi. Gandrīz kā Pāvilam 1.Kr1.17


Vot sajaucos, tevis dēļ Bet ja nopietni, pārlasot savu komentu, es tev nevaru piekrist, jo tiek runāts tieši par kristību ar ūdeni Dieva vārdā, kas glābj. Es jau neteicu, ka kristības zīme tikai simbolizē, bet tieši, ka tas Vārds un iepriekšējs Jēzus apsolījums - kas tic un top kristīts, tas taps glābts - šis apsolījums piešķir kristības zīmei spēku. Kāpēc tad ir Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā? Vai tā var būt miesīga padarīšana? UN ja tā bija miesīga padarīšana, tad kāda jēga vispār no tādas slapināšanās? Kāda jēga vēl bija kristīt tos pagānus, kuri sāka mēlēs runāt, ja jau kristība ir , kā daži saka "cilvēka klāt pielikti ūdens pilieni"? Bet lūk vajadzēja, jo kristībai ir reāls Dieva Vārdāpamatots spēks šķīstīt no grēkiem. Pāvils nenoniecina kristību, jo viņš pats ņēmās skaidrot, ka ir atšķirība starp Jāņa kristību un Jēzus kristību. Ja kas Jēzus tieši sūtīja kristīt un mācīt, to tu nevari apstrīdēt un tas nozīmē, ka Pāvila vārdi jāskaidro šajā kontekstā, jeb tu gribi teikt, ka Pāvils nostājās pret šo Jēzus pavēli?

9 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā

Padomā, kāpēc Pāvils teica - 14 Paldies Dievam, ka es pie jums cita neviena neesmu kristījis kā vien Krispu un Gaju;
15 tā neviens nevar teikt, ka jūs esat kristīti uz manu vārdu.
.................
17 Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura.

Pāvils uzstājās pret kristīšanu kristīšanas pēc, bez satura. Kristība ietilpst evaņģēlija sludināšanā, bet ārpus tā pats kristības rituāls neko nedod.

Bet es tev saku - cilvēks vienīgi un vienīgi jaunpiedzimst tikai un vienīgi kristībās – viņš kristībās tiek reāli pagremdēts Jēzus nāvē un augšāmcelts! Bet pēc taviem vārdiem, Dievs var jaunpiedzemdēt un pestīt cilvēku arī citos veidos, savādāk, t.i. bez Jēzus nāves un augšāmcelšanas iesaistes.

Un šīs lietas Dievs cilvēkam dod caur vārdu un sakramentiem. Un kur vien jaunajā derībā ir runa par šo kristību, tad tas tiek attiecināts uz to pašu kristību Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā - pati šī formula jau norāda uz to, ka tas, kas kristī nedara to savā, bet Dieva vārdā. Dieva vārds saka skaidri - kas tic un top kristīts, tas taps izglābts - kristība kopā ar ticību dod glābšanu.

Un Dievs caur apustuļiem arī vēlreiz apstiprina to, ko dod kristība
Ap. d. 2:38 Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.
Kā redzam - šeit raksti tev nedod vietu filozofēt, bet skaidri saka - aatgriezties un kristīties, lai saņemtu piedošanu un Gara dāvanu - gan caur atgriešanās, gan caur kristīšanos, raksti nedod tev iespēju atdalīt vienu no otra, te nav nekādu zemtekstu

Piemērs ar čūsku stabā bija ļoti labs. Tur cilvēkiem pietika ar to, ka viņi skatīja čūsku un ticēja. Bet mums JD acu priekšā ir nevis čūska, bet JD evaņģēlijs - Jēzus, kas ir pie Krusta nomiris un ir augšāmcelts par mums. Ar to pilnīgi pietiek, un nevajag nekādas miesiskas izdarības ar ūdeņiem. Tāpēc arī Pāvils 1.Kr 1:17 tik necili izsakās par „ūdens kristībām”. Viņš zināja, ka daudz svarīgāk ir sludināt , lai cilvēki ticētu JD evaņģēlijam 1.Kr1:23 un 1.Kr.2:2.

Nu tad tev ir viens Pāvila necilais izteikums pret daudziem paša Pāvila, citu apustuļu un Jēzus izteikumiem. Uzmanies ko sauc par miesiskām izdarībām - Jēzus norādīja uz Jāņa kristību, ka tā bija no augšienes, tad cik gan vairāk paša Jēzus pavēlētā kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā? Vai tā ir miesīga vai no augšienes? Tā runādams tu nicini Dieva vārdu, kas apsolīja - kas tic un top kristīts, tas taps glābts, Noas laika plūdi attēlo kristību, kas glābj, Vīriem mīlēt Sievas, kā kristus mīl draudzi, šķīstīdams ar ūdens kristībā teikto vārdu, Kristū kristītie ir tērpti Kristū - tas ir Dieva vārds, pret ko tu uzstājies, šie apsolījumi attiecas uz to pašu kristību ar ūdeni trīsvienīgā Dieva vārdā un nav nekādas norādes, ka varētu būt savādāk.

Bet Ef5:26 patiešām tiek minēti vārdi „mazgāšana ūdenī caur vārdu”. Bet tur „vārds” nav personvārds (onoma – name, kas tiek lietots ūdens kristību sakarā JD ) . Tu vārds ir „rhema”, kas ir mirkļa izrunāts, sludināts vārds. Ļoti uzskatāmi šo Ef5:26 ir salīdzināt ar 1.Pet 1:23-25 un Jn6:63. Nav grūti izprast līdzību. Un būtība ir viena un tā pati un par ko raksta Pāvils 1.Kr4:15 – kristiešu sludinātais evaņģēlijs cilvēkiem par Jēzus nāvi un augšāmcelšanu arī tiešā veidā iniciē kristības Jēzū Kristū. Ar vienu piebildi – ja klausītājs tam patiešām notic. Un ūdens Ef5:26 ir minēts kā līdzība evaņģēlija sludināšanai. Tiešā nozīmē „ar vannošanos (vai mazgāšanos) ūdenī sludinātajā vārdā”.

Nu un šis tavs pēdējais komentārs tikai pastiprina kristības nozīmi. Vārds rhema tieši attiecināts uz kristību trīsvienīgā Dieva vārdā ar ūdeni, jo tiek pieminēts ūdens. Un nevajag atdalīt kristības garīgo aspektu no miesīgā, jo Jēzus devis tik brīnišķīgu līdzekli mums ar miesu sajust to, ka peldamies Dieva vārdā, nevis simboliski, bet reāli, jo tieši tā to pasaka tas pats vārds

7 Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens.
8 Un trīs ir, kas liecina virs zemes:[A] Gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir kopā.
9 Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka, proti, šī ir Dieva liecība, ko Viņš ir nodevis par Savu Dēlu.

Ievēroji - tie trīs ir kopā, nevis tā kā tu centies atdalīt - Dieva Gara liecība sirdī (garīgā kristība, jaunpiedzimšana, ieticēšana), Jēzus asinis, ko saņemam vakarēdienā, ūdens, kas pār mums nāk kristībā un šie trīs ir kopā.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 77 , pavisam kopa bijuši: 3384