atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par mīlestību kristīgā teoloģija un jaunava Marija
Voldemārs
Iesūtīts: 2007.01.22 16:39:41
Kādu laiku atpakaļ Dievs man deva laiku un iespēju iedziļināties jautājumos par Mariju, Jēzus Kristus māti. Šis bibliskais personāžs ir viens no sarežģītākajiem Latvijas kontekstā, jo tepat blakus ir liela un ļoti laba Marijas kulta kustība, kas sasniedz savu augstāko kulmināciju ikgadus augusta vidū.
Esmu saskāries ar ļoti daudziem un dažādiem viedokļiem. Lielākoties, tos ir iespējams sadalīt 2 polāros skatos - par un pret.
Savu pētījumu gaitā sadūros ar to, ka nav tikai viena atbilde, bet Bībele liek iet ceļu, kur ir lietas par, bet - ir arī pret.
Labprāt padalītos ar viedokļiem par šo tematu, jo domāju, ka skatījuma punktu netrūkst.
No savas puses vēlos tik sacīt, ka mans izejas punkts ir tikai Rakstos balstīts, tādēļ, piedodiet, ja neesmu ar kādu vienā viedklī.
Jau iepriekš pateicos par piedalīšanos!
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
AutorsZiņas teksts
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.26 09:07:20
Protestants
Piedod, bet Tu nesaproti atšķirību.
Dieva Dēls nav radīts, bet Jēzus Kristus cilvēciskā miesa utt. ir radīta.
Man nostirpinās pārliecība, ka Tu lasi Rakstus, bet neizproti to dziļāko jēgu. Jņ.1 Tev diez vai piekritīs ikviens, vismaz ne tie, kas studējuši Rakstus un to kontekstu.
Pašlaik Tava apliecība ir ļoti nosacīti kristīga, jo Kristus ir likts par stūra akmeni, pie kura piedauzās un krit Viņa noliedzēji (Mt.12:43-45). Un ja Tu noraidi Dievu Kristū, tad būs grūti.
Bet tā kā mēs dzīvojam patērētāju kultūrā, kur katrs izvēlas to, kas sirdij tīkamāks, ne jau es esmu tas, kam Tevii jāpārliecina. Miers ar Tevi!
Protestants
# Iesūtīts: 2007.01.26 11:14:19
Voldemārs
Prieks, ka atzīstat, ka Dieva Dēls nav radīts, bet Jēzus cilvēciskā miesa (no Marijas) ir, jo arī es tā uzskatu. Tādēļ padomājat vēlreiz par savu sākotnēji pausto uzskatu, ka „Marija bija dievdzemdētāja”. Vienkārši padomājat, varat arī neatbildēt.
Bet sakarā ar Jņ1 īsti nesapratu jūsu kritiku. Vai kaut ko biju nepareizi pateicis sakarā ar Jņ1? Ja tā, tad lūdzu paskaidrojat kas tika nepareizi pateikts. Un pie reizes (ja varat gan), uzrādiet arī Rakstu liecību, ka Dieva Dēls ir dzimis mūžībā, pirms pasaules radīšanas un laika.
Un, lūdzu, esiet korekts mūsu diskusijā. Nevienā vietā es nenoliedzu, ka Dievs bija Kristū, bet tikai apstiprināju (2Kr5). Jums gan tas nepatika, jo tas pēc jūsu vārdiem velk uz doketismu. Bet sakarā par „stūra akmeni kas ir Jēzus Kristus” tikai apstiprina manis teikto par Dieva Dēla dzimšanu ApD13:33, jo Jēzus Kristus kā „dzīvais stūra akmens” kļuva no augšāmcelšanās brīža, 1.Pet 2:7.
Mulders
# Iesūtīts: 2007.01.26 11:21:55
Protestant, luuk tev būs rakstu vietas, kuras tu prasi
---
Mih 5:1 Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos.
---
1 Jn
1 Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu -
2 dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies, -
----
Jan
1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.
...
14 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
----
Fil 2:
5 Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,
6 kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,
7 bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;
8 un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!
----
Ebr 1:
5 Jo kuram eņģelim gan jebkad Viņš teicis: Mans Dēls Tu esi, šodien Es Tevi esmu dzemdinājis. Un atkal: Es Viņam būšu par Tēvu, un Viņš Man būs par Dēlu.
....
8 bet par Dēlu: Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir Viņa valdnieka varas zizlis.
9 Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību; tāpēc Dievs, Tavs Dievs ir svaidījis Tevi ar prieka eļļu vairāk par Taviem biedriem.
10 Un: sākumā Tu, Kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir Tavu roku darbs.
11 Tās zudīs, bet Tu paliec; tās visas sadils kā drēbes,
12 un Tu tās satīsi kā uzvalku, un tās pārvērtīsies, bet Tu esi tas pats, un Tavi gadi nebeigsies.
----
Jes 9:5 Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.

Protestants
# Iesūtīts: 2007.01.26 12:38:29
Mulders
Tātad biju prasījis Rakstu pierādījumus, ka Dieva Dēls ir dzimis mūžībā, pirms laika.
Par Mih5:1: te nekur neiet runa par dzimšanu mūžībā, bet gan par „izcelšanos”. Piemēram, solījums (vai derība – Es Viņam būšu par Tēvu, un Tu Man būsi par Dēlu) kas dots no mūžības kas noslēgts kādu Personu starpā, bet piepildījums būs vēlāk, jau ApD13:33. Tādēļ patiešām, pat līdz Jēzus ristus augšāmcelšanās, Kristus Dievišķā izcelšanās patiešām ir meklējama no mūžības, bet tas tiešā veidā attiecās uz to Kristus Personas daļu kas bija no mūžības, kas bija Viņā iekšēji, jeb to, kura bija Kristū 2.Kr5:19. To Dievu (dievišķo Personu) kas bija Kristū var salīdzināt ar Gudrību (jeb Gudrības Garu vai dievišķo Prātu), Sal.Pam.8: 22 Es esmu bijusi Tā Kunga rīcībā jau Viņa ceļu pašā sākumā; iekāms Viņš kaut ko radīja, es biju pie Viņa, jau no pirmlaikiem. 23 Es esmu ielikta un pastāvu jau no mūžības, no paša sākuma, iekāms pat vēl zemes nebija.
1Jņ1-2: tas attiecas uz laiku pēc Jēzus Kristus augšāmcelšanās, pēc ApD13:33. Tiešā veidā tas attiecas uz Jāņa ev. 20 nod beigām.
Jn1:1: nav nekāda norādē uz Dieva Dēla dzimšanu. Bet tā var būt derība: Dievs, Es Tev būšu par Tēvu, un Tu Man būsi par Dēlu, ar piepildījumu ApD13:33.
Jņ1:14: interesants pants par ko baznctēvi lauzīja galvu un filozofēja simtiem gadu. Bet atbilde ir viena un tā paša – pēc Jēzus augšāmcelšanās, pēc ApD13:33. Lasām Jn2:21-22, Efez3:6.
Fil2:5-8: 5p rakstīts „turiet tādu pat prātu kāds ir Jēzū Kristū”. Iet runa par Prātu, jeb dievišķo Gudrību un šo jau es atbildēju komentējot Mih 5:1.
Ebr 1:5: teksta pirmā daļa tiešā veidā attiecas uz ApD13:33. Otrajā daļā ir vārds „atkal”. Skat, komentāru pie Mih5:1 un Jņ1:1.
Eb1:8-12: attiecas uz Gudrību no mūžības jau kā Dēlu ar miesu Jn1:14, pēc ApD13:33.
Jes 9:5: 1)iet runa par personas vārdu (name); 2)bērns dzima Marijai, Dievs nekad nav bijis bērns; 3) Dēls - vai nu cilvēka dēls vai Dieva Dēls? Dieva Dēls tikai pēc ApD13:33, .
Piedāvāju salīdzināt ar Jes 7:14: Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls (Dievs ar mums).
Mulders
# Iesūtīts: 2007.01.26 13:23:10
Protestants, tas saucaas logjika.
1. Saskanjaa ar Mih 5:1 un Jan 1:1 Logos aka Jeezus Kristus bij muuzhiigi pie Teeva
2. Shis pats Logos tapa miesa un peec savas dabas ir patiess Cilveeks un patiess Dievs, peec savas cilveeciigaas dabas vinjsh ir Cilvēka Dēls pēc savas dievishkjības viņš ir Dieva Dēls.
3. Saskaitām 2+2 un secinām ka Dieva Dēls ir mūžīgs Dēls tāpat ka Dievs Tēvs ir mūžīgs Tēvs. Viņš ir saukts par Dieva Dēlu savas Dievišķās dabas dēļ un par Cilvēka Dēlu savas cilvēcīgās dabas dēļ. Man personīgi viss ir skaidrs un tā kā Jāņa Evaņģēlijs ir interpretācijas bāze un ar to skaidro citas Rakstu vietas nevis otrādi, tad secinājums ir viennozīmīgs Dieva Dēls ir tik pat mūžīgs cik Dievs Tēvs, jo ja Dēls nav mūžīgs tad Tēvs nav mūžīgs, jo Tēvs nav Tēvs, ja nav Dēla. Un tad kad kaut kas līdzīgs dzemdē līdzīgu, tā ir dzemdināšana, jo tikai Dievs var dzemdināt (ne radīt) Dievu aka Logosu.
Ja tev tas nepatīk, vai, cik var spriest pēc tavas ačgārnās ekseģēzes, netici tam, tas jau nemaina lietas būtību.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.26 13:36:41
Mulders
Paldies Tev par Rakstu rindu!
Baidos, ka Protestantu nepārliecinās argumenti, jo viņš tic tam, kam vēlas ticēt, taču pret ticību nav citu ieroču kā Vārds.
Protestants
# Iesūtīts: 2007.01.26 15:14:09
MuldersVoldemārs
1.Ar manu loģiku saistībā ar Mih 5:1, Jan 1:1 Logos ir viss kārtībā. Tev gan vajadzētu pie tā padomāt, jo Voldemārs kā luterānis piekrita, ka Jēzus Kristus miesa dzimstot no Marijas bija radīta. Tad par kādu loģiku tu runā?
Ne Mih 5:1, ne Jn1:1 nav teikts, ka Jēzus Kristus bija pie Tēva mūžīgi. Bet par Gudrību, Sal.Pam 8:22 gan ir teikts, ka Viņa bija pie Kunga „es biju pie Viņa”.
2.Logos tapa Miesa tikai ApD13:33, ne ātrāk. Atšķiriet taču miesisko dzimšanu no Marijas pret Dievišķo dzimšanu kas parādīta ApD13:33. Lūdzu, apskaties šo ApD13:33 saistībā ar Jn1:1, pievelkot klāt Jn1:14, 1.Jn1-2, Jn2:21-22, Efez3:6. Tā miesa, kas bija no Marijas, līdz augšāmcelās bija Marijas (Ādama) kritusī miesa un Dievam to vajadzēja atbrīvot no velna un nāves varu ko tā nesa sevī, Fil2:5-8, Rm8:3, Ebr2:14. Un tas ir atkal Mulder loģiski, ka tāda miesa nevar būt Dievs. Vai tas ir loģiski?
3.Es arī varu apliecināt, ka Dieva Dēls ir mūžīgs, tāpat kā kristietis, kā jaunā radība ar Kungu būs mūžīgs 2Jn2. Vai nav loģiski?
Par mūsu baznīctēvu Logosa kristoloģiju varētu runāt un analizēt ļoti plaši, bet tos nevar ņemt par pamat bāzi studējot rakstus, jo paši Raksti skaidro Rakstus. Tādēļ kā jau teicu, labāk izvēlos Rakstus un visiem jums arī to draudzīgi iesaku. Saprotu, ka piederība konfesijai prasa nest pagātnes bagāžas (ticības apliecības), disciplīnu, sevišķi atrodoties lelb.lv tādēļ nevēlos tagad apstrīdēt tos un kādus vēl apvainot. Kā nekā esmu šeit viesis.
Bet vienu vēlos pateikt šajā no Muldera dotā baznīctēvu citātā kas tiešā veidā ir saistīts ar mūsu apspriesto: „ja kaut kas līdzīgs dzemdē līdzīgu, tā ir dzemdināšana, jo tikai Dievs var dzemdināt (ne radīt) Dievu aka Logosu”. Tad es pajautāšu – kas vainas ApD13:33 dzemdināšanai? Kāpēc to visi jūs ignorējat? Vai tad Dievs ir līdzīgs pēc uzbūves sievietei, dzemdējot bērnus? Loģiski, ka nav, tam būs grūti nepiekrist. Un ar to sākas pats interesantākais, jo Raksti mums saka, ka Dievs dzemdināja Jēzus Kristu ApD13:33 pēc „sprieduma”, līdzīgi kā „adoptēja” (Psalmi 2: 7 Es darīšu zināmu Dieva spriedumu). Un šis spriedums ir nolikts uz izpildi jau Jn1:1, bet piepildījās ApD13:33. Tas arī labi parādās 1.Moz15, kad Abrahams gribēja adoptēt damaskieti Ēliēzeru, jo viņam nebija pēcnācēju, bet pats viņš jau bija vecs. Un man tā liekas, ka mūsdienās, cilvēki arī var adoptēt bērnus no bērnu nama un tāds bērns skatīsies likumīgs viņu bērns, dēls vai meita. Vai nav loģiski?
Mulders
# Iesūtīts: 2007.01.26 15:53:48
Protestants Es arī nesacīju ka Kristus vienmēr ir bijis cilvēks. Par cilvēku viņš tapa tikai Marijas miesās. Uz to arī attiecas "Un Vārds tapa Miesa`. Bet neaizmirsti ka tālāk ir rakstīts - "Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par Viņu un sauc: "Šis ir Tas, par ko sacīju: kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo Viņš bija pirmāk nekā es." Tas saucās konteksts. Un no konteksta ir skaidrs, ka Tas Logos, kas tapa Miesa bij Kristus kas mājoja mūsu vidū par ko Jānis liecināja. Tātad Logos bij miesa pirms Augšāmcelšanās. Tāpat Ebreju vēstule tālāk rakstīts 2trajā nodaļā - "14 Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu" bet lasi visu otro nodaļu. Patīk tev tas vai nepatīk, bet Dieva Dēls kas bij pie Tēva, kas ir Logos un kas ir Dievs būtībā nāca cilvēka miesā lai dzīvotu mūsu vidū un uzņemtos grēku uz sevīm un uzvarētu grēku caur nāvi.
Un vēlreiz Jāņa Evanģēlijs stāv pāri Apustuļu Darbiem savā ekseģēzē un nosaka ticības pamatu un ar Jāņa evaņģēliju tiek skaidrots Apustuļu darbi. Tas ir, ja kas ir skaidri pateikts Jāņa evaņģēlijā, tad ar to pietiek un ar to skaidro citas vietas. Tas uz ko tu atsaucies ir runa par jauno cilvēku, tas ir, ka Krisus mūžīgi būs šis jaunais cilvēks, jo viņš reiz to uzņēmās un augšāmcelšanā tapa par pirmdzimto jauno cilvēku kādi mēs būsim Dieva godībā paradīzē. Kristus ir tā teikt "pirmā bezdelīga", bet Logos, Dieva Dēls, Trīsvienības otrā persona viņš ir bijis mūžīgi, bet vēsturē viņš pieņēma cilvēka dabu un kļuva par DievCilvēku, patiess Dievs un ptiess cilvēks no šī laika mūžīgi.
Un mēs neignorējam ApD13:33 bet to skaidrojam. Tu šo rakstu vietu paņem par savu ekseģēzes bāzi, bet tu dari nepareizi, jo Jāņa Evaņģēlijs stāv augstāk ekseģēžē, un šī rakstu vieta skaidri māca par jauno cilvēku, par jauno kvalitāti, par jauno laikmetu. Skaidrāk to pasaka Kolosiešu 1:18, 1 Kor 15 nodaļa par augšāmcelšanos un apskaidroto miesu, jaunu būtni. Par graudu kas mirst un jaunais cilvēks, kas izaug pēc tam. Īpaši skaties uz 1 Kor 15:20 Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem. Viņš ir pirmais kas no mirušiem ir uzcēlies, viņš ir pirmais cilvēks kurš ir uzmodināts ar Svētā Gara palīdzību, viņš ir pirmais "demo" variants, lai mēs ticētu. Tu putro šo "Dieva Dēls" divas instances. Viena, kas ir Logos, Otrā Trīsvienības persona, kas bija pie Tēva un tad nāca pasaulē kļūdama par miesu. Jānis Kristītājs par viņu liecina. Palasi pravietojumus par Jāni Kristītāju, viņš sagatavoja ceļu Dievam!
Bet vēl interesanti ir tas, ka dēmoni, kurus Kristus izdzina viņu pazina, viņi zināja, ka viņš ir Dieva Dēls. Kristus pats par sevi liecina, un šie vārdi tieši attiecas uz tevi, to pats Kristus runā un viņa vārds ir pārāks par tavu izpratni par Ap.D. 13:33
---
vai tad Tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka Viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls. Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja Es tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Manī ir Tēvs un Es Tēvā." (Jan 10:36-37), lasi visu nodālu un redzi kontekstu, Kristus pats par sevi liecina un Jūdi dzirdēdami, ka Kristus Dievu sauc par savu Tēvu sapraga gan to, ka Kristus sevi identificē par Dieva Dēlu gan to, ka Kristus implicē savu dievišķību un par to Jūdi viņu gribēja nomētāt. Bet tagad tu gribi nomētāt ar akmeņiem tos, kas tic, ka Kristus vienmēr ir bijis Dieva Dēls no mūžības uz mūžību!
Protestants
# Iesūtīts: 2007.01.26 17:44:03
MuldersPaldies. Prieks, ka nebaidies runāt par tādām lietām.
Tātad par Jn1:14 kontekstu: Vai tad tu nezini kur Dievs mājo un kur nemājo ApD17:24? Vārds tapa miesa un sāka mājot tikai pēc Jēzus Kristus augšāmcelšanās ticīgajos, kā arī debesīs. Līdz Jēzus augšāmcelšanās Pasaule bija velna varā, un tās nebija Jēzus Kristus patiesās mājas. Bet viņš mira un augšāmcēlās, un no tā arī mēs varam būt viņa Miesa, Viņa māja (Jn2:21) kas ir mūsos, Viņš mājo mūsos, kā Savā augšāmceltajā miesā. Ar Jāņa Jn20:22 viņš sāka mājot mūsos (sākumā tikai apustuļos). Arī Jn1:13 to apstiprina. Skaidri teikts par dzimšanu par Dieva bērniem. Pats rakstīji, ka Jēzus ir pirmais kas augšāmcēlās. Savukārt Jānis Kristītājs kam bija Sv.gars no mātes miesām, attiecas arī Eb1:1 un Rm4:17. Jānis Kr. bija lielākais no praviešiem zināja attāli arī par Jēzus misiju. Bet tas, kas bija pirmāk nekā viņš ir Gudrība-dievišķo Prāts, kas bija Jēzū līdz augšāmcelšanās (2Kr5:19). Un tas ir tiaki loģiski ja Jņ1:14 attiecas uz ApD13:33, jo Dievs nevar būt grēks 1Pet 2:24, un grēka varā Rm8:3, Eb2:14-18.
Logosam kā mēs zinām ir daudz nozīmes un to ar cilvēku valodu nevar pateikt vienā vārdā, bet viens no Logosa nozīmēm ir prāts. Ja gribi zināt kas ir logoss, izlasi 1Pet1 no 17-22p, īsāk jau nav kur. Tas nozīmē, ka izteiktais spriedums par Logoss Jn1:1 kļuva piepildīts ApD13:33, Logosam kļūstot par Miesu pēc augšāmcelšanās. Man tā liekas, ka viss ļoti labi un loģiski līmējas kopā.
Bet par Jņ evaņģēlija pārākumu pār ApD nevajadzētu aizrauties, sevišķi ja Jāņa ev. ir daudz runāts līdzības, daudzi vienkārši to nesaprot. ApDarbos pati evaņģēlija vēsts ir daudz vairāk sludināts nekā Jn evaņģēlijā un tas ir fakts. Un tas ir loģiski, jo augšāmcēlās Jēzus tikai pašā Jāņa ev. beigās. Bet kā zināms, Jāņa evaņģēlijā par ApD13:33 ir ļoti daudz tiešas norādes, tādēļ nesaprotu, kādēļ tas viss. Labāk nevajag turpināt par to, jo tas man neliekas pieņemami.
Bet Jan 10:36-37 ir spēcīga rakstu vieta. Tikai jāskatās kontekstā, jo Jēzus atsaucās uz Ps82:6. Bet kā zināms, cilvēki par Dieva dēliem var kļūt tikai pēc Jēzus augšāmcelšanās, un tu Mulder to pats apliecini ar 1Kr15:20. Tam vēl var pielikt klāt Jn1:13, tā kā viss atkal nostājas savās vietās. Neaizmirsti, ka Dievs sauc vārdā to kas nav it kā tas būtu Rm4:17. Šīs Dieva Rm4:17 princips (tiesības) parādās arī Jņ8:24 salīdzinot ar Jņ8:26, 28.
Mirga
# Iesūtīts: 2007.01.26 17:54:41
Zinām, ka cilvēka domāšana un sapratne ir ierobežota laikā un telpā. Bet Dievs viņam vien zināmā veidā palaikam atklāj vairāk vai mazāk no tā, kas ir aiz šīs robežas. Grūtības rodas tad, ja šo robežu neievēro. Tā tas, liekas, notiek, skaidrojot Jēzus vienlaicīgo cilvēcību un dievišķību.
Cilvēkiem, toreiz un tagad, ir pilnīgi skaidrs, ka Marijai piedzima puisēns, ko nosauca par Jēzu. Bet tad Dievs atklāj vairāk, proti, ka bērns ir Dieva sevišķā veidā dots un Svētais Gars viņā mājo. To izsakām tā, ka Jēzus ir patiess cilvēks un patiess Dievs. Īsti saprotams un izskaidrojams tas cilvēka prātam nav, pieņemams ticībā.
Bet ja sakām, ka Marija dzemdēja Dievu, mēģinām pārsniegties robežai un pārvilkt kaut ko savā pusē.
- Protestants savukārt mēģināja cilvēcīgo sapratni pagarināt, pabīdot robežu līdz augšāmcelšanās notikumam. –
Jānis_Bitāns
# Labojis Jānis_Bitāns: 2007.01.26 18:15:53
Voldemār, gribēju atbildēt uz tavu repliku.
Mums ir atšķirība izpratnē, ko nozīmē teikt svētīgu. Tevis uzskaitīto argumentu dēļ Dievmāte arī tiek godāta.
Manā sapratnē un praksē tā ir pagodinoša attieksme pret sv.Mariju, vērtējot viņu kā šķīstības un ticības augstāko paraugu. Attieksme parasti izpaužas. Tās ir dziesmas un kanoni, kuros izsaku viņas augsto godu kādā Dievs savu kalponi cēlis un pagodinājis. Ja reiz Elizabete spēja viņu slavēt sv.Gara pilna, vai varu noraidīt šadu sv.Gara pamudinājuma priekšzīmi? Ja erceņģelis Gabriēls viņu nekautrējās apveltīt ar pagodinošu uzrunu, tad kapēc lai es kā cilvēks nobītos to darīt? Kristu pielūdz, Dievmāti ne.
viens no Didžiem [80.70.23.25]
# Iesūtīts: 2007.01.26 23:15:19
Jautājums Protestantam- Kas mira krustā par mūsu grēkiem? Radība vai Dievs?
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.26 23:18:47
Jāni Bitān!
Tad man ir jautājums, vai Tu izcel kā īpaši pāri visiem citiem Jāni Kristītāju? ņemot vērā Mt.11:11 "no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju". Tā kā Jēzus nemin nevienu izņēmumu, tad Jēzus pats mudina Jāni teikt vairāk par visiem, arī Mariju. Tas ir iemesls,kāpēc es jautāju, vai Tu vēl vairāk par Mariju izcel Jāni Kristītāju. Ja Tu to nedari, kāpēc?
Mirga
# Iesūtīts: 2007.01.28 14:06:46
Jāņa Bitāna skatījums nebūs tā vienkārši pieņemams, jo pamatnostādne nav īsti skaidra. Par paraugu un piemēru lielo nozīmi mūsu dzīvē un mācības procesā nebūtu jādiskutē, bet vai tie ir derīgi vienkāršai atdarīšanai, vai ne tomēr vairāk Dieva darbības dziļākai izpratnei?
Svētais Gars mudināja Elizabeti godbijīgi sveicināt „sava Kunga māti” un Gabriels nesa Marijai Dieva vēsti, ka viņa ir žēlastību atradusi pie Dieva un dzemdēs dēlu, kas būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.
Līdz ar Mariju varam Dievu slavēt un teikt, ka lielas lietas Dievs pie viņas ir darījis. – Un lai Dievs dāvā mums viņa lielos darbus saskatīt arī šodien.
Eņģeļu Marķīze
# Iesūtīts: 2007.01.28 15:21:57
Jāni Bitān

Man nudien nav skaidrs, kur Jūs ņēmāt, ka Marija ir šķīstības un ticības augstākais paraugs? Kur tas ir rakstīts? Pasaules un kristietības vēsturē ir daudz sieviešu, kas savas dzīves laikā izdarījušas daudz vairāk nekā Marija (ja neskaita Kristus dzemdēšanu). Sievietes ar lielāku ticību un šķīstību, kas savu dzīvi veltījušas Dievam un palīdzēšanai citiem.
Jānis_Bitāns
# Iesūtīts: 2007.01.29 14:11:30
Eņģeļu Marķīze!
Jūs laikam jokojat tā jautājot, ne?
Vai jautājuma fons nav greizsirdība?

Sievietes ar lielāku ticību un šķīstību, kas savu dzīvi veltījušas Dievam...
Vai varat tādas nosaukt? Es ar interesi dzirdētu šos vārdus, jo cik zinu svētuma spīdēkļus sieviešu starpā, tās visas Dievmāti vērtējušas kā kalngalu.

Es ievēroju kādu interesantu nomināciju un titulu salīdzinājumu. Ir baznīcas, kurās Dievmāti teic pār serafiem un ķerubiem. Jūsu niks - Eņģeļu Marķīze. Varbūt tā tomēr psiholoģiska, ne teoloģiska problēma un diskusija?
Jānis_Bitāns
# Iesūtīts: 2007.01.29 14:18:23
Voldemār!
Atbilde vienkārša un no liturģijas vēstures un prakses izrietoša.
Gan Jānim Kristītājam, gan Dievmātei baznīcas gadā un kalendārā ir svinamdienas, kurās proporcionāli viņu, Dieva dotajam aicinājumam un pagodinājumam, viņus piemin un godina.
Jānis_Bitāns
# Iesūtīts: 2007.01.29 14:27:20
Mirga: Bet ja sakām, ka Marija dzemdēja Dievu, mēģinām pārsniegties robežai un pārvilkt kaut ko savā pusē.

Vai tas nozīmē, ka Mirga apšaubītu Dievdzemdētājas (Theotokos) titulu Marijai?
Protestants
# Iesūtīts: 2007.01.29 14:52:31
viens no Didžiem
Uz jautājumu, Kas mira krustā par mūsu grēkiem? Radība vai Dievs? atbildu:
Mira radība, jo mira pie krusta cilvēka dēls, miesīgais Kristus, tas, kas piedzima no Marijas, t.i. - tā Jēzus Kristus daļa, kas radās (tika radīts) piedzimstot no Marijas. Šis miesīgais Kristus atdeva savu miesu un asinis (Luk 22:17-18).
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.29 14:58:43
Jānis_Bitāns

Tu atkal neatbildi ar Rakstiem
8)
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 55 , pavisam kopa bijuši: 1395