atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par mīlestību kristīgā teoloģija un jaunava Marija
Voldemārs
Iesūtīts: 2007.01.22 16:39:41
Kādu laiku atpakaļ Dievs man deva laiku un iespēju iedziļināties jautājumos par Mariju, Jēzus Kristus māti. Šis bibliskais personāžs ir viens no sarežģītākajiem Latvijas kontekstā, jo tepat blakus ir liela un ļoti laba Marijas kulta kustība, kas sasniedz savu augstāko kulmināciju ikgadus augusta vidū.
Esmu saskāries ar ļoti daudziem un dažādiem viedokļiem. Lielākoties, tos ir iespējams sadalīt 2 polāros skatos - par un pret.
Savu pētījumu gaitā sadūros ar to, ka nav tikai viena atbilde, bet Bībele liek iet ceļu, kur ir lietas par, bet - ir arī pret.
Labprāt padalītos ar viedokļiem par šo tematu, jo domāju, ka skatījuma punktu netrūkst.
No savas puses vēlos tik sacīt, ka mans izejas punkts ir tikai Rakstos balstīts, tādēļ, piedodiet, ja neesmu ar kādu vienā viedklī.
Jau iepriekš pateicos par piedalīšanos!
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
AutorsZiņas teksts
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 11:52:50
Jānis Ginters
Runa ir par vietu Tā vieta ir līdzvērtīga Kristum, un tas daudzus maldina.
Esmu gatavs to atkārtot vēl un vēl: "Es esmu par biblisko Mariju un viņas pienācīgās vietas pasargāšanu, bet iebilstu pret visiem nebibliskajiem uzsārņojumiem".
Mirga
# Iesūtīts: 2007.01.24 12:27:17
Vēlreiz par kāzām Kānā:
Varētu arī redzēt vienkārši tā, ka Dievs šajā gadījumā lieto Mariju, lai Jēzum ko pavēstītu? Pirmajā brīdī viņš to atraida: „Mana stunda vēl nav nākusi”, bet tad saprot un darbojas.

Jānim Ginteram
Arī Mariju pieminām katrā dievkalpojumā.
Jānis_Bitāns
# Iesūtīts: 2007.01.24 13:05:25
Lk. 2, 46Mana dvēsele slavē To Kungu,
47 un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju,
48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
49 jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds,
50 un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 13:12:45
Grēciniece
Ja Tu lasi Bībeli latviski, tad nav vajadzīga senvalodu zināšana, vienkārši mini vietu, tad jau skatīsiemies.
Par uzticēšanos komentāriem jau sacīju, manuprāt, Tevis minētie avoti šini jautājumā ir tendenciozi. Citi, arī tendenciozi, par Mariju nerunā vispār. Patiesības nav nevienā no tendenciozitātēm
Kamēr man nav parādīts, kur Bībelē ir teikts godināt Mariju, tikmēr nevaru atbildēt par šo tematu. Taču, tas kā es Dieva Vārdam dodu godu, ir pastāvēt par Viņa pausto patiesību, gan par Mariju, gan par ikvienu citu. Uz to lai Dievs man palīdz!
Par maldināšanu. Ne vienmēr vārdi saskan ar praksi, tādēļ ir jābūt uzmanīgam. Ja cilvēks saka, ka viņš nekalpo Marijai, bet viņu lūdz un uz viņu paļaujas, kas tas ir?
Par ikonostasu. Esmu luterānis, tādēļ nepiekrītu ikinostasa idejai kā tādai, bet ja nu tas ir, tad lai liek abās pusēs Kristu, vienā kapā ieliktu [par maniem grēkiem mirušu], bet otrā augšāmcelto Žēlastības Kungu [manu Pestītāju]. Ko saki par tādu priekšlikumu?
Un vēl, nekādi negribu aizvainot nevienu pareizticīgo vai romieti, bet, ja es redzu, ka kāds kļūdās, tad vislielākā palīdzība viņam ir mēģināt viņam parādīt viņa kļūdu, nevis ļaut turpināt kļūdīties.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 13:14:08
Jānis_Bitāns
Piedod, par muļķīgu jautājumu, bet kur šinī citātā ir norāde uz godināšanu?
Ir teikts, "teiks svētīgu", un to es arī daru, pastāvot uz Bībeles patiesību.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 13:16:33
Mirga
Kāpēc pirmajai svētās Trīsvienības personai būtu jālieto radība, lai darītu kaut ko zināmu otrajai svētās Trīsvienības personai, ja Viņi ir viens (Jņ. 10:30)? Vai Tu, celdama Mariju, nepazemini Kristu?
mekletajs [87.110.8.177]
# Iesūtīts: 2007.01.24 14:19:46
Man ir patiešām skumji, ka tiek pieversta tik liela uzmanība manuprāt otrškirīgām lietām, kā Marijas godināšana, ka tajā pašā laikā draudzes ir pilnas ar kristiešiem, kuriem nav izpratnes par Kristus veikumu, kuri dzīvo šaubās un nesaprašanā cik atkarigs no Dieva cik no paša ( domaju pestīsanas kontekstā), cilveki kuri dzīvo šaubas par savu pestisanu. K. F. V. Valters saka ka macītajam butu jaiztrūkstas, ja pie vina draudzē ir kristieši, kuri netic savai pestīsanai (nevaru uzreiz precīzi nocitet tieši kur vins to saka). Iespējams, ka mācītāji par to nenojauš, tad ierosinu viņiem to pajautat saviem draudzes locekļiem, cik no viņiem ir parliecinati, ka nomirstot viņi nonāks dbesīs. Esmu diezgan parliecinats, ka dažas draudzes varetu neatrasties nevins. Vai ar šadu parliecību var patiesi mīlet Dievu? Man ir skumji, ka tik liels uzsvars tiek likts otršķirīgam lietām ka Marijas godāšanu u.t.t. atstajot novartā galveno.
Jānis Ginters
# Iesūtīts: 2007.01.24 14:35:14
Ieskatam nedaudz Sv.Augustīna domas par Jēzus sarunas ar savu māti kāzās Kānā.
Sv.Augustīns vispirms min heretiķus, kuri Jēzus uzrunu saista ar kārdinājumu Ēdenes dārzā. Viņa interpretācijā Kungs pateica, ka Viņa dievišķībai bija jādara šis brīnums nevis cilvēcībai, tādēļ Kungs uzrunā Mariju nevis kā māti pēc miesas, bet kā sievu. Daži citāti.

Jo Vārds bija līgavainis un cilvēka miesa bija līgava un abi bija viens, Dieva Dēls, kas arī kļuva Cilvēka Dēls. Jaunavas Marijas dzemde, kurā Viņš kļuva Baznīcas galva bija Viņa kāzu kambaris... Tad viņš iznāca no šīs telpas kā līgavainis. Un bija aicināts nākt uz kāzām...
Bet kas pretojās čūskai un stipri turas pie patiesības, kuru sirds jaunavība nav velna samaitāta? Tas, kurš tic, ka Jēzus māte bija šeit un Jēzus atbildēja savai mātei. Bet, ja tas nesaprot kāpēc Jēzus sacīja, “Sieva, kas man ar tevi?” lai viņš no tā tic, ka viņš to sacīja un, vēl vairāk, sacīja to savai mātei. Lai viņam vispirms ir dievbijība ticēt un tad viņam būs saprašanas augļi.

Jānis_Bitāns
# Iesūtīts: 2007.01.24 14:52:11
Voldemār!
Vārdi - teiks svētīgu, nozīmē vairāk nekā 25.martā pasacīt - Marija ir svētīga! Pateicu, tātad svētīgu viņu teicu. Teikt svētīgu citstarp nozīmē arī godināt. Citādi vecākus, kurus Dievs pavēl godināt ar bausli, kas dzemdējuši piem. Voldemāru, tu godā vairāk nekā Māti, kas dzemdējusi Dieva Dēlu. Marija nav uzslavējama dzemde vien, vai tad tev tā nešķiet?
Skolnieks
# Iesūtīts: 2007.01.24 14:53:33
Saulespuķe
Ja draudzes locekļi tā domā, tad jāprasa, kādu mācību sludina mācītājs!?
Jānis_Bitāns
# Labojis Jānis_Bitāns: 2007.01.24 14:59:24
Meklētāj, arī otršķirīgām lietām ir jābūt savā vietā, savā otrajā vietā. Jautājums ir par to, vai tā otršķirīgā lieta tur ir un tiek piepildīta. Ir jāievēro, ka jebkura svētuma iemiesošanās un atspīdēšana miesā, kuru būtu jauztver kā otršķirīgu, domāšanā īpaši formēti cilvēki neirotiski uztver kā Kristus goda un dievišķības dalīšanu ja ne laupīšanu. Kā loģisks rezultāts bailēm no Dievmātes dievišķošanas ir viņas distancēšana pavisam.
Jānis_Bitāns
# Iesūtīts: 2007.01.24 15:02:04
Voldemār, gribu precizēt šo tavu teikto:
Ir teikts, "teiks svētīgu", un to es arī daru, pastāvot uz Bībeles patiesību.
Kā tu to dari?
mekletajs [87.110.8.177]
# Iesūtīts: 2007.01.24 15:05:28
Saulespuķe Tieši tāpec jāsludina Evaņģelijs ( es neatmetu bauslību), lai cilvēku sirdīs tiktu iedegta ticības liesma, kurai savukart sekos augli. Tas ko Tu saki, norāda ka nav ticības, bet ticiba nak no sludināšanas (Rom. 10:17). Vai ne tā? Bet ko draudzes ticībai līdz Marijas godinašana? Tā ir laba lieta, bet tai jānak pēc ticības. Un pielūko " ..netopi brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai." (Rom. 14:13) un " Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai amats netop lamāts." (2 Kor. 6:3) un" Vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība." (Mt.18:7)
Mirga
# Iesūtīts: 2007.01.24 15:46:38
Voldemāram
Lūdzu, piedod, mana īsā piebilde ir pārprasta. Es nekādā ziņā sevišķi nepaaugstinu Mariju. –
Nelasu Bībeli ‘caur teoloģiju’, bet vienkārši ticīga bērna acīm (un Dievs brīnumainā veidā ļauj pamazām saprast arvien dziļākas sakarības). Un tā, līdzīgi Jēzus līdzgaitniekiem, redzu viņu viņa zemes dzīves laikā arī kā „patiesu cilvēku”. Un kā tāds Jēzus bija atkarīgs no Dieva, ko pats daudzkārt apliecina.
Par Mariju. Dieva griba un vadība cilvēku dzīvē var izpausties dažādā veidā. – Dievs izredzēja Mariju, lai liktu piedzimt Jēzum ...
Mirga
# Iesūtīts: 2007.01.24 16:02:56
Jānim Bitānam
Vai ir tiešām vajadzība konstruēt šādu 4. baušļa saistību ar Jēzus māti?
Man liktos, ka viņas dēla godināšana ir Marijas lielākais gods.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 16:34:11
mekletajs [87.110.8.177]
Spriežot pēc tā, cik daudzskaitlīgs ir Marijas godinātāju pulks un kāda te par to ir diskusija, tas vairs nav otršķirīgs jautājums.
Es apzinos arī to, ka tiem, kam Marijas godināšana ir ticības jautājums nekādi bibliski argumenti (kurus viņi klasificēs kā interpretāciju) nepalīdzēs.
Taču neuzskatu, ka būtu lieki par to diskutēt, varbūt tomēr kāds no Marijas uz Kristu vairāk griezīsies.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 16:35:47
Jānis Ginters

Augustīns kļūdījās arī predestinācijas jomā
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 16:45:43
Jānis_Bitāns
Marija ir svētīga, jo:
1. Tas Kungs viņu izraudzīja Kristus iznēsāšanai un dzmdēšanai, tādēļ viņa patiesi ir Dievdzemdētāja (Theotokos).
2. Tas Kungs darīja brīnumu un (līdzīgi kā iesākumā, radot visu no nekā) Viņš Marijā (jaunavā) bez vīra līdzdalības radīja Dēlu.
3. Tas Kungs ir veidojis Mariju par savu instrumentu un kā tāda Marija ir svēta, līdzīgi ikvienam Dieva instrumentam - Mozum, Ecehiēlam, Dāvidam, apustuļiem un arī Luteram.
Šīs trīs lietas, kas ir Bībelē pamatotas, ir Marijas cienības iemesls. Taču gods pienākas tikai Dievam!
Nav korekti jaukt taisnošanas, svētdarīšanas vai lūgšanas jautājumus ar 4.bausli. Kristietim nav nekādu pienākumu pret Dievdzemdētāju, ārpus aprakstītās bibliskās patiesības aizstāvēšanu.
p.s. Tu tā arī neesi nosaucis Marijas bibliskas godināšanas pamatojumu.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 16:59:02
Mirga
Tu pareizi dari, ka lasi Bībeli bez teoloģiskām brillēm, turpini tāpat!
Man gan rodas šaubas, ka Tu spēj Jēzū redzēt tikai viekāršu cilvēku, jo Tu jau zini to, ko nezināja Viņa līdzcilvēki, līdz pat Augšāmcelšanās brīdim.
Par Mariju runājot, jāpatur prātā viena lieta. Visbeižāk kļūdaina viņas lomas izpratne veidojas vidē, kur ir maldīga mācība par Kristu. Tipisks piemērs ir RKB, jo tur Kristus cilvēcība ir minimizēta un Kristus žēlastība ļoti nosacīti mācīta (es nerunāju par izņēmumiem, bet par pamatu). Rodas vakuums, kuram bibliski jābūt tikai ar Kristus nopelnu piepildītam, bet tā kā tas ir tukšs, tad visvieglākais ir to aizpildīt ar Mariju. Tā nu Marija ir padarīta par tādu tā kā vidutāju (kas ir procesā tapt par oficiālu dogmu) vai starpnieci starp Kristu un ticīgo. Tieši minētā iemesla dēļ skaistākās romiešu baznīcas dziesmas ir veltītas viņai, mākslā viņa ir attēlota kā žēlsirdīga, bet Kristus kā bargs tiesnesis. Var jau liekulīgi sacīt, ka galapunkts tāpat ir Kristus, bet tam nav nekāda bibliska pamata, jo Jēzus saka: "visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos" (Jņ. 15:16, visa šī nodaļa ir to vērta, lai viņā iedziļinātos)
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.01.24 17:05:26
Un vēl, te esošajiem teologiem.
Vai jūs tas nepārsteidz, ka Jāņa eveņģēlijā, kurā ir gan Jņ. 2:1-10, gan 19: 25-27, kas šķiet esam Marijas kulta dažas no pamatvietām, Savā lielajā atvadu monologā Jņ.13-17 nodaļās Jēzus ne ar vienu vārdu Viņš nepiemin Mariju. Ja jau viņa, kā te daži saka, būtu tik nozīmīga, tad Jēzus mīļajam māceklim un Marijas aprūpētājam pēc Jēzus Debesbraukšanas, vajadzētu skaidri norādīt uz viņas īpašo lomu. Taču, par spīti tam, tieši te ir vis skaidrāk rādīta Kristus Paša izšķirošā nozīme.
Jau iepriekš pateicos par viedokļiem!
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 50 , pavisam kopa bijuši: 1229