atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par mīlestību Kristietis kā Kristus palīgs/līdzatpestītājs
-Jona-
Iesūtīts: 2009.03.23 11:23:15
Ingars
tur vispār nav nekāda sakara ar pestīšanas darbu, tā ir kalpošana tuvākajam mīlestībātātad tēma jo īpaši Ingaram
AutorsZiņas teksts
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2009.03.23 11:28:27
2 Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.
/Rom.15/

Kāpēc īsti mums jākalpo savam tuvākajam mīlestībā? Tas būtu pašmērķis, kādu apkalpot viņa labsajūtas labad? Kādā nozīmē un uz kurieni tad mēs viņu īsti ceļam ?
Kā var atdalīt mīlestības darbus no pestīšanas darba - ja lielam grēciniekam palaimējas, un kāds ar viņu nodarbojas pacietīgi un mīlestībā, aizlūdz nemitīgi un nemitīgi, vai par uzupurējas (gavē, pacieš nepelnītus pāridarījumus utt.), tad tādam ir lielas papildus iespējas atgriezties un ar to pašu tapt pestītam.
Jeb kam tad tavuprāt vispār lūgšanas/aizlūgumi domāti? vnk lūgšanu objekta lielākam komfortam?
Kā galu galā tu saproti šo:

12 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva.
/Jņ.14/

Ja pieņemam, ka Pestīšana arī ir tas lielākais un galvenais darbs, (citiem vārdiem - Jēzus Mīlestības Misija attiecībā pret mums) - tad , ja nu reiz esam nosaukti par vēl lielākiem darītājiem , tas var nozīmēt tikai to vienu - mūsu darbību kā līdzatpestītājiem.

Mulders
# Labojis Mulders: 2009.03.23 11:49:06
Kāpēc īsti mums jākalpo savam tuvākajam mīlestībā? Tas būtu pašmērķis, kādu apkalpot viņa labsajūtas labad? Kādā nozīmē tad mēs viņu īsti ceļam ?

Dievs tā grib! Kāpēc ābelei jādod āboli... Tāpēc, ka viņa nevar nedot ābolus... Tā ir ābeles dabīga funkcija... dot ābolus. Tāpat Dieva bērniem dabīgs stāvoklis ir darīt labu, stāstīt citiem par šo dievbērnību... Jeb īsāk sakot - mīlēt. Nevis tas, ka kāds mutantkociņš izdod kādu fīblu ābolveidīgu kunkuli, viņu padara par ābeli. Bet tieši otrādi, tikai tad, kad koks ir ābele, tas var ābolus dot!

Kā var atdalīt mīlestības darbus no pestīšanas darba
Nevar... Tikai pestītie var darīt patiesus mīlestības darbus, tādus darbus, kurus pats Dievs mums sagatavojis un kuri ir lieli Dieva acīs, laigan pasaules acīs tie var izrādīties niecīgi. Pasaule gan par Dieva darbiem uzdod "lielos cilvēku darbus"... kurus pasaule vērtē par lieliem, bet vai to tāpat vērtē Dievs?

Kā stāv rakstīts:

Efez 2:10 Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Mūsu labie darbi ir Dieva Darba rezultāts! Jo kā stāv rakstīts:

2 Kor 3:
5 Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva,

Tātad atkal... pat mūsu labās domas ir Dieva darba rezultāts! Jo kā stāv rakstīts:

Jāņa 15:5 ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.

Tas ir Dieva darbs, nevis mūsu pašu iniciatīva... jo kā stāv rakstīts!

Rom 9:16 Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.

Tātad viss no Dieva! Tāpēc, ja mēs ko labu darām... un ja mēs varam kādu mīlēt, tad pirmkārt tā ir Dieva Žēlastība!

12 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva.
Bet paskaties vai tad VIŅI to darīja, jeb tas bij Dieva darbs CAUR viņiem... tieši, ka viņi kā zari būdami šī Vīna Koka zari, spēj dot daudz augļus... Zars bez Vīna Koka NEKO nespēj dot. Tieši šis stumbrs dod dzīvības sulu zariem, un dara tos spējīgus nest augļus. Ja zars ir nocirsts, tad tas nokalsts un sadeg!

Lūgšanas ir attiecības ar Dievu... un aizlūgšanas ir labi un pareizi! Protams, ka mūsu uzdevums ir aicināt grēciniekus atpakaļ pie Dieva, bet mēs viņos nevaram ticību radīt, mēs esam tikai instruments Dieva rokās... Dievs šos neticīgos ved pie sevis caur savu Vārdu, kas mums ir uzticēts... Ja mēs koriģējam Dieva Vārdu, tad ar to mēs pasakām, ka Dieva Vārds nav derīgs cilvēku pestīšanai. Bet Pāvils saka, ka ir gan! Tad kam ticēt... vai tiem, kas teic, ka ticība nāk no skaistas cilvēku runas, jeb Dievam, kurš saka, ka ticība nāk no Dieva Vārda sludināšanas?

Ja pieņemam, ka Pestīšana arī ir tas lielākais un galvenais darbs, (citiem vārdiem - Jēzus Mīlestības Misija attiecībā pret mums) - tad , ja nu reiz esam nosaukti par vēl lielākiem darītājiem , tas var nozīmēt tikai to vienu - mūsu darbību kā līdzatpestītājiem.

Jā... bet ne jau NO SEVIS... bet no DIEVA tev dot! Tas, ka Dievs tev uztic kādu darbu, tas nenozīmē, ka tu to vari darīt kaut kā uz savu galvu... bet TĀ KĀ viņš to uzticējis!

Pārlasi Augstā Priester Lūgšanu Jāņa 17 nodaļā... kur Kristus atklāj caur ko nāk šī patiesības atziņa!

17 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.
18 Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.
19 Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.
20 Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.
21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

Redzi... Tēvs dod Dēlam Vārdus, kurus Dēls nodod mums, un mēs tos nododam tālāk... un Kristus lūdz par tiem, kas uz šiem vārdiem ticēs... Tātad Kristus lūgšana aptver šos Tēva dotos vārdus, kas ir patiesība... Nevis cilvēku voluntārās pasakas! Ticībai, kas nāk caur Dieva Vārdu ir Kristus apsolījums... Ticībai, kas nāk no cilvēku vārdiem, par to nekas nav skaidrs... jo kas ir šādas ticības objekts, vai Cilvēka EGO jeb tas, kas ir šo Vārdu autors?

Ir apbrīnojami redzēt, kā tu savā sludināšanā vienmēr un visur savus lasītājus sūti pie cilvēkiem... pie Valtortes, Lašāna, Delpera... tā domādama, ka tu viņiem dāvā pestīšanu... Bet kā stāv rakstīts:

Ap.D 4:12 Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana."

Sūti viņus pie Kristus un Dieva Vārda... un TAD Lai Kristus viņus sūta pie saviem svētajiem...

Jo kā tad sanāca tam pašam Pēterim, kad viņš pievērsa skatienu Jānim! Ko Kristus atbildēja?

Jāņa 21:22 Jēzus viņam saka: "Ja Es gribu, lai šis paliek, tiekāms Es nāku, kāda tev daļa? Tu seko Man!"

Visi Svētie vienmēr norāda uz Kristu! Līdzko kāds sāk norādīt uz ko citu, bet ne Kristu, tā tur vairs nav apsolījuma un norāde var aizšaut garām... bet "aizšaut garām" ir vārda "grēks" semantiskā jēga!

Tādējādi... mēs varam būt līdzpestītāji tikai tad, ja ne mēs, bet Kristus pestī... Tikai tad, ja mēs grēcinieku pievedam pie Kristus, nevis pie citiem, lai arī izglābtiem un svētiem, grēciniekiem!

Arī marija Kānā ko teica kalpiem - Ko VIŅŠ teiks, to dariet! Viņa nevienam nekādus citus padomus nedeva, kā vien doties pie Kristus ar savām - īstenībā pat ne pārāk augstām - problēmām!
-Jona-
# Iesūtīts: 2009.03.23 11:51:05
25 To Es jums līdzībās esmu runājis; nāk stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu.
26 Tanī dienā jūs lūgsit Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums.
27 Jo pats Tēvs jūs mīl...
/Jņ.16/

Nu, un svētie tieši to dara - darbojas jau patstāvīgi un reizē Jēzus spēkā.... un ko viņi lūdz, tas piepildās. Un Jēzus vairs nelūdz par viņiem, nu jau viņi lūdz un strādā kopā . Pilntiesīgi līdzatpestītāji.
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.23 11:56:51
Primitiivs skaidrojums. Taadas ja sis dievs paardomaas - Mulders saaks slepkavot tuvaakos?

Uhu! Tā kā lūdz, lai šis nepārdomā!

Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.23 12:06:50
Ctulhu

Ir vēl 3ais modelis

Biedrs JK dara labu darbu, kāds to redz, nāk pie Jēzus un savienojas ar viņu Kristībā, un tādējādi kļūst par JK mistiskā darba dabīgu integrālu funkcionējošu "apakššistēmu" un rezultātā viņa darbība ir biedra JK darba "pagarinājums"... Līdzīgi kā zaru, kad uzpotē uz koka, tad šis zars kļūst par šī Koka darba integrālu turpinājumu un spēj nest vairāk augļus, taču šis pats zars sēžot blakus kokam nespēj neko... jo nav šī Koka daļa!

Šis tad arī ir Kristietības modelis... Kristus to atklāj un parāda un Pāvils par to daudz un dikti runā... tajā pašā Rom 9 nodaļā!
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.23 12:17:55
Ctulhu, a mēs te runājam par Kristietību! Tā kā... ja nepatīk... brīvs!
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.23 12:40:38
Ctulhu, paldies... Ij ko Dievs bez taviem padomiem darītu!
EzītisMiglā
# Iesūtīts: 2009.03.23 15:58:12
Ctulhu
Muldera modelī ir tāda īpašība, ka JK ir absolūts un pilnīgs. Tāpēc nekāda sadarbība nesanāk - cilvēks neko nevar no savas puses piedāvāt.
EzītisMiglā
# Iesūtīts: 2009.03.23 16:16:06
Ctulhu
Kāpēc? Vai tad kaķis ir bezjēdzīgs?
Ja kāds ir varenāks par tevi, vai tad esi bezjēdzīgs?
-Jona-
# Iesūtīts: 2009.03.23 17:25:05
EzītisMiglā
JK ir absolūts un pilnīgs. Tāpēc nekāda sadarbība nesanāk - cilvēks neko nevar no savas puses piedāvāt.

Tas nav nekads Muldera modelis. Dievs ir absolūts un pilnīgs. Bērnus Viņš vēlējies tāpēc, lai varētu dalīties Savā mīlestībā (nu līdzīgi kā cilvēki vēlas bērnus, ne jau tikai pragmatisku apsvērumu pēc).

cilvēks neko nevar no savas puses piedāvāt.

Nu tas nepavisam nav bibliski, kā jau citātos pats vari izlasīt. Savu brīvo gribu, savu paklausību mēs, mīlot Tēvu, dāvājam Viņam, un tas ir daudz. Citādi nudien tādas bezjēgas raustāmas marionetes.
Sadarbosimies mēs tādējādi, ka, uzņemot Kungu sevī, pievienosim Dieva kopējai Gaismai (jeb Mīlestībai) savējo, ar to vairojot Viņa godu un visas radības kopējo labumu... Dievs kas mūsos, citiem vārdiem (bet savu personību, savu es mēs saglabājam).
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2009.03.23 17:45:52
Ctulhu

Bērni nav primitīvi, viņi vnk ir attīstībā , procesā.
Var vairot godu arī Absolūtam, un var , šo godu Viņam liedzot, Viņu sāpināt, visu var..
rainars
# Iesūtīts: 2009.03.23 19:54:43
Ctulhu PS - labaaka strategija ir demonstreet nevis godu, bet draudziibu - tas attiecas uz pilniigi visaam buutneem.
Liekas to tev ir atklājusi būtība.Saucies jau gan par ateistu bet būtību(esību )uztver.Cik atceros tad vairrakart ir dzirdētas uzslavas .Liekas esi apgarots .

Un tad sjii procesa galarezultaats buus dievi?

Dievs ir Gars ,Gaisma .Ja mēs viņa bērni tad Gaismas Bērni.
Ja gaisma ir enerģija tad iespējams būsim vienkopīga enerģija.
incognito
# Iesūtīts: 2009.03.24 08:01:26
rainars
Jā, redz kā Ctulhu ir uzrunājis Gars - caur ateismu. Patiesi, lieli ir Dieva darbi.

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 22 , pavisam kopa bijuši: 3659