atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu 26. SINODE
dafne
Iesūtīts: 2013.06.10 11:15:06
Tēma diskusijām,jautājumiem un atbildēm par sinodē pieņemtajiem lēmumiem,"+" un "-",pārdomām u.c.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . >>
AutorsZiņas teksts
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.12 16:03:47
flegma [109.163.233.194]
keynote address laikam jau latviski nozīmē vadošus norādījumus vai programmātiskas uzrunas. Tad jau laikam PSKP CK Plēnuma lēmumu pieņemšanas process ir tas, kas būtu ņemams par paraugu, ieejot nākamajā pjaķiļetkā, ne? Formāla balsošana pamīšus ar saukļiem, un delegāti var atgriezties laukos, lai gādātu, ka saskaņā ar piecgades plānu turpmāk katra sivēnmāte dzemdē 16,3 sivēnus, tfu, ka ikviens draudzes loceklis ziedo atbilstošo latu skaitu, gaišās nākotnes celtniecības vārdā
Bet ja nopietni, man gan likās, ka pat sinodes prezidiju mulsināja diskusiju un jautājumu trūkums, aiz kā vairākkārtīgi izskanēja atgādinājumi, kā tad pieteikties debatēm. Un ja vienīgais, kas par Sinodi sakāms beigās ir kaut kāds marginālā portālā izlasāms negatīvs rakstiņš, kas visai voluntāri interpretē dažu punktu revīzijas ziņojumā, ko tad nu kādi virsvaldes ļaudis cītīgi komentē kauninot revidentus, tad vai tiešām ir panākts gribētais?

Juris Saivars
# Iesūtīts: 2013.06.12 18:07:34
Aivars Šajā sinodē atskaite vairāk bija par pielikumiem un nobeiguma stratēģiju

Dziesmu grāmatai būs pielikumi? Komponistu un tekstu autoru dzīves dati, jeb kaut kas vairāk? Paralēlo melodiju norādes? Saraksts ar perikopēm saskaņotām dziesmām?

Kas ir Dziesmu Grāmatas "nobeiguma stratēģija"?
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.12 19:04:45
Juris Saivars
tur būs viss, ko vien sirds var kārot - kāzas, bēres, kristības, iesvētības, vāķēšana, eļļošana, utt, un tas viss vēl dažādos variantos.
bet nobeiguma stratēģija bija stāsts, kādas maģiskas darbības tiks veiktas , lai beidzot tā dziesmu grāmata materializētos

Taču, tā kā tiešām oficiālā LELB lapa šobrīd paroles prasa vairāk nekā masoni slepenos rokasspiedienus, atļaušos te nopludināt to nevainīgo Liturģijas komisijas ziņojumu, par kuru tāpat kā par citām sinodes lietām katrs sinodālis nu ir svinīgi zvērējis vēstīt citiem draudzēs no jumta korēm

Nozares mērķis un uzdevumi pārskata periodā 2011.g.janvāris – 2013.g. marts
Mērķis: Kopt Baznīcas liturģiskās norises un saskaņā ar liturģiju – Baznīcas mūzikas dzīvi.
Uzdevumi:
• Jaunas Dziesmu grāmatas izstrādāšana, sagatavošana un publicēšana.
• Baznīcas mūzikas attīstības veicināšana.
• Dievkalpošanai nepieciešamo liturģisko tekstu izstrādāšana, sagatavošana un publicēšana.

Paveiktais pārskata periodā
• Mūzikas un liturģijas nozares (MLN) Mūzikas apakškomisijā sagatavots dziesmu un dziedājumu materiāls jaunai Dziesmu grāmatai, ar komisijas palīdzību plānoti un īstenoti divi Baznīcmūzikas forumi, vairākas ārzemju baznīcmūziķu meistarklases LELB baznīcmūziķiem un citi pasākumi. Pārskata periodā noturētas 75 apakškomisijas sēdes;
• Liturģijas apakškomisijā sagatavots materiāls Dziesmu grāmatas liturģiskajai sadaļai, virzīta materiāla izskatīšana iecirkņu konventos un mācītāju konferencēs. Komisijas locekļi apmeklējuši iecirkņu konventus, referējuši semināros par liturģijas jautājumiem, tāpat piedalījušies mācītāju konferenču sagatavošanā un vadīšanā. Pārskata periodā noturētas 33 apakškomisijas sēdes;
• Teksta apakškomisija tiekas katru nedēļu un strādā pie dziesmu tekstu sagatavošanas Dziesmu grāmatai – gan pie tekstu emendēšanas, gan pie jaunu tekstu radīšanas.
• Atjaunotas ikgadējās baznīcmūziķu tikšanās – LELB Baznīcmūzikas forumi, kuros ir gan izglītojošas lekcijas (kā tālākmācības iespējas mūsu draudžu baznīcmūziķiem), gan laiks diskusijām un savstarpējām sarunām par profesionāliem jautājumiem. Tāpat draudžu koru, ansambļu, bazūņkoru un citu muzikālo vienību vadītāji, arī ērģelnieki gan forumos, gan starplaikā starp tiem tiek nodrošināti ar jaunu, topošajai Dziesmu grāmatai atbilstošu, nošu materiālu, ko palīdz sagatavot Mūzikas apakškomisija. Tas ļauj risināt gan vienmēr aktuālo repertuāra jautājumu, gan arī nākotnē palīdzēs vieglāk ieviest jauno Dziesmu grāmatu – draudzes iepazīs jaunās dziesmas ar koru palīdzību, tāpēc vieglāks kļūs mācīšanās process.
• Vēl viena aktīva baznīcmūzikas vienība – bazūņkoris, kurš, atšķirībā no ērģelēm, var sekot mācītājam arī ārpus baznīcas, tādējādi kļūstot par labu misijas darba atbalstu, iepriekšējos gados ir aktīvi darbojies gan Latvijas draudzēs, gan visas Baznīcas mērogā. Ir notikušas vairākas nometnes ar Vācijas baznīcmūziķu piedalīšanos, kā arī pārstāvēta LELB Baznīcas dienās Drēzdenē, Vācijā 2011. gadā, kur LELB apvienotais bazūņkoris 20 cilvēku sastāvā spēlēja vairākos koncertos, noslēguma dievkalpojumā, gan arī īpašā dievkalpojumā latviešu valodā.
• LELB Mūzikas un liturģijas nozare ir cieši saistīta ar Lutera akadēmijas studiju programmu “Baznīcas mūzika”, jo kā Darba devēja (LELB) pārstāvis ir piedalījusies gan programmas veidošanā, akreditācijas sagatavošanas procesā, gan piedalās pārraudzībā un programmas īstenošanā ikdienā.
• Piedalīšanās vairākās starptautiskās konferencēs un sanāksmēs (Francija, Igaunija 2011; Šveice 2012; Latvija, Vācija, ASV un Kanāda 2013) ar referātiem un stāstījumiem par LELB jaunās Dziesmu grāmatas tapšanas gaitu, gatavošanas vadlīnijām un kritērijiem. Notikušas vairākas pieredzes apmaiņas tikšanās gan Vācijā, gan Latvijā ar Vācijas Neatkarīgās ev. lut. Baznīcas (SELK) Dziesmu grāmatas komisijas vadītājiem, jo arī SELK veido jaunu Dziesmu grāmatu.
• Darbošanās Eiropas protestantu Baznīcmūzikas konferences prezidijā, pārstāvot Eiropas organizācijā LELB baznīcmūziķus. Divreiz gadā notiekošajās sanāksmēs tiek sniegta informācija par būtiskākajiem notikumiem LELB un Latvijā, kā arī īpaši – par notikumiem un plāniem LELB baznīcmūzikā.

Nozares darbības pašvērtējums, problēmu analīze un priekšlikumi turpmākai attīstībai
Šajā atskaites periodā nozare ir darbojusies atbilstoši uzstādījumiem un atbilstoši iespējām. Ir sekots izvirzītajiem uzdevumiem un mēģināts tos īstenot, kārtojot pēc prioritātes.
Nozares galvenais uzdevums atskaites periodā – jaunās Dziesmu grāmatas sagatavošana. Ņemot vērā lielo darba apjomu gan organizatoriski, gan tehniski, bija jaušama darba tempa pazemināšanās darbinieku resursu trūkuma dēļ, ko tikai daļēji varēja aizvietot ar brīvprātīgo darbu. Nozares brīvprātīgie veic padomdošanas funkcijas, sēdēs diskutējot par grāmatas saturu, vērtējot sagatavoto materiālu, taču materiāla rūpīga sagatavošana prasa arī liela apjoma regulāru iesaistīšanos tehniskajā darbā, kas labi iespējama, tikai izveidojot papildus vēl vienu vismaz 50% darbavietu. Tomēr, neskatoties uz grūtībām un pateicoties visiem iesaistītajiem, arī pamatmateriāla tehniskais sagatavošanas darbs tuvojas finišam.
Aizkavējusies ir ērģelnieku grāmatas sagatavošana – šobrīd primārais uzdevums ir pabeigt dziesmu un liturģijas materiālu, tāpēc pavadošā materiāla sagatavošana kavējas. Strādājam paralēli, bet nepietiekami, jo darba apjoms lielāks kā nozares resurss.
Šobrīd nozare koncentrējusies uz Dziesmu grāmatas tehnisko sagatavošanu, tāpēc baznīcmūzikas attīstības veicināšana notiek nepietiekamā apmērā – nespējam sagatavot tik daudz jaunu repertuāra priekšlikumu, cik būtu nepieciešams draudžu koriem un citām mūzikas vienībām, taču tas mainīsies, kad būs pabeigts galvenais materiāls Dziesmu grāmatai. Dziesmu grāmata piedāvā plašu materiālu draudžu mūzikas dzīves attīstībai, tāpēc papildus nošu materiāla gatavošana koriem un ērģelniekiem sagatavos un atvieglos grāmatas ienākšanu draudzēs.

Turpmākie nozīmīgākie uzdevumi līdz 2016. gadam
• Dziesmu grāmatas projekta pilna sagatavošana un izdošana
• Dziesmu grāmatas izdevuma ērģelniekiem sagatavošana un izdošana
• Jaunajai Dziesmu grāmatai atbilstoša nošu materiāla gatavošana draudžu koriem, ansambļiem, ērģelniekiem, bazūņkoriem un citām muzikālajām vienībām
• Lūgšanu grāmatas sagatavošana (daļēji ietilpst Dziesmu grāmatā).
• Darbs pie Mācītāju rokasgrāmatas nākamo sējumu sagatavošanas.
• Psalmu grāmatas Lieldienu laikam sagatavošana un izdošana.
• Semināru un konventu apmeklēšana, padziļinot izpratni par baznīcmūzikas un liturģijas jautājumiem un sekmējot jaunās Dziesmu grāmatas ieviešanu.
dafne
# Labojis dafne: 2013.06.12 19:39:49
Izklausas,ka jauna dziesmu gramata bus baigi biezaa.Nemaz nezinaju ka tas tapsanas process ir tik sarezgits.
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.12 20:43:46
dafne
Cik zinu, tad priekšā vēl ir visi autortiesību sakārtošanas jautājumi, bet tas nu laikam iet caur visām jocīgajām akkām, un izcenojums tikai tiks piestādīts. V. Muktupāvels gan šķiet Baznīcai draudzīgs, bet ko nu tur daudz viņš varētu iespaidot.
Taču mani nedaudz izbrīna, ka dziesmugrāmatas apjoms Tev ir pārsteigums. Atzīšos, neesmu arī diži sekojis informācijas plūsmai par šo un citiem jautājumiem teiksim Sv. Rītā u.c. , bet kaut kā biju iedomājies, ka kaut kāda informatīvā telpa tomēr eksistē
dafne
# Labojis dafne: 2013.06.12 21:27:14
Aivars,nu man varbut ir kadi atminas melnie plankumi,bezgaisa telpa stradajot...neesmu par sevi tik drosa,bet,jaa,ka viss tas ko mineeji bus ieksa dz.gramata,man ir jaunums.

Vel es iedomajos,ka ta jauna dziesmu gramata bus visu laiku jatur rokās,ja ta būs tik bieza.Jau tagadējās dazreiz nogazas no sola ar lielu blīkšķi dievkalpojuma laika.Bus jataisa kaut kadi statīvi.

Bet par to informāciju,noteikti jau ka ir bijusi,es tik īpaši neesmu meklejusi un interesējusies...par cik viss bij atapsanas stadija
helvetica [92.106.91.14]
# Iesūtīts: 2013.06.12 23:16:05
Aivars, no manas konferenču pieredzes keynote address nozīmē centrālo runu, kas izgaismo konferences virstēmu, ko pēc tam attīsta koreferātos, grupu darbā un plēnuma diskusijās. Tas var būt teoloģisks refereāts, eseja par aktuālu tēmu vai jebkas cits piemērots. Dzirdēju, ka nesen LELBA sinodē ar tādu uzstājās Ralfs Kokins un guva lielus panākumus. Varbūt kaut kas tāds tiešām derētu arī Latvijā.
Juris Saivars
# Labojis Juris Saivars: 2013.06.13 06:08:07
Paldies, Aivar ka publicēji MLN atskaiti.
Izskatās, ka vienā lielā grāpī ir samesta Dziesmu grāmata, Agenda, Ērģelnieku rokasgrāmata, notis pūtēju orķestriem un vēl šis tas … īpaši jauks ir bazūņkoris, kurš, atšķirībā no ērģelēm, var sekot mācītājam arī ārpus baznīcas Mācītājam ārpus baznīcas varēja jau sekot arī akordeonists – tā iznāktu daudz ekonomiskāk. (Cik % LELB mācītāju tādi bazūņkori seko, ka tas ir nonācis jau Sinodes dienaskārtībā?)

Par keynotēm. Īsi pirms LELB Sinodes notika ELCA New York Metro Sinode, kurā Sinodes 10 gadu Stratēģisko plānu ( īss ieskatas šeit ) prezentēja ļoti emocionālā keynotē . Bīskaps bija uzticējis to darīt kādam ar labāku balsi un lielāku harizmu!
liturgologs [82.145.217.50]
# Iesūtīts: 2013.06.13 20:36:44
Juri Saivar, ir labi, ja Dziesmu grāmatā ir visas nepieciešamās kārtības, lai draudze var piedalīties dievkalpojumu un svētdarbību daudzveidīgajā liturģijā ne tikai statistos.
Metro Sinodes Stratēģiskais 10.gadu plāns? Kārtējais biznesa marketinga stila virtuālas nozīmes daudzvārdu dzejas darbs prozā ?
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.13 22:58:10
helvetica [92.106.91.14]
nu un kas gan `centrālā uzruna` tāda ir, ja ne programātisks uzsaukums? Ja vēl tā ievada kādu disputu, tad tā varētu būt garainis, kas vārīšanos veicina, bet ja tā izskan starp formāliem balsojumiem, tad tā ir vienkārši propoganda, ne?

liturgologs [82.145.217.50]
vispār jau, kad suns met spalvu, smaka paliek tā pati, t.i., ir jābūt lielākam meistaram, lai pseidonīma maiņa noslēptu runātāju un viņa netikumus.
Bet runājot par visām nepieciešamām kārtībām Dziesmu grāmatā, es pat pie patreizējās nesaprotu, kādēļ tur ir dažas daļas. Vecos laikos tiešām ļaudis laikam ieradās katrs ar savu dziesmugrāmatu uz baznīcas pasākumiem. Bet tagad, par kādiem grēkiem mācītājiem būtu jābūt nolādētiem staipīt teiksim 50 - 80 dziesmu grāmatas, ko izdalīt un pēc tam savākt no bēriniekiem, no kuriem daļa vispār nesapratīs, no kura gala šo produktu lasīt, un kāda vella pēc vajag spēlēt "simon says" jeb "ādamam bij septiņ dēl" ar to tipu melnā kleitā, kurš nolasa no grāmatiņas kādu dīvainu frāzi no psalma par salauztiem kauliem bērēs, kur glabāts top zīdainis, kurš īsti nesāka elpot, vai gandrīz simtgadīga vecvecvecmāmiņa, kas rāmi aizmiga jau kādu laiku runājot par savējiem `tai saulē`.
liturg o logs [82.145.211.76]
# Iesūtīts: 2013.06.13 23:34:38
Aivar, nepārspējamas tikumības pārņemtam, iespējams, tev piemīt ja ne gluži paranoja tad dežavū noteikti.
Un pēc abpusējas apmaiņas ar foruma diplomātijas protokola dežūrlaipnībām , hipotētiskās bēres ar dievgaldu notur dievnamā, tāpat kā kristības etc. Dziesmu grāmatas tam noderēs, jo 50-100.lapaspuses šurp vai turp neko nemaina.

helvetica [92.106.141.122]
# Iesūtīts: 2013.06.13 23:59:15
Aivars

Nē, parasti tā nav vienkārši propaganda vai progrāmātisks uzsaukums. Parasti tas ir pasākuma interesantākais notikums, kam ir lietošanas vērtība arī ārpus tā. Bet balsojumi gan ir vienkārši balsojumi, nevis formāli vai neformāli. Starp citu, sinodes ārzemju viesi atzīmēja, cik ļoti labi šī sinode ir bijusi sagatavota - ar visiem izdalītajiem materiāliem un sagatavotajiem lēmumprojektiem.

Ja gadījumā tas, ka Tu man un liturgologam atbildēji vienā komentārā ir mājiens, ka Tu aiz viņa pseidonīma sazīmēji mani, tad Tev ir misējies. Bet droši vien Tu domāji ko citu.

"Ādamam bij septiņ dēl" spēlēšanai ar tipu melnā kleitā jaunā dziesmu grāmata tiešām nebūs noderīga, bet mācītāji, kuri savu kalpošanu stādās priekšā citādi, vairākās konferencēs apspriedās un nolēma, kam jābūt dziesmu grāmatā. To apstiprināja arī Sinode. Kam to visu nevajag, var sadrukāt lapiņas un aizmirst k
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.14 00:06:04
liturg o logs [82.145.211.76]
un kāda mārrutka pēc tad dziesmugrāmatā vajag ierakstīt hipotētiskas bēres? Kurā dievnama stūrī tad to nelaiķi raksi? (Jo par rakšanu vispār tur nav ne vārda) Jeb kā Old Vāverlī atstutēsi aizgājēju pret stūri un iekārsi svečturi (vīraka dezodoranta agregātu) zobos?
Varbūt paranoja tomēr piemīt te dažam citam, kam allaž uz rietumu pusi pār suņuburkšķiem paskatoties rēgojas "Kārtējais biznesa marketinga stila virtuālas nozīmes daudzvārdu dzejas darbs prozā" ?
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.14 00:08:23
helvetica [92.106.141.122]
nē, Tevi es atpazinu un nejaucu ar liturgologu
Juris Saivars
# Iesūtīts: 2013.06.14 00:54:59
tam liturg o logam ir mobilais telefons un viņam visur rēgojas nauda. Tas spiež jautāt – vai tik tas nav tas kāds no dzelteno tenkotāju pasugas? чур тебя, mamona pielūdzēj!

Dzirdēju, ka Sinodē esot piedāvāts gandrīz pusei LELB draudzēm atteikties no juridiskās personas statusa? Vai tas ir tiesa? Kāds būs šo draudžu turpmākais tiesiskais statuss?

Vai J.Vanags sniedza divas atskaites (Rīgas bīskapa + Arhibīskapa), jeb apvienoja tās vienā?
liturgologs [82.145.209.58]
# Iesūtīts: 2013.06.14 10:51:50
Aivar, ne tu ne es nevaram daudz ietekmēt liturgologu radošo garu.
Konferences revidētā bēru kārtība ar papildinājumiem kvadrātiekavās kā neobligātām iespējām ir labs rezultāts atgriešanai atpakaļ uz zemes. Lūgšanas arī tur ir labākas nekā esošajā, kur izvadītājs ir iepazinis un iemīlējis godāto aizgājēju, kuru parasti redz pirmo reiz.

Juri Saivar, mož , nauda visur rēgojas tev, citādi nebūtu devies eksilā. Ne pakaļ lielākam krustam taču jūs tur dodaties, bet normālam atalgojumam. Jā, naudai pakaļ jūs dodaties, bet liekulīgu fui naudai mentalitāti esat paturējuši no dzimtās baznīcas deviņdesmitajiem. Piemēram,
lielu daļu labu misijas ideju - kā par palīgmācītāju piesaisti kavē tieši naudas trūkums. Biznesa mārketinga principi ir vienkārši naivs uzskats, ka baznīcu vai draudzi var plānot un darbināt identiski korporācijai. Tad parasti ir daudz virtuālas darbošanās pēc principa
-paši rada problēmu un p
liturgologs [82.145.209.58]
# Iesūtīts: 2013.06.14 10:55:16
-paši rada problēmu un paši risina.
Vai juridiskas personas statuss būtu nepieciešams piecu sešu cilvēku draudzei, kas mēnesī vienu, divas svētdienas dodas uz dzimto dievnamu izbraukumā no tuvējām pilsētām?
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2013.06.14 13:35:51
helvetica [92.106.91.14]
no manas konferenču pieredzes keynote address nozīmē centrālo runu, kas izgaismo konferences virstēmu, ko pēc tam attīsta koreferātos, grupu darbā un plēnuma diskusijās. Tas var būt teoloģisks refereāts, eseja par aktuālu tēmu vai jebkas cits piemērots. Dzirdēju, ka nesen LELBA sinodē ar tādu uzstājās Ralfs Kokins un guva lielus panākumus. Varbūt kaut kas tāds tiešām derētu arī Latvijā.

Sinode nav konference. Sinode ir Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija.
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.14 19:15:49
Mārtiņš
Taisnību sakot, ka lai arī pēdējā desmitgadē varbūt tā ir meģināts to pasniegt, tad tomēr Sinode klasiski ir kas vairāk par sausu lēmumu pieņemšanu. Interesanti, ka LELB pirmajās sinodēs ļaudis cītīgi diskutējuši piemēram par žūpības apkarošanu. Tas, ka šodien nereti priekšā tiek nolikts jau sagatavots viens variants bez kādām alternatīvām, un sinodes sapulce būtībā ir tāda pasīva balsošanas mašīna, kas saka jā vai nē, tad tas jau nenozīmē, ka šis ir vienīgais iespējamais variants. Lēmējinstitūcija jau ir tā, kas veido stratēģiju, diskutē, debatē utt.. . Es gan būtu skeptisks, ka ja sinode sanāk uz divām dienām reizi trīs gados, tad svaigu ideju tūlīt varētu pārvērst lēmumā, bet ja teiksim pusgadu iepriekš būtu konferences rakstura sanāksme, kas ievada kādas diskusijas, bet pēc kāda laika balsošanas sesija, tad varbūt nebūtu tik ļauni. Šobrīd tiešām, kā daži te kritizē ir tā problēma, ka vesela diecēzes sapulce var par kaut ko nobalsot, bet tas tiek uzkārts uz nagliņas un citi nemaz to nedzird, kamēr viens prāvesta iecirknis paspēj nobalsot pret kādu ārkārtas lēmumprojektu un diecēzes sapulces dalībniekiem vienkārši tiek paziņots, ka viņi nu var stāvēt pie ratiem, un ja kaut ko arī gribēja teikt šajā sakarā, tad tas nevienam vairs neinteresē. (ja nu vienīgi portālam "Kas Jauns" )
Aivars
# Iesūtīts: 2013.06.14 19:39:20
liturgologs [82.145.209.58]
Nē, tur nu tiešām jāpiekrīt, ka drīzāk vēju var noganīt, nekā liturgu garu savaldīt! Bet stāsts vairāk bija par Tavu paziņojumu, cik nu svētīgi, ka dziesmugrāmatā būs daudz lappušu, kas visticamāk paliks nelietotas. Paņemot rokā līdzšinējās dziesmugrāmatas, redzu lappuses, kas ir uzskatāmi lietotas, un tādas, kurās šķiet vēl tipogrāfijas krāsu var sasmaržot. Tādā sakarā vienkārši nākas aizdomāties, vai ir vērts dziesmugrāmatu pārvērst par rezerves agendu. Un vai labāk nebūtu, ka nevis dziesmugrāmatā ir daudzas smukas kvadrātiekavas, bet draudžu mežos vēl līgo daži sataupīti bērzi, kā paēnā Dievu lūgt?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 58 , pavisam kopa bijuši: 815