atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu sekta
rainars
Iesūtīts: 2012.08.20 20:48:12
kas tā tāda?
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.29 13:30:19
Jošs Mulders

Mēdz teikt, ka pilnā glāzē vairs neko nevar ieliet. Taču, ja ielej kaut ko smagāku un vēl zem spiediena, tad iepriekšējais saturs neizbēgami tiek izspiests ārā un tik tiešām – glāzei pašai te vairs nav ko darīt
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.29 18:29:37
Man prieks ka sarunas starp brāļiem sāk ievirzīties Jēzus Kristus izveidotajā sektantisma Garā, kad noņemas birkas. Gribas izsaukties ar 133 psalma vārdiem,
1 Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi!
2 Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm.
3 Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur Tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi!

Esam ienīduši netaisnību un iemīlējuši patiesību tāpēc Dievs svaida ar prieka eļļu.(Ps.45) Ir prieka pilns mans kauss(Ps.23), viņš ved mani vīna pagrabā un viņa mīlestība ir kā karogs pār mani(A.Dz.2)
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.30 08:37:00
rainars

Patiesi – no pasaules viedokļa skatoties Draudze ir sekta, jo pats vārds „eclesia” jau to arī nozīmē – (no pasaules) ārā izaicināto sapulce. Būt svētam nozīmē būt atdalītam no visa miesīgā, pasaulīgā un dēmoniskā - atdalītam tikai un vienīgi Dieva lietošanai. Levītiskajā kalpošanā attiecībā uz svaidāmo eļļu bija stingra pavēla no Dieva – neizliet to pār jebkuru katru miesu, tikai pār visu to, kas ir svēts un paredzēts īpašai kalpošanai Tam Kungam. Pasaule mūs ienīst, jo mēs esam nostājušies Dieva pusē un vairs nevairojam pasaules spēku, bet tieši otrādi – mazinām to.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.11.02 00:43:08
Ingars rainars
no pasaules viedokļa skatoties Draudze ir sekta
Jums patīk taisīties par varoņiem un izcelties kā sliktajiem zēniem kaut pasaules priekšā.

Pasaule mūs ienīst
Pasaule jūs nevis ienīst, bet nicina. Un pareizi dara, jo nav muļķe un saprot, ka jūs savējos uzmetat savu kārību dēļ, lai tik dabūtu drusku adrenalīnu. Bet jūs lecat un priecājaties, it kā nez kādi mocekļi būtu. To sauc par pievilšanos.
dafne
# Iesūtīts: 2012.11.02 09:46:20
nja vajasanas interneta vidē...drausmīgi..patiešām
Uldis
# Iesūtīts: 2012.11.02 12:23:54
Ingars

Draugs, tavs eklesia skaidrojums, kā arī svētuma jēdziena skaidrojums ir aplams.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.11.02 13:52:44
Uldis
Kā Tu to skaidrotu?
Uldis
# Labojis Uldis: 2012.11.02 14:55:01
Ēvalds Bērziņš

Nevis kā es tās lietas skaidroju, bet kā tās parādās mūsu priekšā. Tik vienkārši nebūs, ka burtisks jēdziena "ekklēsia" tulkojums sniegs pareizo skaidrojumu. Vispirms svarīgi pieminēt, ka Pāvils (cik atceros, tad tieši viņa vēstulēs parādās jēdziens "ekklēsia") neizdomāja šo vārdu. Tas jau pastāvēja pirms Pāvila un tika plaši lietos helēniskajā vidē. Turklāt loģisks ir jautājums, kāpēc netika lietoti jau eksistējoši draudzes apzīmējumi. Kaut vai tā pati sinagoga. Arī grieķiem bija vairāki jēdzieni, kuri apzīmēja reliģiska rakstura pulcēšanos. Kāpēc Pāvils tos neizmantoja, bet šo vispārīgo, ko latīniski varētu saukt arī par referendumu? Lūk, šādas domas.

Bet viņa svētuma izpratne ir vienkārši smieklīga.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.11.02 15:37:20
par eklēsiju runājot, ierosmei var paskatīties Bo Gīrca, Jērča vai kā viņu tur apceri:

Bet ko tad patiesībā nozīmē šis vārds “baznīca”? Kas ir baznīca Jaunajā Derībā? Mums atkal jāiesāk ar kādu citu jautājumu: Kāpēc pirmie kristieši no visiem vārdiem, kas bija to rīcībā, sevis apzīmēšanai izvēlējās tieši vārdu ekklesia? No kurienes viņi dabūja šo vārdu? Uz šo jautājumu drošu atbildi mums sniedz pētījumi, proti, ka šis vārds ņemts no viņu Bībeles, mūsu Vecās Derības. Tās tulkojumā grieķu valodā - kas saucas Septuaginta un kas ir radies apm. 250 g. pirms Kr. dz., un kuru tolaik lasīja jūdi plašajā pasaulē – mēs jau sastopam vārdu ekklesia ar noteiktu reliģisku nozīmi. Šim vārdam pirmtekstā atbilst ebreju vārds qahál, kas tātad varētu būt mūsu vārda “baznīca” ciltstēvs. Ar šo vārdu ebreju tekstā apzīmēta Israēla draudze, kur tam ir nozīme “izredzētā Dieva tauta”. It īpaši saistībā ar kaut ko svinīgu Israēls saucas Dieva qahál – tas parādās tur, kur runa ir par upurēšanu, slavēšanu, Dieva vēstījumu uzklausīšanu, solījumu došanu. Sapulcētajai qahál, Israēla draudzei, gada pirmā mēneša [Nisan] četrpadsmitajā dienā jākauj Lieldienu jēri (2.Moz.12,6); Dievs no uguns runā uz savu qahál Horeba kalnā, un šī diena ir “qahál’a diena” (5.Moz.9,10; 18.16). Kad tiek iesvētīts Salamana templis, tiek svētīta arī Israēla draudze, qahál (1.Ķēn.8,14). Par qahál runa ir arī tur, kur stāstīts par tās noziegšanos un attaisnošanos Dieva priekšā (Ez.10,12-14). Stingras ir prasības pastāvēšanai Jahves draudzē, qahál (5.Moz.23,2), bet noziedznieki no tās tiek izskausti (4.Moz.16,33). Šie piemēri sniedz mums iespēju apjaust svinīgumu, kāds piemīt jau šī vārda skaņai. Qahál ir Kunga draudze, Israēls, kuru Dievs ir izraudzījis un kas saistīta ar Viņu. Vēl lielākā mērā tas attiecināms uz vārdu ekklesia. Ebreju Bībele varēja runāt arī par pagānu vai grēcnieku qahál, taču Septuagintā atbilstošajās vietās netiek lietots vārds ekklesia, bet gan cits vārds (synagogé), kas tāpat nozīmē draudze (1.Moz.38,3; 35,11; 48,4; Jer.50,9; Ec.26,7). Līdz pat Jēzus laikam šāda diferencēšana tiek konsekventi ievērota. Ja runa ir par Dieva tautu, Israēlu, kas, ideāli raugoties, ir viens kopums, kam raksturīga reliģiska totalitāte, tad lieto vārdu qahál (ekklesia). Bet, ja runā par kādu jūdu vietējo draudzi, kādas bija gandrīz katrā pilsētā ap Vidusjūru, tad lieto vārdu synagogé. Kāpēc šī diferencēšana bija tik svarīga, to mēs tūdaļ redzēsim.
Jau tas, ka pirmie kristieši sevi apzīmēja ar vārdu Dieva ekklesia jeb qahál, mums skaidri un uzskatāmi parāda, par ko sevi no paša sākuma uzskatīja pirmie kristieši – par patiesu Dieva Qahál, par patiesu Israēlu. Un līdz ar to mēs esam nokļuvuši pie pirmā konkrētā punkta, kurā pirmkristiešu baznīcas ideja kļūst tverama un kur, tātad, ir iespējams saņemt atbildi uz jautājumu, kas ir baznīca pēc tā, kas sacīts Jaunajā Derībā.


http://www.lmf.lv/bildes/file/Bo%20Gircs,%20Kristus%20baznica.pdf
Uldis
# Iesūtīts: 2012.11.02 15:51:26
Ingars

Redzi, vecīt, ja atmet augstprātību, tad izrādās, ka gudrāki un dievbijīgāki ļaudis jau ir visu izpētījuši (cik vien tas grēcīgajam cilvēkam iespējams) attiecībā uz to, kas ir baznīca. Ņem un lieto to! Tad tev nebūs jāzīž no pirksta, kas ir baznīca.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.11.07 13:02:24
Uldis

Nešaubos, ka ir gudrāki un dievbijīgāki ļaudis par mani, taču vai vari konkrēti pateikt - kas manā eklēzijas un svētuma skaidrojumā ir aplams? Atradu, ka grieķu vārds „ecclesia”, ar ko grieķi saprata tautas sapulci, kurā drīkstēja piedalīties tikai attiecīgās polisas pilsoņi. Šis vārds cēlies no divu vārdu salikuma „ecc”, kas nozīmē „ārā” un „kaleo”, kas nozīmē „izsaukt”, „saukt”, „aicināt”. Tātad - „ārā izaicināto sapulce” ir pareizs skaidrojums un Jaunajā Derībā tas tiek attiecināts uz Draudzi. Tāpat kā grieķu sapulcēs piedalījās tikai pilsoņi, tā arī Draudzei pieder Debesu valstības pilsoņi. Pilsoņi tiek aicināti ārā no pārējo vidus, lai piedalītos sapulcē. Vārds „svēts” nozīmē būt atšķirīgam pozitīvā nozīmē no pārējās radības un saistītam ar Dievu īpašā veidā.

Arī Jēzus saka, ka Viņš mūs izredzējiz no pasaules.

Vai Draudze nav no pasaules izredzēto un izaicināto sapulce un svētums nenozīmē būt atšķirīgam no pārējās radības, tikt atdalītam no no visa, kas nav Dievs, lai piederētu vienīgi Dievam? Saki, man, brāli – kur un kā tajā visā skaidrojumā parādās mana augstprātība?

Ēvalds Bērziņš

Kuru savējo es esmu uzmetis? Kā tad es to esmu darījis, pasaki man? Vai aicinot visus būt patiesi vienotiem Jēzū Kristū nozīmē nodevību? Ak, jā – es esmu nodevis mazo karaļu lielās ambīcijas un esmu kļuvis nelojāls viņu pašu radītajām impērijām.
Jēzus māceklis
# Iesūtīts: 2012.11.07 13:13:02
Ingars
atceries, ka patiesību nevar ziedot uz vienotības rēķina . turpini degt par Jēzu!
Ingars
# Iesūtīts: 2012.11.07 13:35:04
Jēzus māceklis

Kas ir Patiesība? Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un visu cilvēku Pestītājs! Šis ir vienīgais pareizais vienotības pamats. Kas paliek pie Kristus, tas agrāk vai vēlāk kļūs Viņam paklausīgs visās lietās. Tāpēc mums nav jāprasa no cilvēka, lai viņš varētu piederēt Draudzei, nekas vairāk, kā vien piederēšana Kristum kā Dieva Dēlam un Glābējam. Tiklīdz mēs pieprasām, lai cilvēki atzītu tādas vai citādas doktrīnas un tradīcijas, mēs neizbēgami radām sektu. Visas pareizās doktrīnas un tradīcijas ir Kristū. Ja mēs kaut ko no tā izņemam ārā no Kristus un piedāvājam to cilvēkam ārpus Kristus, tad mēs doktrīnu vairs nespējam uztvert pēc Dieva prāta, bet gan pēc sava miesas prāta. Tikai palikšana Kristū mums palīdz visu saprast pareizi - nevis katram sava patiesība, bet Patiesība ir visiem viena.
Jēzus māceklis
# Iesūtīts: 2012.11.07 13:38:35
Ingars
Jā, protams .


Tik tu reizēm runā no tik ļoti teorētiskiem augstiem plauktiem, ka grūti tos savienot ar ikdienu un ikdienas kalpošanu un nepilnībām, kas mums katram ir un arī draudzēs.

P.S. taču to, ka dedz par Jēzu, to es augsti novērtēju, domāju, ka tas patīk Kungam !
Ingars
# Iesūtīts: 2012.11.07 16:10:49
Jēzus māceklis

Man tā pagaidām ir tikai teorija, taču tie, no kuriem to esmu mācījies, tā ir reāla praktiska pieredze. Lai Dievs dod, ka mums pietiek drosmes mācīties vienam no otra, jo īpaši no tiem brāļiem un māsām, kuriem ir lielāka pieredze un augstāka līmeņa garīgais briedums.
smīniņš [80.70.23.92]
# Iesūtīts: 2012.11.09 12:10:40
Šos Ingara vārdus par mācīšanos no pieredzējušākiem brāļiem un māsām un par viņu praksi senbaznīcā teica kristieši un tapa Apustuļu, vēlāk, Nīkajas, vēlāk Atanāsija, vēlāk Augsburgas ticības apliecības, vēlāk vienprātības grāmatā tās toreizējie brāļi apkopoja un lai tā nebūtu tikai teorija tas bija redzams viņu dievkalpošanā un ikdienā........BET tad atnāca Ingars un pateica, ka tas nav kristū, ka viņi sekta, tad pateica gudru tekstu par mācīšanos no pieredzējušākiem brāļiem un, it kā pirms Ingara neviens pieredzējis no Svētā Gara neko nebūtu, sāka savu visu kristietību no sākuma...
Piedodiet par karikatūru. Puisis uzprasījās.
P.S. Dievs mīl Lapšānu un es arī.
P.P.S. Dievs mīl Ingaru un es arī cenšos.
smīniņš [80.70.23.92]
# Iesūtīts: 2012.11.09 12:23:40
Vēl viens brālis Kristū stāstīja, ka vienā konferencē kāds afrikāņu bīskaps stāstījis, ka viņa tauta gadsimtiem dzīvojusi savās zemēs pie ezera, bet tad ieradušies baltie un viņiem muļķiem esot paskaidrojuši, ka izrādās šie dzīvojot pie Viktorijas ezera.
Pater
# Iesūtīts: 2012.11.09 12:30:29
Brīžam nevar saprat, kā cilvēki var jūsmot, ka viņi esot sekta.
Man arī viena sektantu māsa gari un plaši izrunājās, ka esot sektante, un Jēzus esot bijis sektants un tad ar sektām raksturīgo izslēgšanas metodi sāka spriest,
kuri esot Jēzum pieņemami, proti, teologi un tamlīdzīga publika noteikti nē,
man gan nācās iebilst, ka Jēzum visi ir pieņemami, kas Viņam tic...
rainars
# Iesūtīts: 2012.11.09 12:36:25
.... Jēzum visi ir pieņemami, kas Viņam tic...
Āmen.
Manā sektā taisni to arī māca. Bībeli lasot arī māca nekarot ar brāļiem(2.laiku. 11)
Pater
# Labojis Pater : 2012.11.09 12:44:48
rainars , tas labi, jocīgais sākas tad, kad sekta vairs negrib mācīties no brāļu un māsu kristīgās pieredzes 2000.gadu garumā.
Un tad arī sanāk nevajadzīgas , bet nopietnas kļūdas, vispārinājumi, nosodījumi..., vienvārdsakot...sekta.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 2 , pavisam kopa bijuši: 201026