atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Vatikans
muga34
Iesūtīts: 2011.04.10 23:31:41
1.Pavestas ir tik cienijams un cildens ka vins nav vienkarsi cilveks bet tads ka Dievs, Dieva vikars.
// (#1. "Papa tantae est dignitatis et cesitudinis, ut non sit simplex homo, sed quasi Deus, et Dei vicarius." //

13. Tatad pavests ir kronets ar triskarso kroni ka debesu un zemes un zemako regionu //elles// karalis.
// (#13. Hinc Papa triplici corona coronatur tanquam rex coeli, terre et infernoram." //

18. Attieciba uz pavesta autoritati, pavests ir it ka Dievs zemes virsu, Vieniga visu Kristu ticigo suverinitate, karalu karalis, kam bagatigi ir nepārtraukts speks, kam visvsrenais Dievs uzticejis, parvaldit zemes un debesu karaļvalstis.
// (#18. "Deveniendo ad Papae auctoritatem, Papa est quasi Deus in terra unicaus Christifidelium princeps, regum omnium rex maximus, plenitudinem potestatis continens, cui terreni simul, ac coelestis imperii gubernacula ab omnipotenti Deo credita sunt."//

30. Pavestam ir tik liela vara un autoritate ka vins ir spejigs parveidot, pasludinat vai
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.11 10:34:14
masiks [94.23.58.72] - pirmkat kas ir triskarsais kronia // tiara // un kur tas ir radies kada religija? Dieva vara ir par visiem - tikai Dievs nekad nav pavestam nodevis tadu varu kadu tas saja nolikuma piesavinas...

...kam visvsrenais Dievs uzticejis, parvaldit zemes un debesu karaļvalstis. - kam tad Dievs uzticeja parvaldit pavestam vai Kristum?

es jau ari varu aiziet un noblauties ratslaukuma ka esmu LV prezidents... bet tam nav speka lidz saima to nav akceptejusi un lid lidzsinejais prezidents darbojas...
παλαιό ανόητος
# Iesūtīts: 2011.04.11 10:40:41
muga34
A kā jūs atšķirat, kura bauslības daļa ir Mozus izgudrota un kuru devis Dievs?
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.11 10:43:29
masiks [94.23.58.72] - bausli ir jaievero un tas jadara...

10 bausli ir Dieva likumi bet Mozus deva tautai ceremonialos likumus - par svetkiem, apgraizisanu, ediena likumi, upuresanu u.c.

un sie Mozus likumi ir veca deriba - Dieva likumi nekad nav bijusi nekada deriba tie ir Dieva uzstadijumi - ta ir Dieva autoritate un Dievs par tiem ar mums nekad nav kaulejies...
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.11 10:50:05
παλαιό ανόητος - Dievs savus likumus lika novietot vissvetakaja vieta // kad Mozus tos nonesa no Sinaja // bet Mozus likmi palika arpuse, Kristus bauslus raksta musu sirdis // kas ir vissvetaka vieta musdienu baznica - cilveku sirdis // un Mozus likumu vieta sledz ar mums jaunu deribu - Mozus bauslibu nedeva Dievs pats ar savu pirkstu rakstija akmens plaksnes...
masiks [94.23.58.72]
# Iesūtīts: 2011.04.11 10:50:46
muga34
pirmkat kas ir triskarsais kronia // tiara // un kur tas ir radies kada religija?
kāda starpība - kā sevi dēvē pāvests? Da kaut vai četrkāršais kronis. Kas no tā? Vēlies atrast zemapziņas cēļoņus šādai izrīcībai?

Dieva vara ir par visiem - tikai Dievs nekad nav pavestam nodevis tadu varu kadu tas saja nolikuma piesavinas...
to tu pats tā izdomāji, jeb tev to Dievs tā pateica?

kam tad Dievs uzticeja parvaldit pavestam vai Kristum?

izejot no Dieva rīcības - viennozīmīgi pāvestam, ibo Kristum bija cita loma paredzēta. Cerams - zini kāda? Pie kam, kristieši laikam ir tie, kas uzskata ka Kristus jau arī ir tas pats Dievs... Ja tu uzskati, ka Kristus NAV Dievs, tad jau laikam neesi kristietis...
παλαιό ανόητος
# Iesūtīts: 2011.04.11 10:56:09
muga34
Hmm. Es lasu, piemēram, 2.Moz. 34 Tur Dievs pavēl

"18 Un neņem saviem dēliem sievas no viņu meitām, ka viņu meitas, netikli kalpodamas saviem dieviem, nepamudina arī tavus dēlus netikli kalpot viņu dieviem.
17 Netaisi sev lietus dievus.
18 Ievēro Neraudzētās maizes svētkus, kā Es tev to esmu pavēlējis: septiņas dienas ēd neraudzētas maizes noteiktā laikā - ābība mēnesī, jo ābība mēnesī tu esi iznācis no Ēģiptes.
19 Ikviens, kas pirmais piedzimst, pieder Man; tāpat tavu lopu vidū katrs vīriešu kārtas pirmdzimušais, vai vērsis, vai auns.
20 Un ēzeļu mātes pirmdzimušais jāizpērk ar avi, bet, ja tu to neizpērc, tad lauz tam sprandu. Ikkatrs pirmdzimtais dēls tev ir jāizpērk. Nenāciet Mana vaiga priekšā tukšām rokām.
21 Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jābūt mierā, arī aramā un pļaujamā laikā tev jāietur miers.
22 Ievēro arī nedēļas svētkus: Kviešu pirmās iepļaujas svētkus un Savākšanas svētkus gada beigās.
23 Trīs reizes gadā ikviens vīrs lai rādās Dieva Tā Kunga, Israēla Dieva, priekšā."


Un tā tālāk. Kur tu esi atradis īpaši izceltus 10 baušļus?
masiks [94.23.58.72]
# Iesūtīts: 2011.04.11 11:01:38
muga34
tb - es velku uz to, ka Mozus likumus izdeva Dievs. Un ja tu sevi skaiti Dieva jurisdikcijā - tev tie ir jāievēro, jo Dievs tos nav atcēlis. Bet tu tos neievēro, ibo uzskati vismaz daļu no tiem sev nesaistošus. Tb - likumi, autoritātes tiem nav. Pie kam nav autoritātes tieši no tavas puses. Kas padara šos likumus bezjēdzīgus.

Un tā - tad par ko tu uztraucies, ka katoļu papa sevi par Visuma valdnieku pasludina, ja jau šim sludinājumam nav nekādas īpašas autoritātes, kas šo likumu iedzīvinātu un realizētu dzīvē?
par iziešanu Doma laukumā un bļaustīšanos.... ir, piemēram firmas, kas tirgo nekustamos īpašumus uz Mēness. Iedod tev sertifikātu, ka tev pieder gabaliņš no Mēness. Dažādas firmas ir tiesīgas vienu un to pašu gabalu pārdot dažādiem cilvēkiem. Un? Kas no tā?
masiks [94.23.58.72]
# Iesūtīts: 2011.04.11 11:06:00
tb - tev pat ir oficiāls papīrs, ka esi Mēness īpašnieks.... bet vai tiešām esi?
masiks [94.23.58.72]
# Iesūtīts: 2011.04.11 11:10:57
παλαιό ανόητος

20 Un ēzeļu mātes pirmdzimušais jāizpērk ar avi, bet, ja tu to neizpērc, tad lauz tam sprandu. Ikkatrs pirmdzimtais dēls tev ir jāizpērk. Nenāciet Mana vaiga priekšā tukšām rokām.

vispār labs. patīk jamam dāvanas, oi kā patīk...
παλαιό ανόητος
# Iesūtīts: 2011.04.11 11:13:49
masiks [94.23.58.72]
Es it kā par citu. Muga saka, ka 10 baušļi ir bijuši ar Paša roku rakstīti uz akmens plāksnēm, kuras Mozus saņēma Sinaja kalnā, bet pārējos noteikumus Mozus izgudrojis pats. Es īsti neredzu šai skaistajai teorijai pamatu rakstos.
palaijam anoētam [80.70.23.92]
# Iesūtīts: 2011.04.11 12:42:08
Gal. 3:19-25 uz to pusi.
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.11 16:05:03
παλαιό ανόητος -
2.Mozus grāmata 31:18 Un, kad Tas Kungs bija beidzis runāt ar Mozu Sinaja kalnā, tad Viņš deva Mozum divas liecības plāksnes - akmens plāksnes, kas bija Dieva pirksta aprakstītas.

2.Mozus grāmata 20:
1 Un Dievs sacīja visus šos vārdus:
2 "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.
3 Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
4 Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.
5 Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst,
6 un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.
7 Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.
8 Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.
9 Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.
10 Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.
11 Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.
12 Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.
13 Tev nebūs nokaut.
14 Tev nebūs laulību pārkāpt.
15 Tev nebūs zagt.
16 Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
17 Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder."

5.Mozus grāmata 5:7...Un Viņš sacīja:
6 Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama.
7 Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
8 Tev nebūs sev darināt nekādu elku tēlu nedz no tā, kas ir augšā debesīs, nedz no tā, kas ir apakšā virs zemes, nedz no tā, kas ir ūdenī zem zemes.
9 Tev nebūs mesties zemē to priekšā un nebūs tiem kalpot, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus līdz trešajam un ceturtajam augumam to bērniem, kas Mani ienīst,
10 bet Es parādu žēlastību tūkstošiem, kas Mani mīl un Manus baušļus tur.
11 Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu velti valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa Vārdu velti valkā.
12 Ievēro sabata dienu, ka tu to turi svētu, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis.
13 Sešas dienas tev būs strādāt un visus darbus darīt.
14 Bet septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam vērsim, ne tavam ēzelim, nedz kādam no taviem lopiem, nedz arī svešiniekam, kas mīt tavos vārtos, lai tavs kalps un tava kalpone var atpūsties tāpat kā tu pats.
15 Un piemini, ka tu pats esi bijis kalps Ēģiptes zemē un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir no turienes izvedis ar stipru roku un izstieptu elkoni, tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis svētīt sabata dienu.
16 Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.
17 Tev nebūs nokaut.
18 Tev nebūs laulību pārkāpt.
19 Tev nebūs zagt.
20 Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
21 Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, un tev nebūs iekārot sava tuvāka namu, nedz viņa tīrumu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas pieder tavam tuvākam.
22 Šos vārdus runāja Tas Kungs uz visu draudzi kalnā cauri ugunij, mākonim un miglai ar stipru balsi un nekā nepielika klāt; tad Viņš tos uzrakstīja uz divām akmens plāksnēm un tās iedeva man.
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.11 16:25:16
masiks [94.23.58.72] - tiara nav nekadu zemapzinas noslepumu - tas ir konkrets prieksmsts ar konkretu nozimi, izcelsmi... gluzi tapat kad tu dokumentam uzliec parakstu vai zimogu un tam // tavam parakstam // ir konkretata izcelsme un nozime...

lai kadam nodotu varu tas vismaz japiemin - Dievs bibele nekur pavestu nav pieminejis...

izejot no Dieva rīcības - viennozīmīgi pāvestam... - nekur neesmu noliedzis Dieva trisvienibu, un tu pats varetu parbaudit kas tad nKristum ir nodots pirms runa...

tb - es velku uz to, ka Mozus likumus... - pilnigi izstas ka tu runa tikai runasanas pec un pats nemaz nedoma ko runa un neiedzilinies taja ko kads tev atbild - noskaidro kas ir jauna deriba un veca deriba...

...pirms kads spriez un diskute par dazadam temam // sai gadijuma bibeli un kristigiem jautajumiem // buru labi ja sis kads vispirms censtos saprast kas ir atieciga jautajuma pamatnostadnes masiks [94.23.58.72] tavi komentari lidzinas piem. sadai situacijai - visi runa par auto uzbuvi un ta optimizaciju un uzlabojumiem tu atnac un sac spries par to ka kreslu vajadzetu pievienot kardanam un virzuli savienot ar lukturi - irmacies vispirms terminus un to nozimi un jegu tad diskute... citadi iznak ka tu visu laiku stavi spogula prieksa un kadam radi meli... - esi pratigags un gudraks OK...
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2011.04.12 22:03:48
Luk 2:
22 Un, kad viņas šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mozus bauslības, tad tie Viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu Tam Kungam priekšā
23 pēc Tā Kunga bauslības priekšraksta: katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais lai ir Dievam svētīts, -

10 bausli ir Dieva likumi bet Mozus deva tautai ceremonialos likumus - par svetkiem, apgraizisanu, ediena likumi, upuresanu u.c.

Kursh melo, Dievs, tu vai Luukas?

Cita:

Jeremija 17:
21 Tas Kungs tā sacīja: "Sargaities savas dvēseles dēļ sabatā nest kādu nastu un to ienest pa Jeruzālemes vārtiem!


Jāņa 5:8 Jēzus viņam saka: "Celies, ņem savu gultu un staigā!"
Man ir aizdomas, ka tu neko nejeedz no Rakstiem
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.12 23:22:46
Jošs Mulders Man ir aizdomas, ka tu neko nejeedz no Rakstiem - iespejams... - varbut... bet tas man netrauce dzivot ar savu ticibu un parliecibu...
Aivars
# Iesūtīts: 2011.04.12 23:30:54
muga34
Man ir aizdomas, ka tu neko nejeedz no Rakstiem - iespejams... - varbut... bet tas man netrauce dzivot ar savu ticibu un parliecibu..
Nu Tu te tiešām atlaid kā tāds "Cvikavas pravietis"
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.12 23:34:50
Jošs Mulders - kad uzsak diskusiju tiek izvirzits diskusijas temats - un katram cilvekam kurs diskute vai uzdod jautajumu diskusija ir savs viedoklis, izpratne un nostaja atieciba uz diskusijas prieksmetu un tev butu japinem tas ka ne visiem bus tada nostaja ka tev un tas ir tikai normali...
bet diskusijas laika izteikt komentarus ka tu esi mulkis, tu neko nejedz Tevi toch kaads ir apchakareejis kaa mazu ezi. Pac domaat un lasiit nejeedz? ir necienigi un vienkarsi stulbi - diskusija ir sava veida izznas process un iedomajies ja pasniedzejs saviem studentiem sita bruktu virsu vai skolotajs tavam bernsm tev tas liktos OK - kartam ir tiesibas dzivot ar savu parliecibu, aizstavet to un paust...
muga34
# Iesūtīts: 2011.04.12 23:38:37
Jošs Mulders - tik nedoma ka esmu diktan apbizojies uz tevi - ne es tadas litas parasti laizu par galvu bet cits varbut ne...
Kristofers
# Labojis Kristofers: 2011.04.13 08:28:14
muga34 Pirmais jautājums - cik lielā mērā Tevis minētie citāti atspoguļo RKB oficiālo mācību, un cik daudz tie ir Lucija Ferraris paša svētcerīgie privātie uzskati? Autoritatīvs spēks būtu tikai atbilstošam citātam no Dencingera "Enchiridion Symbolum" RKB dogmu apkopojuma.

Otrais jautājums. Pat ja Tu atrastu kādu līdzīgu oficiālu dogmu, jautājums ir, vai de facto tā ir spēkā šodien? Pāvestības centieni nokratīt šādus viduslaiku uzskatus visuzkrītošāk parādās faktā, ka pāvesti pēc II Vatikāna koncila nav kronēti ar trīskāršo kroni (tiāru), bet gan tikai ar bīskapa mitru. Lai gan tiāra vēl joprojām ir Vatikāna valsts ģerbonī, pašreizējā pāvesta personiskajā ģerbonī tiāras vietā ir bīskapa mitra.
Aivars
# Labojis Aivars: 2011.04.13 08:41:42
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/373540-zatlers_sak_viziti_vatikana
Kā skataties uz šo notikumu?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 42 , pavisam kopa bijuši: 10002