atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu par pēdējo viltuspravieti baznīcā
-Jona-
Iesūtīts: 2010.11.24 12:06:59
jo tuvāk laiku beigām, jo biežākas spekulācijas par un ap, bet baznīcā, kā jau ierasts, vai nu atklāsmes joprojām augstprātīgi noraida , vai arī paši sāk jau fantazēt...


vispirms - viltuspraviešu pazīmes no Bībeles:

melo un paši pinas savos melos, viņu "pravietojumi" nepiepildās, tātad – vnk samozvanci /Jer.14., Ec.12,13/
cenšas novērst citus no ticības /Ap.d.13/
paši var uzdoties par Jēzu Kristu /Mt. 24, Mk.13/
pat ja rāda brīnumus, viņu darbi ir ļauni /Mt.7, Atkl.19, 20/
mantkārīgi, baudkāri utt. - resp., platā ceļa gan sludinātāji, gan gājēji /2.Pēt.2/
neapliecina Jēzu Kristu, miesā nākušu, neklausa Viņa praviešus /1.Jņ.4/
brāļojas ar pasaules varenajiem /Atkl.16/


tad nu – svarīgākais, ko Kungs šajā sakarā atklājis Savai pravietei Vassulai:
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
Ingars
# Iesūtīts: 2010.11.29 14:43:33
-Jona-

Pirmkārt - Jēzus norīkojums šajā kontekstā attiecas vienīgi uz Pēteri
Otrkārt - ja runājam par pēctecību, tad, kā jau iepriekš minēju, vienīgi garīgajai pēctecībai ir autoritāte, ne miesīgajai.

nus, ka tik es nebūšu pavadījusi krietni vairāk laika kā viedais Ingars

Diezgan pretenciozs apgalvojums – spriežot pēc taviem komentāriem var secināt, ka tu vai nu gaužām maz vai gaužām virspusēji lasi Bībeli.

savukārt to pareizumu nosaka pēc Augļiem. un kādi tie ir?
protestanti bez Pētera sašķīduši simtiem savrupās grupiņās, kas pie mazākās vēja pūsmas katra vēl izkaisās uz visām pusēm... tas ir fakts.
nu bet ko var gribēt pēc dekapitācijas... ne jau tikai no Pētera atbrīvojušies, bet arī no praviešiem kā tādiem... un rezultātā kas?
nevis koris, ja bez diriģenta katrs velk savā balsī, bet nebaudāma kakofonija. nevis Miesa, pat ne atsevišķi locekļi, bet uz visām debespusēm haotiski izsvaidīti gabali, kur katrs ne tikai dzīvo savu dzīvi, bet vēl apkaro otru tādu pašu.


Nevajag spriest tik vienpusīgi, nevajag izraut rakstus no konteksta – lūk vēl viens pierādījums, ka tu vai nu ļoti ļoti maz, vai ļoti ļoti pavirši lasi Bībeli, jo tu nesaskati Dieva Vārdu kā vienu veselumu, bet tikai kā atsevišķu teikumu sakopojumu, kur katru teikumu var piemērot, lai attaisnotu dajebkuru maldu mācību

Pāvils vienā no vēstulēm gan vērsās pret šķelšanos, tomēr piebilda, ka pa daļai viņš to atbalsta, ja ir situācija, kad garīgi nenobriedušie iekļuvuši draudzes vadībā un izplata dažādas maldu mācības. Tad darbojas likums, ka Dievam vairāk jāklausa, nekā cilvēkam. Šādā gadījumā šķelšanās ir attaisnojama un pat obligāta, jo bīstami ir neklausīt Dievam, pat ja visi pārējie neklausa. Ja ticīgais nezinādams turējies pie maldu mācības, tad viņam taps piedots, bet ja ticīgais apzināti iet pretēji Svētā Gara norādēm, tad tas ir ceļš uz elli. Tāpēc arī Luters teica – šeit es stāvu un citādāk es nevaru.

Par augļiem runājot – tieši augļi jau parādīja tā laika katoļu baznīcas samaitātību. Vēl šodien tie augļi atbalsojas dažādos pedofilijas skandālos un citās nejēdzībās. Protams, arī protestantiskajā atzarā ne mazums nejēdzību, reizēm pat vairāk, taču 1) vai tas, ka viens noziedznieks izdarīja lielāku noziegumu, attaisno to, kas izdarīja mazāku?; 2) iemesls kā vienmēr ir atkāpšanās no Dieva Vārda, ne mazums maldu mācību radās arī protestantiskajā vidē, tāpēc atkal šķelšanās, jo nevarēja garīgi nobriedušie un taisnie „Lati” palikt bezdievīgajās „Sodomās” un „Gomorās”.

Turklāt – vai tad šķelšanās ir vienīgais sliktais auglis? Vai tad elkdievība, netiklība, evaņģēlija sagrozīšana, mantkārība, zagšana, slepkavošana, zaimošana arī nav sliktie augļi? Un tieši šie augļi biezā slānī klājās virs tā laika katoļu baznīcas un tiem bija un arī šodien ir vistiešākais sakars ar maldu mācībām, kuras vēl šodien nav izskaustas, bet tiek aizstāvētas

Bābeles torņa gadījums pierāda, ka labāk, lai cilvēki ir sašķelti, nekā pastāv bezdievīgā vienotībā.

Vienotība Svētajā Garā ir svarīgāka par ārēju, organizatorisku vienotību, tāpēc mēs droši varam sacīt, ka Diriģents ir visiem viens un tas ir Dievs – kam mums tāds pāvests vajadzīgs?

No praviešiem arī neesam aizgājuši, Svētajam Garam ir labpaticis izpausties visās konfesijās, denominācijās un kustībās, kur vismaz pamatos ir mācība par Jēzus Kristu kā Dieva Dēlu un cilvēku Pestītāju, Dieva pravieši ceļas no dažādām konfesijām un katoļiem šajā ziņā nebūt nav monopols.

Atgriežoties pie šķelšanās – nejau Luters atšķēlās, bet gan pāvests viņu izslēdza no katoļu organizācijas. Ko Luteram bij darīt – noliegt to, ko Dievs viņam bija atklājis? Un starp citu, kur vien protestanti turējušies pie patiesības, tur labu augļu ir pa pilnam, kā pierādījums, ka reformācija bija tieši no Dieva nākusi, kaut arī daudz reiz cilvēku sabojāta, tomēr Dieva plāns piepildās par spīti velnam, miesai un pasaulei – dzīves izmainītas, miesas un dvēseles dziedinātas, neticīgie kļūst ticīgi, ticīgie kļūst par tādiem, kuri gatavi dzīvību atdot par Dievu.

Protams, arī no katoļu vidus paceļas dzīvi un patiesi kristieši, pravieši, Dieva vīri un sievas, kuri gatavi ziedoties līdz galam Dieva dēļ, taču tās maldu mācības, kas nu katrā konfesijā tādas vai šitādas, katra attiecīgā veidā bremzē, indē un bendē šajās draudzēs esošos kristiešus. Es nevēršos pret katoļiem kā cilvēkiem, pat ne pret konfesiju kā tādu es nevēršos – pasarg Dievs mani no tādas attieksmes. Es vēršos pret konkrētām mācībām un tradīcijām, kuras rada postu visur, kur vien tiek sludinātas un praktizētas, AUGĻI LIECINA PAŠI PAR SEVI.
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.29 17:09:11
neņem ļaunā, Ingar, bet man Vassulas Jēzus joprojām liekas tāds krietni autentiskāks par tavām privātajām atklāsmēm
NOSAUC ŠO SAVIENĪBU PAR "PATIESU DZĪVI DIEVĀ"

1987. gada 10. jūnijs


... pacelies tuvāk Man, uzklausi Mani, vai spēj ieraudzīt Mani Manā Baznīcā? Vassula, nāc pie Manis;
- Kungs, par kādu Baznīcu Tu runā? Par kuru no tām?
tās visas ir Manas Baznīcas; tās visas pieder vienīgi Man, Es esmu Baznīca; Es esmu Baznīcas Galva;
- Tomēr tas veids, kādā Tu man, Jēzu, to pateici, lika domāt, ka Tu vēlies, lai es ietu uz kādu konkrētu baznīcu.
tu vari Man tuvoties jebkurā laikā un jebkurā Baznīcā, - nešķiro tās, kā citi to dara; visas šīs Baznīcas pieder Man; Es, Dievs esmu Viens un Man ir viena Miesa; viņi to ir izkropļojuši, izlaizdami caur dzirnakmeņiem...

http://www.tlig.lv/content/view/263/109/
PAREIZTICĪGIE! KATOĻI! PROTESTANTI! JŪS VISI PIEDERAT MAN! MANĀS ACIS JŪS VISI ESAT VIENS!

1987. gada 27. oktobris


- (Pēdējais katoļu teologs, uzzinājis, ka es nepiederu nevienai baznīcai, arī ne viņa baznīcai, zaudēja jebkādu interesi par vēstījumiem.)
protams, Vassula, ka tu viņiem nepiederi, tu piederi Man, Es esmu tavs Radītājs un
Svētais Tēvs,1 tu pakļaujies Manai Autoritātei;
- Protams, Kungs, ka mēs esam zem Tavas Autoritātes, bet man tika paskaidrots, ka organizētajā Baznīcas sistēmā kristietis pieder pie kādas no konkrētajām kristiešu kopienām.
Manās acīs visas tās ir vienādas, jo Es nekad neesmu vēlējies, lai Mana Miesa būtu sadalīta; jūs, cilvēki, esat izkropļojuši Miesu, atdalīdami no tās locekļus! jūs esat sprieduši tiesu pār Manu Miesu, jūs esat izkropļojuši Mani;2
- Ak, Dievs...
meitiņ, vai neesmu tev sacījis pataupīt savas asaras Manai Mātei?3
- Jā, Kungs, bet man šķita, ka Tev ļoti sāp, un es esmu tikai cilvēks.
Vassula, tu to jūti, jo mēs dalāmies Manā Kausā, bet Mans Kauss ir rūgts; pasaki Svētajam Krēslam, ka tas esmu Es, kurš tevi sūta pie viņiem; ja viņi tev vaicā, kurai Baznīcas kopienai tu piederi, pasaki tiem, ka piederi Man un pakļaujies Manai Autoritātei;
- Kungs, negribētu strīdēties ar Tevi, bet vai es nevaru teikt, ka esmu pareizticīgā? Es esmu pareizticīgā.
pareizticīgie! katoļi! protestanti! jūs visi piederat Man! Manās acīs jūs visi esat Viens! Es jūs nešķiroju, tāpēc jums nevajadzētu baidīties; pajautājiet Manam mīļotajam pāvestam Jānim Pāvilam, - viņš arī nešķiros; Vassula, pavēstī viņam šos vārdus:
mīļotais, Es, Kungs, stāvu pie tavām durvīm un klauvēju; vai dzirdēsi Manu balsi, vai atvērsi durvis?
...
- Kungs, esmu ļoti laimīga, ka varu būt kopā ar Tevi.
Mīlestība tevi nekad neatstās; nāc, mēs, mums?
- Jā, Kungs.

-----------------------
2 Kādu brīdi Jēzus neteica neko, un iestājās klusums. Bet Viņa balsī bija saklausāmas skumjas un rūgtums. Es jutos vainīga, ka biju Viņam to atgādinājusi.
3 Lai gan Kungs to sacīja ļoti stingrā tonī, es ievēroju, ka Viņš ir tikpat noskumis kā es.

http://www.tlig.lv/content/view/394/109/
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.29 17:10:16
psihie
devonas reksis
# Labojis devonas reksis: 2010.11.29 17:50:50
Ctulhu
Jā, bet interesanti, ka Mulders te ir ateista lomā - viņš ir nocietinājis savu sirdi pret caur Vassulu runājošo Jēzu, stūrgalvīgi turas pie savas paradigmas, kas ar ticību nav savienojama un vēl pats par to priecājas.
Bet - ak vai - kad viņš nonāks Dieva troņa priekšā, attaisnojuma nebūs. Viņam vaicās "Vai Svētais Gars neizdarīja, ka tu satiktos ar caur Vassulu doto Vārdu?" Bet Mulders klusēs. Un pats apzināsies, ka taisnība, bet būs jau par vēlu.
JanisD
# Labojis JanisD: 2010.11.29 23:09:25
vispirms - viltuspraviešu pazīmes no Bībeles:

Vispirsm pārbaudīsim saskaņu ar Bībeli.

Mani konkrētajā lietā interesē viens centrālais jautājums - vai Vassula ir īsta praviete un viņas teksti ir no Dieva vai nē. Ja mums izdodas atrisināt šo jautajumu, tad pārējiem vajadzētu atkrist automātiski. Vienkārši vai ne? Veicot šo pārbaudi saskāros ar dažām lietām, kas šķiet savādas.

1) Persona, kas apgalvo, ka ir Jēzus un nodod vēstījumus Vassulai, nespēj atšķirt Trīsvienības personas.
"Es esmu tavs Pestītājs; esmu tavs Dziedinātājs, tavs Tēvs, tavs Līgavainis; Es esmu tavs Dievs un nekad tevi neatstāšu;" ( pilns teksts )

Un atkal:
"Kas ar mani runā?

tas esmu Es, Jēzus; kāpēc tu tā vaicā?

(Sajutos neērti; es vēl arvien nesaprotu, kāda ir atšķirība starp Tēvu un Jēzu. Ja Jēzus atsaucas uz Tēvu, tad kāpēc Viņš arī Sevi sauc par Tēvu.)

Vassula, ieklausies Manī, veltī Man nedaudz uzmanības; iemācies izprast, ka Dievs un Es – Mēs esam Viens; Es esmu Tēvs un Dēls; vai tagad saproti? Es esmu Viens, esmu Viss Vienā, Viss Vienā,

Tu esi viss vienā?

Es esmu;

Ko tādā gadījumā nozīmē Gaisma?

Es esmu arī Gaisma; klausies Manī;

(Man sāka šķist, ka to būs ļoti grūti izprast un vēl grūtāk pierakstīt, jo prātā pavīdēja arī jautājums par Svēto Garu.)

pamēģināsim izprast; Svētais Gars iziet no Manis; vai tagad tu saproti? Viss Vienā; Svētā Trīsvienība ir Viena un Nedalāma; arī Mani tu vari dēvēt par Tēvu; visa Gudrība izriet no Manis; Es esmu arī Gudrība; tas esmu Es, Jēzus;"
( pilns teksts )

Jēzus ir Tēvs? ( sīkāk par trīsvienību mūsu izpratnē )

Skaidrojums izklausās vairāk pēc modālisma. Vassulas vīzija saka, ka Dievs ir viens, tāpēc Jēzu var mierīgi saukt arī par Tēvu. Tomēr pareiza Trīsvienības doktorīna māca, ka ir viena dievišķa būtība, un tomēr ir trīs Personas. Mēs nevaram saukt Dēlu par Tēvu, Tēvu par Dēlu un Svēto Garu par Dēlu. Ir viens vienīgs Tēvs, nevis trīs Tēvu, viens vienīgs Dēls, ne trīs Dēlu, viens vienīgs Svētais Gars, ne trīs Svēto Garu. Domājiet...

2) Persona, kas dod vēstījumus Vassulai sauc Vassulu par Jēzus līgavu, kaut gan Svētie Raksti šo titulu piešķir Kristus Baznīcai. (Jāņa 3:29, Atkl.19:7) Šeit nederēs arī arguments ar mūķenēm, kuras reizēm tiek tā sauktas, jo Vassula ir precēta sieviete. Vai Jēra līgava ir sataisījusies Vassulas personā? Domajam...

3) Universālisms? (atvainojiet, teksts pieejams tikai angliski)
"As a Christian I believe that our Creator created us all from His Sublime Love to be able to return this love and live holy, as He is holy. We are all equal before God` eyes. St. Paul says there is no Jew nor Greek, slave or free man, man or woman. All, in the Eyes of God, are one. Those who are in different religions are no less creatures made in the image of God and destined ultimately to live in the house of God...

And as one of our Greek Bishops said to us in Egypt in an inter-religious pilgrimage we had, I will take his words and quote them: "as we gathered today in the Church under the same dome and we didn`t differentiate Christians from non-Christians or of other religions. From today we will announce to the whole world that men can live in reconciliation as long as they learn to love first their God, whoever He is , whatever His Name is, and then I`m certain that love for their fellowman will spring up as well..."

( pilns teksts )
Apustulis Pāvils būtu pārsteigts par šādu skaidrojumu. Viņš mums skaidro, ka tikai Kristū Jēzū jūs visi esat viens (Gal.3:28), jo neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Jēzu Kristu (Jāņa 14:16). Nevis “vienalga, kas ir tavs Dievs”, “vienalga kāds Viņam vārds”. Domājam...
Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2010.11.30 10:59:31
Jā, suņa murgs- to love first their God, whoever He is , whatever His Name is, and then I`m certain that love for their fellowman , jo kur problēma smekalkā izdomāt savu paša dievu, un tad mīlēt to no visas visas sirds.
Mamona un Erosa salikums daudziem patiktu vislabāk.
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.30 11:58:19
devonas reksis...

Patiesi patiesi mana sirds ir cieta pret viltus pravieshiem.
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2010.11.30 13:47:26
JanisD Mani konkrētajā lietā interesē viens centrālais jautājums - vai Vassula ir īsta praviete un viņas teksti ir no Dieva vai nē. Ja mums izdodas atrisināt šo jautajumu...


bet kāpēc tiek ignorēts vēl centrālāks jautājums - vai JanisD maz būs īstais izspriedējs??
ja es saskaros ar sev nesaprotamām lietām, nepavisam nenozīmē, ka tās ir nesaprotamas visiem citiem arī. un tad ir tikai loģiski, ka cilvēks vēršas pie lielākām autoritātēm kā pats, šeit tie varētu būt - izcili godīgi garīdznieki, kas bauda vispārēju cieņu baznīcā un visā tautā, kas uzrāda JD minētās īstas ticības pazīmes, jeb svētie, citiem vārdiem.
tātad - vai JanisD tam atbilst? negrēko, redz garā, staigā garā? spēj veikt mesiāniskus brīnumus kā dziedināšanas utt.utt.?
(tā kā ne viens vien iedomājies sevi par augsti garīgu/svētu, tad pārbaudes kritērijs varētu būt kaut vai spēja atšķirt konsekrētu dievmazīti no parastas, nekonsekrētas - vienkārši!)

nu tad kā?

bet ja no tā visa nav ne miņas... man negribētos aizliet šo svarīgo tēmu par pēdējo viltuspravieti ar vnk nekompetentiem viedokļiem.
ieinteresēti jautājumi - lūdzu! bet daiļliteratūras cienītāji varētu raut vaļā atkal kārtējo palagu kumodi, kur tad augsti mācītajiem bezgalīgi strīdēties strīdēties strīdēties... malt uz rinķi... aizmirst ar ko sākuši... atsākt atkal no gala visu... un turpināt strīdēties strīdēties ... ... līdz pavisam mazām baltām pelītēm!
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2010.11.30 13:50:41
JanisD

p.s.
es par daudz ko vairs nebrīnos mūsu baznīcā - te jau pat pamanījušies praviešiem (kas nākamie svarīgākie pēc apustuļiem - pēc Pāvila!) liegt tiesības kristīt... faktiski jau - tādus praviešus te neredz vispār.
bet nu Bībeles minimumu tā kā vajadzētu tomēr pārzināt? ka Dēls ir Tēvā, vienlīdz kā arī Tēvs - Dēlā, ka Viņi Abi ir Viens. tāds nu reiz ir Trīsvienības Personu Noslēpums, ko ar mūsu cilvēcisko prātiņu neatkost:

Jēzus sacīja... "Mans bērns, tavi grēki tev piedoti." /Mk.2/
Jēzus saka... "Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā!" /Mk.10/
... un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu? /Jņ.14/
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.30 14:26:26
he, kārtējo reizi pierādās, cik nesalīdzināmi tuvāk Kristum/Viņa atpazīšanai ir laji un t.s. "ne-kristieši" kamēr daudzi teoloģijā iesvaidītie tālu iepakaļ... nu, taisnība vien būs Vatikāna II koncilam...

http://www.lelb.lv/forums/?fu=l&rid=2&id=3045
Aivars
# Iesūtīts: 2010.11.30 14:34:22
Jā, patiesi. Viltus pravietes vairodamās vairojas. Bet tēmas nosaukums gan pārāk pretenciozs. Neba nu Vassula te būs pirmā, neba pēdējā
n.biča [213.175.85.35]
# Iesūtīts: 2010.11.30 14:47:05
uzruna "mans bērns" var vienkārši norādīt uz uzrunātāja augstāku vietu hierarhijā, tā mēdz reizem darīt arī mācītāji. tāpat kā priesteri vai mācītāju sauc par "tēvu" - viņi ar to domā garīgo tēvu, tādu, kam lielāka pieredze šajā jomā, nevis Dievu Tēvu
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.30 14:54:34
vai Aivaram ir 100% īgi dzelžaini pierādījumi, ka Vassula nav Dieva sūtīta?
jā vai nē.

n.biča [213.175.85.35]
# Iesūtīts: 2010.11.30 14:59:05
-Jona-
man šķiet, ka JanisD jau norādīja par Bībelei neatbilstošu personu putrošanu
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.30 15:05:28
n.biča [213.175.85.35]

man šķiet, es arī norādīju, ka ne jau jūs būsiet tiesneši. un vēl nav zvanīts, ka tik jums pašiem galvās nav putra.
biča
# Iesūtīts: 2010.11.30 16:29:15
-Jona-
tātad ar neatbilstību Svētajiem rakstiem Tev nepietiek un Bībele ir putra?
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.30 16:56:24
Nu redzsi... Jona... Arii Nebukadnecars bij Dieva suutiits lai sodiitu Izraeeli... kaa arii Raksti saka, ka atrkitushajiem Dievs suuta maldu garu

Taakaa... gluzhi teikt, ka Vassula nav Dieva suutiita droshi nevar... bet to, ka shamaa runaa shkjeersaam Kristus Evangjeelijam, tas gan ir 100% skaidri... par ko arii gan pats Kristus gan Paavils briidinaaja.
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2010.11.30 18:00:31
biča tātad ar neatbilstību Svētajiem rakstiem Tev nepietiek un Bībele ir putra?


nē, man nepietiek ar komentētājiem, kuri nez kapēc paaugstinājuši sevi par poncijiem pilātiem
redzi, šie ļaudis nekādu neatbilstību atraduši nav, un viņi visi ir ne pirmo dienu teoloģijā/kristietībā
http://www.tlig.lv/content/view/57/54/

ja tev labpatīk sekot tiem otrajiem - tava brīva izvēle. ir arī tādi, jā, es nenoliedzu ka domas dalās. BET. ne tu, ne šī foruma pāvestiņš kur nu vēl katrs pustozvons man neuzspiedīsiet savu viedokli. jo vairāk tāpēc, ka manā baznīcā, mans mācītājs Vassulu nenoraida
http://www.kasmusvieno.lv/Nr1-2006(3).html

veriet vaļā savu tēmu un putrojaties cik jums lien.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.11.30 18:32:55
Nu laikam jau viltuspraviešus LELB mājaslapā nedrīkst propogandēt.

Te vēl mazliet faktu par šo mistiķi"
" Atklāsmju" sagrozīšanas un `pravietojumu` nepiepildīšanās:

7) Incorrect messagesIn the Warning of 6/10/1995 by the Congregation for the Doctrine of the Faith, there was already mention of doctrinal errors in the divine messages of Vassula, which no longer occurred in her later writings. Vassula repaired all sorts of mistakes in a remarkable manner. Certain words were changed, passages were left out, unfulfilled prophecies were designated as purely symbolic. And the naïve fans swallowed all this nonsense. The real Jesus (Son of God) does not say such stupidities.Father Filip Pavic made all these manipulations known. In April 1991, while working in Medjugorje, this Franciscan, who was born in 1930 in the United States of Croatian parents, met a young Australian, Kim Davison, who delivered him a manuscript for a book from Greece. This Kim lived as a homosexual prostitute and drug dealer in Athens. In Rhodos he met Yanula. She spoke about her sister Vassula, who claimed to receive messages from Jesus. Yanula gave him the manuscript ….and Kim was converted. Later Kim received a copy of the original diaries of Vassula, via the Austrian Erwin Schlacher, who had helped Vassula with the publication of her diaries.Kim was in Medjugorje to also convert Father Pavic to Vassula’s messages. He left the original manuscript with Father Pavic. In 1991 Kim discovered the conspiracy and deception of Schlacher and Vassula. They had in fact falsified the original texts, before these had appeared in book form. In September 1991 Kim took the corrected texts, written in Jesus handwriting to Pavic in Medjugorje. Many words and sentences were crossed out in red ink and/or rewritten in Jesus’ handwriting through…..Erwin Schlacher. Herewith a falsification of a text addressed to the Pope:Original text:“O come Peter, take my hand, Satan has

digressed you from the Truth" were

changed to: "Satan has digressed many

of you from the Truth! Take my hand

Peter..."In the same way, inter alia, the following text also disappeared: The souls in purgatory can be saved from Satan’s(!) claws through prayer(!). But the souls in Purgatory have of course already been saved from Satan’s claws!When Fr Pavic observed that the well known Medjugorje promoters also defended the counterfeits, he sent copies of these manipulative practices over the whole world.In 1993 Rainaldo Pinheiro published these in Brazil. Thereupon the Brazilian translator of Vassula, Helena, received a fax from Vassula, who defended herself. Here are some passages from this fax: Satan used Filip Pavic to persecute me. I have two diaries. In the first are all the messages. God later removes all the private messages and rewrites the public messages in the second, official diary. At first I made everything known, but God did not want that. That’s all.Vassula forgot to mention however, that the divine rewriting occurred in the handwriting of Erwin Schlacher. Other divine interventions were those of Vassula’s first spiritual leader, Father James Fennan. He advised her to change the word worship of Maria to venerate.On 12/10/1986 Vassula received the following message from the Eternal Father: For every word where you “feel” that it is not correct or confuses you, you may consider yourself free to correct it. I, God, give you that feeling. In this way was, with God’s permission the word Hades (kingdom of the dead) later replaced by purgatory. Another recent example is as follows: On 10/5/1995 Vassula let the whole world know that the three and a half year of the Antichrist had already commenced. Thus they would run till 1998. Also according to Father Gobbi (friend or foe?) the Antichrist should appear in the year 1998 (3 x 666). Father James Fennan tried to save face (Newsletter True life in God, April 1999) with the stupid explanation that everything had happened invisibly. Thank God, he writes, the dominion of the Antichrist is over. Hurrah, we are now in the age of peace, which follows that of the Antichrist. What than with the blood baths in Kosovo, Macedonia, Palestine…., the abortions, euthanasia, homosexual marriage etc? To keep believing Vassula, one has to trade in common sense and sing as one: We want to be deceived!

Platā ceļa gājēja un pretrunīgums:


On 11/2/1995 Vassula spoke in Beaurang, in the presence of the bishop of Namen, Monseigneur Leonard, who thereby went against Canon 827 par.4, which forbids the dissemination of non recognised writings over the faith in Catholic churches. In 1995 Vassula also spoke in the St Vitus church in Hilversum. In 1991 and 1992 she did the same in the St Michel’s College in Brussels. In March 2000 she even held a conference in Bethlehem, parallel with a visit from the Pope. She herself opened the conference and introduced the other speakers, among which Milingo, the dismissed previous Archbishop of Zambia, faith healer and exorcist, married indeed with a much younger wife by Mister Moon himself…., the leader of this sect. Milingo later returned to the Church. (but unfortunately later started a schismatic movement in 2006.) One of the other speakers was Monsignor Hnilica (died in 2006) who at the time had been sentenced to three and a half year goal, in connection with the scandal surrounding the Banco Ambrosiano and the murdered director Calvi. Also the inevitable René Laurentin, previously an esteemed Marialogue, now a fantast (in the words of Cardinal Ratzinger), and a liar (in the words of Mgr Peric, bishop of Mostar). All Vassula’s friends….8) COLLABORATION with other false seers.It is remarkable to observe how many false seers support each other and form a sort of network, always assisted by the same priests.A. Medjugorje: Already in the summer of 1989 Vassula is noticed in Medjugorje. In 1993 Father Michael O’ Carroll made a list of supporters of Vassula. Amongst them one finds the Medjugorje fans: René Laurentin, Frane Franiç, Hnilica, Father Edward O’Connor, Robert Faricy, Don Gobbi. At the opening of the Medjugorje conference in the pro-Cathedral of Split on 2/4/1995, the ex Archbishop Franic proclaimed from the altar: Vassula is a fruit of Medjugorje! The Franciscan Father Filip Pavic from Medjugorje however, likens Medjugorje to a spiritual petri dish, which spreads her occult spores over the whole world.The same Medjugorje message: You divide the Church; not I, is later repeated by Vassula. She also speaks over the day of the festival, as also in Medjugorje). In True Life in God, volume II, page 122. her Jesus talks about the blessings he has given, via his mother in Medjugorje.B Garabandal: On 24/3/ 1989 Vassula herself went to Garabandal, an apparition site in north western Spain, which, just as Medjugorje has been judged by the Roman Catholic Church, as being not supernatural. About the many similarities between Vassula and Medjugorje, some examples: embracing of crucifixes, rings, rosaries. In both cases is mention made of Padre Pio (a sort of Godfather) In book II of Vassula, Garabandal is mentioned at least 10 times:

– On 5/9/1987 the demon (evil spirit) says to Vassula: Write the word Garabandal; the apparitions there are authentic…I have manifested myself to you to remove all doubt regarding Garabandal.

– On 1/12/1987 Jesus says: The souls of priests are my thorns. They have refused to spread the messages from my mother in Garabandal. Accept the truth. Garabandal is the continuation of Fatima (cf Medjugorje)

– On 4/12/1987 Our Lady says: My beloved daughter, hallow Garabandal. I have appeared at Garabandal.Later Vassula met Conchita, at a Marial Congress in the United States and had a telephone conversation with three other seers. In the French volume II , page 56 the Jesus of Vassula says : The opposition of my priests against the apparitions at Garabandal are the work of Satan. In this way the demon stirs our pious faithful against our spiritual leaders. That is really satanic. Apparitions, even genuine ones, never have to be believed.C Don Gobbi: With the Marial Movement of Priests of the Italian priest Don Gobbi, Vassula has a hate-love relationship. On 15/6/1991 Don Gobbi declared that Vassula had her place in the Church and that she would go forward in the way God would show her. However, in the international cenacle of the Movement on June 1993 in Valdragone/San Marino, theologian Fr Ivan Pojavnic discusses false prophets: Of one hundred visionaries, ninety are false.He attacks Vassula as well as Kurescek in his own Slovenia (the so called stigmatised priest Franz Spelic), who recently (2001) brought his show to Flanders. Don Gobbi warned specifically against Vassula, after she had caused trouble within the Marial Movement of Priests. According to Professor Pojavnic the automatic writing is typical of spiritists (the deceased Fr Tardif said the same) and she proclaims real heresies, as when the voice tells her: Go to confession with me; you don’t need another confessor. To Sister Faustina however the real Jesus said: Listen to your confessor.In addition Jesus is sometimes addressed as Father and sometimes as the Holy Trinity. Later Don Gobbi is supposed to have reconciled with Vassula. Nevertheless he stated that the Marian Movement of Priests should not be supported by other charisms. Remarkable! Who did send me (Mark Waterinckx) to Medjugorje in 1982? Don Gobbi himself!D Milingo: In The True Life in God of December 1998, page 4, there is a good photo of Vassula, between… Milingo and René Laurentin, taken on 18/9/1998 in the Italian Cattolica near Rimini. Also in 1998 distributed the Dane Christian Hvidt a statement from Milingo, the world’s most eminent exorcist,… over Vassula: All I have read of her I regard as positive. I consider that we must have more trust in René Laurentin. He has said lovely things about Vassula. You have already read over Laurentin and Milingo in point 5….Note: Vassula names herself a good friend of Myrna Nassour, a stigmatised visionary in Syria, with whom also Fr Jozo Zovko, the suspended Saint from Medjugorje, is trying to ingratiate himself. After Vassula heard of Myrna, who is well regarded by many churches in Syria, she suddenly also had messages about unity between the Orthodox and Catholic churches and over the confluence of the dates for Easter. Could this be a coincidence?

Savādi, patiesi savādi - http://www.unitypublishing.com/Apparitions/VASSULA-%20Mark.htm
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.30 19:08:31
Aivars

laikam jau apmelot te gan drīkst, vai ne?
tikai nevienam no šiem meļiem nav ne grama Dieva Zīmju, kas viņus pavadītu. nedz arī tādu Augļu kā Vassulai. apmelot jau var jebkuru, kā arī Jēzu apmeloja.
zināšanai - Vassulu Medžugorjes priesteri akceptējuši jau sen, jau tālajā 1989. gadā, bet te - Vassulas tikšanās ar Garabandāles Končitu
http://www.tlig.lv/content/view/913/116/


bet brīdinu tevi - ja turpināsi draudēt ar baniem, es arī nepaslinkošu un darīšu zināmu - vispirms jau visai LELB vadībai, visiem bīskapiem un mācītājiem (kuru adreses viegli dabūjamas mājaslapā), bet tad - arī daudz plašākai auditorijai, tātad - darīšu zināmus šajā forumā tik iecienītos mulderveidīgos "praviešus" - killerus. ar visiem košajiem citātiem.

... un tad tu savas parpalas vāksi kopā ļooti plašā perimetrā...


piegriezusies šī "tiesāšana"... bet jūsu zābakus, kā jau noproti, es nelaizīšu nekad.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 175 , pavisam kopa bijuši: 9923