atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Baznīcas sašķeltība (kristiešu tēma)
Ingars
Iesūtīts: 2010.02.24 11:59:59
Pasaulē ir daudz dažādu kristīgo konfesiju un sektu. Ir kādas pamatlietas, kuras kopīgas visiem kristiešiem, tomēr ir daudz dažādu mācību un prakšu, kas katrā novirzienā ir atšķirīgas, turklāt katras konfesijas vai draudžu apvienības pārstāvji apgalvo, ka tieši viņiem ir taisnība kādās konkrētās lietās, bet pārējie kļūdās. Jautājums sekojošs - vai ir iespējams, ka konkrētam kristietim ir absolūti pareiza atziņa un Svētā Gara atklāsme vienā jomā, bet totāli maldi citā jomā? Vai Svētais Gars darbojas caur cilvēkiem un pat dara caur brīnumus caur tādiem, kuri maldās kādos konkrētos kristīgās mācības aspektos, bet, kuriem ir absolūta skaidrība ticības pamatjautājumos? Šajā diskusijā izslēgsim pseidokristīgās organizācijas, kuru mācība ir pašos pamatos nebibliska.
<< . 1 . 2 . 3 .
AutorsZiņas teksts
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 20:28:05
Adonika
ehh nu nepiekriti, nestridesos ar tevi , tikai izteiksu savu domu, kaa es to biju domajis...

Tad, kad Jēzus dzina ļaunos garus ar Dieva garu, viņu apsūdzēja par belcebula spēka un gara izmantošanu šajās darbībās. Tajā brīdī viņš teica vārdus, ja kāds zaimo SG, tad tam netiks piedots.

Marka 3:22 Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākuši no Jeruzālemes, sacīja: "Viņam ir Belcebuls, un Viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību."
23 Un, tos pieaicinājis, Viņš tiem sacīja līdzībās: "Kā var sātans sātanu izdzīt?
24 Un, ja kāda valsts savā starpā sanāk naidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt.
25 Un, ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt.
26 Ja nu sātans cēlies pret sevi un ar sevi sanīdies, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klāt.
27 Bet neviens nevar, stipra vīra namā iegājis, viņa rīkus laupīt, ja tas papriekš stipro nesaista, tik tad viņš tā namu izlaupīs.
28 Patiesi Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo.
29 Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību."
30 Jo tie sacīja: "Viņam ir nešķīsts gars."

Tieši šajā kontekstā es minēju savu piemēru, kuram tu nepiekriti...
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 20:35:40
Svētais
bet es jau rakstīju, ka ta, ka viņiem minēja, ka SG zaimošanu nepiedos galīgi nenozīmē, ka viņi to darīja. Nebija jau vēl SG virs zemes.

Tad Jēzus turpināja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat,
20 jo Tēvs mīl Dēlu un Tam rāda visu, ko pats dara; un Viņš Tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsities.
21 Jo, itin kā Tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī Dēls dara dzīvus, ko Viņš grib.
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 20:37:58
Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums .

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši.
5 Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 20:41:11
Adonika
No otras puses, Jēzum bija SG ar kuru viņš izdzina ļaunos garus...

Mateja 12:27 Un, ja Es izdzenu ļaunos garus ar Belcebula palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji.
28 Bet, ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva Garu , tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi.
29 Jeb vai var kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro papriekšu saistījis? Tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt.
30 Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.
31 Tāpēc Es jums saku: ikkatru grēku un ikkatru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet Gara zaimošanu nepiedos.
32 Un, kas ko runā pret Cilvēka Dēlu, tam tas tiks piedots; bet, kas ko runā pret Svēto Garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nedz nākošā mūžā.

Šis ir apliecinajusm tam, ka Jezus macekliem bija kaut kada mera SG, jo viņi izdzina garus pec Jezus paveles ar Dieva garu to pašu ar kuru dzina ara arī Jezus. Cita vieta teikts, ka nemiet garu un Jezus to dvesa uz tiem...Jo Viņa vārds ir gars un dziviba jaņa 6:63. Gars darbojas virs zemes jau tolaik ari maceklu viduu...

Atseviska pieredze ir kristiba SG kur vini saka runat meles un sanema so speku but par Jezus liecinieku.
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 20:54:29
Jēzum bija SG ar kuru viņš izdzina ļaunos garus...
ne gluži, cik nu tas ir iespējams nodalīt SG no Dieva.
Patiesi, patiesi Es jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat,

Tad viņi noņēma akmeni. Bet Jēzus pacēla acis augšup un sacīja: "Tēvs, Es Tev pateicos, ka Tu Mani esi paklausījis!
42 Es jau zināju, ka Tu katrā laikā Mani paklausi, bet apkārtstāvošo ļaužu dēļ Es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis."


Tēvs darīja caur Kristu.
Bet SG kā atsevišķu personu sūtīja pēc savas aiziešanas.
Svētais
# Labojis Svētais : 2010.02.25 21:00:28
Adonika


Adonik, kā tu vari saskaņot iepriekšējo vietu , kur Jēzus saka, ka dzen ara garus ar Dieva garu? Un , ka Izraēla bērni, viņa mācekļi āri tos dzen? To var saskaņot tādā veidā , kā es to aprakstīju .

Jo viņa macekli ari tos dzina jau Jezus zemes laikā...Un Jezus piezime, ka tas notiek ar Dieva garu, ir precīzs raksturojums tam, kā tas notika
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:05:24
Svētais
es jau paskaidroju, ka ar SG tiek saprasta persona nevis Dieva spēks. Ta jebkādi brīnumi visos laikos ir notikuši Dieva gara spēkā, bet tos nedarīja SG kā persona atsevišķi pirms Jēzus aiziešanas. Un runā par zaimošanu Jēzus tieši uzsver dievišķās Personas daļas nevis pašu spēku.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:07:49
Adonika
SG ir viena un tā pati persona, kas ir Dieva spēka izpausme . Tās nav divas dažādas personas vai spēks atseviški no SG kā personas .
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:13:13
Svētais
nebūs taisnība. Ir skaidri izdalītas personas - Tēvs, Dēls un SG. Atšķirīgas un kopā viens vesels.Jebkurai no tām ir Dieva Gars ar izrietošo.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:15:09
Adonika
Visas trīs personas darbojas vienlaicīgi un katra atsevišķi, tas tikai apliecina to, ka caur Jēzu darbojās SG, tāpat kā caur Viņa mācekļiem, ko Jēzus min šai piemērā
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:17:37
Svētais
tad kāpēc gan Jēzus apgalvoja ka tas ir Tēvs kas caur Viņu darbojas un Viņa lūgumus atbild un ka SG sūtīs pēc savas aiziešanas???
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:21:55
Adonika
Raksti ir jāsaskaņo savā starpā, lai neiebrauktu vienā vai otrā jautājumā galējībā.

Tava iebilde neizslēdz manu iepriekšējo apgalvojumu. Jo SG jau darbojās Jēzus laikā ( vienmēr visos gadījumos Svētā Trīsvienība darbojas kopā!) Kristība ar SG bija atsevišķa pieredze , pateicoties kurai mācekļiu pagremdējās SVētā Gara spēka un ieguva spēku būt par Jēzus lieciniekiem, kā arī spēju runāt jaunās mēlēs.
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 21:23:49
SG jau darbojās Jēzus laikā ( vienmēr visos gadījumos Svētā Trīsvienība darbojas kopā!
Nu redz - bet zaimošanu nepiedod tikai SG gadījumā. Ja kāds zaimoja Dieva vai Jēzus darbus tad tas tika piedots.
Svētais
# Labojis Svētais : 2010.02.25 21:27:47
Adonika
No ši pēdējā aspketa kādu parādi tu , es tam piekrītu!

Tas neizslēdz nevienu manu iepriekšejo apgalvojumu.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.02.26 08:26:40
Adonika

Svētā gara sūtīšana tika apsolīta pār visu Kristus miesu, bet konkrēti Jēzum bija Svētais Gars, kas kā balodis nolaidās uz Viņa. Un šeit konkrēti par Svēto Garu arī bija runa
<< . 1 . 2 . 3 .

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 75 , pavisam kopa bijuši: 492