atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Baznīcas sašķeltība (kristiešu tēma)
Ingars
Iesūtīts: 2010.02.24 11:59:59
Pasaulē ir daudz dažādu kristīgo konfesiju un sektu. Ir kādas pamatlietas, kuras kopīgas visiem kristiešiem, tomēr ir daudz dažādu mācību un prakšu, kas katrā novirzienā ir atšķirīgas, turklāt katras konfesijas vai draudžu apvienības pārstāvji apgalvo, ka tieši viņiem ir taisnība kādās konkrētās lietās, bet pārējie kļūdās. Jautājums sekojošs - vai ir iespējams, ka konkrētam kristietim ir absolūti pareiza atziņa un Svētā Gara atklāsme vienā jomā, bet totāli maldi citā jomā? Vai Svētais Gars darbojas caur cilvēkiem un pat dara caur brīnumus caur tādiem, kuri maldās kādos konkrētos kristīgās mācības aspektos, bet, kuriem ir absolūta skaidrība ticības pamatjautājumos? Šajā diskusijā izslēgsim pseidokristīgās organizācijas, kuru mācība ir pašos pamatos nebibliska.
<< . 1 . 2 . 3 . >>
AutorsZiņas teksts
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.24 18:02:13
Nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana (akurāt tas, ko no SG saņemam).

Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ.
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.24 18:04:11
kā saprast kas ir kas, ja katrs bībeli interpretē pa savam un itkā visi viedokļi rīmējas kopā ar Rakstiem, visiem ir attiecīgie skaidrojumi rakstos un dažendažādi salīdzinājumi
Elementāri - sava atziņa ir jābūvē uz attiecībām ar Dievu un personīgajām atklāsmēm nevis kāda skaidrojumiem un mācībām.
Maris
# Iesūtīts: 2010.02.25 11:41:11
Ingars
Tad, kad mēs no sirds izbeidzam tēlot krutos džekus, atzīstam ar visu savu būtību savu nespēku, tad Viņš nāk un saka: "ES ESMU".

Nav patīkami būt nullei, taču, jo vairāk nuļļu, jo aizraujošāka dzīve, jo atliek vienīgi visu mūsu nuļļu priekšā pierakstīt Jēzus vieninieku un sanāk baigais cipars.
Ingars
# Labojis Ingars: 2010.02.25 12:18:56
Svētais

ok, tiktāl man skaidrs, bet vispār šo diskusiju uzsāku, jo gribēju tuvāk noskaidrot, ko dažādas konfesijas un draudžu apvienības māca par Svētā Gara zaimošanu, konkrētāk - ja kāds cilvēks to atklāti nožēlo un lūdz piedošanu balstoties uz Jēzus nopelnu un apliecinot Jēzu par savu Kungu un Pestītāju - vai var teikt par šo cilvēku, ka viņš ir zaimojis Svēto Garu? Jo šeit ir dilemma - stāv rakstīts, ka šo grēku nepiedod, bet ja ir patiesa nožēla un ticība, tad tas ir līdzīgi, kā uzsēdināt uz akla zirga un ļaut lai zirgs nesas pilnos auļos pretī kraujas malai, tad sanāk, ka cilvēks ar dzīvu ticību un nožēlu saprot, ka lai kā viņš ticētu, nožēlotu un labotos, lai kā viņš mainītu savu viedokli un domāšanu attiecībā uz Svētā Gara darbiem, kurus kādreiz saucis par velna darbiem, bet tagad apliecina par Svētā Gara darbiem, tomēr var droši nemaz nestaigāt uz draudzi, jo tik un tā būs atstumts un nolādēts dēļ tā, ko pateicis itkā zinādams, tomēr līdz galam nesaprazdams, ko zaimo
Ingars
# Iesūtīts: 2010.02.25 12:21:08
Maris

Tad, kad mēs no sirds izbeidzam tēlot krutos džekus, atzīstam ar visu savu būtību savu nespēku

uj, tici man - es pazīstu to sajūtu, vari pat papētīt diskusiju vēsturē, cik šodien man ir radikāli atšķirīgs viedoklis kādos jautājumos, nekā pirms gada un senāk
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 12:34:49
Ingars
SG zaimošana un Dieva zaimošana ir divas dažādas lietas. Nav iespējams zaimot SG, nesaprotot, ko dara. Un par to ir skaidri teikts, ka tas ir nāves grēks, par kuru nav piedošanas. Ar to arī viss īsā laikā beidzas. Nedzīvo tie cilvēki ilgi.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 12:37:37
Ingars
Par SG zaimošanu Jēzus dara uzmanīgu. Redzu Rakstos vairākus aspektus.

Pirmkārt tiem, kas nesaprot SG darbību Jēzus tiem aizrāda uz SG zaimošanu, apliecinādams, ka šis grēks netiek piedots. Šo pirmo aspektu es redzu tādējādi, ka tie, kas nepieņem Jēzu un zaimo SG darbību jebkurā tā izpausmē ( mēles, brīnumi u.c.SG darbība) tas tiek adresēts uz viņiem, jo viņi tāpat Jēzum netic. Tātad arī nesaņem piedošanu jebkurā gadījumā, jo ir zaimojuši to, ko nav izpratuši.

Otrs aspekts
ir tāds, ka Jēzus piemin, ka grēkus pret Viņu un Dievu piedos, bet pret SG nepiedos. Šeit es saprotu, ka ticīgie, kuri apliecina Jēzu par Kungu, bet noliedz Viņa SG darbību ir iekļaujami šajā kategorijā, ja nostājas ar savu doktrīnu pret SG dāvanām un tā darbību. Jo SG ir Jēzus Kristus dievišķā persona ticīgajos.Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam.

Trešais aspekts.
Ir tāds, ka ticīgais sasniedzis zināmu briedumu, un kas reiz ir ticējis Jezum, atzinis SG un viņa darbību, bet pēcāk, noraida vai atsakās no SG, dzīvo atklātā grēkā, un noliedz ticību, arī nesaņem piedošanu un atgriešanos, jo ir zaimojis SG atsakot tam, un SG mudinājumiem un uzrunām savā dzīvē.

P.S. Vēlos piebilst, ka tie, kas kaut cik kaut kādā mērā kaut ko nožēlo savā dzīvē, tie ir tajā kategorijā, kuriem Jēzus piedod visus viņu grēkus un pārkāpumus. Tāpēc neticu tam, ka cilvēks kaut kā neapzināti var zaimot SG, lai pēc tam nevarētu saņemt piedošanu. Ticu, ka vienmēr tā ir apzināta rīcība cilvēkam, kas ir apzinājies kas tas tāds SG ir, ko tas nozīmē, un tad apzināti arī atsakās vqai demonstratīvi nostājas pretim, un ar to arī zaimo SG, un nocietina savu sirdi.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.02.25 13:08:13
Svētais

Un ja nu es agrāk (ticīgs būdams) esmu nosaucis kādas Svētā Gara izpausmes par ļaunu garu izpausmēm, nostājos pretī un noliedzu, ka tas ir Svētais Gars, bet tagad tomēr atzīstu, ka tas bija Svētais Gars un pats vēlos to piedzīvot?
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 13:17:47
Ingars
Uzsveru, ja cilvēks ir grēkojis neapzināti pret SG, arī ticīgs būdams, un ir nācis pie grēku nožēlas, tad Dievs ir uzticams un taisns un piedod, ja cilvēks atzīstas šajā grēkā! Dievs ir labs un nevēlas lai kāds top pazudināts, bet ka visi tiktu glābti. Dievs savā žēlastībā ir labs un nevēlas, lai kāds pazustu, pat ja zaimojis to, ko nav apzinājies!

Apgalvoju to, ka pret SG izdarīt tīšu grēku nozīmē to, ka ja tu esi Viņu pilnībā apzinājies ( to, ka viņš piem. caur tevi ir dabojies piem., kāda SG dāvana-mēles, brīnumi, pravietošana u.c.) , un tad, ir apzināti atteicies no tā , noraidījis to, neklausījies uz SG norādēm, tad tāds cilvēks ir sagrēkojis pret SG. Bībele brīdina, ka lai neapcietinam savas sirdis svētā gara balsij, jo viņš visu laiku mūs uzrunā un mūsos dzīvo.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.02.25 13:29:27
Svētais

Vai tu piekrīti šādam viedoklim?

Dvēseles nemiera pārņemts cilvēks, bīdamies, ka ir pastrādājis grēku pret Svēto Garu, un norūpējies par to, ka viņš ir šķirts no Dieva žēlastības Jēzū Kristū, tieši nav pastrādājis šo grēku pret Svēto Garu.

Gluži pretēji, viņā ļoti spēcīgi atklājas Svētā Gara ietekme, kas izpaužas cilvēka uztraukumā un rūpēs par savu dvēseles stāvokli un mūžīgo likteni. Viņš dzīvo ticībā, lai gan ir izbailēs. Viņa vājā ticība ir jāstiprina ar Dieva žēlastības Vārdu, jo Kristus ir miris katra cilvēka dēļ un vēlas, lai visi tiktu glābti.

Bet tāds cilvēks, kurš ir darījis šo sevišķo grēku pret Svēto Garu, nebēdā par to. Viņš arī nav norūpējies par savas dvēseles likteni, bet dzīvo augstprātībā, pilns sacelšanās gara, ar nocietinātu sirdi, nepakļāvībā skaidrajam Dieva Vārdam.

Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 13:36:53
Ingars
Absolūti.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.02.25 14:23:17
Svētais

Tas ir tā, ka Svētais Gars nedarbojas cilvēkā, kurš ir Viņu zaimojis, ka šāds cilvēks arī pārstāj ticēt un uzturēt attiecības ar Dievu, nožēlot grēkus, sludināt evņģēliju? Ja es būtu darījis grēku pret Svēto Garu, vai es lūgtu pēc mēlēs runāšanas un citām Viņa dāvanām, kuras iepriekš biju noliedzis un saucis par velna darbiem?
Svētais
# Labojis Svētais : 2010.02.25 14:33:34
Ingars
Es neesmu absolūti pārliecināts par šo jautājumu tajā izpratnē vai Svētais Gars turpina vai neturpina darboties caur cilvēku, ja šis cilvēks ir viņu zaimojis. ( jo Rom. 11:29 Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums. ) Velns arī var savu brīnumaino spēku parādīt un darboties. Taču abos gadījumos, ticu, ka Jēzus vārdi būs eita prom no manis ļauna darītāji.

Ticu tam, ka tu esi darījis to nezināšanā( jo arī Pāvils savas nezināšanas dēļ vajāja Dieva draudzi, domādams, ka kalpo ar to Dievam, un Dievs viņam piedeva, jo viņš to bija darījis neticībā-par/uz to, ka Jēzus ir Kungs), un tāpēc tas nav nekādā gadījumā raksturojams kā grēks pret SG. Pat ja tu esi noliedzis to un saucis to par velna darbiem. Tāpēc, ja tu tagad lūdz pēc šīs dāvanas, tad tā ir liecība tam, ka tu esi nožēlojis savu rīcību, un Dievs tev Jēzū ir visu piedevis, tāpēc tu vari saņemt to ( kristību SG)un runāt mēlēs un darboties citās SG dāvanās.

Ja cilvēks pārstāj ticēt, nožēlot grēkus, sludināt evanģēliju utt., tad tas nozīmē to, ka, ja viņš ir apzinājies SG darbību savā dzīvē, bet tagad to atklāti noliedz un stājas tam pretim, jo SG runā līdz pēdējam brīdim kamēr cilvēks vēl var dzirdēt, bet ja tas nocietina savu sirdi tik tālu, tad SG pārtrauc un šādam cilvēkam atgriešanās vairs nav iespējama. Šādi cilvēki ir liels retums!
Ingars
# Iesūtīts: 2010.02.25 14:42:25
Svētais

Paldies, tu esi īsts draugs Jau kādu nedēļu mocos ar šo jautājumu, lūdzos daudz un dikti, un...pat saņēmu mēlēs runāšanas dāvanu, tikai nesaprotu, kāpēc līdz ar to arī šaubas neizzuda, vai tas liecina par to, ka esmu pats to izdomājis, ka runāju mēlēs?
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 14:49:54
Ingars
Tu esi saņēmis dāvanu, pēc kuras esi lūdzis un ticējis. Apstiprinājumu tam tu redzi paša Jēzus vārdos, ka ticīgie runās jaunās mēlēs un tās būs līdzejošas zīmes ticīgajiem un arī ap.d. neskaitāmajos gadījumos. Bībele apliecina par šīs dāvanas patiesīgumu, tāpēc nav pamatojuma šaubīties.Dievs dod tikai labas dāvanas, un tu esi tādu saņēmis, jo Dievs nedod akmeni, ja viņam lūdz maizi.

Šaubas ir velna ierocis ar kādām viņš tevi vēlas izšaubīt. Lieto šo dāvanu, un prasi arī Dievam izskaidrojumu, lai tavs prāts būtu pie šīs lūgšanas mēlēs auglīgs. Tā tu nostiprināsies ticībā un tavs prāts arī saņems atklāsmi, par ko tu lūdz mēlēs. Es katru dienu pavadu mēlēs lūgšanā un tulkošanā apm. divas stundas. Tā gan man ir kā sadraudzība ar Dievu. Es mēlēs runāju jau 18 gadus un tas ir brīnumains ierocis, ko Dievs ir devis un paredzējis ticīgajam, lai tas celtu sevi ticībā ar šīs dāvanas palīdzību.
Ingars
# Labojis Ingars: 2010.02.25 15:00:33
Svētais

šaubas gan ir velna ierocis, taču turpmāk būšu piesardzīgs, pirms ko pasludinu par velna darbu, reizēm labāk patēlot muļķi. Es kādreiz ticēju, ka mēlēs runāšana bija tikai apustuļu laikā, bet par pretējo mani pārliecināja tas, ka nekur bībelē nav rakstīts, ka mēles vai jebkura cita Svētā Gara pārdabiskā darbība izbeigsies līdz Jēzus otrajai atnākšanai, tieši otrādi - ir pat apstiprinājumi, vienīgi, kad nāks Jēzus otru reizi, tad apklusīs līdzšinējā pravietošana un dziedināšana, jo tur visi būs veseli un patiesība būs atklāti redzama, ka nevajadzēs ne dziedināt, ne pravietot
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 15:09:43
Ingars
Bībele ir tā, kas tev palīdzēs saprast visu, kas tev ir nepieciešams, un atbrīvos tevi no nepareizas domāšanas un ticēšanas. Tiešām kā tu saki, šīs dāvanas nebeigsies līdz Jēzus otrajai atnākšanai. Šī pēdējā tava atziņa, kurai es 100% piekrītu, jo tā apstiprinās Rakstos!
artur [86.180.121.33]
# Iesūtīts: 2010.02.25 18:16:10
Vai grēku nožēla nav Svētā Gara darbs?
Svētais
# Iesūtīts: 2010.02.25 18:22:51
artur [86.180.121.33]
Ir
Adonika
# Iesūtīts: 2010.02.25 20:20:46
Pirmkārt tiem, kas nesaprot SG darbību Jēzus tiem aizrāda uz SG zaimošanu, apliecinādams, ka šis grēks netiek piedots. Šo pirmo aspektu es redzu tādējādi, ka tie, kas nepieņem Jēzu un zaimo SG darbību jebkurā tā izpausmē ( mēles, brīnumi u.c.SG darbība) tas tiek adresēts uz viņiem, jo viņi tāpat Jēzum netic. Tātad arī nesaņem piedošanu jebkurā gadījumā, jo ir zaimojuši to, ko nav izpratuši.
nepiekrītu un nepiekrītu. Rakstu vietas ir:
Un katram, kas teiks ko pret Cilvēka Dēlu, tam to piedos. Bet tam, kas zaimos Svēto Garu, to nepiedos.

Patiesi Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo.
29 Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību."

No tā mēs redzam, ka piedod Kristus un piedod Dieva zaimošanu, bet netiek piedota SG zaimošana.
Tas ka to teica farizejiem nekādi nenozīmē ka viņi zaimoja SG - tas nozīmē to ka viņi zaimoja dēlu un zaimoja Tēvu, par ko ir piedošana, bet ja būtu zaimojuši SG tad piedošanas nebūtu.
Kristus vairāk kārt uzsvēra, ka to ko dara Viņš, to Tēvs caur Viņu dara. Un ka SG sūtīs pēc tam kad būs aizgājis uz debesīm un tas arī notika vasarsvētku dienā. Izrietoši farizeji pie labākās gribas nespēja zaimot SG. Un kā redzams apustuļu darbos un jau evanģēlijos gana daudzi no viņiem kļuva par kristiešiem tb saņēma piedošanu. Spilgts piemērs tam ir Pāvils.

Un vēl nianse, ka tie kam nav piedošanas nedzīvo - viņi mirst. Tipisks piemērs tam ir Ananija un Sapfīra, kas tiešām zaimoja SG un ar to arī viņu dzīve beidzās. Un kristietības vēsturē tādu gadījumu daudz. Bet atkal jau nianse, ka SG nevar zaimot tie, kas Viņu nepazīst (tie zaimo Dievu) - to var tikai tie cilvēki, kas personīgi pazīstami. Cilvēki, kuru dzīvē tas darbojas līdzīgi kā to var lasīt Apustuļu darbos.

<< . 1 . 2 . 3 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 48 , pavisam kopa bijuši: 13566