atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu par ezoteriku un LELB
Voldemārs
Iesūtīts: 2007.06.25 12:55:43
Šajā diskusijā vēlos piedāvāt apdomāt par to, cik daudz LELB mācība var būt saistīta ar ezoteriskiem uzskatiem. Manuprāt, jaunā satversme pietiekami skaidru līniju nenovelk, bet tieši pretēji, atstāj ievērojamu "telpu" brīvai interpretācijai. Tieši minētā iemesla dēļ, ievietoju rakstu, kas 2006.gada 14.oktobrī tika publicēts LELB oficiālajā laikrakstā "Svētdienas rīts" (Nr.38 [1675]), 7.lpp. Tā autors ir LELB mācītājs M.Plāte.
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
AutorsZiņas teksts
Voldemārs
# Labojis Voldemārs: 2007.06.25 12:55:54
Šis ir teksts:
Nezinu, vai šī atbilde (māc. Inga Dauksta parakstīta) pauž mūsu Baznīcas oficiālo viedokli, tomēr tā izraisa virkni jautājumu, ar kuriem vēlos dalīties.
Pirmkārt. Vai tiešām uzskatīsim, ka LELB dogmatiskā izpratne, priekšstati, luteriskā mācība (mūsu Baznīcas izpratnē) ir absolūtā patiesība pēdējā instancē? Vai tiešām jūtamies tik pašpārliecināti, lai iedrošinātos izsacīt kategoriskus apgalvojumus attiecībā uz citu – lielāku un vecāku konfesiju gadsimtos pārbaudītiem uzskatiem?
Vai ir izstrādāta mūsu baznīcas mācība par cilvēka uzbūvi – miesu, dvēseli un garu; par to, kas notiek ar cilvēku pēc miršanas, tai skaitā par tā saucamajiem smalkajiem ķermeņiem, par to pilnīgu Zemes materiālās sfēras atstāšanas procesu, kurā ir sava nozīme gan trīs, gan četrdesmit dienām pēc nāves fakta? Starp citu, arī šiem skaitļiem ir daudznozīmīga simbolika Svētajos Rakstos (Protams, Svētie Raksti nesatur visu dzīvei nepieciešamo svarīgo informāciju. Piemēram, ejot iepirkties jāzina nevis Bībeles citāti, bet aritmētikas pamati).
Otrkārt. Vai tiešām beidzot neiemācīsimies savu draudžu locekļu domājošai un meklējošai daļai pēc iespējas skaidri pastāstīt par sakarību, zināmu pārklāšanos un tomēr fundamentālu atšķirību starp jēdzieniem „dvēsele” un „gars” jeb arī centīsimies saprotami pamatot šo jēdzienu identitāti, proti, ka Svētajos Rakstos vārds „psihē” nozīmē to pašu (??), ko vārds „pneuma”? Varbūt beidzot pienācis laiks konsultēties gan ar citām pasaules reliģijām, gan ar gadsimtu praksi izturējušām ezoteriskām un mistiskām tradīcijām – arī jautājumu par to, vai cilvēka uzbūve ir dihotomiska vai trihotomiska.
Treškārt. Vai tiešām neaptveram, ka kristietībā (vienalga, vai mums tas ir ērti, patīkami vai nē) jau gandrīz simts gadus sākusies radikāla un vairs neapturama paradigmu maiņa? (Skatīt, piemēram, slaveno reliģiju pētnieku – no H.Biezā līdz M.J.Borgam un K.Vilberam – darbus).
Proti – dievbijīgo reliģiskā pieredzē pamatoti priekšstati par to, ka Bībeli nevaram saprast burtiski, ka Bībele nav Dieva vienīgā atklāsme, ka Jēzus nav vienīgais ceļš uz debesīm, ka kristietība nav vienīgā patiesā reliģija. Arī mūsu sabiedrībā neizbēgami ienāks (un jau ienāk) reliģiskais plurālisms, kas prasa saprast, cienīt un atzīt citas reliģijas praktizējošos cilvēkus.
Un, protams, augšminētais nenoliedz kristietības unikālās vērtības, kā arī to, ka šo rindu autors bija, ir un paliks kristietis.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.06.25 12:56:20
Pārdomas par LELB mācītāja Modra Plātes 2006.gada 14.oktobra SvR ievietoto repliku.

Bieži viedokļu atšķirībā cilvēki ir tendēti saskatīt tikai savu uzskatu pieņemšanu vai atraidījumu, zaudējot spēju nodalīt pozitīvo no ne tik labā, visu jaucot kopā. Lai mēģinātu saglabāt visu M.Plātes uzskatījumu pozitīvo un negatīvo pārdomu autors dalīs uzrakstīto pirmkārt atbalstāmajos un otrkārt, apšaubāmajos M.Plātes formulējumos. Tā nu sanāk, ka šajās pārdomās autors mazāk pievērsīsies M.Plātes uzdotajiem jautājumiem, bet vairāk ieskicēs to norādītās tendences M.Plātes un viņa domubiedru uzsvaros. Secinājumus nedaudz apgrūtina fakts, ka M.Plāte vairākus akcentus ir uzsvēris jautājumos, kurus varētu tulkot kā diskusijas mēģinājumus, nevis nostiprinātos priekšstatos.
Pirmkārt, atbalstāmie viedokļi.
Jāpiekrīt M.Plātes aizskartajam tematam par konkrētu (pie tam, diezgan daudzu būtisku) LELB formāli autoritatīvo institūciju teoloģisku formulējumu trūkumu. Tas skar M.Plātes minētos mācības aspektus un krietni pārsniedz tos. Tieši tas veido apstākli, kad viens vai otrs mācītājs/teologs pauž savu ticības apliecību pamatojot to kādā avotā, bet cits viņam var oponēt, pamatojoties atšķirīgā avotā. Šeit īsti nav runa par Svētajiem Rakstiem, taču tas skar to interpretāciju, teoloģiskās doktrīnas un to piemērošanu dzīvē. Vērojot pēdējo gadu LELB pieredzi, var pieļaut, ka jau tuvākajā laikā šādu dokumentu trūkums iespējami radīs un paplašinās teoloģisko uzskatu jūkli un ar pārāk lielu savstarpējo atšķirību mulsinās draudžu locekļus. Neapšaubāmi ir tikai apsveicama iniciatīva arī stimulēt draudžu locekļu pieaugsmi mācībā. Ļoti kristīgs un visnotaļ moderns ir arī atgādinājums cienīt citas reliģijas praktizējošus cilvēkus. Minētās lietas uzrunā „Svētdienas Rīta” auditoriju – LELB vadību un arī katru kristieti viņa vietā un pienākumos.
Otrkārt, apšaubāmie uzskati.
Protams, vērtējums par šajā rindkopā minētajām mācībām ir jāpieņem LELB autoritatīvajām institūcijām, taču tos apskatīt salīdzinājumā ar Bībeles mācību ir katra LELB draudzes locekļa pienākums. Ir diezgan grūti nosacīt, cik tālu M.Plāte ir izgājis ārpus bibliski nospraustām robežām, kad uzdod jautājumus par simboliku, mācību par cilvēku un luterāņu tiesībām/pienākumiem atteikties būt līdzvērtīgā dialogā ar citām senajām konfesijām. Tomēr, nopietns un diezgan pārliecinošs signāls par virzību ārpus kristietības ir jautājums (mudinājums) „konsultēties gan ar citām pasaules reliģijām, gan ar gadsimtu praksi izturējušām ezoteriskām un mistiskām tradīcijām”. Šāds apgalvojums rāda M.Plātes vērtējumu, ka kristietība ir vienlīdzīga patiesībā ar citām reliģijām un pat ezoteriskām un mistiskām mācībām. Tālākais tikai turpina pirmo uzstādījumu ar diez vai par kristīgu uzskatāmu apgalvojumu, ka par īpašu diskusiju vairs nav jādomā tādos jautājumos kā „dievbijīgo reliģiskā pieredzē pamatoti priekšstati par to, ka Bībeli nevaram saprast burtiski, ka Bībele nav Dieva vienīgā atklāsme, ka Jēzus nav vienīgais ceļš uz debesīm, ka kristietība nav vienīgā patiesā reliģija”. Nedaudz tālāk pieminētais reliģiskais plurālisms ir mūsdienu realitāte, norma un pat nepieciešamība, tomēr Bībeles patiesības, Kristus kā vienīgā ceļa pie Dieva Tēva un kristietības kā vienīgās patiesās reliģijas noraidīšana, ir nepārprotams solis ārpus kristīgās mācības. Pie tam šāds solis nav kāda teoloģiska neskaidrība vai viedokļu atšķirības iespēja, bet nostāšanās pret mūsu Kunga un Pestītāja vārdiem: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jņ.14:6) un apustuļa Pāvila vārdiem: „Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.” (1.Kor. 3:11)
Otā punktā minētais liek domāt, ka M.Plāte nav vis sekojis principam, ka Dievs ir „žēlsirdīgs pret grēcinieku, bet taisns tiesnesis grēkam” un tas mudina līdzīgi spriest un rīkoties arī kristīgam teologam, bet gan aicina novērsties no Kristus, Bībeles un kristīgās mācības pamatiem un sekot kādai citai mācībai. Tā gan runā par Kristu, bet tā noraida Viņu kā vienīgi ceļu, patiesību un cerību.
Iespējams, ka arī šo pārdomu rakstītājam neizdevās pilnīgi saglabāt objektivitāti, taču secinājums ir jāizdara katram pašam par to vai Modris Plāte, izsakot rakstiski savu pārliecību, tiešām pieturas pie replikas noslēgumā izteiktā apgalvojumu par palikšanu kristiešu saimē.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.06.25 12:57:34
Apzinos, prasīt to, lai visi komentētāji pieturas pie temata, ir diezgan liela utopijā, tomēr es to mēģināšu.
Pateicos par viedokļiem!
neizpratne [62.85.109.250]
# Iesūtīts: 2007.06.25 13:11:44
Voldemār, vai Tu domā, ka izņemot Tevi šis interesē?
Minimālists
# Iesūtīts: 2007.06.25 13:20:26
neizpratne [62.85.109.250], mani tas interesē

Drīz pēc M. Plātes raksta publicēšanas sākās čalošana portāla draugiem.lv diskusijā "Luterāņi". Tāpat šis raksts nepalika nepamanīts draudžu locekļu vidū (vismaz draudzē, no kuras es nāku tā bija - ne Biķeru ). Gaidīju kādu oficiālu konsistorijas (tagad Virsvaldes) viedokli tanī pašā Svētdienas Rītā. Līdz šim NEKĀ Vai tiešā LELB vadībai ir pieņemami šādu klaji nekristīgu viedokļu publicēšana LELB oficiālajā laikrakstā, turklāt nevis kāda draudzes locekļa vēstule, bet gan mācītāja viedoklis? Var būt šeit varēsim sagaidīt kādu atbildi?
neizpratne [62.85.109.250]
# Iesūtīts: 2007.06.25 13:24:40
vai Jūs domājat ar šo "čalošanu" kaut ko panāk?

Minimālists
# Iesūtīts: 2007.06.25 13:28:01
neizpratne [62.85.109.250], vismaz dzirdēt kādas oficiālas LELB personas, kuras pienākumos ietilpst rūpēšanās par LELB mācību, viedokli. Šobrīd es pazīstu trīs šādas personas...
neizpratne [62.85.109.250]
# Iesūtīts: 2007.06.25 13:32:04
Minimālists, vēlu veiksmi gaidīšanā
Mulders
# Iesūtīts: 2007.06.25 13:59:36
Voldemārs, nu tā kā es sava slinkuma, neizdarības u.c. neattaisnojošu iemeslu dēļ Sv. Rītu nelasu, tad varu izteikties tikai par to ko tu te uzrakstīji.
Pričom objektivitāte. M. Plāte stumj sviestu, kādā sakarā Kristus Baznīcai būtu jāveido kāda mācība, kas ir ārpusbibliska un jāpieprasa šīs mācības atzīšanu kā nozīmīgu pestīšanai? Te ir vienkārši, vai nu mēs esam Luterāņu baznīca un turamies pie Luteriskajām un Senbaznīcas TA, kā tas ir arī preambulā uzzīmēts, vai arī ļaujam brīvdomību un tad mēs esam vienkārši "reliģija" kas ir kaut kāda sintēze no... hvz kā... tb "Your limitation is your imagination"! Nu bet ja gribi taisīt savu reliģiju, kurš tad liedz. Bet nē darbonis grib izmantot LELB kristīgo infrastruktūru (klientus - draudžu locekļus) lai tirgotu viņiem savus uzskatus par to kas ir un kas nav patiesība.
Interesanti, ja pret pašu Plāti vērš viņa paša pārmetumus par "patiesību" tad sanāk tāda neuvjazočka, redz citiem viņš var pārmest augstprātību, bet kad pats stumj sviestu par ezotēriku, tad tas vot ir "īstā manta". Nu ij ja tā padomā, tad Velna reliģija arī ir veca un cienījama, un ko... tamdēļ tai ir teikšana kristietībā? Kristus Velnu pasūtīja trīs mājas tālāk un nebij nekādas tolerances. Tāpat arī Kristus Baznīcā ir jābūt pilnīgai netolerancei, nepolitkorektumam un neiecietībai pret Velna mācību un tiem, kas ar šo mācību identificē sevi, to māca un aizstāv.
Tātad... gaidām LELB atbildi uz M. Plātest textu!
Protams, es pilnīgi pieļauju ka Plātes kungs ir mazliet apslimis un vienkārši nesaprot ko Kristus runā... nu varam paskaidrot ko nozīmē vārdi "Es esmu patiesība, dzīvība un ceļš... neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani". Protams, ja M.Plāte vienkārši netic Kristus Vārdiem, tad tā ir cita runa un viņš ir nepareizajā dīķī iekāpis ķert zivtiņas duļķainā ūdenī.
Viesturs Puriņš [195.13.228.59]
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:10:05
Kādēļ Tu, Mulder, tik necienīgi runā par pieredzējušu LELB mācītāju, apustuliskās sukcesijas īpašnieku?
Smīniņš [159.148.21.169]
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:20:30
Kurš tad nu šoreiz ir noslēpies zem Viestura Puriņab] mētelīša? Skan jau ļoti dzirdēti!
Viesturs Puriņš [195.13.228.59]
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:23:29
Smīniņš,

Mans īstais vārds ir Eduards Veidenbaums, bet tā, kā Tu droši vien tam neticēsi, tad rakstu ar psedonīmu Viesturs Puriņš.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:25:07
Es būtu ļoti priecīgs, ja arī M.Plāte rastu laiku un iespēju izteikt savu viedokli.
Cik sapratu, Rīgas prāvesta iecirknis uzdeva jautājumu virsvaldei, nezinu vai viņi ir saņēmuši atbildi. Taču es, kā Rīgas prāvesta iecirkņa draudzes draudzes loceklis, gribētu iepazīties ar vadības viedokli par minēto tematiku.
Viesturs Puriņš [195.13.228.59]
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:30:13
Voldemār,

Vai Tu nezini kārtību, kādā veidā var uzzināt vadības viedokli? Ievēro lūdzu procedūru un netraucē tiem, kas vēlas celsmīgi un konstruktīvi sarunāties. Kādēļ Tevi tā interesē Modra Plātes raksts? Varbūt viņš nemaz to nedomāja, ko uzrakstīja. Es Tev ieteiktu palasīt mūsu Arhibīskapa rakstus, kas ir celsmīgi un katram kristietim pamācoši. Tur Tu atradīsi daudzus patiesas pazemības un mīlestības piemērus. Kādēļ runāt tikai par to negatīvo?
Mulders
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:31:41
V. Puriņš, labi precizēšu... izsakos necienīgi pret liberālteoloģiju un sinergismu, kuru saskatīju šajā rakstā... pašu mācītāju nezinu un neesmu personīgi pazīstams.
Atvainojos, ja kāds tika personīgi aizskarts! Tak, ja viņš sludina liberālteoloģiju kā Baznīcas mācību (nevis kā atsevišķu apskatāmu jautājumu), tad es atļaušos nepiekrist un noraidīt... protams, spriežu pēc savas necilajām teoloģiskajām zināšanām.
Viesturs Puriņš [195.13.228.59]
# Iesūtīts: 2007.06.25 14:44:28
Pareizi, Mulder. Tas ir acīm redzams, ka zināšanu Tev pietrūkst. Un tādēļ būtu pareizāk vairāk lasīt, nekā rakstīt. M. Plāte ir ne tikai teologs, bet arī izcils fiziķis, kvantu mehānikas speciālists un iespējams, ka to, ko Tu, kā Ņutona mehānikas piekritējs redzi ar savām vecmodīgajām brillēm, viņš redz un saprot dziļāk un mūsdienīgāk.
Janis Diekonts
# Iesūtīts: 2007.06.25 15:22:46
"dievbijigo religjiska pieredze pamatoti priekshtati" nekada veida nav celjami augstak par Dieva Vardu. Ja shadi pieredzes priekshtati saka,ka Kristus nav vienigais celsh pie Dieva,tad nav ilgi jadoma,kas shiem "dievbijigajiem" shos priekshatus veido.
Mes lepojamies ar Kristu krusta sisto,bet kadam kremt musu parlieciba,ka ta ir patiesiba. Nu bet vai tad vests par krustu nav gjekiba tiem,kas pazud?
Mulders
# Labojis Mulders: 2007.06.25 15:42:06
V. Puriņš
>ka to, ko Tu, kā Ņutona mehānikas piekritējs redzi ar savām
>vecmodīgajām brillēm, viņš redz un saprot dziļāk un mūsdienīgāk.

Ā tu arī no telepātu kategorijas, kas ļoti labi zin kam es piekrītu un kam nē! Ij kāds sakars Fizikai ar Jāņa 3:16? Nezinu līdz M. Plātem ļoti daudzi cilvēki ir tapuši pestīti pat nezinot to pašu Ņūtona mehāniku, tā kā es palieku pie sava... lai mācītāji savus hobijus tur nost no kanceles, bet ja nevar, tad lai dibina paši savu reliģiju.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.06.25 15:58:00
Viestur Puriņ [195.13.228.59]!
Zinu, ka laicīgā tiesā ir ļoti nozīmīgi lietas formalitātes. Tik ļoti liela nozīme tiek pievērsta procedūrai, ka nereti par lietas būtību pat īsti nevar vairs runāt. Vai tā būtu jābūt Baznīcā?
Bet, ja jau Tevi interesē procedūras nianses, tad jautāju, kāda vaina ir šai? Kas tajā ir nepareizs? Ja tiešām prāvesta iecirkņa konvents ir uzdevis jautājumu, tad arī man ir tiesības (un, varbūt, pat pienākkums), zināt atbildi. Kas gan var būt grūts atbildē par teoloģisku izteikumu atbilstību bibliskai mācībai? Augšā taču sēž ļaudis ar teoloģisku izglītību? Pretējā gadījumā LELB mācītāja izteikumi LELB oficiālajā laikrakstā liek domāt par LELB nostāju konkrētā jautājumā. Bet vai tā ir, ja citi LELB pārstāvji tam nepiekrīt?
Lēnprātīgais [87.110.148.7]
# Iesūtīts: 2007.06.25 19:25:46
Brāļi, par ko satraukums? Plāte uzdod jautājumus, uz kuriem īsti nav jēgas atbildēt, bet ja jau vēlaties, lūdzu:

1) uz viņa pirmo jautajumu atbilde ir: jā, mēs jutamies pietiekami stipri savā pārliecībā, lai runātu pretī lielāku un vecāku konfesiju uzskatiem.

2) uz otro jautājumu atbilde ir: jā, mēs cenšamies saprast, kas ir dvēsele un kas ir gars un šajos meklējumos uzskatam, ka Svētie Raksti satur visu nepieciešamo informāciju cilvēka pestīšanai.

3) uz trešo jautājumu atbilde ir: jā, mēs aptveram, ka pasaulē ienāk paradigmu maiņa, mēs aptveram, ka ienāk reliģiskais pluralisms, bet mēs paliekam stingri pie Bībeles liecības kā pie Dieva Vārda un pie luteriskajām Ticības Apliecībām kā pie Bībeles skaidrojuma.

Vai jums, strīdinieki, šīs vienkāršās atbildes nav ienākušas prātā? Ticu, ka arī Plātem šīs atbildes ir zināmas. Tāpēc jau viņš jautā - varbūt kādam ir citas atbildes, varbūt izdodas kādu vie
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 40 , pavisam kopa bijuši: 10338