atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Kāpēc šodien mūsu baznīcās ir tik maz pārdabisku Dieva brīnumu?
Svētais
Iesūtīts: 2009.09.28 14:55:05
Runāju par tiem brīnumiem, kurus darīja Jēzus, pārdabiskas dziedināšanas, finansu brīnumi un tml. Aicinu diskutēt kristiešus.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . >>
AutorsZiņas teksts
Ingars
# Iesūtīts: 2009.10.06 22:14:17
Svētais

Jesajas 53.nod.pravietojums par to, ka Jēzus ir uzņēmies mūsu sērgas un slimības ir skaidri paskaidrots Mateja 8.nod.
Jesajas 53 :

4 Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu.
5 Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Šis ir konkrēti pravietots par fizisko dziedināšanu un ne par garīgo( tas ietver arī emocionālo un garīgo protams, bet specifiski tas tiek uzsvērts par fizisko), jo

Mateja 8 nodaļā Raksti citē, komentē un izskaidro Jesajas 53 : 4

16 Un, kad vakars metās, tie atveda pie Viņa daudzus velna apsēstus, un Viņš (ļaunos) garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos,
17 ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka: Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas.-


Tieši otrādi - tas ir pravietojums par garīgo dziedināšanu, kas ietver fizisko. Te arī parādās tava kļūda, ka tu fizisko dziedināšanu izcel priekšā grēku piedošanai un pestīšanai. Uzsvars VIENMĒR ir uz pestīšanu, Jēzus Pats teica - Lk. 10:20 Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs." Slimības, vājības un citas sērgas ir grēka sekas, bet ar šo pravietojumu tiek pateikts tas, ka Jēzus iznīcina grēku visā pilnībā, kas savukārt nozīmē, ka savu grēku dēļ mums vairs nebūs jātiek sodītiem nedz ar laicīgu sodu (slimībām, vājībām, sērgām), nedz arī ar mūžīgo sodu (elli) - ta lūk ir pilnais evaņģēlijs, taču nekur nav rakstīts, ka Dievs mūs nepārmācīs un neaudzinās, ka Viņš mūs atbrīvos no problēmām, tieši otrādi - Pāvils saka šādi - 2.Kor. 12:10 Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. arī Jēzus saka - pasaulē jums būs bēdas, bet ņemiet drošu prātu, jo Es pasauli esmu uzvarējis. Tas nozīmē, ka tās bēdas nav mūsu grēku dēļ, bet gan 1) audzinošos nolūkos, lai mēs nekristu lepnībā; 2)kā vajāšanas no ļauno garu un cilvēku puses kristus liecības dēļ. Tātad slimības nav vis sods par mūsu grēkiem, bet gan pārmācība audzinošos nolūkos vai kā sātana vajāšana. Ja tas ir velna uzbrukums kā vajāšana, tad Jēzus dziedinās, ja tas ir pārmācība, tad Jēzus dos spēku to panest un saprast. Tā var būt arī slimība ticības stiprināšanai - vienam ticību stiprina dziedināšana, citam tā būs slimības panešana


Protams, ka svarīgi ir, lai tu nonāc debesīs vienalga vai slims vai vesels šeit virs zemes savu dzīvi nodzīvojot. Bet Jēzum rūp tava miesas veselība , jo Viņš ir samaksājis cenu arīdzan par to!

Taču Viņam visvairāk rūp mūsu dvēseļu pestīšana un garīgā pieaugšana, tāpēc nedomā, ka Viņš taupīs tavu nepaklausīgo miesu, ko Viņš mīl, to VIņš pārmāca un šauš katru bērnu, bet arī pēc tam pažēlo

Veselība tas nav laicīgais labums, jo Jēzus ir to ar savu krusta upuri tev iedevis kā dāvanu. Un to Viņš arīdzan ir izdarījis pie krusta. Būtu muļķīgi to nenovērtēt, neticēt tam, un nepieņemt to!

Viss, kas saistās ap tavu miesu ir laicīgs labums, Jēzus pie krusta samaksāja par taviem grēkiem, bet ja tu gribi būt likumīgs Dieva bērns, tev jāsaprot Tēva rīkstes dotais labums, nevis jācenšas izvairīties no audzināšanas procesa. Jēzus upuris mūs neatbrīvo no Dieva Tēva audzinošās rīkstes, Viņš atbrīvo mūs no taisnīgā soda giljotīnas.

Dievs šādus pārbaudījumus tev neuzliek, tas ir tas ar ko tu saskaries šai kritušajā pasaulē, vai nu tas ir tavas rīcības rezultāts.

Kur tas ir rakstīts??? Toties ir rakstīts - Ebrejiem 12. nodaļa :4 Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku,
5 un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā: mans bērns, nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj!
6 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. -
7 Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?
8 Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni.
9 Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu Tēvam, lai dzīvotu?
10 Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet Viņš - lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu Viņa svētuma dalībnieki.
11 Bet katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera augli.
12 Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus
13 un staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tizlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts.

lūk kāds mērķis mēdz būt slimībām un citām ciešanām, bet vēl ir daudz rakstu vietu, par zelta dedzināšanu, Pāvila liecības utt.

Ījabs bija paštaisns ( un tas ir grēks), un to Dievs norādīja viņam, arīdzan Ījabs nebija ar Dievu derībā, tāpēc velns varēja viņam piekļūt.

Bet Dievs taču sacīja, ka Ījābs ira taisns vīrs. Nu protams, ka viņš bija grēcinieks, taču viņam līdzināties spētu tikai retais labklājības teoloģijas piekritējs, tomēr Dievs atrada paštaisnību Ījaba sirdī. Vai tev šķiet, ka esi labāks par Ījabu? Pēc tavas filozofijas jebkuram kristietim vajadzētu tad tikt šādi pārmācītam, jo kurš gan ir pilnīgi svēts un taisns?

Acis izrāvuši un atdevuši ir metaforisks salīdzinājums, kas runā par to, ka esmu gatavs kaut ko vērtīgu tavā labā atdot, un tam nemaz nav nekāda sakara tam ar Pāvila acīm. Nu piem. Ja es teiktu, ka esmu gatavs Ingara labā atdot savu labo roku, tas nenozīmē, ka man ir problēmas ar roku! Pāvils sveicina vēstulē ar savu paša roku, un tas neierindo viņu ar redzi slimo kategorijā!

Nu es jau teicu, ka tās ir netiešas liecības ( ja neteicu, piedod, nu tad tagad es to saku), bet noliegt tu to nevari, jo Pāvils arī runā par dzeloni miesā, kas norāda uz kādu fizisku kaiti. Tāpat arī lasām par citiem Pāvila biedriem, kas slimojuši. Pāvila 1. vēstulē Timotejam 5:23 Pāvils raksta, ka Timotejam bija kāda vēdera vaina un viņš bieži slimoja - 23 Nedzer vairs ūdeni vien, bet lieto mazliet vīna sava kuņģa un savas biežās neveselības dēļ.
Un 2. vēstulē Timotejam 4:20 Pāvils raksta, ka ļāvis kādam līdzgaitniekam Trofimam palikt Milētā, jo tas saslimis - 20 Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju neveselu Milētā.
Bez tam vēstulē galatiešiem 4:13-15 rakstīts, ka Pāvils pats bijis slims - 13 Bet, kā jums zināms, es pirmoreiz, slims būdams , sludināju jums evaņģēliju.
14 Un jūsu pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoveda pie nicināšanas, nedz riebuma, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli, kā Kristu Jēzu.
15 Kur tad nu paliek jūsu svētais prieks? Jo es varu jums apliecināt, ka jūs, ja būtu bijis iespējams, savas acis būtu izrāvuši un man atdevuši.

Vai nav dīvaini, ka tieši par acu izraušanu viņš runā, kad piemin savu slimību, bet lai vai kā - jebkurā gadījumā Pāvils, kurš pats Dieva spēkā bija dziedinājis citus, pats bijis slims un arī viņa biedri slimojuši. Ko es ar to gribu teikt - Dievs dziedina, bet pēc Sava prāta un Viņš to dara tad, kad uzskata par vajadzīgu, kad tas nāk par svētību. Taču ne vienmēr notiek tā, kā mēs domājam, kā Dievam vajadzētu rīkoties, jo Viņš savā vārdā nav apsolījis mūs pilnībā atbrīvot no laicīgām problēmām un veselība tomēr ir laicīga problēma, kaut arī tai bieži ir garīgi cēloņi

Dievs ir 100% devis pestīšanu, veselību un labklājību, un nav solījis vieglu dzīvi virs zemes, jo būs vajāšanas! tā saka svētais

2.Kor. 11:8 Citas draudzes es aplaupīju, no tām algu ņemdams par jūsu apkalpošanu; un kad, pie jums būdams, atrados trūkumā, tomēr nevienu neesmu apgrūtinājis.

2.Kor. 12:10 Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.

Ebrejiem 11. nodaļa
35 Sievas savus mirušos atguvušas ar augšāmcelšanos. Bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšāmcelšanos.
36 Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu.
37 Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciezdami , spaidīti, mocīti;
38 viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām.
39 Un šie visi, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību, nesaņēma apsolīto,
40 tāpēc ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību.

tā raksta Pāvils

Nekur nav teikts, ka vajāšanas būtu kā atdalāmas no citām ciešanām, Dievs nav solījis, ka būs tikai vajāšanas. Tad jau rodas tāds absurds, ka fiziski ievainojumi un dažādas slimības vajāšanu dēļ - kas tad tas tavuprāt ira? Un kā ar ļauno garu vajāšanām? Nu neiet vienmēr viss no rokas, neesam mēs visi miljonāri un slimojam gluži tāpat kā neticīgie. Reizēm Dievs dod, reizēm nē, tā Kunga Vārds lai ir slavēts. Jebšu tu tik ļoti esi norūpējies par savu laicīgo labklājību, ka valstības dēļ ne drusciņas nevari izturēt? Saki man Svētais - kurā vietā Dievs ir apsolījis, ka mēs vienmēr dzīvosim pārticībā?

Dieva griba ir zināma attiecībā uz dziedināšanu, jo Jēzus ir perfekts Dieva būtības attēls un atspulgs, tādējādi norādīdams, ka vienmēr visos gadījumos dziedina! Turklāt dara vienmēr to, ko redz Tēvu darām, un dara to, kas Dievam labpatīk. Jēzus kalpošanā nav neviena piemēra kur kāds būtu aizgājis no Jēzus neizdziedināts. Tāpat nav neviena piemēra, kur Jēzus uzliktu slimību kā pārmācību , vai kā iemeslu tam, lai cilvēks kļūtu garīgāks vai dvēselē pestītāks, jo Jēzum rūp abi – gan dvēsele, gan miesa.

Tas nenozīmē, ka no šitā tu vari taisīt dogumu - ticīgie vienmēr būs veseli un bagāti. Jēzus taču teica - pasaulē jums būs bēdas un tas nenozīmē tikai vajāšanas, bet gan pilnu komplektu. Turklāt attiecībā uz Jēzus šīs zemes dzīves kalpošanu - bija jāpiepildās pravietojumiem un Jēzum bija jāparāda tas, kas Viņam bija jāparāda, lai dotu liecību, ka Viņu ir sūtījis Tēvs. Jēzus gan apsolīja, ka dziedināšanas kā zīmes ies arī līdzi evaņģēlijam tālāk, bet Viņš neteica, ka viennozīmīgi tā notiks visos gadījumos, Viņš teica, ka būs arī bēdas. Nevajag te izlobīt lietas, kuras Jēzus nav apsolījis, Viņš solīja, ka apstiprinās Savu Vārdu ar līdzejošām zīmēm un brīnumiem, bet Viņš neteica, ka tie būs nepieciešami ik uz soļa. Mūsdienās Dieva vārds ir ļoti apstiprināts, bet kur nepieciešams, Viņš to apstiprina atkal ar brīnumiem, taču nevajag ielasīt savas domas Kristus Vārdos, bet proties būt pazemīgs un saki - Tavs prāts lai notiek. Ja tevi Dievs ir sūtījis ar dāvanu dziedināt, tad dziedini, ja ne, tad lūdz un lūdz lai notiek Dieva prāts, kā kuram cilvēkam ir vislābāk no Dieva viedokļa, nevis no tavējā

Tieši tad, ja tu netici, ka Dievs dziedina, tad tu to arī nesaņem, jo Jēzum bija šāds gadījums viņa praksē. Un tā bija vienīgā reize, kad visvarenais Dievs parādīts miesā kaut ko nespēja, un tas tāpēc, ka cilvēku neticība, un ne tāpēc, ka Dievs vai nu izvēlējās vai neizvēlējās to darīt.

Tādi gadījumi ir divi

54 Un, nonācis Savā tēvu pilsētā, Viņš tos mācīja viņu sinagogā, tā ka tie brīnījās un sacīja: "No kurienes Šim tāda gudrība un tāds spēks?
55 Vai Viņš nav amatnieka dēls? Vai Viņa māte nav Marija un Viņa brāļi Jēkabs un Jozefs, un Sīmanis, un Jūda?
56 Un vai nav visas Viņa māsas pie mums? No kurienes tad Šim tas viss?"
57 Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa. Bet Jēzus uz tiem sacīja: "Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savās mājās."
58 Un Viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ.

Bet te neir runa par neticību brīnumiem, jo visi Jūdi zināja, kādus brīnumus Dievs ir darījis caur Mozu un praviešiem, te ir runa par neticību Jēzum, ka Viņš ir Mesija - Jēzus redzēja, ka lai kādus brīnumus VIņš darītu, šie vienalga Viņam neticēs. Bet tāpat arī bija gadījumi, kad Jēzus darīja brīnumus neticīgo farizeju acupriekšā, arī mazticīgajam tēvam, kura dēls krita epilepsijā, Viņš palīdzēja, arī kad Marija neticēja, ka Jēzus spēs Lācaru augšāmcelt - Viņš to darīja

otrs gadījums ir saistībā ar mācekļu mazticību

19 Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja: "Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt?"
20 Bet Jēzus tiem saka: "Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, - un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.
21 Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību."

Te ir runa par konkrētu uzdevumu konkrētiem cilvēkiem, Jēzus viņiem deva varu, bet kas attiecas uz pēdējiem vārdiem, kad Jēzus runā vispārīgi par līdzejošām zīmēm un brīnumiem, to Viņš arī vēlāk caur Pāvilu paskaidro, ka ne visiem ir visas dāvanas, bet gan Gars dod tās kā un kuram grib

Un kāpēc tad tavuprāt Jēzus neizvēlējās dziedināt Pāvilu, kad viņš bija slims Galatās, vai Trofimu, kurš palika slims Milētā, jebšu arī Timoteju, kurš taču bija ļoti ticīgs?

Vai nav tā, ka mēģini taisīt dogmas no lokāliem notikumiem, kas kontekstā attiecas tikai uz konkrētu laiku un konkrētiem cilvēkiem?
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.06 22:28:50
masiks [212.93.96.2]
Viņiem mūžs kā reizi bija 2x īsāks par mūsējo! Tjipa - sprāga nost aiz pārāk labas imunitātes????
Da liecies mierā....


Psalmi 90:10 Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi,

Bet gvelzt jau var, par to uz pusi īsāko mūžu. Laikam masiks grasās vismaz 70 gadus pensiju saņemt
tudiš-pīp [81.198.35.7]
# Iesūtīts: 2009.10.06 22:33:46
Aivars iečeko labāk arheologiskās liecības par tā laika to regionu, kādā vecumā vairums mira (taisnība būs vien masikam).
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.06 22:49:37
tudiš-pīp [81.198.35.7]
Cik zinu, no Mozus laikiem nav diži daudz to arheoloģisko liecību, un ja runā par Jēzus laikiem, tad tur kari un dumpji ir vairāk nekā saprašanas, tā ka prasītos vēl tos kaulus pašķirot. Parasti jau tā `puse` šodienas mūža tiek cilāta saistībā ar mēra laikiem. Tā ka nebūs viss tainība masikam, kam pie visa vainīgs nevārīts ūdens.
tudiš-pīp [81.198.35.7]
# Iesūtīts: 2009.10.06 22:56:52
Aivars ja nezini, tad tā arī saki - "neesmu pētījis šo lietu". Izraēla ir viena no arheologiski izpētītākajām zemēm, un nav jāņem obligāti vardarbīgi mirušo pīšļi, bet gimeņu apbedījumi. Tādi žurnāli kā Israel Exploration Journal u..c. regulāri publicē pētījumus atskaites, tajā skaitā par apbedījumiem.
http://israelexplorationsociety.huji.ac.il/ies.html
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.06 23:02:01
tudiš-pīp [81.198.35.7]
Nestrīdos, ka šī zeme tiek cītīgi arheoloģiski pētīta, bet zinu, ka pat no Salamana laikiem nav diži daudz artefaktu saglabājies, kur nu vēl no Mozus, kuram tiek piedēvēts 90 psalms. Kas attiecas uz `mūža ilgumu` tas vienmēr ir statistiski vidējais, kurā tiek iekļauti arī visi vardarbīgā nāvē mirušie. Īstenībā, lai varētu adekvāti salīdzināt, šodien vajadzētu iekļaut arī abortēto faktoru statistikā, un baidos, ka tie paši 62 gadi Latvijā vairs nesanāktu.
tudiš-pīp [81.198.35.7]
# Iesūtīts: 2009.10.06 23:21:46
Aivars bet fakti ir skarbi - reti kurš nevardarbīgi mirušais nodzīvoja virs 45-50 g., gandrīz katrs otrais bērns nenodzīvoja līdz 1g. vecumam. [var pameklēt, piemēram, angliski - Elisabeth Block-Smith, vāciski - Robert Wenning rakstus par šo tēmu] iemesli - klimats&saule, kas burtiski izkaltē (par ko, starp citu, runā arī Ps 90), nabadzīgā ēdienkarte, biežais bads.
Aivars
# Labojis Aivars: 2009.10.06 23:29:23
tudiš-pīp [81.198.35.7]

Jāņa 8:57 Tad jūdi Viņam sacīja: "Tev vēl nav piecdesmit gadu, un Tu būtu Ābrahāmu redzējis?" -
Rakstu vieta runā ne jau par to, ka daži uzskatītu, ka Ābrahāms vēl pirms 50 gadiem apkārt cilpoja, bet gan to, ka zem 50 gadiem vīrietis vēl tika uzskatīts par `zaļu` un nepietiekami autoritatīvu, lai viņu pieņemtu tā uzreiz par neapšaubāmu autoritāti.
Diemžēl bērnu mirstība jau arī ir tās statistikas pamatā,( tāpat kā vardarbīgā nāvē mirušie), bet, kā jau minēju, ja šodien visi aborti tiktu ieskaitīti, tā statistika arī būtu krimināla. Arī šodien Āfrikas valstu rādītājus ietekmē ne tik daudz bads, cik AIDS un karadarbība. (Lai gan bads un nabadzība arī saistās ar karadarbību un necilvēcības faktoru)
NEatradu momentā pēdējo statistiku, bet attiecībā uz 2007 gadu, Latvijā piedzima 23 273 bērnu, bet bija ap 13 000 abortu. Iedomājies, kāds izskatās vidējais mūzā ilgums, ja puse mira pirmajā dzīvības gadā.
Labi, te sameklēju vienu rakstu, kas gan ir par ne tik seniem laikiem, bet princips tas pats. http://passionforthepast.blogspot.com/2008/03/average-lifespan-misinformation-in.html

tudiš-pīp [81.198.35.7]
# Iesūtīts: 2009.10.06 23:47:30
Aivars a kas Tev liek domāt, ka ir runa par autoritāti? Varbūt jūdi ņirgājoties jautā - vai tik jau neesi nolicis karoti pirms 50g. sasniegšanas, un pēc tam vēl augšāmcēlies un pa to starpu vēl Ābrahamu ieraudzījis?
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.06 23:53:09
tudiš-pīp [81.198.35.7]
Atvaino, ir runa par elementārām paražu zināšanām.
gggggg [87.246.165.252]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:05:07
Ja papēta pagātnes dižgaru dzimšanas un miršanas datumus - opā, nemaz tik jauni viņi nemira!
masiks ņirdz [159.148.73.94]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:28:44
Aivars autoritāte ir nevis izrakumi un ebreju kauli, bet gan pasaku grāmata... tur, zinies, piereizes rakstīc, ka tā laika ebreji mēdza pastaigāties pa jūŗjas dibenu, kā arī pa ūdens virsu. Viņi vienkārši bija imūni pret noslīkšanu, tāpēc dzīvoja ilgi un laimīgi. Nekad neslimoja, un mira tad, kad pienāca uzaicinājuma vēstule uz debesīm.

PS - vidējā mūža ilgumā rēķina iekšā gan napaka beigtos zīdaiņus un bērnus, gan karā nositos tēviņus, gan pilsoņus kas kājas atšāva hepatīta dēļ. Un VIDĒJAIS mūža ilgums toreiz bija 45-50 gadi. Pie visām tavām fantāzijām par ūberkruto ebreju veselību...
masiks ņirdz [159.148.73.94]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:30:17
gggggg [87.246.165.252]
Kas ir pagātnes dižgari? Sokrāts un Platons? Vai Sinbads, Alibaba un Ciklopi?
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:33:11
masiks ņirdz [159.148.73.94]
Ņirdz takš vesels, bet kā jau rakstīju, ja letiņu `oficiālo` mūža ilgumu korelē ar abortiem, tad štrunta 30 gadi sanāk. Absolūti nīkuļi ne, senilais sirmgalvi?
masiks ņirdz [159.148.73.94]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:34:28
Aivars
Arī šodien Āfrikas valstu rādītājus ietekmē ne tik daudz bads, cik AIDS un karadarbība.
tā jau tas ir - ja neskaita no slimībām mirušos, mirušos vardarbības dēļ, mirušos no visādām vecuma kaitēm, tad jāsecina ka toreiz ebreji dzīvoja mūžīgi...
masiks ņirdz [159.148.73.94]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:35:43
Aivars
a ja vēl pieskaita mēnešreizes un prezī atstāto spermu - tad vispār mūža ilgumu tu vari rēķināt sekundēs....
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:47:28
masiks ņirdz [159.148.73.94]
Pats taču saproti, ka muldi, vai ne? Jeb spermiju fosilijas esi pēkšņi atradis?
masiks ņirdz [159.148.73.94]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:50:03
Aivars
nu a tu ko? nemuldi? Es vienkārši pieskaņojos TAVIEM argumentiem.
Neesmu vainīgs, ka tev tas pēkšņi neliekas nopietni.
Aivars
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:57:48
Izejot no tā, ka citkārt spried tīri sakarīgi, domāju, ka saproti, ka toreiz aborti nebija tika nenormāli masveidīgi, kas arī uzrāda populārā mīta par `dzīves ilguma pagarināšanos` neobjektivitāti.
masiks ņirdz [159.148.73.94]
# Iesūtīts: 2009.10.07 00:58:23
Aivars
starp citu - abortus samērā daudz izveica jau Romas impērijas laikā. attiecīgi, Izraēlā, kas bija impērijas sastāvā, diez vai neko nezināja par šādu problēmu risināšanas metodi.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 118 , pavisam kopa bijuši: 263