atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Lezbo - episkopāts.
Merlins
Iesūtīts: 2009.05.29 08:34:18
Nu re, Zviedrijas baznīca, kas pirmā no luteāņu baznīcām ieviesa sieviešu ordināciju, tagad Stokholmas diecēzē ir ievēlējusi par bīskapi lezbieti, kas dzīvo reģistrētā savienībā ar citu sievieti. Konsekvents solis, kas arī bija sagaidāms. Ja esi teicis "a", agri vai vēlu jāsaka arī "b".
<< 1 ...
AutorsZiņas teksts
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.12 13:20:39
skatījums [46.109.251.77]

Par vadītājiem, bīskapiem diakoniem ...tas atkal ir cits stāsts. Tas arī ir nodalāms.
Ģimene - vīra , sievas attiecības
Sabiedrība - vīriešu sieviešu attiecības
3. Hierahija draudzēs.
Sākam ar mācītājiem. Tu māki labi iekopēt. Sakopē no Bībeles vārdu mācītājs tā, lai viņš sanāktu draudzes vadītājs.
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.12 14:06:56
draudzes vadītājs nav jaunās derības draudzes modelis. bet ir vecaji, kas ir iecelti vadīt draudzi. nav ka pieņem lēmumu viens. viens var būt kā gans, bet viņam nav galvenā lemšanas funkcija , tā pieder vecajiem. Un tu jauc atšķirīgas lietas pravietošanu un mācīšanu.tu tās liec vienā katlā , bet tās nav jaucamas.
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.12 22:40:33
skatījums [46.109.251.77]

Tātad , Tu principā nevari atrast mācītāju Bībeles vēsturiskajā izpratnē , kā draudzes vecaju. Ok, ņemam to nost.
Jā, draudzes pati augstākā institūcija ir vecaji . Ja vajadzīgs viens , pats augstākais , tad tie skaitās prezbiteri - bīskapi.
Par pravietošanu un mācīšanu. Tas diemžēl reizēm ir viens un tas pats. - apustuļi ierodas pie pravietēm. Viņas stāsta savus pravietojumus un kā jārīkojas piemēram rīt, kur jāiet, kuram kaut kas jāpasaka .....taču iznāk, ka šī praviete apustuli ir pamācījusi. Kā to ņem. Vai tiešām ir kaut kas tāds, kas baigi būtu jāsadala - pravietot var, bet mācīt nevar. Ja kāds lepnais saka , ka viņa māca, bet varbūt viņa tajā laikā pravieto? Dieva vārda priekšā visiem jāzemojas. Vai to sludina sieva vai vīrs. Apustuļi to ievēroja...
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.13 08:12:41
draudzes vecajs var būt draudzes gans vienlaicīgi, bet lēmumus nepieņem vienpersoniski, bet vecaju padomē.

Ap. d. 14:23 Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus ; gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva Tā Kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt.

Par apgraizīšanu..:
Ap. d. 15:6 Apustuļi un vecaji sapulcējās apspriest šo jautājumu.
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.13 08:13:57
Atkal, par apgraizīšanas doktrinālo jautājumu:
Ap. d. 15:22 Tad apustuļi un vecaji līdz ar visu draudzi nolēma sūtīt no sava vidus izvēlētus vīrus kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju:
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.13 08:17:43
Pāvils atstāj pravietisku novēlējumu draudzes vecajiem ( nevienam citam!)
Ap. d. 20:17 No Milētas viņš sūtīja uz Efezu un ataicināja draudzes vecajus.

Pāvils Titam uzdeva iecelt presbiterus daudzskaitlī, ne vienvaldības režīmā!

Tit. 1:5 Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus , tā kā es tev liku darīt.
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.13 08:20:56
Lai gan es tevi ļoti labi saprotu, un cilvēcīgi varētu tam pat piekrist, bet tomēr ir jāievēro Dieva Vārda norādījumi šajā jautājumā. Tāpēc uzsveru vēlreiz, pravietot nav tas pats kas mācīt, un Dievs ir aizliedzis to darīt sievietei.Es jau iepriekš izklāstīju atšķirību starp pravietošanu un mācīšanu.
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.13 10:01:23
skatījums [46.109.251.77]

Nevis Tu , bet es Tev skaidroju , ka pravietošana un mācīšana ar divām izpratnēm
1. Stāv priekšā un māca kādu Bībeles tekstu.
Ir tautas zem bauslības līdz mūsu laikiem, kur sievietes vīriešu priekšā nedrīkst to darīt. It sevišķi tajās valstīs, kur ir musulmaņu un kristiešu kopienas.
Latvijā, kā pagānu tautai šis aspekts nav obligāts , jo sievietes publiski drīkst mācīt un to dara tūkstošiem visā Latvijas teritorijā. Aoustuļu koncils pagānu tautām nolemj neuzspiest bauslību.
2. Kā to uzņem indivīds - pravieto citu priekšā , vai māca. Ja kādam vīrietim liekas, ka sieviete viņam tagad māca, bet citi klausās pravietošanu, tad , nevis tā sieviete ir jāpadzen, bet tam vīrietim ir jāpieceļas un jāiet prom.
Tā būtu katra cilvēka reliģiskā brīvība - man nepatīk, ka sieviete māca, es pieceļos un eju prom.
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.13 10:11:17
skatījums [46.109.251.77]

Par draudžu vadītājiem Tu raksti tendenciozi. ka it kā apustuļi vienīgie to varēja darīt utt. Nē, atkal pastāv varianti. Jāsaprot viss kopā.
Piemēram, pats Pāvils. Viņš trīs gadus bez jebkādas atļaujas no apustuļiem uz savu galvu Dieva vārda spēkā veidoja draudzes.
2. Draudžu vadītājus iecēla Svētais Gars ( lasi apustuļu darbus). Tātad pašā draudzē izvirzījās vadītāji.

Nu un par ganiem, domāju Tev nav pašlaik sapratnes nekādas, jo kamēr es neizvirzīšu Tev pareizo domas ceļu caur Bībeli , Tv gans būs gans.
Varbūt vari parādīt savas zināšanas par to , kas ir draudzes gans?
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.13 12:13:37
Svētais Gars iecēlis gan, bet kā tad Viņš to ir izdarījis? Caur apustuļiem, kas savukārt iecēluši presbiterus un vecajus katrā draudzē.

Bet tu vari palikt pie savām domām, es palikšu pie savām. Gans gana draudzi. Rūpējas par cilvēka garīgo stāvokli, arī par fizisko un garīgo ar presbiteru un vecaju starpniecību. Tā tam vismaz būtu jābūt.
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.13 12:27:34
skatījums [46.109.251.77]

Nu re. Kaut kāds gans vēro draudzi, pienāk kādam klāt - tu rīkojies nepareiz , esi pazemīgs ....utt. Tikai kurš tas ir tas cilvēks?
Uzraksti konkrēti?
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.13 15:00:46
tas var būt jebkurš, jo ir rakstīts vērojiet cits citu, un pamāciet katru dienu.Bet ganam uzticās draudzes locekļi izstāstot savas bēdas, grūtumus, problēmas un viņš protams, ka milestiba ari pamaca, aizrada noraj utt..
Ebr. 3:13 bet pamācait cits citu katru dienu, kamēr vēl saka "šodien", lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību.


Ebr. 10:24 Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem,

aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.14 00:02:23
skatījums [46.109.251.77]

Mazliet paklibošu Tev līdz
. Kristīgajā sabiedrībā ir divi termini par ganiem.
1. Tie , kuri beiguši teoloģiskās augstskolas, vai evaņģēlija mācības, automātiski kļūst draudzēs par ganiem. Tādā veidā izjauc Dieva pavēli par Labajiem ganiem - Jēzus = ,,gani Manas avis !,,
2. Bībele māca par labajiem ganiem, alegorijā ar tādu ganu , kurš iet pa priekšu pulkam un ganībās vēro , lai avīm būtu ,,zāļainās ganības,, (neizmainīts Dieva vārds). Gani manas avis nozīmē jau galvenais , lai gans vērotu, lai avis zvēri nesaplēš.
Gans jaunajā derībā ir Svētā gara spēkā , attiecībās, Bībeles zināšanās , globālā redzējumā par attīstību utt. labākais cilvēks, kurš nebaidās apsaukt katru, kurš izmaina Dieva vārdu, naidojas draudzē, apvaino utt.
Tieši tādā pašā veidā formējās pirmdraudzēs bīskapi, vecaji . Tā kā tagad, ja kāds ieceļ svešinieku un tas traumē drau
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.14 00:08:15
dzi , tad kaut kas vairs nav kārtībā ar ,,ordināciju,,. Ordinē kas pagadās un ordinē ko pagadās.
Ja draudze iet pareizā sadraudzībā, misijā, Bībeles studijās , tad Svētais gars tur vienmēr būs klātesošs un ordinēs pēc apustuliskās prakses labāko draudzes vadītāju. Zinu daudz draudzes Latvijā, kur sievietes ir izveidojušas labas draudzes. Notiek laba misija attiecīgajos novados caur šīm sievietēm. Tāpēc , piedod, neizprotot kristīgo vēsturi, bauslību, pirmkristiešu tradīcijas cilvēks kļūst par sieviešu nīdēju, rakstu interpretētāju un apmelotāju. Konkrēti sievietēm uzveļot homoseksuālisma atbildību baznīcās.
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.14 09:03:42
tu visu jauc vienā putrā. tai skaitā amatus. tad jau visi ir gani, visi ir apustuļi, pravieši, evanģēlisti un skolotāji. visiem ir visas dāvanas. Bet Raksti saka pretējo.
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.14 19:47:54
skatījums [46.109.251.77]

Ecehiela 34 ziņo , ka Dievs pats ganīs savu tautu, atņems titulu oficiālajiem ganiem.
Labās draudzēs ir pat vairāki gani. Viņ i Svētā gara spēkā par draudzes ikdienu domā šokējoši līdzīgi. Viņi satur draudzi cik vien viņu spēkos. Bet tajā pašā draudzē oficiālais gans apzog draudzi, liekuļo, labos apvaino....
Ingars
# Iesūtīts: 2014.03.18 22:47:33
Nekur Jaunajā Derībā attiecībā uz Draudzi nav NEVIENA oficiāla amata, bet gan tieši otrādi - Jēzus to ir skaidri un nepārprotami aizliedzis (lai tas tā nav jūsu starpā).
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.19 08:06:37
11 Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem,
aivars.lapsans [78.28.194.103]
# Iesūtīts: 2014.03.20 12:30:17
Ingars

Āmen. Jēzus ir mūsu Gans, jo Viņš teica - Es lūgšu Tēvu, lai Viņš jums atstāj ,,Mani,, caur Svēto Garu. Jēzus caur Svēto garu mums ir arvien vienīgais gans.
skatījums [46.109.251.77]
# Iesūtīts: 2014.03.20 14:07:34
jāievada kāds komentārs, lai apskatītos.
<< 1 ...
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 46 , pavisam kopa bijuši: 349489