atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Dieva nams un Pagānu nams (ticīgo tēma)
Mulders
Iesūtīts: 2009.03.10 19:40:26
Kristofers rakstīja

Bet Dieva Vārds kategoriski aizliedz kristiešiem veikt kādas savas svētdarbības pagānu templī, kas ir iesvētīts un vēl funkcionē kā pagānu templis. Tādā gadījumā tas vēl ir ļauno garu miteklis.

Gribētos par šo vairāk ko dzirdēt? Vai tad materiālas lietām ir kāds garīgais spēks... Vai tiešām no akmeņiem jāveic exorcisms, pirms tajā var Dieva Vārdu sludināt? Vai pats Dieva Vārds nešķīsta?

Man šī lieta nav skaidra, lūdzu, zinošie, atklājiet!
. 1 . 2 . >>
AutorsZiņas teksts
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.10 19:41:30
Vai kopību nosaka dislokācija un kāda māja, nams... jeb kas cits? Kā tad ar daudziem dievnamiem, kas tiek dalīti konfliktējošu konfesiju starpā?
Tas Pats
# Iesūtīts: 2009.03.10 20:09:21
Pastāv uzskats, ka ne tikai dzīvas būtnes, bet augi un pat minerāli uzņem sevī to tuvumā klīstošo indivīdu enerģētiku.
Iespējams, ka augstākminētais Kristofers ar savu brīdinājumu domāja tieši nepieciešamo uzmanīšanos no svešas uzkrātās enerģētikas ietekmes.
Viens grupai svešs, garīgi, mentāli vai emocionāli nepiederīgs indivīds var sabojāt visas grupas kopnoskaņojumu.
Cik spēcīga var būt citādas, nesaderīgas enerģētikas piesātinātas ēkas ietekme?
Grēciniece
# Iesūtīts: 2009.03.10 21:15:06
Diskusijā par meditāciju, Kristofers šo minēja tādā sakarā, - bija runa par to, ka vienā budistu templī "draudzīgi" un, cik saprotu, ilgā laika posmā sludina kā budisti, tā kristieši, kuri pat mises notur un konsekrē Sv.V.

Varbūt domāju pilnīgi aplam, bet man doma šāda: ticīgie nāk un sludina pagānu vietā ar mērķi pārņemt varu (piedodiet, ja izklausās ļoti primitīvi). Taču, ja tas notiek tā, kā Kristofera dotajā piemērā, ka gan sākumā, gan vidū, gan beigās abas puses draudzīgi sludina pagānu kulta vietā, tad tas nu gan, manuprāt, ir pilnīgi aplam. Nu tad kristieši ir cietuši pilnīgu fiasko un tiem ir jāatgriežas atpakaļ svētā vidē, nevis jāturpina svinēt dievkalpojums nešķīstā vietā.
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.03.11 08:24:09
Mulders iesāka šo diskusiju, bet tā arī nenorādīja lasītājiem, ka tā ir izdalīta kā atsevišķa tēma no diskusijas Rubeņa grāmata "Ievads Kristīgajā Meditācijā" 10. lappuses
Ingars
# Iesūtīts: 2009.03.11 08:47:08
Jēzus samariešu sievai teica, ka nav nozīmes kurā vietā Dievu pielūgt, svarīga ir vienīgi sirds attieksme.

Tas Pats
Redzi Dieva enerģētikai ir viena specifiska īpašība - tā darbojas, kā spēcīgs dezinfekcijas līdzeklis. Kristiešiem velns nevar traucēt, JA vien viņi pielūdz garā un patiesībā. Saproti - te nav runas par noskaņojumu, patiesībā noskaņojums, kas nāk no cilvēka iekšienes, no viņa emocijām - tam nav absolūti nekādas nozīmes, jo Dievs tik un tā pārveido mūsu noskaņojumu pēc Sava prāta, Viņš visu to dara caur Savu Vārdu un sakramentiem. Tātad nozīme būs nevis tam noskaņojumam, kas nāk no cilvēka iekšienes, bet gan tam, ko Dievs ieliek cilvēkā. Patiesībā ja ir pareiza sirds attieksme, tad līdz ar kristiešu parādīšanos pagānu templī tiek izjaukta visa līdzšinējā enerģērtika un visi tur mājojošie gari pašķīst uz visām pusēm kā tarakāni, kad ieslēdz gaismu
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.03.11 09:29:52
Mulders līdzšinējās diskusijās, īpaši diskusijā par Jaunavu Mariju, ir pozicionējis sevi kā principiālu Sola Scriptura , vēl principiālāku nekā luteriskās ortodoksijas tēvi, kategoriski noraidīdams Lutera pārliecību par Marijas mūžīgo jaunavību (semper virgo) . Tāpēc mani pārsteidz Muldera neatlaidība, īpaši pēc manis pievestajiem Sv. Rakstu citātiem minētajā diskusijā.

Bibliska protestantu teologa moto vajadzētu būt šādam - taisot teologisku secinājumu virkni, katru savu nākamo loģisko slēdzienu pārbaudi ar Sv. Rakstiem. Ja tavs nākamais absolūti loģiskais slēdziens ir klajā pretrunā ar Sv. Rakstiem, tad pakļaujies Rakstiem, nevis savai loģikai.

Tāpēc es atsakos spriedelēt, vai Dieva rituāls nevar Pagānu templi pārvērst par Dievnamu? ja šis templis turpina funkcionēt kā pagānu rituālu vieta, vai šādā funkcionējošā ar elkiem pilnā templī svētais vakarēdiens kapitulē pagānu dievību tuvumā, jeb otrādi? , Vai tad materiālas lietām ir kāds garīgais spēks... Vai tiešām no akmeņiem jāveic exorcisms, pirms tajā var Dieva Vārdu sludināt? Vai pats Dieva Vārds nešķīsta?.

Jā, Dieva Vārds šķīsta, ja no tempļa uz visiem laikiem ir iztriekti ārā pagāni, viņu elki ir sadauzīti un izvākti, un īpaša dievnama iesvētīšanas ceremonija ir noturēta, lūdzot Dieva Sv. Garu šķīstīt šo vietu no visas elkdievības nešķīstības un no visu ļauno garu, kas še mitinājušies, klātbūtnes. Bet es neuzdrošinos apgalvot, ka tas viss notiks elku kalpības vietā, kur tiek turpināts kalpot ļaunajiem gariem.

Ebreju valodā vārds svēts ir kadoš , kas nozīmē arī veltīts (gluži tāpat kā analoģiskais latīņu vārds sacer ). Iesvētot dievnamu, mēs to atdalām no profānā lietojuma kā jebkuru celtni, un veltām to Dievam. Līdz ar to dievnams ir svēts, jo tas ir veltīts Dievam, un tas drīkst tikt lietots tikai dievkalpošanas vajadzībām. Līdzīgi tas ir ar altāri, Sv. Vakarēdiena traukiem utt.

Tāpēc ir neiedomājami, kā vietā, kas ir iesvētīta kādai citai dievībai (dievībām) un kur turpinās pagānu priesteru kalpošana šai dievībai, varētu noturēt kristīgu dievkalpojumu.
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.03.11 09:35:36
Šī pati ir arī atbilde priekš Ingars. Ja pagānu templi pārņem kristieši uz visiem laikiem, un tas top iesvētīts kā kristīgs dievnams, tad tiešām Patiesībā ja ir pareiza sirds attieksme, tad līdz ar kristiešu parādīšanos pagānu templī tiek izjaukta visa līdzšinējā enerģērtika un visi tur mājojošie gari pašķīst uz visām pusēm kā tarakāni, kad ieslēdz gaismu
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.03.11 10:07:12
Krisfoters, tu uzrādīji vienu rakstu vietu. Atvainojos, bet Viena rakstu vieta neuzzīmē vēl dogmu. Tāpēc es lūdzu izvērstāk paskaidrot šo tēmu ar Rakstiem, pietam es nenoliedzu, ka Rakstos šī mācība parādās, taču tas ko es lūdzu bij sistematizēt, nevis ar emocionālām frāzēm mēģināt izbīdīt kādu lietu. Dažreiz acīmredzamais, nemaz tik acīmredzams nešķiet, ja to paskatās tuvāk. Tāpēc manas tēmas mērķis ir gan priekš manis gan priekš citiem šo lietu noskaidrot skaidri un stabili, lai tālāk es pats varētu šo viedokli aizstāvēt savā sirdsapziņā būdams drošs, ka pats par to nešaubos. Taču frāzes no sērijas "viņu elki ir sadauzīti un aizvākti" vedina uz vardarbīgu un destruktīvu darbību kā iesvētes daļu, kur Pāvils Romiešu vēstulē kāreiz šādu praksi pārmet Jūdiem, ka viņi māca nostāties pret elku dieviem, tomēr paši šos tempļus izlaupa - acīmredzot tieši tāpat kā tu domādami, ka ja jau elks ir sadauzīts, tad kāpēc neizmantot to zeltu un dargakmeņus "konstruktīvām Dieva vajadzībām"...
Tāpēc mans lūgums bij un ir, sistēmātiski šo lietu ar Rakstiem pamatot... Vēlreiz - viena rakstu vieta neuzstāda doktrīnu!

Es pats gan nojaušu kā es aizstāvētu šādu mācību, bet es gribētu lai to prezentē luterāņu teologs... tad arī es pats veidošu savu nostāju un izpratni ar kuru varu savu sirdsapziņu savienot!

Tu arī neatbildēji uz diviem tā teikt "testa jautājumiem" ar kuriem es pārbaudītu šādas mācības konsistenci un satbilitāti!

1. Kā tiek attaisnots tad dažādu konfesiju permanenta prakse vienā un tai pašā dievnamā?
2. Ja mēs nošķīstam un izdalām konkrētu telpisku vietu, tad vai tas pats nav jāattiecina uz laikiem un dienām, jo Dievs pats vienmēr ir sev nodalījis konkrētas dienas, mēnešus un pat gadus... tādējādi, vai ir šķīstīta Saules Diena un visādi Pagānu Saulgrieži, kuros Kristietība tik naski svin SAVUS svētkus? Vai Pagāni no šīm dienām un mēnešiem ir padzīti, jeb viņi turpina svinēt savus svētkus un upurēt saviem dieviem tai pašā laikā kad Kristieši? Tādējādi šī mācība par svētīšanu sanāk tāda... hmmm... ģeogrāfiski lokalizēta, bet izrādās uz dienām neattiecināma. Jo tad sanāk, ka Adventistiem ir kaut kāda daļa argumentu. Kā tu atbildēsi pret šo pats savas mācības kontextā? Jeb tas, kas attiecas uz telpiskām lietām, neattiecas uz laik-telpiskām lietām?

Jo 21 gadsimta cilvēks, kas ir lasījis Einšteina teoriju leģitīmi prasīs, kāpēc jūs voluntāri noraujat realitātei veselu dimensiju?
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.03.11 12:09:06
1. Par vairākām konfesijām vienā dievnamā - saskaņā ar senbaznīcas kanoniem nav pieļaujama lūgšana kopā ar shizmatiķiem un herētiķiem, bet luterāņiem tie kanoni nav īsti saistoši. Tāpēc varētu būt pieļaujams, ka vienā dievnamā atrodas vairākas konfesijas, kas pielūdz Trīsvienīgo Dievu;

2. Par tām dienām - lasi Romiešiem 14. nodaļu!
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.03.11 12:13:43
Kristofers, par #2

Kristofers, tad pasaki lūdzu skaidri, ka tu tici un māci sekojošo apgalvojumu kā patisu!

Ja Dieva pielūgšana notiek vienā vietā bet ne laikā ar pagāniem, tad tas ir nekristīgi un aizliedzams. Ja Dieva pielūgšana notiek vienā laikā bet ne vietā ar pagānu elku dievu pielūgšanu, tad tas ir pieļaujams?

Tagad jautājums, kāds ir pieļaujamais attālums no pagānu tempļa, kurā pagānu tempļa spēks vairs neapgāna Kristiešu dievkalpojumu?

Tā nav matu skaldīšana... tā ir leģitīmi jautājumi, ar kuriem es gribu noskaidrot, vai tuv ienkārši atreferē textus un zajavas, kuras pats nemaz pēc būtības neizproti, jeb tam visam apakšā ir racionāls Rakstu vai Loģikas pamatojums?
Ingars
# Iesūtīts: 2009.03.11 12:21:05
Kristofers
Dievs nemīt cilvēku rokām taisītos namos, bet gan cilvēku sirdīs. Dievs Svētais Gars ir tur, kur draudze sapulcējusies ap VIņa vārdu un sakramentiem, vietai šeit nav absolūti nekādas nozīmes

Par nebiedrošanos kopā ar šizmatiķiem un herētiķiem mūsdienās būs grūti saprast, jo nupat jau ir tik traki, ka nav absolūti nevienas konfesijas (pat luterāņu), kurā nebūtu nekādu herēžu, taču visās konfesijās ir tā tīrā mācība atrodama, kā arī tā saujiņa patiesu kristiešu. Ekumēnisms nozīmē balstīties uz kopējo, bet kas nav kopējs, tur katrs paliek pie sava un tur mēs nedrīkstam un envaram piekāpties (ja vien mums tiešām ir taisnība)
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.11 12:22:32
Kris, kā arī, loģiski... Luterānis nevar piekrist "baznīcas kanoniem" ja tie ir pretrunā Rakstiem! Ja kāds kanons nav pamatojams Rakstos, tad tas labākā gadījumā var būt kārtības ne ticības jautājums, kas implicē elementāru lietu, mainoties apstākļiem, kas noteikuši konkrētā kārtības-kanona redakciju, ir jāmainās arī pašam kanonam! Citādi var sanākt kaut kā stulbi sevi iekrāsot stūrī, ka dēļ roku nemazgāšanas vai citu tēvu paražu dēļ Kristus par Belcebulu tiek nosaukts un no paša Dievnama tiek raidīts ārā!

Un to manuprāt šodien šī "SenBaznīca" nespēj nedz saprast nedz atzīt, ka cilvēku kārtība mainās, bet Dieva kārtība paliek!
Memekija
# Iesūtīts: 2009.03.11 12:39:40
Ingar, kas ir "tīrā mācība" un "patiesie kristieši`? katra konfesija taču domā, ka viņas mācība ir vistīrākā un viņas kristieši- vispatiesākie
Ingars
# Iesūtīts: 2009.03.11 12:46:02
Memekija
Šeit ir runa par pamatpatiesībām - Kristus ir mūsu Pestītājs. Ikviens, kurš to neapliecina, nav kristietis
LittleWonder
# Iesūtīts: 2009.03.11 21:34:21
Mulders
Bet Dieva Vārds kategoriski aizliedz kristiešiem veikt kādas savas svētdarbības pagānu templī, kas ir iesvētīts un vēl funkcionē kā pagānu templis. Tādā gadījumā tas vēl ir ļauno garu miteklis.
Uz kadu raxtu vietu evangelija tu pamato sho apgalvojumu?
Mirga
# Iesūtīts: 2009.03.11 23:09:06
Ne gluži par namu:
Uz nelielu pilsētu ar savām lekcijām un padomiem bija pasākusi braukt kāda dziedniece.
Ko darīt? Bija dzirdams arī: „Es tur tuvumā nerādos!” Bet saradās tāds pulciņš, galvenokārt no Vasarsvētku draudzes, kas kādu reizi aizgāja, apsēdās pēdējos solos un, kamēr dziedniece runāja, lūdza Dievu. Kaut kad viņa tā kā apjuka, nevarēja vairs skaidri izteikties, un runāšana bija jābeidz.
Ļaudis brīnīdamies gāja mājās ar visām tukšām pudelēm, kuras bija paņēmuši līdzi kaut kādam apsolītam sevišķam ūdenim. Dziedniece vairāk arī neatbrauca.
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.11 23:09:09
LW, tas ir Kristofera texta citāts. Viņam arī jāatbild!
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.03.12 07:44:51
Tā ir ar tām pārceltajām diskusijām. Tāpēc citēšu visu savu fragmentu no diskusijas par Rubeņa grāmatu:

Kristofers
# Labojis Kristofers : 2009.03.10 19:25:22

Uzklausīsim, ko par šo lietu saka Dieva Vārds sv. ap. Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 10 nodaļā:

14 Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas! ...
16 Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? ...
19 Bet ko es saku? Vai ka elku upuris ir kas? Jeb ka elks ir kas?
20 Bet, ko tie upurē, tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. ...
21 Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt Tā Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki.
22 Jeb vai gribam To Kungu izaicināt? Vai tad mēs esam stiprāki par Viņu? ...

Patiešām, virkne kristiešu dievnamu ir uzcelti bijušajās pagānu svētvietās. Bet tad tā vieta, kur notikusi kalpošana elkiem, ir īpaši iesvētīta, lai tagad šeit atrastos dzīvā Dieva nams.
Bet Dieva Vārds kategoriski aizliedz kristiešiem veikt kādas savas svētdarbības pagānu templī, kas ir iesvētīts un vēl funkcionē kā pagānu templis. Tādā gadījumā tas vēl ir ļauno garu miteklis.

Kristofers
# Labojis Kristofers : 2009.03.10 19:52:13

Un vispār, pat par atrašanos pagānu templī, var attiecināt šos Pāvila vārdus no 2. Vēstules korintiešim 6. nodaļas:

14 Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?
15 Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo?
16 Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis.
17 Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu.
18 Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.

Senbaznīcai par šīm lietām nav bijušas nekādas šaubas, tāpēc saskaņā ar Sv. Apustuļu noteikumiem : 65. noteikums. Ja kāds no klēra vai pasaulniekiem ieies lūgties jūdu sinagogās vai pie herētiķiem, lai tiek izmests, gan no svētā amata, gan no svētās draudzes kopības.
Kristofers
# Labojis Kristofers: 2009.03.12 07:56:08
Mulders vai tuv ienkārši atreferē textus un zajavas, kuras pats nemaz pēc būtības neizproti, jeb tam visam apakšā ir racionāls Rakstu vai Loģikas pamatojums?

Es uzskatu, ka mana pozīcija ir pamatota Rakstos, un zajava ir tavi prātojumi, ka saskaņā ar Einšteina teoriju par telpas un laika vienību, nevar atdalīt dievkalpošanu kopā ar pagāniem telpā un laikā, utt.

Tāpēc es aicinu tevi mest malā visu prātošanu, un parādīt ar skaidriem Sv. Rakstu vārdiem, ka Dievs pavēl lūgties kopā ar pagāniem viņu elku templī un nenovērsties no tiem, vai vismaz iedrošina šadu lūgšanu, kā arī apsola šādas lūgšanas uzklausīt, kā arī parādīt piemēru no Bībeles, kur kāds svēts Dieva vīrs ir lūdzies pagānu templī un Dievs ir viņa lūgšanu uzklausījis.
Kristofers
# Labojis Kristofers: 2009.03.12 10:56:48
Tas pats attiecas uz Ingars un viņa prātojumiem ko Dievs spēj vai nespēj veikt. Dievam visas lietas iespējamas (Mk 10:27), bet jautājums ir par to, vai tas ir Viņa prāts to darīt, "Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs. (Jes. 55:8) Tāpēc arī no Ingars es gaidu konkrētas Rakstu vietas, kur Dievs tas Kungs pavēl vai iedrošina mūs lūgt viņu ar elkiem pilnā pagānu templī, un apsola mūsu lūgšanas no šādas vietas uzklausīt, kā arī piemēru no Bībeles, kur kāds Dieva vīrs ir pielūdzis to Kungu elkdievības templī, un tas Kungs ir viņu uzklausījis.

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 22 , pavisam kopa bijuši: 2032