atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Jēzus liecība ir pravieša gars.
rainars
Iesūtīts: 2014.04.10 20:58:29
Pamanot kristīgajā apkārtnē, un ne tikai, visādas juceklības un ar to saistīto apjukumu izprasīju Jēzus kristus Dzīvajam Dievam vārdu un saprašanu dabūju atbildi ar kuru jūtu aicinājumu padalīties.
Un var jau saprast jo rakstos jau ir teikts ka antikrista gars ienāks tur kur tam nevajadzētu būt un pievils ja tas būs vajadzīgs arī izredzētos. Šādas motivācijas vadīts tad arī, pielūdzot ,saņēmu Vārdu ar kādu dalos, pielūdzot Radītāju lai Jēzus Vārdā dod Aizstāvi Svēto garu kurš lai vada visā patiesībā. Āmen.
Bībele atvērās Ecehiēla nodaļas 13 nodaļā kur iezīmējās , uzrunāja
21 Un Es saplēsīšu jūsu galvassedziņas un atsvabināšu Savu tautu no jūsu rokām. Tā vairs nebūs jūsu rokā par laupījumu, un jums būs atzīt, ka Es esmu Tas Kungs.
22 Tādēļ ka jūs apbēdinājāt taisno sirdis ar meliem, to taisno, kurus Es negribēju apbēdināt, un tāpēc ka jūs stiprinājāt bezdievju rokas, tā ka viņi neatgriezās no sava ļaunā ceļa, lai paliktu dzīvi,
23 tad arī jums vairs nebūs skatīt viltus parādības un nebūs pravietot. Bet Es izraušu Savu tautu no jūsu rokām, un tad jūs arī atzīsit, ka Es esmu Tas Kungs."
Tad domas aizklīda uz iepriekš lasīto Galatiešu 4. nodaļā
19 Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos;
Uzdodas jautājums vai es, tu paciet to nepilnības kurus Dievs tev atļāvis dzemdināt Dieva valstībai?
Kā arī 17.pants Ne labā nolūkā tie izrāda dedzību pret jums, bet tie grib jūs atšķirt, lai jūs dedzīgi pieķertos viņiem.
Radās vēl kāds jautājums vai gribu, gribi lai tie deg uz tevi vai uz Glābšanu Kristū ?
2.kor.1:tas, kas stiprina mūs un jūs Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs;
22 Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdīs....
24 Ne ka mēs valdītu pār jūsu ticību, bet lai vairotu jūsu prieku, jo jūs stāvat ticībā.
Vai gribam valdīt par kāda ticību?
Nu un tad atklājās pie šās tēmas citas rakstu vietas kuras rada pārdomas.
Mt.18: 18 Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
1.kor1: 25 Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka.
26 Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo.
27 Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros;
28 un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas;
29 lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.
Vai pasaulē zemos uzlūkojam kā bērniņus un kā lielus ticības lietās? Nāk prātā ka Dievs ir bāru, atraitņu un nabago aizstāvis. Ko jūs darāt manam vismazākajam to jūs man darāt, saka Jēzus.
Jēkaba vēstulē 1: 9 ... lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu,
10 bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīks.
2: 5 Klausaities, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?
6 Bet jūs esat nabagu likuši negodā. Vai bagātie pār jums neuzkundzējas? Vai viņi jūs nerauj tiesās?
7 Vai ne viņi ir tie, kas zaimo labo Vārdu, kas saukts pār jums?
8 Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, - tad jūs darāt labi.
9 Bet, ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji.
10 Jo, kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem.
Mt.23: atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: tiesu, žēlastību un ticību.
1. Tim. 4:10 Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds,
10 jo tālab mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.
11 Piekodini un māci šīs lietas.
Gal.5: 5 Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.
6 Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.
Nāk prātā uzdot jautājumus vai mana sirds ir neticības cieta, vai mēdzu sasiet kādus neticībā, vai tiesāju tos kuri nedzīvo kā vajadzētu, vai lūdzos par tādiem, vai pats dzīvoju,......, vai atstāju tiesāt tam k as spriež taisnu tiesu?
Vai atceros, ka sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. (Kol.2:2)
Vai es atceros pagodināt to kas dod man saprašanu un gudrību?
Vai izjūtu prieku kad tieku vajāts par izteiktu atziņas Vārdu un svētīju vajātājus?
Vai atceros kāds gavēnis patīk Dievam?
Jes.58:Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu?
7 Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka,
8 tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs.
Rom.9: 18 Tātad, kuru Viņš grib, to Viņš žēlo un, kuram grib, tam apcietina sirdi.
19 Tu varbūt man iebildīsi: ko tad Viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties Viņa lēmumam?
20 Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam: kāpēc tu mani tādu esi radījis?

Ebr.4.... pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.
1. Jāņa 1:9 ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.
8 Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.
9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.
10 Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos.
Kam daudz piedots tas daudz mīl, jo mīlestības daudzums pārklāj grēka smagumu.
Mīļie , pieminēsim Jēzus Kristus nāvi savās miesās un savās dvēselēs nepagurdami kad tiekam norāti . Apstiprināsim Jēzu arī cilvēku priekšā lai tiktu paaugstināti savā laikā, jo mēs atkāpjamies nevis uz pazušanu , bet lai iemantotu mūžīgo dzīvi, savaldot sevi ar to ticības mēru kāds ir mums pašiem samierinoties ar to kas mums dots un citiem. Uzturēsim cerībā glābjošās mīlestības domas vienam par otru Svaidītās Glābšanas Būtībā .Āmen!?
AutorsZiņas teksts
rainars
# Iesūtīts: 2014.04.10 21:00:49
...............................................................................................
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 146 , pavisam kopa bijuši: 4577