atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Dieva Māte
Betānija
Iesūtīts: 2010.03.19 07:41:11
Es esmu Vārds, Es esmu Alfa un Omega, Es esmu Dzīvības Dzēriens, Mīlestības Avots, kas visam esošajam dāvā tā esību; Es nācu virs zemes, dzīvodams cilvēka miesā, lai jūs atpestītu; Baznīcā valda tik liela neskaidrība attiecībā uz Maniem Vārdiem, ko Es pie Krusta veltīju Jānim un Manai Mātei; ļaujiet Man jums visiem atgādināt, ka pāri visam Es, Kungs, esmu kronējis Savu Māti par Debesu Karalieni;
Es, Dievs, izaugu Savas Mātes klēpī; radība, Viņa baroja tavu Dievu! Es, kas esmu Vārds, ēdu no Viņas, Es Viņu mīlu un cienu; Es jums dodu Manu Krustā sišanas notikuma aprakstu, atcerieties, kad Es teicu:„Ar ciešu skatienu Es palūkojos uz Savu Māti un starp Mūsu sirdīm aizsākās saruna;Es tev dāvinu Savus mīļotos bērnus, lai tie kļūtu arī par Tavējiem, Tev ir jākļūst par viņu Māti;”
Raksti nekad nemelo, Raksti saka: „Mana Kunga Māte”, Elizabete runāja šos vārdus Svētā Gara iedvesmā; raksti: „Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas Auglis. Un no kurienes man tas, ka Mana Kunga Māte nāk pie Manis?”; vārdi, kurus Es teicu no Krusta, ir daudz dziļāki nekā daudzi no jums tos saprot; cieniet un godājiet Manu Māti, jo Viņa ir arī jūsu Svētā Māte
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . >>
AutorsZiņas teksts
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.08 16:17:36
Betānija

Jēk. 5:16 Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.

Hierarhija un disciplīna gan bija pirmajā draudzē, taču pāri par to bija šāds likums - Dievam jāklausa vairāk, nekā cilvēkiem. Turklāt vēl viens šokējošs apgalvojums

6 Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.
7 Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.
8 Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!
9 Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!

15 Viņš uz tiem sacīja: "Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?"
16 Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls."
17 Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs.
18 Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs."

Uz kāda pamata? Vai uz Pētera paša vai Pētera ticības un atziņas pamata?

Ja uz Pētera paša, tad mēs esam lielās briesmās, jo kā izrādās Pēteris tur pat mazliet vēlāk parādīja kādu pavisam citu atziņu

20 Tad Viņš Saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka Viņš ir Kristus.
21 No tā laika Jēzus iesāka Saviem mācekļiem rādīt, ka Viņam vajagot noiet uz Jeruzālemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tikt nokautam, un trešā dienā augšāmcelties.
22 Un Pēteris ņēma Viņu savrup un iesāka Viņu brīdināt, sacīdams: "Lai Dievs pasargā, Kungs, ka Tev tas nenotiek!"
23 Bet Viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri: "Atkāpies no Manis, sātan, tu Man esi par apgrēcību. Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk."

Un ko tad, ja bīskaps ir nomaldījies un sludina melus? Bet Pāvils saka par tādiem - lāsts pār to!!! Tu runā par vienu vienīgu svētību - bet uz kāda pamata tā ir? Vai neesi lasījusi, ka tur nav nekāda sakara ar miesīgām lietām, bet svētības pamats ir Dieva bijāšana. Kad israēls novērsās no Dieva, tad viņi arī pazaudēja Dieva svētību un Dievs sacīja - Rom. 10:19 Es jautāju: kā tad Israēls nav sapratis? Jau Mozus saka: Es jūs darīšu greizsirdīgus uz tautu, kas nav Mana, dusmīgus uz nesapratīgu tautu. UN tikai tad, kad israēls atkal atgriežas pie Dieva, tikai tad Dievs atjauno svētību. Tātad, kā redzam - miesas priekšādas apgraizīšana un pat Ābrahāma pēctecība neko nedeva, ja israēls nepildīja Dieva baušļus, tad Dievs pilnīgi ārpus iestādītās kārtības svētīja arī pagānus, kuri ticēja Mesijam. Tas pats attiecībā uz katoļu baznīcu - ja bīskapi nesludina autentisku evaņģēliju, tad viņiem nav nekādas pēctecības, tikai lāsts dēļ evaņģēlija sagrozīšanas

Un te būs kāda vīzija, ko piedzīvoja septiņi Kolumbijas jaunieši - Jēzus viņiem parādīja elli un debesis, Viņi debesīs redzēja arī Mariju, Jēzus māti un....Viņa nesēdēja tronī, bet bija viena no daudziem Dieva bērniem Debesu Valstībā

http://www.vvm.lv/lv/news/list.html?news_id=91
Aivars
# Iesūtīts: 2010.04.08 20:11:32
Ingars
Klau, vai tas links, ko ieliki nav tāda pati murgu māja kā Betānija publiskotās vīzijas? Vai nebūtu prātīgāk palikt pie Sv. Rakstiem, nevis uzticēties šādām `atklāsmēm`?
Betānija
# Iesūtīts: 2010.04.09 03:49:13
Izsūdzēt bet vai tie tiek tadā veidā piedoti ...?!, pats Jēzus lūdza Vasulai lai ta iet pie grēksūdzes sakramenta kaut arī viņai bija dota īpaša harisma gan Viņu redzēt gan ar Vinu runāt personīgi, lugties rozukronī ko viņa saka darīt neskatoties uz to ka pareizticīgiem tas netiek praktizēts, pieņemt īsto Jēzus Miesu un Asinis un godāt Jēzus Vissvētāko sirdi adorejot to!

Vai tad Marija būtu sēdējusi tronī kad Jēzus ar bērniem pavadīja laiku ...?

Ludzu izlasiet, tas ir dots jūsu pašu labumam!!!


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Sm07ZplXY4J:katolis.eks.lv/Dokumenti/maria_valtorta.htm

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vEce6YJOvowJ:katolis.eks.lv/Dokumenti/valtorte_2.htm

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aDxfdyG88pQJ:katolis.eks.lv/Dokumenti/valtorte_3gads.htm

http://www.tlig.lv/content/view/696/116/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d3M1XxYWN4gJ:katolis.eks.lv/Dokumenti/medjugorjes_balss_2005_06.htm
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 08:29:13
Betānija

Izsūdzēt bet vai tie tiek tadā veidā piedoti ...?!, pats Jēzus lūdza Vasulai lai ta iet pie grēksūdzes sakramenta kaut arī viņai bija dota īpaša harisma gan Viņu redzēt gan ar Vinu runāt personīgi, lugties rozukronī ko viņa saka darīt neskatoties uz to ka pareizticīgiem tas netiek praktizēts, pieņemt īsto Jēzus Miesu un Asinis un godāt Jēzus Vissvētāko sirdi adorejot to!

kāda jēga aicināt izsūdzēt cits citam grēkus un aizlūgt citam par citu (kas patiesībā ir precīza privātās bikts ilustrācija), bez apsolījuma, ka tam ir kāda jēga, tas ir - bez apsolījuma par piedošanu? Bet apsolījums ir - Jāņa 20:23 Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks."

Vai tad Marija būtu sēdējusi tronī kad Jēzus ar bērniem pavadīja laiku ...?

Nu bet ar ko Marija šajā vīzijā atšķirās no visām citām sievietēm Debesu Valstībā? Ne ar ko - nebija viņai nedz divpadsmit zvaigžņu vainags, nedz arī Varēja kā manīt, ka viņa nodarbotos ar uz zemes esošo aizbildniecību pie Jēzus, turklāt lasi uzmanīgi - tur tieši tiek noraidīta Marijas kā ticīgo mātes un starpnieces statuss, kā arī norādīts uz to, ka viņa tāpat kā visas citas ir izglābta. arī Jēzus neko par viņu neteica, kā, piemēram, Vassulai. Starp citu - bērnus skoloja eņģeļi un varbūt arī Marija pati bija kā skolniece tur.

Katrā gadījumā - nebija nekādas liecības par to, ka Marija debesīs būtu kādā īpašākā statusā, kā pārējie, nedz, ka viņai būtu kādas īpašākas attiecības ar Jēzu - visi tur ir vienlīdzīgi un nevajag neko safabricēt. Nu pavadīja viņa ar bēnriem laiku un tad - vai tad tāpat arī ne daudzi citi Debesīs nekalpo viens otram?

Kad nonācām debesu valstībā, mēs redzējām lielu skaitu dažādu neparastu lietu un tajās visās sajutām Dieva godību. Tas, kas bija īpašs attiecībā uz mani, bija vieta ar lielo bērnu skaitu. Mēs visi varam liecināt, ka tur bija miljoniem un miljoniem bērnu.

Mēs redzējām dažādu vecumu bērnus. Debesis bija sadalītas vairākās daļās. Mēs redzējām bērnu namu, kurā bija 2-4 gadus veci bērni. Mēs arī ievērojām, ka bērni debesu valstībā aug un tiek apmācīti skolās, kur tiem tiek mācīts Dieva Vārds un debesu uzbūves likumi. Viņu skolotāji ir eņģeļi, un tie apmāca bērnus dziedāt, pielūgt un slavēt Kungu Jēzu.

Kad parādījās Tas Kungs, mēs kļuvām par lieciniekiem milzīgam priekam debesīs. Pat ja arī nevarējām redzēt Viņa seju, mēs varējām redzēt Viņa smaidu. Visi bērni skrēja pie Viņa. Bērnu vidū mēs redzējām Mariju, Kunga Jēzus Kristus māti. Viņa bija skaista sieviete. Viņa neatradās tronī, neviens viņu debesīs nepielūdza. Viņa tur bija kā daudzas citas sievietes debesīs- nonākusi tur tikai tāpēc, ka bija izglābta. Viņai bija baltas drēbes un zelta josta ap vidukli. Viņas mati bija gari un sniedzās līdz pat viduklim.

Uz zemes mēs pazīstam daudz reliģiozu ļaužu, kas pielūdz Mariju kā Jēzus māti un starpnieci, bet es jums gribu sacīt, ka Dieva Vārds saka Jāņa 14:6: "Jēzus viņam saka: `ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani`"

Vienīgā nonākšana debesu valstībā ir caur Jēzu no Nācaretes, kas mums ir nodrošinājis šo ceļu.


Aivars

Šī vīzija ir diezgan atšķirīga no Betānijas publiskotajām vīzijām, galvenokārt jau ar to vēsti ko tā nes, proti - ka Jēzus ir vienīgais glābējs un nav neviena cita, kas mūs varētu izglābt. Betānija savukārt apgalvo, ka glābšanai vēl nepieciešams godināt Mariju un saņemt vakarēdienu tikai pie katoļiem vai pareizticīgajiem, lai gan bībelē nekur nav rakstīts, ka ir hierarhiska kārtība ar miesīgu sukscesiju, bet gan, ka Dievs ir tas, kurš aicina
Aivars
# Iesūtīts: 2010.04.09 09:46:26
Ingars
Nu nez, vai vienīgais kritērijs vīzijas dievišķai autorībai ir tas, ka tā it kā pasludina, ka Jēzus ir vienīgais Glābējs. Vai izteiksmes veids arī šo to nenodod? Arī Tevis uzdotās vīzijas sacerētājs šķiet atstājis savu `psiholoģisko pēdu`, ko var novērot kā Betānija piedāvātajās.
Nez vai izvērsti šausmustāsti ir tā labākā evaņģelizācijas metode?
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:14:25
Aivars

Katra atklāsme jāsalīdzina ar to, kas jau ir atklāts caur praviešiem, apustuļiem un Jēzu. Betānijas sniegtās vizijās uzkrītoši konfliktē pirmo bausli - tev nebūs citus dievus turēt...

Vai šādi šausmustāsti ir labākā evaņģelizāijas metode? Nu pirmkārt, nebija jau tikai šausmu stāsti, jo bija arī vīzija par Debesīm, bet es domāju, ka tas ir viens no spēcīgākajiem veidiem, jo parāda, ka elle un debesis ir realitāte. Jā, tas biedē, bet tur jau tā lieta - cilvēks taču nedosies pie ārsta, kamēr nesāks justies slikti. Tāpat arī grēcinieks nelūgs Dievam piedošanu, ja neapzināsies savu patieso stāvokli
danar
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:25:19
IngarsKa tu doma uz ko cilveks balstis ticibu,kad izlasis sos vestijumus..vai ka vinus tur sauc?
viens variants-bailes
Otrs variants -si vizija par debesim
Kapec ir tik gruti pienemt to,ko Dievs ir atklajis sava Varda..pie tam pietiekosi vienam cilveka muzam,lai to saprastu...
Dievs ir atstajis katram cilvekam so iespeju uzzinat gan par ell,gan debesim un Vins to visu ir atklajis Bibele.Vairak par to,mums nav jazin,jo mes nespejam vairak panest.
Ja viss tur aprakstitais butu tik ljoti svarigs,tad tas butu ieksa Rakstos.Pie tam,tas kaut ka pacel citus dieva bernus aukstaka stavokli neka parejos,bet mes no Rakstiem zinam,ka Dieva prieksa esam vienadi-grecinieki.
danar
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:32:11
IngarsVai vizijam jabut tam,kuras liek apzinaties cilveka patieso stavokli.tad diezin kapec ejam uz baznicu,klausamies Dieva Vardu...sanemam Vakaredienu?
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:32:48
danar

Dievs vada cilvēkus pie atgriešanās pa dažādiem ceļiem. Stāv rakstīts

Joēla 3:1 Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.

Ap. d. 2:17 tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.

Kā redzi - ja ņemam Bībeli nopietni, tad nevaram noliegt to, kas tur rakstīts par Dieva apsolījumu. To, ko varam vai nevaram panest - Dievs labāk zina un Viņš dod konkrētas atklāsmes īstā laikā un vietā. Protams, tās visas ir jāpārbauda vai sakrīt ar apustuļu, praviešu un Jēzus mācību

Un Dievs nevienu tajās vīzijās nav pacēlis augstāk par citiem, tur nekas tāds nav pieminēts
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:40:40
danar

Vai vizijam jabut tam,kuras liek apzinaties cilveka patieso stavokli.tad diezin kapec ejam uz baznicu,klausamies Dieva Vardu...sanemam Vakaredienu?

Bībelē atklāts, ka Dievs darbosies dažādos veidos - es nesaku, ka tikai caur vīzijām un nesaku, ka tikai sludināšanu, bet labāk skatīsimies uz visu kopumā, kā tad tur ir rakstīts, paskatīsim:

15 Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.
16 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.
17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
18 tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli."
19 Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas.
20 Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.

Tātad ko mēs redzam - primārā ir mācīšana (sludināšana) un kristīšana, bet zīmes un brīnumi ir pavadošās liecības. Katram sava vieta, bet tas viss labi sader kopā, jo Dievs to tā ir apsolījis, ka sludināšanu un sakramentus pavadīs zīmes un brīnumi.

Nu arī apustuļu darbos redzam, ka, piemēram, apustulis Pāvils vadījās pēc vispārīgās Jēzus pavēles - darīt par mācekļiem visas tautas, bet, kad viņš to darīja, tad Svētais Gars viņu vadīja konkrēti.

Nu tātad - kad viss tiek salikts pa plauktiņiem, tad nav problēmu, bet problēmas ir tad, kad cilvēki ievieš savu kārtību un izjauc Dieva kārtību - zīmes, brīnumus un vīzijas liek līdzās vai vēl sliktāk - pāri pār Vārdu un sludināšanu, vai arī noliedz zīmes un brīnumus, kā līdzejošus sludināšanai - tad sākas problēmas
danar
# Labojis danar: 2010.04.09 10:46:14
Ingars
Mēs esam septiņi pusaudži, kuriem Dievs dāvāja privilēģiju un uzticēja milzīgu atbildību dalīt šo atklāsmi pasaulē.

Mani bērni, nebīstieties. Es esmu Jēzus no Nācaretes, un Es jūs apciemoju, lai atklātu jums noslēpumu.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:47:49
danar

Nu katram sava kalpošana ir unikāla privilēģija
Kristofers
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:52:42
Betānija Es esmu rakstījis ...
Izskatās, ka Betānija ir vīrietis, tāpēc var sniegt arī skarbāku atbildi.

Izlasīju Tavus sarakstītos palagus un man, godīgi sakot, LELB forumā negribas lasīt Tavus vairākkārtīgos apgalvojumus, ka luterāņu Baznīcā notiek pašizdomāta dievkalpošana, ka luterāņu Baznīcā nav sakramentālās Dieva žēlastības, ka luterāņu mācītāja pasludināta absolūcija nedod nekādu grēku piedošanu, ka luterāņu Vakarēdienā nav klātesoša īstā Kristus Miesa un Asinis.

Tu esi šeit atnākusi ciemos, un nedaudz arī padomā par to, kā ciemos uzvesties.

Nezin kā tu pati justos, ja kādā no Latvijas katoļu forumiem kāds dedzīgs luterānis sāktu sludināt, ka pāvests ir antikrists un katoļi pielūdz no krāsota ģipša pagatavotus elku tēlus.

Vai arī, ja kāds pareizticīgais sāktu sludināt tradicionālo pareizticīgo uzskatu, ka līdz ar Nīkajas-Konstantinopoles apstiprinātās ticības apliecības izmainīšanu ar Filioque pielikumu, pāvestieši sevi ir nolikuši zem Konstantinopoles koncila anatēmas, kuru koncils pasludina visiem, kas šo apliecību uzdrošināsies izmainīt. Līdz ar to viņi jau paši atrodas ārpus patiesās Kristus Baznīcas. Kad 1054 gadā pāvests uzlika anatēmu Konstantinopoles patriarham, pāvestieši paši tika galīgi izslēgti no Baznīcas un Sv. Gars pāvestiešus ir atstājis. Tāpēc sākās pāvestības drausmīgs pagrimums, galēju amorālu pāvestu nākšana pie varas. Sv. Gara vietu ieņēma ļauni maldu gari, tāpēc katoļiem ir vesela virkne svēto (piem. sv. Francisks, sv. Avilas Terēze), kuru garīgā pieredze ir dīvaina, un sv. tēvu askētiskās tradīcijas gaismā tā ir uzskatāma par garīgo maldināšanu, prelest . Sekošana dažādu maldu garu atklāsmēm, kā sērga ieviesās Romas Baznīcā, tāpēc likumsakarīga ir Reformācijas izcelšanās un saprotams ir M. Lutera mēģinājums attīrīt Baznīcas mācību no visas šīs maldināšanas, pasludinot Sola Scriptura principu. Un kā sekošana ļauniem maldu gariem ir vērtējama visa šī sekošana dažādām Marijas atklāsmēm, pentakostāļu garu pārņemšana "harizmātiskās atdzimšanas" veidā, un visbeidzot - totāla atkrišana no kristietības "dialoga ar nekristīgajām reliģijām" veidā, kuras spilgtākā izpausme ir 2. Vatikāna koncila mācība, ka pagāni un "labas gribas garīgie meklētāji" var tikt glābti bez Kristus ticības, Asīzes visu reliģiju miera lūgšanas, aizraušanos ar "kristīgo" jogu, dzen un meditāciju, kuras autori ir austrumu reliģiju pagānu tempļos pieredzi smēlušies katoļu priesteri un mūki.

Nepatīk Betānija šāds teksts? Nu tad, lūdzu, izbeidz luterāņu forumā nolikt luterāņus!
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 10:56:54
Kristofers

Pag, pag nejauc visu vienā putrā - tieši harizmātiskā atdzimšana katoļu baznīcā ir tā dzīvības sala, kur patiesi Svētais Gars darbojas.
danar
# Iesūtīts: 2010.04.09 11:01:35
Ingars

Tas Kungs caur sāpēm atbildēja: "Jā, Luīzs Mani pazina. Viņš Mani pieņēma kā savu personīgo Pestītāju, bet viņš Man nekalpoja."

Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 11:09:10
danar

21 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.
22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
24 Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.
25 Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints.
26 Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm.
27 Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels."
Kristofers
# Iesūtīts: 2010.04.09 11:30:15
Ingars Ar Tevis tikko nocitēto Rakstu vietu (Mt 7:21-27) iesākas amerikāņu pareizticīgo autora, hieromūka Serafima Rouza grāmata "Pareizticība un nākotnes reliģija", kurā viņš pareizticīgās sv. tēvu askētiskās tradīcijas gaismā apskata mūsdienu reliģiskos strāvojumus, un manis minētais pareizticīgā teksta piemērs par RKB kritiku nāk galvenokārt no šīs grāmatas.
Attiecībā uz pentakostālismu un neopentakostālismu (harizmātisko atdzimšanu) šis pareizticīgo autors pievienojas konservatīvā luterāņu mācītāja Kurta Koha novērojumiem par pentakostālo fenomenu dēmoniskās maldināšanas raksturu, un savā grāmatā viņš ir bagātīgi ietvēris citātus no māc. K. Koha grāmatām.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 11:43:28
Kristofers

Mt 7:21-27 attiecas uz tiem, kuri sludina sagrozīto evaņģēliju, kas starp citu tieši noteik pie pareizticīgajiem. Painteresējies pats par visām viņu mācībām, praksēm un tradīcijām. Turklāt iepazīsties ar Betānijas apgalvojumu, kas ļoti iespējams tiešām arī ir oficiālā pareizticīgās baznīcas nostāja, ka neviens, kas pieņem Svēto Vakarēdienu ārpus pareizticīgās konfesijas, neņems dalību pie Jēzus.

Svētie Raksti saka arī tā

15 Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.
16 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.
17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
18 tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli."
19 Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas.
20 Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.

Un kā nez Serafims skaidrotu šo?
Kristofers
# Iesūtīts: 2010.04.09 12:16:23
Ingars Un kā nez Serafims skaidrotu šo?
Sv. Gars Baznīcā ir kopš pirmajiem Vasarsvētkiem AD, piecdesmitajā dienā pēc mūsu Kunga augšāmcelšanās.
Ja kāds apgalvo, ka Sv. Gars pa īstam ir nācis, sākot tikai ar pentakostālisma dzimšanu 19./20. gs. mijā, tad tā ir ķecerība.
Ingars
# Iesūtīts: 2010.04.09 12:40:45
Kristofers

To jau arī neviens neapgalvo.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 47 , pavisam kopa bijuši: 349490