atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Dieva Māte
Betānija
Iesūtīts: 2010.03.19 07:41:11
Es esmu Vārds, Es esmu Alfa un Omega, Es esmu Dzīvības Dzēriens, Mīlestības Avots, kas visam esošajam dāvā tā esību; Es nācu virs zemes, dzīvodams cilvēka miesā, lai jūs atpestītu; Baznīcā valda tik liela neskaidrība attiecībā uz Maniem Vārdiem, ko Es pie Krusta veltīju Jānim un Manai Mātei; ļaujiet Man jums visiem atgādināt, ka pāri visam Es, Kungs, esmu kronējis Savu Māti par Debesu Karalieni;
Es, Dievs, izaugu Savas Mātes klēpī; radība, Viņa baroja tavu Dievu! Es, kas esmu Vārds, ēdu no Viņas, Es Viņu mīlu un cienu; Es jums dodu Manu Krustā sišanas notikuma aprakstu, atcerieties, kad Es teicu:„Ar ciešu skatienu Es palūkojos uz Savu Māti un starp Mūsu sirdīm aizsākās saruna;Es tev dāvinu Savus mīļotos bērnus, lai tie kļūtu arī par Tavējiem, Tev ir jākļūst par viņu Māti;”
Raksti nekad nemelo, Raksti saka: „Mana Kunga Māte”, Elizabete runāja šos vārdus Svētā Gara iedvesmā; raksti: „Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas Auglis. Un no kurienes man tas, ka Mana Kunga Māte nāk pie Manis?”; vārdi, kurus Es teicu no Krusta, ir daudz dziļāki nekā daudzi no jums tos saprot; cieniet un godājiet Manu Māti, jo Viņa ir arī jūsu Svētā Māte
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 13 . 14 . >>
AutorsZiņas teksts
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 08:02:43
12:1 Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags.

1. Mozus 3. nodaļā lasām Dieva sacīto čūskai:
"Tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū! Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas. Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, tavu dzimumu un sievas dzimumu . Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī." (1. Moz. 3:14-15)

Es tev paskaidrošu; kad Sātans kauju zaudēja, viņš nozvērējās vajāt Sievas bērnus un karot ar tiem; savā ārprātīgajā niknumā, zinādams, ka viņa dienas ir skaitītas, viņš nozvērējās tos saplosīt, un tagad vēlas aizraut sev līdz pēc iespējas vairāk dvēseļu; viņš ir pūķis un viņa astes vēziens draud aizmēzt pazušanā Dieva radību; Sātans, pats būdams Tukšība , apsūdz Visvarenā Dieva darbus un vēlas pierādīt, ka Dievs ir cietis neveiksmi Savā radībā un ka Sievas bērni ir radīti, lai staigātu viņa ļaunajos ceļos;
Sievas Bezvainīgā Sirds triumfēs;un Viņa pievilks atpakaļ pie Jēzus ļoti daudzas sirdis

ja vien jūs zinātu cik ļoti jūs mīlu, vēlos jūs visus apkampt un pievilkt pie Savas Sirds;

http://medjugorje.katorgin.ru/yavlen-v-mire.htm
http://www.youtube.com/watch?v=GrUcbJiyToU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iOC84BsVGfg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mJFrhTntJBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z4n4GZYqH7k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Iu4KAdG3orM&feature=related
Ingars
# Labojis Ingars: 2010.03.19 08:15:11
Viņa pievilks atpakaļ pie Jēzus ļoti daudzas sirdis

Pasaulē ir simtiem un tūkstošiem misionāru, kuri ikdienas velk cilvēkus pie Jēzus sirds.

Un, ja skatamies pēc šīs atklāsmes grāmatas rakstuvietas par sievu ar divpadspit zvaigžņu vainagu, tad neatrodam bībelē nekādas ziņas, ka pēc Jēzus debesbraukšanas (un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa.) Marija būtu vajāta trīsarpus gadus
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 08:31:49
Ingar vai tu mīli savu māti?
Ingars
# Iesūtīts: 2010.03.19 08:47:09
Betānija
Protams, ka mīlu, tāpat es mīlu arī Jēzus māti Mariju, bet tas nenozīmē, ka man viņa jāgodā kā debesu ķēniņiene , tas nenozīmē, ka viņa man var aizvietot Jēzu
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 08:50:42
Ingar tu taču cieni un goda savu māti vairak nekā tavus palīgus, padotos ... jo viņa tacu ir tava mate, tevi iznēsāja, dzemdēja, baroja ar krūti, slaucija tev mutīti, mācija staigat, veda uz bērnudarzu, uz skolu pie rociņas un ko tik vel nedarija, pārdzīvoja par visām tavām sāpēm un priecajās par visiem taviem panakumiem... vai viņa nav ta kura tevi šeit virs zemes mīl vispatiesak, pat vairak neka sieva ... vai katra mate nav īpaša ... un ja ņemam vērā kas ir Marijas Līgavainis: Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. (Lk. 1,35)
Ingars
# Labojis Ingars: 2010.03.19 09:02:44
Betānija

Ja Jēzus būtu devis Marijai kādas lielākas privilēģijas, nekā pārējiem, kādēļ tad ir šādi?

31 Tad Viņa māte un Viņa brāļi nāca un, ārā stāvēdami, pie Viņa sūtīja un Viņu sauca.
32 Un ļaudis sēdēja ap Viņu un Viņam sacīja: "Redzi, Tava māte un Tavi brāļi, un Tavas māsas ārā Tevi meklē."
33 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: "Kas ir Mana māte un Mani brāļi?"
34 Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un saka: "Redzi - Mana māte un Mani brāļi.
35 Jo, kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte."

Tie ir klaji meli, ka Jēzus vienu cilvēku mīl vairāk, nekā visus pārējos, Viņš visus mīl vienādi. Neaizmirsti, ka Marija, kaut arī bija Jēzus miesīgā māte, bet arī tajā pašā laikā - Jēzus bija viņas Pestītājs, kurš tāpat arī par viņas grēkiem nomira, tāpat viņa arī ir Jēzus bērns, kā visi pārējie. Jēzus šeit skaidri apliecina, ka jebkurš ticīgais ir līdzvērtīgs Marijai Viņa acīs. Nu te ir apmēram tas pats, kā Jēzus sacīja

41 Bet Viņš tiem teica: "Kā var sacīt, Kristus esot Dāvida dēls?
42 Jo Dāvids pats saka psalmu grāmatā: Tas Kungs sacīja uz manu Kungu: sēdies pie Manas labās rokas,
43 tiekāms Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām.
44 Tātad Dāvids Viņu sauc par Kungu; kā tad Viņš var būt viņa dēls?"

Te saprotam, ka Jēzus runā par to atšķirību, kas ir Viņa izcelsme pēc miesas un kas pēc Gara. Arī Marija sauc Dievu par savu Kungu un Pestītāju, un..Jēzus jau arī ir Dievs.
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:05:44
Marija ir ta kura aicina savus bērnus pie Jēzus, mēs kuri esam dzimuši no augsienes " Marijas sirdī un" tiekam "garīgi iznesati" un pasniegti Jēzum, ka mēs savadak varam kļūt par " Sievas dzimumu" ka kristot mums ir nepieciešams gan tevs gan mate ta arī lai dzimtu debesīm mums ir nepieciešama Debesu Māte.
Vērotājs
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:14:02
Betānija
Par `edipa kompleksu` ir kas dzirdēts?
http://en.wikipedia.org/wiki/Oedipus_complex
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:17:56
Tie ir klaji meli, ka Jēzus vienu cilvēku mīl vairāk, nekā visus pārējos, Viņš visus mīl vienādi. Neaizmirsti, ka Marija, kaut arī bija Jēzus miesīgā māte, bet arī tajā pašā laikā - Jēzus bija viņas Pestītājs, kurš tāpat arī par viņas grēkiem nomira, tāpat viņa arī ir Jēzus bērns, kā visi pārējie. Jēzus šeit skaidri apliecina, ka jebkurš ticīgais ir līdzvērtīgs Marijai Viņa acīs. Nu te ir apmēram tas pats, kā Jēzus sacīja

Marija dzīvoja svētu dzīvi un Dievs Tas Kungs Vinu īpaši tam sagatavoja- Viņa bija atradusi žēlastību Tā Kunga acīs un tika apžēlota ( vai bija kāda radība kura tiktu ta īpaši apžēlota ka Marija, kuru apēnotu Visvarenā Spēks? ...)

Jā mīl vienādi, bet nopelni Dieva Tā Kunga priekšā ne visiem "ir vienadi" un par to ka Marija ieticēja, paklausīja, bija pazemīga Kunga kalpone kura pildīja Ta Kunga prātu (ne savu) pēc nāves tika paugstināta pāri visām radībām un kronēta ka Debesu un Zemes Karaliene.

Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:24:42
12 "Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod."
sicilia
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:26:11
Betānija
Beidz cilvēk te vienam kaut ko pierādīt, jo tāpat nepierādīsi. tikpat labi, tu sienai varētu to skaidrot
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:28:52
Vērotaj lūdzu palūdzies šo:

Glāb mani no asinsgrēka, ak, Dievs, Tu, mans Pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu!” (Psalmi 51:3–16)
Vērotājs
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:35:07
Betānija
Vai tev šī lūgšana ir tik aktuāla?
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:35:07
Lūdzu Dievs izņem no tiem akmens sirdi un ieliec vinos miesas sirdi un pielidi to ar savu bezgalīgo mīlestību sava Dēla Jēzus Kristus Vārdā. Āmen!

Nāc Svētais Gars un apgaismo viņu prātus, dāvā viniem gudrības žēlastību, garu atpazīšanas žēlastību, saprāta žēlastību, padoma žēlastību, Dieva bijāšanas žēlastību, paklausību Tavai Visvētākajai Gribai. Amen
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:36:27
Vērotaj: katrs runā no savas sirds pilnības ...
mašara
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:41:40
Betānija
katrs runā no savas sirds pilnības ...
Tikai parasti nekad neruna tieši to, kas ir uz sirds, bet viļājas "vokrug da okolo...". Uz tevi tas arī attiecas.
vilks
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:42:53
Marija noteikti ir ļoti godājama starp cilvēkiem, jo Dievs viņu izredzēja un pagodināja.

Tiesa, es neesmu pārliecināta, vai runāšana par īpašiem nopelniem te būtu vietā, jo Dievs visus cilvēkus "taisno bez nopelna" un to kristiešiem vajadzētu ļoti ļoti paturēt prātā. (skat. vēstuli Romiešiem un vēstuli Galatiešiem)
Ingars
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:43:22
Betānija

ka mēs savadak varam kļūt par " Sievas dzimumu"

Gal. 3:16 Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts "un dzimumiem", tas ir par daudziem, bet par vienu: "un tavam dzimumam", proti, Kristum.

Marija ir ta kura aicina savus bērnus pie Jēzus, mēs kuri esam dzimuši no augsienes " Marijas sirdī un" tiekam "garīgi iznesati" un pasniegti Jēzum

Jāņa 3:5 Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!

kristot mums ir nepieciešams gan tevs gan mate ta arī lai dzimtu debesīm mums ir nepieciešama Debesu Māte.

Jēk. 1:18 No brīvas gribas Viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu Viņa radījumu pirmaji.

1. Pēt. 1:3 Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem,


1. Jāņa 5:1 Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ikviens, kas mīl To, kas Viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no Viņa ir dzimis.

Kur ir pieminēta vēl māte Marija??? Vai nezini, ka tikai Dievam ir vara un gods dzemdināt ticīgos, Marija pati ir dzemdināta no Svētā Gara, kā visi pārējie

Marija dzīvoja svētu dzīvi un Dievs Tas Kungs Vinu īpaši tam sagatavoja- Viņa bija atradusi žēlastību Tā Kunga acīs un tika apžēlota ( vai bija kāda radība kura tiktu ta īpaši apžēlota ka Marija, kuru apēnotu Visvarenā Spēks? ...)

Marija gan bija vienīgā, kura dzemdēja Dieva Dēlu, bet kur teikts, ka tāpēc viņa ir mūsu visu Māte??? Tikpat labi jebkuru bībeles personāžu ar kaut ko unikālu varētu izcelt, piemēram - Ābrahāms ir visu ticīgo tēvs. Kuram vēl Dievs ir devis tādu apsolījumu?

Jā mīl vienādi, bet nopelni Dieva Tā Kunga priekšā ne visiem "ir vienadi" un par to ka Marija ieticēja, paklausīja, bija pazemīga Kunga kalpone kura pildīja Ta Kunga prātu (ne savu) pēc nāves tika paugstināta pāri visām radībām un kronēta ka Debesu un Zemes Karaliene.

Nu un uz to arī Jēzus atbild

33 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: "Kas ir Mana māte un Mani brāļi?"
34 Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un saka: "Redzi - Mana māte un Mani brāļi.
35 Jo, kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte."

27 Un gadījās, kad Viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz Viņu sacīja: "Svētīgas tās miesas, kas Tevi nesušas, un tās krūtis, ko Tu esi zīdis."
28 Bet Viņš sacīja: "Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā."

Daudzi ir pildījuši tā Kunga prātu ne mazākā mērā kā Marija, bet padomā labi, ko tu raksti - tika paugstināta pāri visām radībām un kronēta ka Debesu un Zemes Karaliene.

Tu piedēvē Marijai to, kas tika piešķirts vienīgi Jēzum, vienīgi Jēzus tika paaugstināts pāri visām radībām un vienīgi Jēzus ir Debesu un zemes Ķēniņš.

20 kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs,
21 augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā.
22 Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei,
23 kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.

Ko Marija izdarīja tādu, ar ko būtu izpelnījusies lielāku godu, kā Pāvils, Ābrahams, Mozus, Pēteris, Stefans, Jānis Kristītājs, Timotejs un daudzi citi Dieva kalpi un kalpones? Nejauc tikai to, ko Dievs darīja pie Marijas ar to, ko Marija darīja - viņa paklausīja (daudzi paklausa), bet tikai Dieva nopelns ir pie Jēzus iemiesošanas un dzimšanas
Betānija
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:43:28
Es jūs mīlu tadus kādi esat, tomēr lūdzu nenocietiniet savas sirdis, ieklausieties sava sirdsbalsī, atpazīstiet mīlestību, atpazīstiet Dievu, nozelojiet grēkus, lūdzieties, lasiet svētos rakstus, gavējiet, pieņemiet euharistiju, adorējiet Jēzus sirdi - topiet veseli (svēti, želsirdīgi un pilnīgi)! Lai Visvarenais un Želsirdīgais Dievs jūs visus svēti!
Ingars
# Iesūtīts: 2010.03.19 09:46:37
Betānija

Tad neliec cilvēku starp mums un Jēzu, ja tu mūs mīli. Marija neko nevar dot, ne palīdzēt tādu, ko nevarētu Dievs Pats
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 13 . 14 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 20 , pavisam kopa bijuši: 349678