atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Dieva Žēlsirdība
Jēzu es uzticos tev!
Iesūtīts: 2010.03.09 03:00:47
Dieva žēlsirdības svētki 11.04.2010
Un te es ieraudzīju savu Kungu, piekaltu krustā. Tajā brīdī, kad Jēzus bija krustā, ieraudzīju pulku dvēseļu, kas bija krustā tāpat kā Jēzus. Vēl redzēju otru un trešo pulku. Otrajā pulkā dvēseles nebija piesistas krustā, bet viņas stipri turēja krustu savās rokās; trešajā pulkā dvēseles nebija krustā, tās arī nespieda krustu rokās, bet vilka to sev pakaļ un bija neapmierinātas. Tad Jēzus man teica: Redzi, tās dvēseles, kuras ir līdzīgas Man ciešanās un pazemojumos, būs Man līdzīgas arī slavā, bet tās, kuras ciešanās un pazemojumos mazāk līdzinās Man, arī slavā būs mazāk līdzīgas Man ...
AutorsZiņas teksts
Jēzu es uzticos tev!
# Iesūtīts: 2010.03.09 03:04:14
«324... Nākamajā dienā biju ļoti vāja, bet vairs nesajutu nekādas ciešanas. Pēc Svētās Komūnijas ieraudzīju Jēzu tādu, kā biju redzējusi pēc vienas adorācijas. Kunga skatiens caururba manu dvēseli, un neviens puteklītis nepalika bez Viņa ievērības. Teicu Jēzum: „Es domāju, ka Tu mani paņemsi.” Bet Jēzus atbildēja: Mana griba vēl nav pilnīgi piepildīj usies tevī, tu vēl paliksi uz zemes, bet neilgi. Man ļoti patīk tava uzticība, bet mīlestībai vajag kļūt karstākai. (138) Tīra mīlestība dod dvēselei spēku pašā nāvē. Kad Es miru pie krusta, domāju ne par sevi, bet par grēciniekiem un lūdzos Tēvam par viņiem. Vēlos, lai arī tu pēdējos dzīves brīžos būtu pilnīgi lādzīga Man krustā. Ir tikai viena cena, par kuru var izpirkt dvēseles, tās ir ciešanas, savienotas ar manām ciešanām pie krusta. Tīra mīlestība saprot šos vārdus, miesīga mīlestība tos nesapratīs nekad.
737 Kaut arī esmu slima, nolēmu šodien kā parasti noturēt svēto stundu. Tajā laikā ieraudzīju Kungu Jēzu šaustīšanā pie staba; šajās briesmīgajās mokās Jēzus lūdzās; tad Viņš man teica: Maz ir tādu dvēseļu, kuras manas ciešanas apcer ar patiesām jūtām; visvairāk žēlastību Es sūtu dvēselēm, kuras dievbijīgi apcer manas ciešanas.

«723 + Šodien sadzirdēju šādus vārdus: Žēlastības, kuras tev sūtu, domātas ne tikai tev, bet arī daudzām dvēselēm... Bet tavā sirdī ir mans pastāvīgais mājoklis. Neraugoties uz tavu nabadzību, Es savienojos ar tevi un paņemu tavu nabadzību, bet dodu tev savu žēlsirdību; katrā dvēselē Es daru savu žēlsirdības darbu, un, jo lielāks grēcinieks, jo lielākas viņam ir tiesības uz manu žēlsirdību. Pār katru manu roku darbu stāv mana žēlsirdība. Kas paļaujas uz manu žēlsirdību, tas nepazudīs, jo visi viņa darbi ir mani, bet ienaidnieki sadauzīsies pie manām kājām.


699 Reiz sadzirdēju šādus vārdus: Mana meita, stāsti visai pasaulei par manu neaptveramo (138) žēlsirdību. Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu patvērums un glābšana visām dvēselēm, bet īpaši nelaimīgajiem grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērti manas žēlsirdības dziļumi, Es izleju veselu žēlastību jūru uz tām dvēselēm, kuras tuvojas manas žēlsirdības avotam; kura dvēsele ies pie grēksūdzes un Svētās Komūnijas, iegūs grēku piedošanu un soda pilnīgas atlaidas; šajā dienā ir atvērti visi Dieva avoti, no kuriem plūst žēlastības; lai nebaidās Man tuvoties neviena dvēsele, kaut arī tās grēki būtu kā purpurs. Mana žēlsirdība ir tik liela, ka visā mūžībā to nespēs aptvert neviens saprāts – ne cilvēku, ne eņģeļu. Viss, kas pastāv, ir no manas žēlsirdības iznācis. Ikviena dvēsele visu mūžību apcerēs manu mīlestību un žēlsirdību. Žēlsirdības svētki ir izgājuši no manas Būtības (139), Es vēlos, lai tie tiktu svinēti pirmajā svētdienā pēc Lieldienām. Cilvēce nepazīs mieru, kamēr nebūs vērsusies pie manas žēlsirdības avota.

742 Mana meita, ja es caur tevi prasu cilvēkiem ticēt manai žēlsirdībai, tad tev vajag pirmajai apliecināt savu uzticību manai žēlsirdībai. Es tev pieprasu žēlsirdības darbus, kuri ir jādara mīlestībā uz Mani. Žēlsirdība tuvākajiem tev ir jāparāda vienmēr un visur, tu nedrīksti no tā novērsties, atteikties vai liegties to darīt.
Es tev dodu trīs veidus, kā parādīt žēlsirdību tuvākajiem: pirmais – darbs, otrais – vārds, trešais – lūgšana. Šajos trijos līmeņos ir ietverta visa žēlsirdības pilnība, un tas ir neapstrīdams pierādījums mīlestībai uz Mani. Šādā veidā dvēsele cildinās un godinās manu žēlsirdību. Tā, pirmā svētdiena pēc Lieldienām ir Žēlsirdības svētki, bet ir jābūt arī darbiem; Es pieprasu pagodināt manu žēlsirdību, svinot šos svētkus un godinot svētbildi, kura ir uzgleznota. Caur šo svētbildi Es došu dvēselēm daudz žēlastību, tai ir jāatgādina par manas žēlsirdības prasībām, jo pat visstiprākā (163) ticība neko nelīdzēs, ja nebūs rīcības. Ak, mans Jēzu, Tu pats palīdzi man visās lietās, jo redzi, cik maziņa es esmu, paļaujos vienīgi uz Tavu labestību, Dievs.
570 Reiz es ieraudzīju Kungu Jēzu gaišā apģērbā, tas bija oranžerejā209. Pieraksti, ko Es tev teikšu. Man tas ir liels prieks – savienoties ar tevi; lielās slāpēs Es gaidu un ilgojos pēc tā brīža, kad Svētajā Hostijā iemājošu tavā klosterī. Mans gars atpūtīsies šajā klosterī, Es došu īpašu svētību tai apkārtnei, kur atradīsies šis klosteris. Mīlestībā uz jums Es novērsīšu visus taisnīgos sodus, kurus gatavo mana Tēva taisnīgums. Mana meita, Es savu Sirdi esmu pievērsis taviem lūgumiem; tavs uzdevums un pienākums te uz zemes ir izlūgt žēlsirdību (40) visai pasaulei. Neviena dvēsele netiks taisnota, kamēr paļāvībā nenāks pie manas žēlsirdības, un tāpēc pirmajai svētdienai pēc Lieldienām ir jābūt Žēlsirdības svētkiem, un priesteriem šajā dienā jāstāsta par šo manu lielo, bezgalīgo žēlsirdību. Es tevi padaru par savas žēlsirdības dāvinātāju. Pasaki biktstēvam, lai šī svētglezna tiktu izstādīta baznīcā, nevis aiz žoga šajā klosterī. Caur šo gleznu Es došu dvēselēm daudz žēlastību, tāpēc ir nepieciešams, lai katrai dvēselei tā būtu pieejama.
453 (189) Reiz Jēzus man teica: Kāpēc tu baidies un drebi, ja esi savienota ar Mani? Man nepatīk, kad dvēsele padodas veltīgām šaubām. Kas iedrošināsies tev pieskarties, ja tu esi ar Mani? Vismīļākā Man ir tāda dvēsele, kura ļoti tic manai labestībai un pilnīgi paļaujas uz Mani; Es apbalvoju viņu ar savu uzticēšanos un dodu visu, ko viņa lūdz.
446 Un te es ieraudzīju savu Kungu, piekaltu krustā. Tajā brīdī, kad Jēzus bija krustā, ieraudzīju pulku dvēseļu, kas bija krustā tāpat kā Jēzus. Vēl redzēju otru un trešo pulku. Otrajā pulkā dvēseles nebija piesistas krustā, bet viņas stipri turēja krustu savās rokās; trešajā pulkā dvēseles nebija krustā, tās arī nespieda krustu rokās, bet vilka to sev pakaļ un bija neapmierinātas. Tad Jēzus man teica: Redzi, tās dvēseles, kuras ir līdzīgas Man ciešanās un pazemojumos, būs Man līdzīgas arī slavā, bet tās, kuras ciešanās un pazemojumos mazāk līdzinās Man, arī slavā būs mazāk līdzīgas Man.
427 Pēc brīža es ieraudzīju to pašu Bērnu, kurš bija mani uzmodinājis. Viņš bija vēl daiļāks un atkārtoja tos pašus vārdus: Īstais dvēseles lielums ir mīlestībā uz Dievu un pazemībā. Es pajautāju šim Bērnam: „No kurienes Tu zini, ka īstais dvēseles lielums ir mīlestībā uz Dievu un pazemībā, jo to var zināt tikai Dieva Vārda sludinātāji, bet Tu vēl neesi pat Katehismu mācījies? Kā Tu par to zini?” Viņš man atbildēja: Es zinu, Es visu zinu. Un tajā brīdī Viņš nozuda.
1572 Es atgādinu tev, mana meita, kad izdzirdēsi, ka pulkstenis nosit trīs, iegremdējies pilnīgi manā žēlsirdībā, cildinot un slavējot to; piesauc tās visvarenību visai pasaulei, bet īpaši nabaga grēciniekiem, jo šajā brīdī tā ir pilnīgi atvērta katrai (145) dvēselei. Šajā stundā izlūgsi visu sev un citiem; šajā stundā radās žēlastība visai cilvēcei – žēlsirdība uzvarēja taisnīgumu. Mana meita, centies šajā stundā iet Krustaceļu, ja tev to ļauj pienākumi; bet, ja tu nevari iet Krustaceļu, tad vismaz ieej kapelā un pagodini manu Sirdi, kas ir žēlsirdības pilna Vissvētākajā Sakramentā; ja tu nevari aiziet uz kapelu, gremdējies lūgšanā tur, kur tu esi, kaut īsu mirklīti. Es vēlos, lai manu žēlsirdību godinātu katra radība, bet tev jābūt pirmajai, jo tev esmu ļāvis visdziļāk iepazīt šo noslēpumu.

Jēzus māsai Faustīnai
Jēzu es uzticos tev!
# Iesūtīts: 2010.03.09 03:23:01
Dieva Žēlsirdības kronītis!
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Es ticu ...
Uz lielām Rožukroņa zīlēm (1x5):
Pirmsmūžīgais Tēvs, mēs uzupurējām Tev Tava vismīļotā Dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus vissvētāko Miesu, Asinis, Dvēseli un Dievišķībukā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
uz 10 mazām zīlītēm (5x10) :
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei.
Nobeigumā:
Svētais Dievs, Svētais Varenais Dievs, Svētais Mūžīgais Dievs apžēlojies par mums un visu pasauli. (3 reizes)
Ak Asinis un Ūdens, kas kā žēlsirdības straumes izplūda no Vissvētākās Jēzus Sirds, mēs uzticamies tev! (3 reizes)
Lai ir slavēts Vissvētākais sakraments, mūsu Kunga Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis. (3 reizes)
Dieva Māte pārņem visu cilvēci ar Savas Bezvainīgās Sirds Mīlestības Liesmu, tagad un mūsu nāves stundā. (1 reizi)
Ar svētā krusta zīmi Kungs un Dievs izlāb mūs un visu pasauli no visiem redzamiem un neredzamiem miesas un dvēseles ienaidniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.


Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 82 , pavisam kopa bijuši: 349525