atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Četri dažādi varianti par Jēzus augšāmcelšanos- kurš no tiem ir "īstais"?
pich007
Iesūtīts: 2010.01.06 12:34:29
zemāk redzami citāti no Bībeles un mani komentāri par šīm versijām.
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . >>
AutorsZiņas teksts
pich007
# Labojis pich007: 2010.01.06 12:34:46
1. variants
Mateja evanģēlijs
28. nodaļa
1 Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt.
2 Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū.
3 Un viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs.
4 Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši.
5 Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams: "Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto.
6 Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja.
7 Un eita steigšus un sakait Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no miroņiem augšāmcēlies; un redzi, Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit. Redzi, es jums to esmu sacījis."
8 Un tās steigšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt Viņa mācekļiem.
9 Un redzi, Jēzus nāca tām pretim un sacīja: "Esiet sveicinātas!" Bet tās piegāja pie Viņa, apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā pie zemes.

2. variants
Marka evanģēlijs
16. nodaļa
1 Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu.
2 Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu
3 un runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?"
4 Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels.
5 Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās.
6 Viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika;
7 bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis."
8 Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.
9 Bet, uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no kuras Viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis.

3. variants
Lūkas evanģēlijs
24. nodaļa
1 Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām.
2 Un tās atrada akmeni no kapa noveltu.
3 Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada.
4 Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs.
5 Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem?
6 Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies. Pieminiet, ko Viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams,
7 sacīdams: Cilvēka Dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā dienā augšāmcelties."
8 Un tās atcerējās Viņa vārdus.
9 Un, atpakaļ griezušās no kapa, tās to visu pasludināja tiem vienpadsmit un visiem citiem.
10 Un tur bija Marija Magdalēna un Joanna, un Marija, Jēkaba māte, un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja.
11 Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticēja.
12 Bet Pēteris cēlās un aizskrēja pie kapa. Tur viņš noliecies paskatījās iekšā un redzēja noliktus tik autus vien un aizgāja, brīnīdamies par to, kas bija noticis.

4. variants
Jāņa evanģēlijs
20. nodaļa
1 Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu.
2 Tad viņa skriešus dodas pie Sīmaņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem: "Viņi To Kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi To nolikuši."
3 Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa.
4 Bet abi divi skrēja; un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri un pirmais nonāca pie kapa.
5 Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja.
6 Pēc tam, viņam sekodams, nāk arī Sīmanis Pēteris; viņš ieiet kapā un redz autus noliktus
7 un sviedrautu, ar ko Viņa galva bija apsegta, nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā.
8 Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja.
9 Jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka Viņam vajag uzcelties no miroņiem.
10 Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās.
11 Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādama viņa ieliecās kapā
12 un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kājgalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas.
13 Tie saka viņai: "Sieva, ko raudi?" Viņa tiem saka: "Viņi manu Kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi To likuši."
14 To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus.

Man komentāri un jautājumi kristiešiem


Pirmajā, otrajā un trešajā variantā Marija Magdelēna pie kapa neiet viena, bet ceturtajā variantā ir skaidri redzams, ka pie kapa viņa ir atnākusi viena pati.
Pie kapa 1. variantā parādās enģelis, kas paziņo par to, kas noticis ar Jēzu. Otrajā variantā tiek minēts jauneklis. Nu ok- pieņemsim, ka tas ir domāts tas pats enģelis. Bet trešajā variantā ir minēti divi vīri! Un kas ir pats jocīgākais- 4. variantā identiskajā situācijā vairs nav ne enģelis, ne jauneklis, ne divi spīdīgi vīri…
Arī varianti par Marijas sastapšanos ar Jēzu atšķirās- vienā minēts, ka viņa uzreiz atpazina Jēzu un momentā metās pie ceļiem, kamēr citā- sākumā nepazina.
Arī tas, kā Pēteris uzzin par Jēzus likteni- katrā variantā kaut kas cits.

Kristieši, vai lasot Bībeli jūs tiešām nepamaniet šīs atšķirīgi minētās lietas un jums nerodās nekādi jautājumi?
Minētie varianti pēc detaļām ir tik atšķirīgi, ka neatliek nekas cits, kā teikt, ka kādā no versijām Bībele melo savam lasītājam.

Kam ir taisnība?
armilo
# Iesūtīts: 2010.01.06 12:37:23
Visi 4 evaņģēliji liecina, ka Kristus nav palicis kapā, bet ir augšāmcēlies. Tā ir tā vēsts!
pich007
# Labojis pich007: 2010.01.06 12:39:43
armilo
tad pietiktu ar vienu rindiņu- Jēzus augšāmcēlies. bet nē- ir detalizēti aprakstīti notikumi. ja katrs ir ielicis savu variantu (un nevis īsto/vienīgo), vai kāds/kādi no versijas autoriem melo?
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 12:43:16
Pirmajā, otrajā un trešajā variantā Marija Magdelēna pie kapa neiet viena, bet ceturtajā variantā ir skaidri redzams, ka pie kapa viņa ir atnākusi viena pati.
Atkal, citu personu nokluseeshanu tu interpretee kaa to, ka citu personu tur nebij. Neaizdomaajies, ka 4ajaa variantaa uzmaniiba tiek pieveersta tieshi Marijai Magdaleenai... Tevi jebkursh izmekleetaajs izsmietu no panckaam aaraa, ja no 4u liecinieku teiktaa, kur 3 saka, ka redzeeja personu A un B pie veikala, bet 4ais saka, ka redzeeja personu A pie veikala, secinaatu, ka persona B nebija, via 4ais melo
Logjika tu muusu!


Pie kapa 1. variantā parādās enģelis, kas paziņo par to, kas noticis ar Jēzu. Otrajā variantā tiek minēts jauneklis. Nu ok- pieņemsim, ka tas ir domāts tas pats enģelis. Bet trešajā variantā ir minēti divi vīri! Un kas ir pats jocīgākais- 4. variantā identiskajā situācijā vairs nav ne enģelis, ne jauneklis, ne divi spīdīgi vīri…

Tas pats kas pirmajaa gadiijumaa... lieciibas nav pretruniigas. Aciimredzot tev ir probleemas ar jeedzienu "pretruniigs", jo shkjiet taa ir kaut kaada ateistiskas domaashanas forma, ka informaacijas neesamiibu interpretee kaa neesamiibas informaaciju! Atkal 4ajaa variantaa nav apgalvots ka engjelju nebija... Atkal... par izmekleetaaju toch tu nedereetu, noraktu nabaga lieciniekus, kas nebuutu saskanjojushi lieciibas!


Arī varianti par Marijas sastapšanos ar Jēzu atšķirās- vienā minēts, ka viņa uzreiz atpazina Jēzu un momentā metās pie ceļiem, kamēr citā- sākumā nepazina.

Atkal tu interpetee textu neiedziljinoties kaa tas vispaar ir veidots... Matejs vispaar raksta visai saraustiiti un izlaizhot dazhreiz to kas dazhiem shkjiet "buutiskais", tas, ka vinjsh 9ajaa pantaa raksta ka sievietes gaaja un tad satika jeezu kas sveicina nekaadiigi neimplicee detaljas... Tieshi otraadi... citi evangjeeliji atklaaj shiis detaljas un to kas Mateja evangjeelijaa ierakstiits 1aa pantaa, izplaaj pa vairaakiem pantiem Jaanja evangjeelijaa!
Taas ir papildinoshas nevis pretruniigas lieciibas!

Ej tach vienreiz logjiku pastudee... a to pavisam izgaazies shoreiz!Arī tas, kā Pēteris uzzin par Jēzus likteni- katrā variantā kaut kas cits.

Kristieši, vai lasot Bībeli jūs tiešām nepamaniet šīs atšķirīgi minētās lietas un jums nerodās nekādi jautājumi?
Minētie varianti pēc detaļām ir tik atšķirīgi, ka neatliek nekas cits, kā teikt, ka kādā no versijām Bībele melo savam lasītājam.

Kam ir taisnība?
pich007
# Labojis pich007: 2010.01.06 13:02:40
Jošs Mulders

4.variantā Marija aiziet pie kapa, bet, neko tur neieraudzīdama, skrien pie Sīmaņa un saka, ka viņai nav ne jausmas, kas ir noticis ar Jēzu. Kāpēc viņa tā teica, ja jau par Jēzu viņai visu pastāstīja enģelis/jauneklis/divi spīdīgi vīri? tu saki, ka 4. variantā nav apgalvots, ka enģeļu tur nebija. ok- pieņemsim, ka tomēr tur bija viens vai divi enģeļi, bet tādā gadījumā viņi nekontaktējās ar Mariju, kas ir pretrunā 1.-3. versijai

Jošs Mulders
# Labojis Jošs Mulders: 2010.01.06 13:22:35
pich007, a tu palasi Jaanja Evangjeeliju, vinjsh neraksta gluzhi hroniku bet gan teologjisku traktaatu... Taapeec 1os triis sauc par Sinoptiskajiem Evangjeelijiem... bet Jaanja Evangjeelijs ir savaadaaks gan peec struktuuras gan saturs ir vairaak gariigs... Jaanja Evangjeelijaa notikumu seciiba nereti sajaucas, kaut vai tas gadiijums ar templja tirgonju izdzenaashanu...

Teicu jau, lai izprastu Biibeli taa ir jaastudee, jo texti tajaa ir dazhaadi... gan zhanriskaa gan tehniskaa izpildiijumaa... savukaart Ateisti visus Rakstus grib trakteet kaa fizikas rokasgraamatu un tad kad tas neklapee, secina, ka tas ir BS

Jaanis pa savam interpretee notikumus un saliek uzsvarus...
Ja gribi preciizu hronologjiju... tad labaakais laikam buus Luukasa evangjeelijs, jo vinjsh kaareiz ar taadu meerkji savu textu raksta... Jaanja texts visticamaak jau ir rakstitis stipri veelaak un kaa teologjisks gariigs traktaats lai izgaismotu Kristus kaa Dieva Deela noziimi pestiishanaa... Piemeram Jaanis izlaizh vispaar sveetaa vakareediena notikumu, savukaart kaaju mazgaashana ir tikai pie Jaanja piemineeta... Taapat uz Mariju Magdaleenu Jaanis viaraak koncentreejas

Daudz aizdomiigaak buutu ja visi 4i evangjeeliji buutu kaa divas uudens laases... vot tad vareetu teikt, puikas visu sarunaajushi! Bet tu saliidzini dazhaadu autoru interpetaacijas par vieniem un tiem pashiem notikumiem... un tad briinies, ka taas nesakriit... par ko briinies, iztaisi testu... panjem divus cilveekus uz ielas un pajautaa par kaadu nupat notikushu notikumu pastaastiit - redzeesi ka katrs to staasta dazhaadi un pat dazhaadaa seciibaa... A ja jaapieraksta? A papiirs daargs? Un texta viduu tu achohnies, ka izlaidi kaut ko texta saakumaa?
Viss shis ir jaanjem veeraa lasot arii Rakstus taapat jebkuru textu, ka textu ta rakstiija cilveeki... lai arii Sveetaa Gara inspiraacijaa... bet Sv. Rakstu texts ir Sveetaa Gara darbs caur dziiviem iistiem cilveekiem, nevis kaa Musulmanjiem - dikteets texts no debesiim! Ja veel paluuko uz Luukasu, kursh pac nav bijis aculiecinieks, bet kompileejis savu textu kaareiz no aculiecinieku u.c. lieciibaam... Preciizu notikumu hronologjiju iespeejams nemaz nevar restaureet

Un paldies Dievam vinjsh mums paruupeejies par 4aam dazhaadaam lieciibaam, lai mees vienus un tos pashus notikumus varam ieraudziit no dazhaadiem skatu punktiem un dazhaados dziljumos!

Pretrunas buutu tad, ja viens teiktu, ka notikums notika 1dienaa a otrs teiktu ka 2dienaa a trshais teiktu ka nenotika vispaar...
pich007
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:25:15
Jošs Mulders
Matejs vispaar raksta visai saraustiiti

Vispār Mateja evanģēliju nesarakstīja Matejs, bet gan anonīms autors/autori...
Bet to jau tu zināji, vai ne?
armilo
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:25:20
pich, „vai kāds/kādi no versijas autoriem melo?”
Kas melo? Tas, ka kādas liecības pierakstītājs, iespējams nav bijis notikuma aculiecinieks, un divu eņģeļu vietā uz rakstījis vienu, nekādi nav samelojis par galveno – Kristus ir augšāmcēlies! Kas Tev ir svarīgāk: tas, ka tevi pacienā ar kūku, vai tas, pa kuru ceļu tā ir atvesta?
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:31:28
Vispār Mateja evanģēliju nesarakstīja Matejs, bet gan anonīms autors/autori... Bet to jau tu zināji, vai ne?

Nav iemesla domaat, ka autors ir bijis ne-Matejs... Jautaajums, vai Matejs apustulis! Bet neiru tajaa iedziljinaajies...
pich007
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:37:07
Jošs Mulders

vai baznīca pati nodala, kura no grāmatām ir hronika, bet kura tikai teoloģisks traktāts? manuprāt baznīca visu bībeli pasniedz kā patieso grāmatu ar domu, ka "tā tas patiešām bija".

Ateisti visus Rakstus grib trakteet kaa fizikas rokasgraamatu
nu nez- drīzāk paši kristieši to apgalvo sakot, ka bībelē ir patiesība par pasaules (un līdz ar to visu fizikas likumu) rašanos...
pich007
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:39:13
Ctulhu
Nu 4 dazaadas legendas versijas

to saki tu, bet kristīgā baznīca apgalvo, ka visi bībeles notikumi ir vēsturisks fakts.
tāpēc gribu dzirdēt kristiešu viedokli gadījumā, ja šie "fakti" ir atšķirīgi viens no otra
Svētais
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:50:31
pich007
Aprakstā tiek pieminēti notikumi, un tas nav secīgs stāsts, tas ir jāņem vērā! Pretrunu nav. Ja ir neskaidri jautajumi, uzdod un atbildēšu.
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:50:58
vai baznīca pati nodala, kura no grāmatām ir hronika, bet kura tikai teoloģisks traktāts? manuprāt baznīca visu bībeli pasniedz kā patieso grāmatu ar domu, ka "tā tas patiešām bija".

Redzi pat nevajag apbrunjotu aci, pietiek lasiit, lai redzeetu ka Jaanja evangjeelijs lec aaraa no paareejiem 3iem kareiz teicu gan peec struktuuras gan uzsvariem! Taakaa... ja Bazniica to redz, tas ir tikai labi un pareizi, to, protams, redz arii visi biibeles peetnieki...

Un jaa "taa patieshaam bija"... tikai redz ir 4i evangjeeliji un visi runaa par to "kaa patieshaam bija", tikai katrs uzliek uzsvarus uz savaam lietaam un katrs autors ir briivs textu veidot kaa uzskata par pareizu...

Nu pats skolaa tach esi rakstiijis sacereejumus vai atstaastinjus peec kaada nolasiita texta, dazhaadi cilveeki pieveersh un izcelj dazhaadas detaljas, rezultaataa - visi texti ir dazhaadi, bet katrs "patieshaam bija"...
EzītisMiglā
# Labojis EzītisMiglā: 2010.01.06 13:52:03
Es te pamēģināju visu salīmēt kopā, vispār, šķiet ka izdevās:

==EM1: zemestrīce un eņģelis noveļ akmeni, sēžās virsū uz akmens (nav teikts, ka paliek tur sēžam). Te tikai hronoloģija nedaudz nojukusi, jo sākas ar 2 punktu, nevis ar 1, kur teikts, ka sievietes nāk uz kapu, bet tas varētu būt kā ievads, tipa “tanī dienā, kad sievietes nāca uz kapu…”. ==
Mt:2 Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū.
Mt:3 Un viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs.
Mt:4 Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši.
==EM2: No rīta nāk vairākas sievietes uz kapu ==
Mt:1 Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt.
Jņ:1 Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu
Lk:1 Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām.
Mk:1 Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu
==EM3: sievietes redz, ka akmens novelts, un iet iekšā ==
Mk:3 un runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?"
Mk:4 Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels.
Lk:2 Un tās atrada akmeni no kapa noveltu
Lk:3 Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada.
==EM4: sievietes satiek eņģeļus, viņi tur ir divi, un viens no viņiem saka, ka Jēzus augšāmcēlies, un lai viņas tagad to pasaka mācekļiem un Pēterim. ==
Lk:4 Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs.
Mk:5 Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās.
Mt:5 Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams: "Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto.
Mt:6 Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja.
Mt:7 Un eita steigšus un sakait Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no miroņiem augšāmcēlies; un redzi, Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit. Redzi, es jums to esmu sacījis."
Lk:5 Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem?
Lk:6 Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies. Pieminiet, ko Viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams,
Lk:7 sacīdams: Cilvēka Dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā dienā augšāmcelties."
Lk:8 Un tās atcerējās Viņa vārdus.
Mk:6 Viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika;
Mk:7 bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis."
==EM5: sievas ātri iet prom no kapa. Dažas ir izbijušās un nevienam neko nesaka, bet citas ir priecīgas un steidzās paziņot mācekļiem. ==
Mk:8 Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.
8 Un tās steigšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt Viņa mācekļiem.
==EM6: Sekojošais no Jņ vairs nav hronoloģiski pareizi, bet kā Mulders saka, tad Jāņa evaņģēlijā tas var gadīties. ==
Jņ:11 Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādama viņa ieliecās kapā
Jņ:12 un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kājgalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas.
Jņ:13 Tie saka viņai: "Sieva, ko raudi?" Viņa tiem saka: "Viņi manu Kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi To likuši."
Jņ:14 To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus.
Jņ:2 Tad viņa skriešus dodas pie Sīmaņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem: "Viņi To Kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi To nolikuši."
Lk:9 Un, atpakaļ griezušās no kapa, tās to visu pasludināja tiem vienpadsmit un visiem citiem.
Lk:10 Un tur bija Marija Magdalēna un Joanna, un Marija, Jēkaba māte, un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja.
Lk:11 Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticēja.
==EM7: Pēteris iet uz kapu. ==
Lk:12 Bet Pēteris cēlās un aizskrēja pie kapa. Tur viņš noliecies paskatījās iekšā un redzēja noliktus tik autus vien un aizgāja, brīnīdamies par to, kas bija noticis.
Jņ:3 Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa.
Jņ:4 Bet abi divi skrēja; un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri un pirmais nonāca pie kapa.
Jņ:5 Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja.
Jņ:6 Pēc tam, viņam sekodams, nāk arī Sīmanis Pēteris; viņš ieiet kapā un redz autus noliktus
Jņ:7 un sviedrautu, ar ko Viņa galva bija apsegta, nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā.
Jņ:8 Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja.
Jņ:9 Jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka Viņam vajag uzcelties no miroņiem.
Jņ:10 Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās.
==EM8: šis varētu būt atkāpe, atgriešanās pie tās pašas dienas notikumiem ==
Mk:9 Bet, uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no kuras Viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis.
==EM9: Jēzus nāk pretim dažām no tām sievietēm, kas skrēja vēstīt mācekļiem, taču ne visām. ==
Mt:9 Un redzi, Jēzus nāca tām pretim un sacīja: "Esiet sveicinātas!" Bet tās piegāja pie Viņa, apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā pie zemes.

Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:52:11
Ctulhu, Veesturiski visi 4i evangjeelij kopaa bijushi un par tiem vienmeer runaats kopaa veesturee... taakaa tie nemaz veesturiski nav atrodami kaa atsevishkji texti...

Savukaart spekuleet par to KAAPEEC, nu var jau... jeegas maz, jo ko var apgalvot bez pamatojuma, to var noraidiit bez pamatojuma!
EzītisMiglā
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:55:14
Jošs Mulders
katrs autors ir briivs textu veidot kaa uzskata par pareizu.
Tas gan var novest pie tā, ka tekstam var uzticēties tikai kopumā, t.i. no tāda teksta nedrīkst citēt. Tur nav mp3 fails tieši ierakstīts, tā nav tiešā runa, bet aptuvens atstāsts. Tieši tāpēc nevar teikt: "Jēzus teica precīzi tā...".
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:55:21
EM, manjaks tu Imo starp citu viss shis ir kaut kad dariits daudzkaart veesturee... imo pat ir kaut kaadi izdevumi kur visi 4i evangjeeliji (vai 3 pirmie, jo Jaani buutu gruuti ietuuciit) rakstiiti paraleeli...

Es nebriiniitos, ja pat kaads softs par sho ir kaut kur sacepts ar saikneem, ka vari staipiit un redzeet...
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 13:56:41
Nu vai arii varinats: Bija kaut kas cits, bet ir pieraksti, kaa 4 cilveekiem likaas.

Uvi... par Jeezu mees zinaam no shitiem textiem... pagaidaam citi tuvaaki notikumiem nav atrasti... Veesture ir vesela zinaatne, kaa noskaidrot texta autentiskumu un ticamiibu (btw taas ir divas dazhaadas lietas)
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.06 14:01:13
Tas gan var novest pie tā, ka tekstam var uzticēties tikai kopumā, t.i. no tāda teksta nedrīkst citēt. Tur nav mp3 fails tieši ierakstīts, tā nav tiešā runa, bet aptuvens atstāsts. Tieši tāpēc nevar teikt: "Jēzus teica precīzi tā...".

Tieshi otraadi... ja mums ir texti, tad mees varam peldeet sho textu ietvaros... Jebkursh cits apgalvojums buus spekulaacija... Protams, ja paskataas uz Paavilu, dazhreiz vinjsh visai pavirshi citee rakstus peec atminjas... bet ja citaata buutiiba netiek sagroziita vai nojaukta, vai kontexts izchakareets, tad jau mees arii taa daraam!

Vienkaarshi tiiri tradicionaali IR pienjemts citeet un atsaukties, jo deelj taa, ka mees pagjeeram ka Raksti ir patiesiiba, pat viena vaarda izlaishana, pielikshana var mainiit VISU teologjiju!

Jehovas Liecinieki, piemeeram, visu 3vieniibas teologjiju kas piemineeta Jaanja 1:1 izmaina ar vienu vieniigu burtu! (kam protams seko zemrindas lekcija par koine gramatiku, par kuras nojeegu JL ir visai mazs priekshstats)

Taapat nereti te muusu "pravieshi" "citee" Rakstus... un iecitee taa lai tie atbilstu vinju kaut kaadai teezei, bet taa kaa es biezhi zinu orgijinaalo textu un taa kontextu, es iebilstu un celju trobeli...

Tieshi taapeec ir svariigi citeet nevis paarfraazeet... jo paarfraazeeshana dazhreiz var aizvest tevi neceljos un tu pat nepamaniisi!

Principaa ar paarfraazeeshanu var nodarboties nevis kad sludina, bet kad divi jau taapat savstarpeeji "sinhronizeeti" cilveeki sarunaajas, tad jaa... tad taadas "Ai kaut kur teica shitot te par cuukaam un peerleem" ar to var pietikt, lai sarunaatos... un shkjiet, ka apmeeram shaadi nereti Paavils VD citee
Jošs Mulders
# Labojis Jošs Mulders: 2010.01.06 14:07:11
Ctulhu, veca laba versija... redzi... shii versija buutu jaapieraada gan ar textu gan ticamiibu!

Jo ko mees redzam
1. Maaceklji ir nobijushies un nemaz netic augshaamcelshanai (reakcija dabiiga un paarbaudes metode iistaa - empiiriski)
2. Sazveerestiibas teoriju viegli vareetu uzlauzt jebkursh garaamejoshais kaarteejais Juudas, gan jau templja farizejiem un sadukjejiem atrastos vieni 30 sudrabi lai kaads uzraadiitu vietu kur liikjis dampots, lai simuleetu augshaamcelshanos
3. Visi maaceklji peec augshaamcelshanaas un n-tie aculiecinieki sludina tik stipri un ar taadu paarlieciibu, ka nemaz nebaidaas par to, ka sazveerestiibu vareetu uzlauzt...

Raksti atklaaj, ka maaceklji saakumaa nemaz nebij tik ljoti ticiigi... un pat kad Kristus paraadiijaas, domaaja, ka spoks... kaameer shis shiem zivis un medu neizeeda... (labais spoks)

Tas arii IR viens no kriteerijiem Veestures notikumu patiesuma interpetaacijaa - ka nav veesturisku contr-accountu shim notikumam, jo veesturiskais likums saka - ja avoti, kas bij poziicijaa konkreeto notikumu atspeekot klusee, tad notikuma lieciiba iegusut + punktus ticamiibaa (taa, protams nav garantija), bet kaareiz skeptikjim taa buus gruutiba, kas buus jaapaarvar - jaaizskaidro, kaapeec shiis maaciibas pretinieki (un Juudi taadi bij, to pat Raksti saka ka vinji reekjinaas ar shaadu iznaakumu) klusee? Aceramies pirmos 3 gadsimtus Kristietiibai NAV varas kontroleet nedz informaaciju nedz personas! Vieniigais kas vinjus var pasargaat - patiesiiba - jo jebkuru JesusGeitu buutu atspeekojushi!

Un toreiz cilveeki tieshi tik pat labi zinaaja, ka mironji augshaam neceljaas kaa shodien, taapeec apsuudzeet maacekljus sazveerestiibaa - nu nezinu kaadai jaabuut bzdinkam galvaa, lai izietu uz taada izmeera masonu sazveerestiibu!
Un PAT ja shii sazveerestiiba vinjiem izdevaas, tad es labpraat gribu buut taadas organizaacijas loceklis kas SHITAA spej apahcakareet visu pasauli, valdosho gariigo un laiciigo eliti etc, ka esot bez jebkaadas reaalas varas shitaadu basnju speetu uzorganizeet! Uuu... neticu es taadaam cilveeku speejaam Visas geitas agri vai veelu paarkozh...
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 42 , pavisam kopa bijuši: 349588