atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Launums=grēks?
bitukas
Iesūtīts: 2009.04.14 22:34:09
1Moz. 4:7 Es saprotu, ka valoda ir nepilnīga, bet cenšieties mani saprast pareizi. Vai ļaunums automātiski arī nozīmē grēku?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 19 . 20 . >>
AutorsZiņas teksts
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 11:23:33
EzītisMiglā Viņš konkrēti uz to norāda, ka sagaida to, sevi nosaukdams par Dievu. Šeit konkrēti cilvēks bija nometies uz sava vaiga ( pielūgdams) Jēzus priekšā un devis godu, ko Jēzus vēlāk apzīmē kā goda došanu Dievam.

Lūk17:12 un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes
13 un paceltā balsī sauca: "Jēzu, Meistar, apžēlojies par mums!"
14 Un Viņš, tos ieraudzījis, tiem sacīja: "Ejiet, rādaities priesteriem!" Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli.
15 Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja,
16 nometās uz sava vaiga pie Viņa kājām un pateicās Viņam. Un tas bija samarietis.
17 Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: "Vai visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad tie deviņi?
18 Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis cittautietis?


Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 17:37:49
Jēzus Kristus bija ( un ir) Dievs, tāpēc citiem bija dīvaini uzlūkot Dievu cilvēka personā. To arī grūti sagremot.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 17:52:02
JK bija dīvainis no ši aspekta, jo pasludināja sevi par Dievu. Tāpēc smadzens krakšķ, kad kaut ko `tādu cenšas izprast...
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 17:55:00
Ctulhu Mēģini
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 17:57:40
Ctulhu Starp citu Raksti mūs pasludina par "dieviem" ar mazo burtu, kam ir dota vara par šo zemi rīkoties un valdīt.

Ps. 82:6 Es teicu: "Jūs esat dievi un visi esat Visuaugstākā dēli!

Bet ja tu sevi pasludini par Visuvaldītāju, tad protams tas ir cits jautājums
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:04:43
masiks [212.93.96.2] Tādu vietu ir daudz. Es tikai dažas pieminēšu.


Lūk.18:
18 Bet kāds priekšnieks Viņam jautāja: "Labo Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību?"
19 Bet Jēzus tam sacīja: "Ko tu Mani sauci par labu? Neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu.

Jēzus norāda, ka ja viņu neuztver par Kungu un Dievu, tad tas nav pareizi. Citās paralēlajās vietās nav veiksmīgs tulkojums, lai gan doma tā pati piem. Mat.ev.

Pats Dievs pravietodams ( vecajā derībā) par Dēlu nosauc viņu par Dievu.Jaunās derības atsauce:

Ebr. 1:8 bet par Dēlu: Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir Viņa valdnieka varas zizlis.

Vec.Der.Ps. 45:7 Tavs tronis kā Dieva tronis pastāv joprojām un mūžīgi, un taisns ir tavas valdības scepteris.

Un galu galā.Dievs ir parādīts miesā.Daudz ir vietu pravietotas un reālas no evaņģēlija.

Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:18:06
Gnidrologs Nestrīdēšos, bet es palieku pie savas atziņas , tu pie savas
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:28:29
masiks [212.93.96.2] Šajā rakstu vietā viņš arī norāda to, nesauc viņu par labu, ja tu netici, ka viņš ir Dievs. Tā tas ir domāts. Bet tā ir atklāsme.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:29:45
masiks [212.93.96.2] Viņš to attiecināja uz savu Tēvu ( Dievu), jo tajā brīdī, Dievs sodīja Jēzu ar sodu ( kas bija domāts un paredzēts tev un man par grēkiem) un novērsās no viņa.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:31:12
masiks [212.93.96.2] Nē, atklāsme par to, kas rakstīts . Bet nestrīdēšos ar tevi.
incognito
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:32:02
Svētais
Bet vai tad kāds vispār ticēja, ka Jēzus ir Dievs? Paskat, Pēteris teica: "un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais"".(Jn.6:69)
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:33:12
incognito Dieva Svētais=Mesija=Kristus. Dievs Dēls un Cilvēka Dēls vienlaicīgi. To grūti aptvert, tam piekrītu.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:33:33
masiks [212.93.96.2] Dievs ir trīsvienīgs.
incognito
# Labojis incognito: 2009.11.24 19:42:49
masiks [212.93.96.2]
Dieva trīsvienīgums man liekas ir 4 gs noformulēta koncepcija, Nīkejas koncilā, ja nemaldos. Pieņemta balsojot.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 19:52:25


Mat.22:41 Kad farizeji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja un sacīja:
42 "Kā jums šķiet? Kristus, kā dēls Viņš ir?" Tie Viņam saka: "Dāvida."
43 Viņš tiem sacīja: "Kā tad Dāvids Viņu garā sauc par Kungu, sacīdams:
44 Tas Kungs sacīja uz manu Kungu: sēdies pie Manas labās rokas, tiekāms Es lieku Tavus ienaidniekus par pameslu Tavām kājām. -
45 Ja nu Dāvids sauc Viņu par Kungu, kā tad Tas var būt viņa dēls?"
46 Un neviens nevarēja Viņam atbildēt neviena vārda, un no tās dienas arī neviens nedrīkstēja vairs Viņam ko jautāt.

Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 20:01:09
Mk 2:28 Tā nu Cilvēka Dēls ir kungs arī pār sabatu."

Lk. 1:16 Un daudzus Israēla bērnus viņš atgriezīs pie Tā Kunga, viņu Dieva.

Lk. 1:68 "Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu

Lk. 2:11 jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.

Lk. 10:21 Un tanī pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs Svētajā Garā un sacīja: "Es Tev pateicos, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tāds ir bijis Tavs labais prāts.

Jāņa 14:
6 Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.
7 Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī Manu Tēvu. Jau tagad jūs Viņu pazīstat un esat Viņu redzējuši."
8 Filips Viņam saka: "Kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek."
9 Jēzus viņam saka: "Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu?
10 Vai tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? Vārdus, ko Es jums saku, Es nerunāju no Sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi ir Manī, dara Savus darbus.
11 Ticiet Man, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī; bet, ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet!
12 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva.
13 Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā.
14 Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.
15 Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.
16 Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi,
17 Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.
18 Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.
19 Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule Manis vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsit, jo Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.
20 Tanī dienā jūs atzīsit, ka Es esmu Tēvā un jūs Manī, un Es jūsos.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 20:01:48
Jāņa 14. Jēzus norāda, ka ir trīsvienīgs Dievs. Neparprotami un skaidri.
Svētais
# Iesūtīts: 2009.11.24 20:04:49
Jāņa 20:28 Toms atbildēja un sacīja Viņam: "Mans Kungs un Mans Dievs!"
29 Jēzus viņam saka: "Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!"

Jēzus uz teikto mans Kungs un mans Dievs, atbild, ka tu mani redzēji , ar to apliecinādams, ka Viņš ir Dievs.
incognito
# Labojis incognito: 2009.11.24 20:10:01
Svētais
Ne gluži. Jāņa 14. tiek teikts, ka ir Tēvs un Kristus apgalvo kas viņam ir varen labas attiecības ar minēto Tēvu. Bet acīmredzami Tēvs ir priekšinieks, jo Kristus nerunā no sevis, bet gan no Tēva; arī Patiesības garu sūtīs minētais Tēvs.
Faktiski no visiem 3 Dievs ir tikai Tēvs.
incognito
# Iesūtīts: 2009.11.24 20:14:19
Svētais
Un Jāņa 20:28 Toma replika izsaka vienīgi pārsteigumu. Tas ir kā ja tevi pārbiedē teiksim tava daudzene un tu iesaucies Ak, Dievs! - bet tas jau nenozīmē, ka tava draudzene ir Dievs.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 19 . 20 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 41 , pavisam kopa bijuši: 3678