atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Kas ir Svētā Gara zaimošana?
Ingars
Iesūtīts: 2009.03.17 10:58:53
Mat. 12:32 Un, kas ko runā pret Cilvēka Dēlu, tam tas tiks piedots; bet, kas ko runā pret Svēto Garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nedz nākošā mūžā.


Lūk. 12:10 Un katram, kas teiks ko pret Cilvēka Dēlu, tam to piedos. Bet tam, kas zaimos Svēto Garu, to nepiedos.

-----------------
Kristiešu tēma. Mod.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .
AutorsZiņas teksts
-Jona-
# Iesūtīts: 2009.03.31 13:48:32
Ko tu gan zini par manu Ticības Objektu, honey...
Bet ka klausu cilvēkiem (īpaši reāli svētiem!) vairāk kā Mulderam, ir labi un bibliski, jo Pāvils nebūt neaicina neklausīt nevienam, bet tikai samaitātiem ne!

ij Pēters to pašu:

3 Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās
4 un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana?
/2.Pēt.3/

:P
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.31 13:55:52
-Jona-

Aceros ka Pāvils kaut ko teica par cilvēkiem šitādu:

Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam, viens saka: es turos pie Pāvila, otrs: es pie Apolla, trešais: es pie Kēfas, bet ceturtais: es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists? Jeb vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? (1 Kor 1)

Bet, kas lielās, lai lielās ar To Kungu. Jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic Tas Kungs. (2 Kor 10)

Un pareizi Pāvils un Pēteris norāda... nesekot cilvēkiem, jo tie vienmēr sludina paši sevi, plātās ar saviem dabriem, lielās ar savu dievbijību un pašizdomāto dievkalpošanu!

Palasi vēlreiz tā bez tendencēm Lapšāna Kunga textus... kas tur ir centrā... Kristus, vai Lapšāna kunga persona? Palasi pati savus textus, vai tur tu lielies ar Kristu, jeb ar lērumu visādas literatūras un visādiem onkuļiem par kuriem leģitīmi var teikt "Kristu pazīstu un Pāvilu zinu, bet kas tu tāds?"

Tā kā... tas ka tu neseko man, tas tad būs pirmais pareizais lēmums! Tagad tev atliek vēl pieņemt 5 miljardi 999 miljonus 999 tūkstošus 999 līdzīgus lēmumus par ikvienu šīs planētas iedzīvotāju, un tas kas paliks pāri - tam tad arī Seko un tu nekļūdīsies.

Tad nu izdomā... vai tu seko Apollam, Kēfam, Pāvilam... jeb Kristum? Kurš ir Krustā sistais... vai Vilkersons, vai Lašāns, vai Valtorte?
-Jona-
# Iesūtīts: 2009.03.31 14:01:38
Mulders
Kurš ir Krustā sistais... vai Vilkersons, vai Lašāns, vai Valtorte?

Pie tik dumjas jautājuma nostādnes nav vērts pat muti tālāk dzisināt.
It kā Jēzus šodien būtu cita Persona kā Jēzus pirms 2000 gadiem. It kā pravieši, kas sludina Viņa spēkā šodien , ar to pašu vien būtu sliktāki par Mateju un Lūku.
Tu esi bezcerīgi aprobežots, bet ļoti ceru, ka varbūt reiz tomēr...
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.31 14:07:01
-Jona-

Tie pravieši kas sludina viņa spēkā šodien sludina to pašu Viņa mācību, tieši tā... Kristus ir tāds pats kā vakar tā šodien un mūžīgi. Tāpēc Kristus mācība kāda tā ir pasludināta no iesākuma, ir arī šodien tik pat ass un griezīgs zobens. Rakstus nevar atcelt neviens pravietis... tikai viens ir tāds, kas Dieva Vārdu grib atmest, kas grib ieborēt cilvēkiem, ka pirms 2000 gadiem sludinātā mācība šodien ir novecojusi, vairs neder, un nav derīga nedz pestīšanai, nedz gudrības iegūšanai...

Tiem, kas tic uz Dievu, kurā nav nedz pārtvērtību ēnas nedz izmaiņas, tiem gan pietiek, gan ir zināms, ka reizi pa visām reizēm apustuļiem nodotā mācība ir pietiekama un pietiekoša dvēseles pestīšanai un pamācībai, cilvēka sagatavošanai Dieva darbiem, kurus tas ir mums sagatavojis, lai tajos dzīvotu!

Tikai Velnam, kam Dieva Vārds ir kā uguns, gribās to aizklāt ar aitu ādu, apklāt to ar savu šķietamo gaismu, lai tie, kas meklē Dieva Vārdu atrod nevis Dieva Vārdu bet cilvēku mācības...

Bet par laimi Dieva Vārdu var nopirkt jebkurā grāmatnīcā, atrast jebkurā bibliotēkā un par velti dabūt lasīt jebkurā Baznīcā un pat uz ielas to var dabūt nopirkt... Tāpēc šodien Velns īpaši plosās, jo Luters Dieva Vārdu padarīja pieejamu ikvienam, lai ikviens varētu to lasīt un pie ticības nācis iemantot pestīšanu, kā raksta apustulis Jānis sava evanģēlija 20 nodaļā.

Ja ar šiem Vārdiem pietika lai cilvēks taptu pestīts pirms 2000 gadiem un mēs esam vienis prātis, ka Kristus nemainās, tad arī šodien ar šiem pašiem vārdiem ikviens, kas Kristu meklē, var tapt pestīts!

Ja tu saki savādāk, tad tu piebalso tam Garam, kas no Dieva Vārda bēg!
-Jona-
# Iesūtīts: 2009.03.31 14:10:46
Mulders
Tāpēc šodien Velns īpaši plosās, jo Luters Dieva Vārdu padarīja pieejamu ikvienam,

Ak, tad tāpēc ragainais tā plosās visās šajās atklāsmēs, piekodinādams Svētos Rakstus lasīt un pēc tiem arī ik dienas dzīvot??
Tu redzējies, ka tevi jupis, kas par viltnieku!
Rausītis
# Labojis Rausītis: 2009.03.31 14:38:08
-Jona-
"Daži no jums saka: „mums nav vajadzīgas pravietiskas atklāsmes, mums tajās nav jāklausās, nedz arī tās ir jālasa, jo mums pietiek ar Rakstiem – tajos mēs varam pasmelt visu gudrību.” Es vēlos pavaicāt jūsu neticībai: Vai jūs zināt, kādēļ jūs nemeklējat neko vairāk?”

Jona, nevari tu īlenu maisā noslēpt, nu tā vien lien ārā tā āža kāja ".... jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs"

rainars
# Iesūtīts: 2009.03.31 16:17:33
Mulders ar atgriešanos.Man jau likās ka esi devies meklēt Dieva tuvumu lai piedzīvotu piedzimšanu no augšienes.Lūdzi beidz vajāt kristiešus ar kalpošanu burtam.Tev sen jau vajadzēja būt pieaugušam,bet iznak kā korintiešiem: Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū.Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat.
Tāpēc ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi,
un ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu pār savu vaigu, lai Israēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd.
Bet viņu sirdis tika nocietinātas; jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek un, lasot Veco Derību, nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu.
Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm.
Bet, līdzko atgriežas pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta.
Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.
Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.

Mulders varu ieteikt lūgt Dievu :Atgriez mani tad es atgriezīsos.
Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.31 16:27:42
rainars, tev jau vairākas reizes vairāki cilvēki ir teikuši, ka tu esi nepareizi sapratis 2 Korintiešu vēstuels 3 nodaļas pretsatu, kur teikts, ka Burts nokauj bet Gars dara dzīvu!

Tu joprojām iedomājies, ka Raksti nokauj, bet Sirds iedomas dara dzīvu! Raksti nav tas burts kas nokauj... Burts kas nokauj ir tas, Sinaja Kalnā - akmenī kaltais, kā to var izlasīt ikviens, kam nav slinkums pāris pantus uz priekšu un atpakaļ tev tik mīļajā rakstu vietā nocitēt!

Kāpēc tad tu Rakstus saskaldi pa vārdiem, saskaldi pa burtiem, un tad jebkurš tevis izteikts vārds būs Dieva Vārds... jo sastāvēs no tiem pašiem burtiem... bet ikviens, kas tev pretīm runās, būs īstens burta kalps, jo izmantos tos pašus burtus, ko Dieva Vārds izmanto!

Pats beidzot atgriezies pie Dieva Vārda un beidz pļančkāties pa cilvēku iedomātām atklāsmēm un sajūsmas pilnu apdullinošu opiju, kas nomērdē, padara tevi mīxtu kā pūpēdi un tad samin!

Dieva Gars NEKAD nebēg no Dieva Vārda... bet tu, faktiski katrā otrajā savā postā tik mīļi šos Dieva Vārdus lieto... un kam... nevis lai cilvēkus vilktu tuvāk pie Rakstiem, bet lai tos dzītu prom no Rakstiem... jo tas kā tu to saki skan tieši tajā pašā garā ko Lapšāna Kungs te sludina - ka Velns Dieva Vārdu izmanto kā ieroci... un tāpēc - turēsimies tālāk no Dieva Vārda. Tu sludini tieši to pašu indi... mēģinot iestāstīt ka Raksti nokauj... bet kaut kāds ar Rakstiem nesaistīts Gars darot dzīvu!
Es zinu tikai vienu Garu, kas var Dzīvu Darīt... tas ir tas Gars, kura Vārds ir Rakstos pierakstīts... Ja tu šiem Rakstiem nespēj ticēt un meklē citas atklāsmes, ja tu pats bēdz no šiem Rakstiem un aicini arī citus kristiešus novērsties no Rakstiem, tad tu sev uzkrāmē lielu atbildību...

Jo pasaulē ir divi Gari... viens Gars, kas jautā "Kā stāv rakstīts, kā tu to lasi... " un ir kāds cist Gars, kas saka "Nemeklē Rakstos, tur tu atradīsi tikai nāvi, jo tas ir tas burts, kas nokauj... tajā grāmatā nav Vārds, kas dara Dzīvu, tur ir tikai nāve un elle... seko man... es tev rādīšu zīmes, brīnumus un lielas lietas, ka tu varētu ticēt, ka es esmu Dievs... "
Aivars Lapšāns
# Iesūtīts: 2009.03.31 17:43:27
Mulders

Aivars Lapšāns, tava mācība ir inde! Tā nedziedina, tā anestezē un tad lēnām nogalina!

Jā , draugs, tā nu tas ir. Nogalina , ja stājas svētajiem(Svētajam Garam) pretim.
Kas Tev liedz dzīvot svētu dzīvi....svētoties , ...ļauties lai Dievs Tevi kausē.....uz priekšu....
Aivars Lapšāns
# Iesūtīts: 2009.03.31 17:54:51
Tu , Mulder, ar praviešiem neesi ticies. Tādēļ tāda ,,iedvesma,,. Tas , ko Tu iedomājies, ka viņi sevi pašpasludina , vai kāds cits to dara ..ir garām.
Tas, ka arvien vairāk pasaules kristiešu starpā ir pravieši , tad mums ir jābūt laimīgiem, jo Dievs beidzot kristīgo pasauli ir sācis svētīt tāpat kā Jēzus laikā. No debesīm nekas nekrīt un nekritīs. Vienai daļai pat līdz Jēzus atnākšanai neviens pravietis tā arī neparādīsies , jo viņi būs sev aptumšojuši prātu. Viņi arī Jēzu neatpazīs...diemžēl.
Par pravieti vari arī kļūt Tu. Vismaz mēģināt. Jo Dievs vēlās sarunāties ar visiem. Mēs vienkārši nevēlamies pilnībā, 100% kalpot Tam Kungam.
Lietas strauji mainās. Laiks kļuvis maz. Sākas garīgā atmoda visā pasaulē. Tas , kurš to neredz, vai nevēlās redzēt lai padomā kā to saredzēt. Jālūdz un vēlreiz jālūdz.....
Mulders
# Iesūtīts: 2009.03.31 19:13:37
Tu , Mulder, ar praviešiem neesi ticies. Tādēļ tāda ,,iedvesma,,. Tas , ko Tu iedomājies, ka viņi sevi pašpasludina , vai kāds cits to dara ..ir garām.

Tad jau tu esi Pravietis, ja zini ar ko es esmu vai neesmu ticies. Bet ja tu esi Pravietis, tad tu runā pat sev pretīm, sakot ka viņi sevi nepasludina, jo tu to vien tik dari kā sludini sevi! Bet ja tu neesi pravietis, tad tava teikuma pirmais apgalvojums ir vienkārši šāviens tumsā - pasaulē to sauc par blefu!

Par pravieti vari arī kļūt Tu. Vismaz mēģināt. Jo Dievs vēlās sarunāties ar visiem. Mēs vienkārši nevēlamies pilnībā, 100% kalpot Tam Kungam.

Man pietiek ar to, ko Dievs man ir caur Apustuļiem pasludinājis Rakstos, kā stāv rakstīts - "Jan 20:31 Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā. " Man ar to pietiek... Tie, kam nepietiek ar Dieva Vaardu tie meklee "pravieshus"

Lietas strauji mainās. Laiks kļuvis maz. Sākas garīgā atmoda visā pasaulē. Tas , kurš to neredz, vai nevēlās redzēt lai padomā kā to saredzēt. Jālūdz un vēlreiz jālūdz.....

News Flash, tas notiek jau peedeejos 2000 gadus, prieks, ka vismaz shobriid to esi pamaniijis! Ij zheel, ka tam tev vajag "pravieshus" man un Bazniicai shos peedeejos 2000 gadus ir pieticis ar Apustulju atstaato maaciibu - Rakstiem!
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.03.31 19:23:57
Aivars, pirms tevis KATRU gadsimtu ir bijushi "peedeejo dienu pravieshi" veselus 20 gadsimtus ir bijushi visaadi frukti, kas saka, ka nu tagad jau ir beigas, tagad pienaask pasaules gals, tagad ir peedeejie pravieshi, tagad ir Kristus soliitaas ziimes, pat Luters nebij pasargaats no shiis maldiishanaas, saskatot Turku uzbrukumos pasaules gala ziimes. Visaadi Montaanisti un tamliidziigi sludinaataaji ir bijushi no laika gala, kas sevi ir ceelushi par Sv. Gara apseestiem pravieshiem un sludinaaja, ka nu jau ir beigas, nu jau ir peedeejie laiki!

Peedeejie te praataa naak 7 Dienas Adventisti... arii savu urraapaceelumu njeema no Helenas Waitas... un bij tak paarliecinaati un dalja veel tagad ir paarliecinaata, ka nu taa bij iistenaa praviete... gaidiija 19 gadsimta norietaa, ka nu buus pasaules gals... veel muusu vecmaaminjas aceraas baltos palagos tiitos uz akmens tilta gaidoshos "ticiigos" Arii toreiz tos, kas vinjus apshaubiija vinji lamaaja par neticiigajiem un Sv. Gara zaimotaajiem... Kur tagad tie Adventisti... izshkjiidushi tradicionaalajaas konfesijaas, bet vinju radikaalaako spaarnu sen vairs neviens nenjem pieree, kaa vien vinji pashi... visaadas Adventistu paraleelie novirzieni kaa Russeliiti, Jehovas Liecinieki... tie pat ir apsmiekls, ne vairs kaada konfesija!

To Dienu neviens nezina... tai skaitaa arii tu un to zinaat nebij dots arii Apustuljiem. Ja tu domaa, ka tu esi kaads iznjeemums, tad tu taa vari domaat, bet mums - Kristieshiem - pietiek ar Dieva Vaardu, kas rakstos pasludinaats... ja kaadam ar to nepietiek pestiishanai, tad vinjsh neticees arii ja mironji augshaamcelsies!
rainars
# Iesūtīts: 2009.03.31 22:58:04
Mulders katram kā redzams ir vajadzīga sava veida pieeja un Dievs to zin.
Nenoliedzu Rakstus ,jo tie ved pie ticības Dz`ivajam Dievam.Jā Dievs nemājo Bībelē bet ir Gars.Man nevajag ka man kāds mācītu ,bet palieku kā Dieva Svaidījums mani māca un ir devis liecību par sevi .Pie kam tas viss ir saskaņā ar Rakstiem.Rakstos māca dzīties pēc lielākām Dāvcanām .Tu labi zini rakstus ,tas ir labi.Raksti ar māca ka plika mācība neder kalpošanai Dzīvajam Dievam.Tu takšu ar zini kā visu vajag ,bet vai tev izdodas visu kā vajag ,kas lai zin ?Jā bez Dieva Svētā Gara dalības čušs iznāk.
Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības.Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns.Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu.
Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai , nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšāmcelšanos un mūžīgo tiesu.
Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus.

Es ja varu tev ieteikt tad skaties uz to ko tev grib pateikt nevis uz to ko tu gribi ieraudzīt.
Dievs uz mums katru runā savādāk,jā ir vispārpieņemtas lietas,bet kas katram ir vajadzxīgs to zin Dievs un cilvēkam vēršoties pie Svētā Tēva tad saņem saskaņā ar savu ticības mēru.Galu gal`a neviens šeit (forumā)nesaprot ko tu visulaiku centies pierādīt.Cilv`eki grib padalīties un gūt pieredzi nevis klausīties patstāvīgi tavu mainīgo izpratni par teoloģiskām lietām.
Tu apsūdz visus kuru nav slinkums,bet mēs no rakstiem zinam kas ir apsūdzētājs.
Jēzus ir teicis ka nav nācis nest mieru ,bet zobenu.Tik nav gadījies redzēt ka Mulders ir ielikts par vietnieku.Mīlestībā vajag visas lietas darīt.Mīlestība ir
Svētā Gara auglis.
Kunga Jēzus Žēlastību vēlējot.
rainars
danar
# Labojis danar: 2009.04.01 00:07:01
rainars
"Iesākumā bija Vārds,un Vārds bija pie Dieva,un Vards bija Dievs"(Jņ.1:1)
"Gars dara dzīvu,miesa neder nenieka; vārdi,ko Es jums runāju,ir gars un dzīvība (Jņ.6:63)
"Bet cik Vinu uzņēma,tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem,tiem,kas tic Viņa Vārdam"(Jņ.1:12)

Lūdzu palasi Jāņa Evaņģēliju!
Aivars Lapšāns
# Labojis Aivars Lapšāns: 2009.04.01 01:16:52
Mulders
Man pietiek ar to, ko Dievs man ir caur Apustuļiem pasludinājis Rakstos, kā stāv rakstīts - "Jan 20:31 Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā. " Man ar to pietiek... Tie, kam nepietiek ar Dieva Vaardu tie meklee "pravieshus"

Dzīvība Viņa vārdā nav tikai apustuļi , bet - Dievs runā uz ticīgajiem tāpat kā apsutuļu laikos. Bet kas ir ticīgs - to maita nesapratīs. Kaut izstiepies - nesapratīs. Jau Tev rakstīju , ka tādi ir jāmeklē, uz ceļiem jālien pie viņiem , nakts tumsā jāmēro desmitiem kilometru , ja zini , ja esi dzirdējis , ka kaut kur tāds ir..... Bet lai atrastu tādus jābūt prātiņam. Ja tev pietiek ar apustuļiem , tad pūsti teoloģijā. Jo apsutuļu laiks ir vēsturisks fakts; bet apustuļu atstātais mantojums nenoliedzami ziņo to , ka mēs neesam sliktāki , ja ticam, esam Jēzus miesā un mīlam - ka jūs cits citu mīlat. ..Dievs nav tikai apustuļos , bet katrā ticīgajā šodien un līdz pasaules galam , jo Viņš nav apstājies runāt, uzklausīt , lūgšanas, darboties mūsos....Tāds ir Bībeles apsolījums, ka ticīgie saņems visu to pašu ko apustuļu laikos. Pat vēl vairāk laiku beigās ,nekā kā apustuļu laikos. Tādi ir apsolījumi. Pieņemt Bībeli , ar to vēl ir par maz. Sātans arī zin Bībeli. Un dara visu , lai tu paliktu Bībelē , kā vēsturiskā filozofijā, bez Vārda darītāja spējām ( Jēkaba vēstule). Ir jāpieņem arī Svētais Gars un Svētā Gara darbība sevī , jo Jēzus atstātais aizstāvis ir Svētais Gars, ...Un Svētais Gars mājo templī - mūsos. Es to nenoliedzu un man viss notiek....ir jāļaujās lai tas tevī mājo un , kā jau templī dara svētlietas. Tad atveras Svētie raksti citā formācijā - iedarbojas , sāk skanēt nākamais kanons....Šis, nāķamais kanons vienkārši sāk izdoties. Viņš skan , tāpat , kad tu jaundienās neticībā paskatījies kā citi laiž ar veļļuku - lai viņi laiž, es labāk sēžos blakus fāterim mersī un braukšū šikāk. Nekā. Maldi...
Dumaj , tovarišč , major....dumaj.
Tad vēl - no Tavas demagoģijas meistardarba - ...,,tie meklē praviešus..,,. Neviens neko nemeklē , bet Dievs piešķir prātu saprast ticīgos. Svētos. Iepazīties ar pravieti ir Dieva ordenis par tavu ticību. Kam neticīgam pravietis? Viņš tāpat netic... Neticīgam pietiek ar Bībeli. Nelasītu( zin , ka mācītājam ir Bībele). Ticīgajam Bībele - ir kalni...aiz kalniem kalni, aiz kalniem kalni....Tikai kāp un sveicini savējos. Kas tur liels , ja kāds pagadās pravietis. Normaļoks...
Mulders
# Iesūtīts: 2009.04.01 10:56:50
Aivars, tad paliec savā jūsmošanā bez Dieva Vārda!

Lūk atkal tas jaukais Gars, kuru tu sauc par Svēto, tevī ļoti skaidri un gaiši runā... tas ar Sātanu biedē prom no Rakstiem. Bet man ir pazīstams tikai viens Gars, kurš gribētu, lai ticīgie novēršas no Rakstiem un pievēršas Gariem, kas mājo mūsos

Tu pat nevari Bībeli nosaukt par to, kas tas ir - Dieva Vārds - tev tā ir tikai grāmata... burtiņi... un tava mācība, kā jau teicu, ir inde... tāda inde, kas dzen prom no Rakstiem, tu gribētu lai cilvēki novēršas no rakstiem un seko tev un taviem "praviešiem". Bet Vēsture nezin nevienu Pravieti, kas ar tādu naidu izturētos pret Rakstiem un liktu vienā teikumā Dieva Vārdu un Sātanu, it kā tie būtu viens otru papildinošs bubulis, bet Svēto Garu tu norauj no Ārējā Vārda, tā pasakot, ka tev redz ir Gars, tāpēc Rakstus Nevajag!

Tu JAU esi atkritis no Rakstiem un pats savas iedomas cel par Svētā Gara darbu... Tava attiexme pret Rakstiem arī atklāj to garu, kas tevi vada!
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.04.01 11:02:58
rainars, bet kā tu zini, ka Dievs caur mani nemēģina tev iemācīt vienkāršu lietu, vienkāršu izpratni par vienu nelielu Rakstu vietu... 2 Korintiešu 3 nodaļu
Kā Dievam tev iemācīt savus rakstus saprast, ja tu tos pretstati savai paša aplamajai izpratnei? Tu nemaz nevari pildīt Dieva Darbus, ja tu nespēj saprast, ko tad Dievs no tevis grib... ja tu lasot Rakstus no tiem izproti to, ka Raksti nav derīgi cilvēka sagatavošanai uz pestīšanu un labiem darbiem, tad kā tu pats vari pretendēt uz dajebkādu labu darbu vai citu aicināšanu uz šiem dabriem. Tad tu paliec vien pasaulē ar tās labo darbu izpratni un sapratni par to kas ir un kas nav labs, bet Raksti saka, ka darbi, kas ir lieli cilvēku priekšā ir nekas Dieva acīs! Dieva darbs ir tava ticība, tas ir darbs, ko Dievs pieņem, un tikai ticībā veikts darbs ir derīgs... bet ja nav ticības, ja tu vairies un bēdz no Rakstiem, jo kaut kur Rakstos esi izlasījis un sapratis, ka Raksti nokauj... tad tu paliec vienkārši bez Dieva Vārda... bet Gars nenāk nekā savādāk kā caur Dieva Vārdu!

Tu arī intersanti saki, ka Rakstos nav Dieva, taču Apustuļi saka, ka tas IR Dzīvīabs Vārds, kas mums ir pasludināts... Tad pastāsti man vēl to pasaulē, iekš kā ir dzīvība, un kas nav Dievs? Kur vēl ir dzīvība atrodama, ja ne Dievā?

Pārlasi Ecehiela slaveno kaulu ielejas līdzību... tur Vārds dara dzīvu. Kristus Jāņa 6:36 saka, ka šie vārdi ir Gars un Dzīvība... bet tu saki, ka tas nav Gars un ka tā ir nokaujoša Nāve...

Rainars, lūdzu pats spried... kam man ticēt... vai rainaram, kuram kaut kāds Gars saka, ka Raksti nav Gars un Dzīvība, vai Kristum, kurš saka, ka šie Vārdi IR Gars un Dzīvība? Ja tu būtu manā vietā, tu sekotu rainaram vai Kristum?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 43 , pavisam kopa bijuši: 3680