atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas visiem Foruma lietotajiem Aicinājums uz gavēni pirms Lieldienām
foruma vilks
Iesūtīts: 2010.03.31 20:21:32
Latvijas kristīgais radio vēsta par konfesiju* vadītāju un LKR prezidenta Tālivalda Tālberga AICINĀJUMU ikvienam pievienoties 3 dienu gavēnī no 31.marta – 2.aprīlim, „lai 2.aprīlī ielūkotos savā sirdsapziņā un vienotos grēku nožēlas dienā – lūgšanā par Latvijas garīgu atdzimšanu un saimniecisku atveseļošanos. Pasaules vēsturē ir daudz piemēru, ka tad, kad tauta ar gavēšanu un lūgšanām nāk Dieva priekšā, izmainās tās nākotne un tiek dziedināta zeme.”

„..Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” /2.Laiku 7:14/.

*RKB kardināls Jānis Pujats. LELB arhibīskaps Jānis Vanags. LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. LBDS bīskaps Viesturs Reķis. LVD bīskaps Jānis Ozolinkevičs u.c.
AutorsZiņas teksts
foruma vilks
# Labojis foruma vilks: 2010.03.31 20:21:58
AICINĀJUMS

Visa Dieva tauta salūzt Radītāja priekšā par garīgo atdzimšanu, par savu zemi, par prezidentu un viņa kundzi. Kopā ar Kristu. Vienošanās trīs dienu gavēnī: 1 sirds, 1 lūgsna, 1 atgriešanās. Par mūsu nāciju,nākotni, glābšanu – par mums katru un visiem kopā, kas esam Dieva ielikti šajā zemē ar atbildību par to. VAI to būtu par grūtu izdarīt?

JA būtu zināma atbilde uz jautājumu – KO darīt ar to, kas šobrīd notiek Latvijā, kas ved ciešanās un izmisumācilvēkus, kur bezspēcīgi valsts vadītāji. Un risinājums būtu TAVĀS rokās, no TAVA „jā” atkarīgs - vai TU tonedarītu? Ja Dievs sacītu – izdari tikai to un šito un Es uzklausīšu, apžēlošos, dziedināšu. Vai TU atsauktos?Vai būtu gatavs maksāt cenu par savu zemi un tautu? Cik lielu cenu?

Vai 3 gavēņa dienas kopā ar Jēzu šajā ciešanu laikā TEV būtu par daudz prasīts? Par Latvijas un nācijas augšāmcelšanos? Tavu augšāmcelšanos galu galā! 3 dienas bez ēdiena, atraut no sava komforta unpieraduma. Dalīt Kristus ciešanu smagumu, noņemt mazliet no Viņa pleciem, nomirt kopā ar Viņu - parLatviju. Tikai 3 dienas no tavas dzīves –Dievam par godu un Latvijai par svētību. Vai tā ir liela cena priekš TEVIS? Lai augšāmceltos.

Dievs TEV to jautā. Tagad. Saki – te es esmu Kungs. Ņem mani, lieto mani, manā nespēkā un nepilnībā. Esatsaucos. Dievs vēlas glābt Latviju, dzirdi!? Palīdzi Viņam, atsaucies un iestājies par savu zemi! Arī tu. Arī tev tā vajadzīga. Tev vairāk kā Viņam. Vai tie ir par grūtu vārdi? Vai tie ir par grūtu darbi? Vai tev tiem pietrūkst laika? Bet ticība dzīva darbos parādās! Bez tiem tai ir nulles vērtība. Tici, ka šis reiz ir brīdis toparādīt. Nācijas pastāvēšana un tavas zemes nākotne izšķiras ŠOBRĪD. Tā šobrīd atkarīga no TEVIS!

Vai TU esi gatavs to darīt? Sarunāt darbā brīvdienas, palikt mājās uz ceļiem, lai gavētu un lūgtu.. Vai esi gatavs to upurēt Dievam par godu? Pat, ja turies šobrīd pie darba kā pēdējā salmiņa un varbūt – tieši tāpēc. Vai esi gatavs uzticēties Dievam un maksāt cenu par šo zemi? Jo atbildība taču nozīmē uzņemties cenu: Par šīs nācijas nākotni - tiem, kas te dzīvo un grib dzīvot; tiem, kas aizbraukuši, neredzēdami izeju un cerību;tiem, kam sāp sirds par Latviju, un, kam vairs nesāp; tiem, kam Latvija ir Dieva dotās mājas zemes virsū, kasvienmēr būs sirdī dzīva, lai kur būtu un ko darītu.

Ko TU esi gatavs atdot par to? Vai 3 dienas uz ceļiem Dieva vaiga priekšā, ar salauztu sirdi, lūgšanāsun GAVĒNĪ ir par daudz prasīts? Kad jautājums ir būt vai nebūt! Un TU esi vajadzīgs. TAVS JĀ. TAVA sirds.TAVAS lūgšanā saliktās vai pret debesīm paceltās rokas. TAVA noliektā galva un salauztā sirds. Par mūsugrēkiem un cerību.

Ja atliekam VISU malā, to ikdienišķo, kas aizņem mūsu prātus un laiku, ja nākam Dieva priekšā – 1 pret 1,seja pret seju - 3 dienas ar Savu Radītāju kā bērni Viņa priekšā pazemīgā sirds lūgšanā. Vai tad Tēvs neuzklausīs savus bērnus?? Vai dos čūsku, ja lūdzam zivi? Tas ir vien ticības jautājums. Un tas ir PAMATJAUTĀJUMS - VAI ES TICU, ka Dievs ir Visvarens, un, ka Viņš uzklausa Savu bērnu lūgšanas? Un pilda Savus apsolījumus, Savā Vārdā dotus? Vai TU tici?

JA TU TICI. Tad nāc kopā ar Kristu, šodien, par Latviju. Nāc, nomirsti sev un augšāmcelies. Kopā ar Kristu.Dalies ciešanās un ņem daļu pie brīnuma! 3 dienas. Pazemībā. Paklausībā. Ticībā. Lūgšanā. GAVĒNĪ. Izmainivēsturi šodien. Atsaucies Dieva aicinājumam un ticībā sagaidi Viņa apsolījumu. Dievs ir uzticams. Viņšnemainās. Viņš joprojām aicina TEVI. Un Viņš saka TEV: „..un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta,tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņusno debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.”
foruma vilks
# Iesūtīts: 2010.03.31 20:35:54
LŪGSNA

Šis gavēnis ir mūsu mīlestība pret Tevi un Latviju, tajā mīlestībā un cerībā, ko TU mums dāvā. Tas ir mūsuatdošanās un paklausība Tev, tajā aicinājumā, kurā TU aicini. Tas ir mūsu ticība Tev, tajā ticībā un spēkā,ko TU mums dāvā. Tas ir mūsu pazemība tajā sirdī, ko TU mums dāvā. Tas ir mūsu nespēks tajā paļāvībāuz Tevi, ko TU dāvā. Šis gavēnis ir mūsu pateicības upuris TEV, Debesu Tēvs, par VISU, ko Tu esi mums dāvājis, par to, ka Tu SEVI esi dāvājis mums, par Tavu žēlastību pret Latviju. Lūdzu pieņem šo Savas tautas upuri, lai tas ir kā patīkama smarža TEV.

Šis gavēnis ir mūsu ceļš kopā ar Tevi Kristu, mūsu sirds vēlme dalīt ar Tevi Tavas ciešanas šajā laikā. Likt savas kājas Tavās pēdās. Noņemt mazu daļiņu no Taviem pleciem, nest krusta smagumu kopā. Palīdzēt nest Tavu jūgu, kā Tu mūsējo. Mēs zinām, šī daļa ir ļoti maza, to nevar redzēt ar cilvēka aci, tomēr mēs lūdzam, Tēt, pieņem to kā mūsu mīlestības dāvanu Tev. Mūsu tautas grēki ir lieli, bet Tava žēlastība ir pāri tam. Paldies, Tev Dievs, paldies, Tev Kristu. Tāpēc, šis gavēnis ir arī mūsu upuris par Latviju, par mūsu nāciju. Kopā ar Kristu nomirt priekš sevis par tās grēkiem un augšāmcelšanos. Lielā pazemībā lūgt Tevi pēc žēlastības un Svētā Gara mūsu tautā, pēc dziedināšanas.

Tēt, mēs krītam ceļos Tava vaiga priekšā arī par mūsu valsts Prezidentu un viņa kundzi – lūdzu sargā un stiprini viņus, svētī un uzrunā viņus, lieto viņus īpaši šajā laikā Sev par godu un Latvijai par svētību. Dod viņiem gudrību tuvoties Tev un jautāt padomu Tev, dod drosmi neklusēt, bet iestāties par Tavu patiesību,Tavu prātu, Tavu Vārdu. TU viņus esi iecēlis šajā godā, Tu viņus esi izredzējis šim laikam! Mīļais Dievs,lūdzu Esi kopā ar viņiem un vadi viņu ceļus Savā varenībā un apžēlā pār Latviju. Mēs lūdzam arī par mūsu nācijas izdzīvošanu, kas ir grēka, grūtību un sāpju pilna, mēs lūdzam par Latvijas ģimenēm, bērniem,vecajiem cilvēkiem, par bāreņiem, vientuļajiem un slimajiem, lūdzam, dod cerību cilvēkiem, kas izmisumā,velc Pats viņus Sev klāt. Mēs lūdzam-ved mūsu tautu atpakaļ pie Daugavas krastiem, atved to no trimdasatkal mājās. Mēs lūdzam, kaut mūsu zemē dzimtu arvien vairāk bērni un augtu stiprās ģimenēs, kas pazīst Tevi, mēs lūdzam par saviem mīļajiem.

Mīļo Tēt, mēs lūdzam Tevi arī par Kristus miesu Latvijā, par katru ikvienu no konfesiju, draudžu un garīgajiem vadītājiem. Mēs salaužam savas sirdis Tavā priekšā un lūdzam – ved mūsu tautu, ved Savu tautu pie Sevis, atpakaļ pie Sevis. Lūdzu, sūti Svētā Gara uguni un grēku nožēlas garu, sūti pazemības un lūgšanas garu, dari redzīgas mūsu acis un liec notikt brīnumam mūsu zemē, Tam, ko TU esi paredzējis.Dārgais Radītāj, maini mūsu sirdis un izlej Savu Svēto Garu pār mūsu zemi. Tēt, Tu esi mums tik ļoti vajadzīgs!!! Mēs esam tik daudz grēkojuši, bet mēs gribam atpakaļ pie Tevis, mēs gribam atgriezties pieTevis! Mums tik ļoti pietrūkst TEVIS un Tavas mīlestības, no kā mēs paši esam atteikušies savā augstprātībā, lepnībā, liekot sevi un liekot Tevis un mūsu pašu radītas lietas dieva vietā. Tavā vietā. Tēt,LŪDZU LŪDZU P I E D O D.

Tēt, lūdzu aicini Savu tautu vienotā gavēnī un Tevis pielūgsmē šajā laikā – 3 dienas pirms Grēku nožēlas dienas. Pirms Lūgšanu Nakts. Pirms Kristus augšāmcelšanās. Lai tā kļūst par TAVU augšāmcelšanos Latvijas tautā, lai tā kļūst par Latvijas augšāmcelšanos – KOPĀ ar Kristu. Mēs lūdzam - dod mums vienu Garu, vienu sirdi, vienu elpu, vienu lūgsnu.. TU Esi Tas, Kurš aicina un saka: „ Salauziet savas sirdis...” Tu Esi mūžīgs un Tu Esi žēlsirdīgs, Tev bezgalīgi laba sirds. Tu ESI. Tu Esi sākums un gals un Tu saki pirmo vārdu un pēdējo. Tēt, saki Savu vārdu mums šobrīd. Latvijai. Neatstāj mūs kaunā, kas paļaujamies uz Tevi!Pagodinies pār ikvienu sirdi un dvēseli. Jo Tu Esi alfa un omega. Tu Esi Radītājs!

Palīdzi mums, Svētais Dievs, palīdzi lūdzu Latvijai. Mēs paši nespējam nenieka, lūdzu Esi Tu Pats mūsu vidū, dari Tu Pats Savus lielos darbus. Sūti Savu mīlestību, Savu Svētā Gara palīgu, atver mūsu sirdis Tev,lai Tas var ienākt mūsos. Dari mūs līdzīgus Sev, pārveido pēc Sava tēla un līdzības. Tu Esi mīlestība, kuras mums nav. Kuras mums tik ļoti trūkst. Tēt, dod mums to piedzīvot, Tavu klātbūtni, Tava vaiga gaišumu. To visu mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. TAVS prāts lai notiek. Amen.Jo Tu saki pēdējo vārdu un Tavs vārds ir – Es Esmu, kas Es Esmu. Lai slavēts Tavs vārds, lai visa slava un gods Tev vienam - Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!!! Paldies, Tev Tēt, ka Tu - ESI!!!
Atis Grīnbergs
# Iesūtīts: 2010.04.02 21:27:55
Kas tie ir par tekstiem? Kas ir to autors? Vai zem tiem visiem ir +Pujāta un +Vanaga paraksti?
foruma vilks
# Iesūtīts: 2010.04.02 21:45:53
Atis Grīnbergs
Nē, tie man pienāca pa dažādiem ceļiem.
No Virsvaldes vēlāk pienāca šāda ziņa:

Neliels precizējums attiecībā uz 3 dienu Gavēni:
Arhibīskaps Jānis Vanags akceptē aicinājumu pievienoties 3 dienu gavēnim, kas ir saistīts Grēku nožēlas dienu 2.aprīli, lai katrs cilvēks šajā dienā personīgi paraudzītos uz sevi un gavēnis tam var palīdzēt.

Pie šī aicinājuma pievienotie Pielikumi ir kādu aktīvu personu iniciatīvas, kas nav saskaņotas ne ar arhibīskapu, ne ar Kristīgā radio prezidentu Tālivaldi Tālbergu.
Zaurs
# Iesūtīts: 2010.04.02 21:48:59
kopumā teksts izteikti atgādina to īpatnējo aicinājumu, ko lasīja Inese Šlesere Cerības festivāla palaišanas pasākumā - ne vārds vārdā, bet intonācijas ziņā gan.
plus - no Lielo Burtu Pārbagātības reibst acis un iedzimtā alerģija pret manipulācijām šķauda pa visiem kaktiem.
Atis Grīnbergs
# Iesūtīts: 2010.04.02 22:20:34
Tā vien šķiet, ka kristīgajā Baznīcā nekad nav bijis Pelnu Trešdienas - visas ticīgās tautas grēku nožēlas dienas;
nav bijis 40 dienu gavēņa - nu vajag 3 dienu gavēni...
nav bijis Lielās Piektdienas, kura ir Kristus ciešanu pieminēšanas diena, kurā gan Krusta ceļā, gan Ciešanu dievkalpojumos, gan individuālā kontemplācijā ticīgie ar sirds sāpēm ir centušies "Būt kopā" ar savu Kungu Viņa ciešanu un nāves ceļā - nu ir tapusi par "Lielā grēku nožēlas diena", kurā ar primitīvu, brutālu un, piedodiet, klaji sektantisku manipulāciju palīdzību (Palasiet augstāk textu!) tiek grūsti iekšā visi, kas nevēlas būt "nepatiesi ticīgie".
Un nav bijis nakts lūgšanu un dievkalpojumu, sagaidot Lieldienu rītu - kas tie vairs tādi?! Tagad ir lūgšanu nakts uz sestdienu! Un tas ir "kopā ar visu Latviju" !!!
Šķiet, ka kāds ir "atklājis" nakts lūgšanas un nu grib tās mācīt un uzspiest dīvainos veidos visiem tiem, kas tās jau sen lieto, tikai lieto sakarīgi un balstoties daudzu ticīgo paaudžu svētajā mantojumā.
Mīļie bīskapi, sargājiet savu labo vārdu un nelieciet zem katra jūsmotāju uzsaukuma, lai Jūsu vārds ticīgo vidū labs arī saglabātos.
Merlins
# Iesūtīts: 2010.04.04 09:23:53

40 dienu liturģiskā gada gavēņa laiks jau neizslēdz īpašu gavēni konkrētā nolūkā.

"Mīļie bīskapi, sargājiet savu labo vārdu un nelieciet zem katra jūsmotāju uzsaukuma"

Īstenībā notiek otrādi. Vispirms kādi labu griboši cilvēki vaicā bīskapu domas, vai viņi piekrīt, ka cilvēki varētu gavēt, nožēlot grēkus un lūgt par sabiedrības atlabšanu no krīzes. Nu protams, kādēļ gan ne? Tad tiek sacerēts aicinājums, zem kura tiek pieminēts, ka to atbalsta tādi un tādi bīskapi. Pēc tam vēl kādi citi aktīvisti ņem šo aicinājumu, pievieno savas personīgās atklāsmes un pravietojumus un sāk sūtīt apkārt, bet nepieliek savu parakstu. Un kā kronis visam virsvaldē atrodas kāds, kas to visu neizlasa un nenoskaidro, no kurienes tas nācis, bet "steigā" ņem un pārsūta visai baznīcai.

Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 88 , pavisam kopa bijuši: 4610