atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par kristīgu dzīvi Vai tiešām pagātne bija gaišāka un labāka??
+jean
Iesūtīts: 2013.01.18 19:42:44
Tā vērtību sistēma, kuru propagandē Rietumu civilizācija, ir pilnībā bankrotējusi, bet mēs tur spiežamies iekšā par katru cenu un par saviem padomdevējiem ņemam tos, kas apziņas deģenerāciju sauc par progresu un tūkstošgadīgu cilvēces orientieru noārdīšanu par «rietumu vērtībām» , tā Kalniņtēvs (http://www.apollo.lv/zinas/imants-kalnins-emocionala-vestule-kritize-uzbrukosas-rietumu-vertibas/549777)

Vai piekrītat? Kas ir tie tūkstošgadīgie cilvēces orientieri, kas tiek noārdīti? Vai varbūt katrai paaudzei ir bijusi vēlme tā pakunkstēt? Vai tiešām tie laiki, kad dzīvoja "saskaņā" ar tiem orientieriem ir tie, kurus vēlamies no jauna redzēt?? Gan Reformācijas laikā, gan Apgaismības laikā, gan franču revolūcijas, gan industrializācijas laikā, nemaz jau nerunājot par abiem Pasaules kariem, utt., bija ļaudis, kas raudāja, ka grūst vecais labais... Protams, visos šajos laikos bija arī "revolucionāri" domājošie, kas pauda, ka vecajam ir jāpazūd, lai nāktu vietā gaišāka nākotne...
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . >>
AutorsZiņas teksts
+jean
# Iesūtīts: 2013.01.29 12:43:52
Par sliktajiem Rietumiem.

Ja pats nepazītu nevienu rietumnieku, tad no preses, filmām un arī dažu šejienes komentētāju viedokļa, būtu jātic, ka visi rietumnieki ir homoseksuālistu atbalstītāji un visādi citādi riebīgi un perversi tipiņi.

Tomēr. Realitāte ir citāda. Nepazīstu nevienu tādu rietumnieku!! Pat tie, kas nav kristieši, pat tie -- ētiski morāli ir konservatīvi domājoši. Bet kristieši (konfesionāli luterāņi) visi ir bāzēti uz tieši tām pašām vērtībām kā es pats. 1=1

Izklaides industrija ir atsevišķs stāsts. Tā NAV sabiedrība. Ar ko tad atšķiras latviešu seriāli no rietumu ļaunajiem seriāliem?? UgunsGrēks, kādas tur mājas utt. Tas ir bizness. Un šai industrijā naudu var nopelnīt tikai izceļot grēku. Viņi zin, kāds ir cilvēks savā būtībā!! Bet tam nav nekāda sakara ar rietumiem vai austrumiem.

Confrater, gribi tev pateikšu ko krievi panāks ar saviem likumiem?? Viņi padarīs homoseksuālismu iekārojamāku!!!
Confrater
# Labojis Confrater: 2013.01.29 12:57:24
Jā, tas ir amizanti, kā ētiski morāli konservatīvi domājoši rietumnieki ir nolaiduši fēleri.
Loģiski - viņus tas neskar,
tā taču esot tikai minoritāšu problēmu sakārtošana, ka pervertu attiecības tiek pielīdzinātas laulībai.
Rietumnieku neiejaukšanās mentalitāti zinu.
Viņiem pietrūcis tādu Lapšānu.
Tāpat arī nebrīnos, ka tu ar konkrēto auditoriju nedraudzējies, ar tiem draudzējas viņu interešu biedri.
Bet krievu likumiņš vnk apliecinās, ka var arī savādāk,
ka t.s. progress viennozīmīgi nav saistāms ar hs aktivitātēm.
Pademonstrēs, rietumu naudiņu apgūs, omonieši stekus pavicinās, tas gan...Nu un.
Rīgas Agris
# Iesūtīts: 2013.01.29 14:30:15
Nogalinot jēzu iestājās tumsa un jūs pašlaik dzīvojat tumsībā! Tad Jēzus sacīja: " Vēl īsu brīdi Es esmu pie jums, tad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis .(Jāņa 7:33) Tad Jēzus viņiem sacīja: " Vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma , lai tumsība jūs neapņem. Jo, kas tumsā staigā, nezina, kurp viņš iet.(Jāņa 12:35)
24 Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos . 25 Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu ; 26 Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, 27 lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums . 28 Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši: mēs arī esam Viņa cilts. 29 Tāpēc mums, kas esam Dieva cilts, nav jādomā, ka dievība ir līdzīga zeltam, sudrabam vai akmenim, cilvēka mākslas darinājumam vai izdomājumam. 30 Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem . 31 Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru , ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem." ( Ap. d. 17)
Aizvietojot Dieva vārdu ar Tas Kungs rakstu mocītāji aizliedz Dieva vārdu!!! Un kas ir rakstu mācītāji... Cik ilgi tas vēl būs šo praviešu sirdīs, kas sludina melus un sludina savas sirds maldus un kam ir nolūks ar saviem sapņiem, ko tie cits citam stāsta, Manu Vārdu Manā tautā nogremdēt aizmirstībā , tāpat kā viņu tēvi paguva aizmirst Manu Vārdu aiz Baala vārda? (Jer. 23:26-27)
Kā jūs varat sacīt: mēs esam gudri, jo mums ir Tā Kunga baušļi? - Tas gan! Bet redzi, rakstu mācītāju viltus raksti tos padarījuši par meliem .(Jer. 8:8)
Tāpat arī šie, sekodami saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debess varas. Turpretim virseņģelis Miķelis, kad viņam bija Mozus miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu , bet tikai sacīja: Tas Kungs lai tevi soda! Bet šie zaimo visu, ko tie nesaprot , turpretim visās tais lietās, kuras tie izprot dabīgi - līdzīgi neprātīgiem dzīvniekiem, tie iet bojā. Vai tiem, jo tie ir staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā , pretodamies kā Kora. (Jūdas 1:8-11)
Un notika, kādu dienu kad Dieva dēli nāca, lai nostātos Tā Kunga priekšā, tad arīdzan sātans atnāca viņu vidū . Un Tas Kungs sacīja sātanam: "No kurienes tad tu nākdams?" Un sātans Tam Kungam atbildēja un sacīja: "No ceļojuma un no klejojuma pa visu zemes virsu." (Ījaba 1:6,7) Jau tas vien nāktu par labu manai glābšanai, jo neviens bezdievis nevar nākt Viņa vaiga priekšā .(Ījaba 13:16 ) 4 Padomājiet vēl: jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātības un lai rupji varētu laist darbā dūres; jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdama debesu augstumos. 5 Vai tāda gavēšana lai Man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos - vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas Tam Kungam patīk? 6 Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu? 7 Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka , 8 tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs . 10 kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena . 13 Kad tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari Manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par Tā Kunga svēto dienu un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām(BAZNĪCĀS) , (Jes. 58)
Ak tavu neprātību! Vai tad mālu var pielīdzināt podniekam, un vai kāds veidojums var sacīt par savu darinātāju: viņš nav mani darinājis? - un kāds darināts tēls savam tēlniekam: viņš nekā neprot? Vai nav vēl tikai īss brīdis, un Libāna būs kļuvis auglīgs dārzs, bet dārzu vērtēs tikai kā mežu? Tanī dienā kurlie dzirdēs grāmatas vārdus un aklo acis varēs raudzīties ārā no krēslas un tumsas. Nelaimīgie un pazemīgie priecāsies Tā Kunga priekšā, un nabagie un niecīgie cilvēku starpā gavilēs par Israēla Svēto . Jo varmākas būs izbeigušies un paļātāju vairs nebūs; arī tie, kas tiecas uz ļaunu, būs iznīcināti. (Jes. 29:16-20)
Aivars
# Iesūtīts: 2013.01.29 14:35:04
Rīgas Agris
Nemelo pret patiesību! Kristus ir Augšāmcēlies!
dafne
# Iesūtīts: 2013.01.29 15:36:24
Ko rigas agris gribeja pateikt?
aivars.lapsans [83.187.153.190]
# Iesūtīts: 2013.01.31 11:26:46
Rīgas Agris

ļoti trāpīgi par dažiem mūsdienu mācītājiem - viltus praviešiem , kuri sagroza rakstus līdz nepazīšanai.
Vēl no sevis piebildīšu. Ja kāds nepiekrīt viņu viltus mācībai un pretim raksta Dieva vārdus, tos šie viltus mācītāji apsaukā par pravieīem. Laba sātana taktika pret Evaņģēlija pasludināšanu mūsdienās.
dafne
# Iesūtīts: 2013.01.31 11:52:32
aivars lapsans,tev neapnik but lidz nelabumam "pareizam"?
+jean
# Labojis +jean: 2013.01.31 22:18:18
Raimond,

tu raksti; Jo savā ziņā grēks (īpaši kas skar atkarības) signalizē par izmisīgu vēlēšanās kompensēt dvēseles nemieru. Bet kā Tu saki, moralizēt un kratīt ar pirkstu ir tikai aprāšana, lamāšanās, sodīšana, atstumšana utt., bet vai tas kaut kur cilvēkus ved? Tāpēc vai pareizi, ka no Tevis sadzirdu, ka šobrīd Latvijas luterāņi, meklēdami jaunu garīgumu, nedaudz pazaudējuši savus garīgos mērķus?

Raimond, tā īsti nesapratu, ko tu domāji, ka grēks signalizē par izmisīgu vēlēšanos kompensēt dvēseles nemieru. Ārējie grēki signalizē par miesas neredzamo samaitātību. Jeb bibliskāk, grēki-pretīgie augļi- parāda, kāds ir koks. Kāds koks, tādi augļi.

Moralizēšana tiešām daudz nepalīdz vai pat nedod nenieka. Valsts drīkst pielietot miesīgus soda veidus. Baznīcai ir doti citi līdzekļi, tā saucamā, atslēgu vara -- Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks (Jņ. 20:23).

Pareizi lietota atslēgu vara (vai kā Šmalkaldes artikulos teikts par grēku paturēšanu - pareizi lietota ekskomunikācija (VG 2. izd. 306. lpp.)) ir līdzeklis, kas draudzei ir Dieva dots, lai tos, kas ir pārpratuši kristīgo brīvību, nodotu ar mūsu Kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts Tā Kunga dienā. (1. Kor. 5:5)

Tikko ienāca prātā, kas ir moralizēšana. Moralizēšana ir likumu sludināšana bez sankcijām par nepildīšanu. (Ko domājat par šādu "definīciju"??) Līdz ar to sanāk, ka moralizēšana ir apelēšana pie cilvēka sirdsapziņas (tas ir, pie it kā labā, kas ir cilvēkā). Tomēr kristiešiem pats Dievs ir atklājis, kāds ir grēcīgais cilvēks. Un tāpēc ir absurdi moralizēt, jo zinām, ka cilvēks pats uz neko labu nav spējīgs.

Nezinu par kādiem luterāņu jaunajiem garīguma meklējumiem, tāpēc nevaru šo komentēt.
aivars.lapsans [83.187.153.57]
# Iesūtīts: 2013.02.01 02:25:50
dafne

dafne
# Iesūtīts: 2013.02.01 10:59:15
aivars lapsans,"pirmais bus pedejais"
Raimonds
# Iesūtīts: 2013.02.01 15:30:32
+jean
Grēks signalizē dvēseles nemieru, bija domāta šī augustīniskā ideja, ko var izteikt, - dvēseles nemiers, līdz kamēr neatrod mieru Dievā t.i. mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Vēlmes, tieksmes, kaislības, iekāre (cupiditas) ir patiesās mīlestības (caritas) izkropļotā izpausme.
Ja paskatās LTA, tad gan artikulos par iedzimto grēku tiek rakstīts, kā par ļaunas iekāres un tieksmju samaitātu dabu (sakne, no kuras izaug visi pārējie grēki), gan mūsu Kunga pestīšanu darbu, kā paklausību, iepretī cilvēka lepnībai (superbia). Lepnums ir tas, kas mūs tur grēka gūstā un ir visu nelaimju iemesls. Kristus ciešanas, krusts un nāve salauž cilvēcisko lepnību.

Jā, tā ir augustīniskā domu gaita. Iespējams, ka tas kaut kā sašaurina bibliski - evaņģēlsko skatījumu uz grēku un pestīšanu, bet ja to nesmādē mūsu luteriskie tēvi tad, kāpēc nē?

Varbūt, kas man pašam liek padomāt, cik liela nozīme ir patiesai, tādai īstai pazemībai, jo visādas citādas viltus pazemības: moralizējošas liekulības, pozēšanas, izvairīšanās, bēgšanas utt. tās visas pietiek. Tāpat nezinu neko labāku par mūsu katehismiem, kur skaidroti baušļi - īpaši pozitiva daļa t.i.ko būs darīt.

Pazaudēti garīgie mērķi, tas, par ko savu reizi konfesionālie ķircina lelbiešus - par visām novitātēm un garīgajiem hobijiem.

Moralizēšana - kā viens otrs teologs sacījis, moralizēšana nav pat bauslība, bet sava pirksta (kurš pirms tam sazin kur pabijis) kratīšana un acīs bāšana.

Moralizēšana ir likumu sludināšana bez sankcijām par nepildīšanu. Ja caur bauslību un Ev-ju kā žēlastības līdzekļiem darbojas SG, tad vai moralizēšanā tas notiek? Vai moralizēšana nav vairāk sava pārrākuma domonstrēša? Kas Tavuprāt ir šīs sankcijas?
aivars.lapsans [83.187.152.61]
# Iesūtīts: 2013.02.01 23:01:59
dafne

aivars lapsans,"pirmais bus pedejais"

Āmen !
Confrater
# Iesūtīts: 2013.02.02 13:59:36
Raimonds šķiet, ka nākusi klāt viena agrāk luterismam neraksturīga laikmeta iezīme - vienaldzīgi apmeklēt dievkalpojumu vai pragmatiski draudzes locekļi - kāpēc apmeklēt dievkalpojumu katru svētdienu - ja Dieva piedošanu tāpat pasludinās kad labpatiksies dievnamu apmeklēt.
Luterisma visnotaļ pilnīgās Evaņģēlija izpratnes blakusprodukts.
Man kolēģis Vāczemē par kādu SELK (ortodoksa luterāņu baznīca) draudzi teica , 250 locekļi uz papīra, dievkalpojumā ~ 30. Gluži kā pie mums.
Turpatās blakus evaņģelikāļi zeļ un plaukst, lai arī neskaidrākā Evaņģēlija izpratnē.
Varbūt šī neskaidrākā izpratne - uzsvars uz cilvēka paša līdzdarbošanos pestīšanā mobilizē kristiešus būt aktīvākus.
Rezumē - šķiet, luterisms savas 500.gadu jubilejas priekšvakarā atrodas pamatīgā krīzē.
Raimonds
# Iesūtīts: 2013.02.04 15:10:34
Confrater
luterisms savas 500.gadu jubilejas priekšvakarā atrodas pamatīgā krīzē
un kas Tavuprāt būtu labākais risinājums? Kur tad Latvijā tie evaņģelikāļi tā zeļ?
Confrater
# Labojis Confrater: 2013.02.04 15:18:56
Raimonds ne Latvijā , bet Vācijā.
Risinājums iespējams vien lokālā - Latvijas mērogā. Necerot uz lieliem kantitatīviem panākumiem.
Aivars
# Iesūtīts: 2013.02.04 15:21:19
Taču atšķiribā no Vācijas Latvijā luterisms zeļ un plaukst, ka nemaz ar vienu baznīcu nepietiek
Raimonds
# Iesūtīts: 2013.02.04 15:24:25
Confrater
Kāds Tavuprāt ir risinājums? Jo tad tu rādi uz Romu, tad pravoslavie, tagad evaņģelikāļiem... mācība, struktūra, cilvēku atsaucība...kas?
Confrater
# Labojis Confrater: 2013.02.04 15:27:50
Raimonds risinājuma nav un nebūs. Varbūt tas arī ir iespējamais risinājumus - pārāk nesacerēties uz tādu.
aivars.lapsans [83.187.153.41]
# Iesūtīts: 2013.02.06 10:07:05
Confrater

luterisms nav krīzē. Ja esi luterānis , izej vasarā Via de Cristo nometni. Tur ieraudzīsi patieso ainu. Kaut kur ir Kokina raksts par luterāņu stāvokli Latvijā.
Vasarā būs sinode. Par to tikai būtu jādiskutē , kur ejam un kur iesim...

aivars.lapsans [83.187.153.41]
# Iesūtīts: 2013.02.06 10:21:00
Raimonds

Kāds Tavuprāt ir risinājums? Jo tad tu rādi uz Romu, tad pravoslavie, tagad evaņģelikāļiem... mācība, struktūra, cilvēku atsaucība...kas?

1. LA akreditētā programma neatbilst Evaņģēliskajai teoloģijai, luterisma principiem . Bet galvenais - nav mācības par misiju sabiedrībā, draudzē. Tur sagatavo mācītājus , kā arhibīskaps izteicās tikko presē. Kādus? Priekš kam ? Liturģiju novadīšanai ?
Mācītājiem ir jābūt moderniem misionāriem (jābruņojās ar mūslaiku modernākajiem ieročiem.) Tad arī tauta pievērsīs uzmanību. Draudzēm ir jābūt kā vienai lielai ģimenei, ar atvērtu sirdi pret katru atnācēju.
Cilvēku tūkstoši baznīcā var būt arī maldīgs priekšstats. Katrs cilvēks ir jāapmāca Bībeles studēšanā. Citādi būstā - pa vienu galu iekšā, pa otru ārā..
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 140 , pavisam kopa bijuši: 9888