atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par kristīgu dzīvi Pepijprinči, pirātprinceses un liberastu sērga
Aivars
Iesūtīts: 2012.09.26 20:22:09
Eku, šeku, lieliska iespēja beigt gauži nopūsties un gānīties par zviedriem un somiem, bet kaut ko reāli darīt ar liberastu ambrazūru. http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/95245/pieprasa-lai-ministre-vinkele-demisione-bernu-gramatinas-del
Vai grāmatiņa redzēta? Vai tā šķiet kristīga/nekristīga? Kādus soļus būtu jāsper Baznīcai, un kādus Tu kā kristietis esi gatavs spert?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 36 . 37 . >>
AutorsZiņas teksts
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.28 11:59:47
smīniņš [80.70.23.92]
nu par šīm pasakām runājot, jāņem vēl klāt arī tas, ka pašiem bērniem tīk stāstīt un izgudrot visādus šausmu stāstus, tā acīmredzot psiholoģiski `kontrolējot" biedējošo šajā pasaulē. Ja daudzas šausmīgās pasakas mēģinātu kaut kā raksturot un shematizēt, tad pamatā jau tā kerigma ir tāda, ka pasaulē cilvēkbērnam ir kādi pavisam reāli apdraudējumi līdz pat nāvei, bieži cieš nevainīgie vai pārgalvīgie, tad tiek pasviesta ideja, ka ļaunums tomēr agri vai vēlu tiek nežēlīgi sodīts, un `taisnajam`- labajam, žēlsirdīgajam, kādreiz arī viltīgajam, ir cerība uz pestīšanu, pat ja caur ciešanām jātop rūdītam.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.28 12:13:17
Mārtiņš
tur nu tev pilnībā piekrītu

vienīgais... tā iedomājoties tos reālos latvijas piecgadniekus tajā pašā 15 cilvēku grupiņā.. kas ir tie "ģimenes modeļi", ko katrs no viņiem pazīst? Kādas ir tās `dzimumu lomas`, kas viņiem jau iemācītas?

Cik no tādas grupiņas patreizējiem piecgadniekiem paši pēc gadiem piecpadsmit būs laulāti vecāki, cik vientuļie vecāki, cik tie, kam atņemtas vecāku tiesības, cik narkomāni, alkoholiķi, cik vēl nedzimušo bērnu slepkavas, cik paši jau pāragri miruši, cik "pakistāņu līgavas"?
Un cik procentos gadījumu tas būs noticis turpinot sekot tam dzimumu lomas un ģimenes modeļa imprintam, ar ko šis piecgadnieks dzīvo jau tagad?
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2012.09.28 13:38:40
dafne, nu redzi ja vajag spec graamatinjas lai pateiktu, ka meitenes driixt kaapt kokos, taatad prieksh iipashi aptaureetiem rietumniekiem vajag unisex veikalus, lai vinji nejustos iipashi diskrimineeti sava dzimuma deelj
rainars
# Iesūtīts: 2012.09.28 13:48:30
Visu ko jau var filozofējot izfilozofēt. Gribējās uz kādām lietām paskatīties Rakstu gaismā. Piedāvāju Pāvila vēstuli romiešiem.

Saukdami sevi par gudriem , tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos . Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu , ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem: netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neuzticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr ne vien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo.
Te derētu paskatīties uz jautājumu kāpēc ir tādi kas tā dara?

Un te ir atbilde kā var palīdzēt sev neapgrēkoties.

Tāpēc tu, cilvēka bērns, ikviens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo, spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa.
Vai nu tu, cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgsi Dieva sodam? Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos ? Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi tu sev pašam krāj sodu , kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un Viņa taisnā tiesa. Jo Viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem.

Atrisinājumam piedāvāju Kristus pavēli : Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam
. un teikto vēstulē efeziešiem.

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu, ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu

Atceroties tos norādījumus ko Pāvils devis Timotejam: nedz nodoties bezgalīgām pasakām un cilts rakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopj Dieva draudzi ticībā, bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības . No tā daži ir noklīduši un nogriezušies uz tukšu izrunāšanos, gribēdami būt bauslības mācītāji, bet nesaprazdami ne to, ko saka, nedz to, ko daži apgalvo.

Esmu pateicīgs Tam, kas darījis mani spēcīgu - Kristum Jēzum, mūsu Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai, kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāka; tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā, bet pāri mēram bija mūsu Kunga žēlastība ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Kristū Jēzū. Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā, bet tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas turpmāk, paļaudamies uz Viņu, iegūs mūžīgu dzīvību . Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen.
Brāļi noliksim savu paštaisnību un sekosim Kristum.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.28 14:03:42
rainars
manuprāt, Tu nevis paskatījies uz jautājumu Rakstu gaismā, bet atkal palielījies ar savu iedomāto pārākumu pār šeit runājošajiem cilvēkiem, kas tavuprāt laikam ir tādi pamuļķāki un nekristīgāki nekā tu
Vai tad ne tā?
rainars
# Iesūtīts: 2012.09.28 14:28:56
Ko lai saku. Ir gadījies izlasīt Bībelē tādas lietas ka katram nākot Pie Kristus un liekoties kristīties tiek dota Svētā gara dāvana. Tāpat ir teikts ka ja sanākam kopā un kādam ir kāds rakstu gabals vai psalms tad lai dalās. Pāvils ar saka ka prieks lai viņam ir arī no citu ticības. Pāvils pie miesas darbiem piemin skaudību. Domāt nevajag uzpūsties pret kādu kam ir kāda dāvana kalpošanai. Brāl, ja nu ir kāda lieta kura runāja uz sirdsapziņu un apsūdzēja tad es nu nekādi to nevaru darīt tev tīrāku. Vajadzēs nu vien tev pašam darbināt savu ticību un dabūt aiztāvību no Jēzus Kristus taisnības, kam arī mēs esam izredzēti.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.28 17:28:38
rainars
Atvaino, bet nekas te nerunāja uz sirdsapziņu. Vienkārši norādu, ka Tu te nevis analizē problēmu Rakstu gaismā, kā pats lielies, bet esi uzpūties kārībā nosodīt tos, kas domā un sarunājas
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.09.28 19:26:10
dafne
Daudz lielaka bistamiba ir kristiesus dalit lajos un garidzniekos..un pieskirt katram vinja dalju pec savas saprašanas...
Bīstamība? Vai Raksti kaut ko tādu saka un māca, ka tas ir bīstami?

tad nu tur,kur bralis vai masa varetupasludinat Evangeliju..tur tas tiek liegts...tik tapec,ka nav ordinets macitajs.
Nu gan Tu fleitē, tāpat kā cienījamās teoloģes, tiklīdz nelaiž altārī un kancelē, tā viņām tiekot liegts sludināt Evaņģēliju.

Pie tam,Ingars varbut brauc otra grāvī..bet viņs ari norada uz nepilnibam baznīcā...ja ta esam godigi pret sevi.
Kur tad šinī pasaulē nav nepilnību? Viņa paša utopiskā pilnība ir daudz nepilnīgāka.

Viss par ko mums butu jasatraucas,lai pec iespejas vairak cilvekus mes no elles varetu izraut,ka tiem šodien palidzēt.Ka man but misionaram taja vieta kura es atrodos..sava darba vide,maja,kura dzivoju..gimene...uz ielas..vienalga, bet mes te..kuram ir tiesibas un kuram nav.
Kas traucē uztraukties, palīdzēt, misionēt?

It ka viens butu Sv.Garu saņemis cits nebūtu.
Tomēr ne katru Dievs ieceļ draudzē par mācītāju, ne tā?

Ka Luters teica"ja es tagad ticu,tad es ari esmu priesteris
Labi, ka vēl nepiebilda augstais priesteris Nu, ja priesteris, tad katrs kristīts bērns var kristīt, piedot grēkus, iestādīt un izdalīt Dievgaldu utt., kā Tev tāda perspektīva?
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.28 22:39:02
Ēvalds Bērziņš
Labi, ka vēl nepiebilda augstais priesteris Nu, ja priesteris, tad katrs kristīts bērns var kristīt, piedot grēkus, iestādīt un izdalīt Dievgaldu utt., kā Tev tāda perspektīva?
Atkal jau Tu te esi gatavs pret Rakstiem iet, it kā cenšoties kārtību sargāt. Labāk būtu papētījis un atzinis, ko Raksti saka, tad zinātu, ka nav jābīstās VISUS kristiešus saukt par priesteriem, kam vienkārši ir dažādas kalpošanas. Aizmirsti par romas katoļu priestera izpratni, bet paskaties tajos pašos Rakstos, kur levīti un priesteri bija mēdza kalpot dažādos atšķirīgos veidos, kas vērsi no kājām gāžot, kas vīraku kvēpinot, kas dedzināmo, kas vēl kādu citu upuri pienesot, kas vadot bazūņu kori vai stīgu grupu, kas templi būvējot, kas darbus uzraugot, kas šķirstu nesot, kas vissvētākajā vietā lūdzoties. Tā, kā nebaidies tik ļoti, ka tūlīt katra Kristus priesteriene mājās celebrēs Sv. Vakarēdienu ar pankūkām un jāņogu želeju!
Bet, šķiet, ka tā tomēr ir drusku cita, ar grāmatiņu nesaistīta, tēma, par ko Tu te satraucies, ne?
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.09.28 22:52:39
Aivars
Tā jau ir bērnu audzināšanas ābece, ka bērni mācās no dzīva piemēra, it īpaši no vecāku reālās uzvedības. Un skaidrošana ir tikai ilustrācija, bet nevis pamats. Un to zina katrs pedagogs. No tā izriet, ka tā grāmatele ir nevis bērnu "audzināšanai", bet pieaugušo smadzeņu skalošanai.

Vispār sanāk, ka teju jebkāda speciāla attieksmes paušana pret šo grāmateli no audzināšanas viedokļa riskē būt nekristīga, bet kristīgai dzīvošanai tā netraucē, jo vienkārši nav aktuāla.

Tepat jau dažš paspēja uzburt šausmu ainiņas no savas personālās elles.
Ēvalds Bērziņš
# Labojis Ēvalds Bērziņš: 2012.09.29 00:20:30
Aivars
Atkal jau Tu te esi gatavs pret Rakstiem iet, it kā cenšoties kārtību sargāt. Labāk būtu papētījis un atzinis, ko Raksti saka, tad zinātu, ka nav jābīstās VISUS kristiešus saukt par priesteriem, kam vienkārši ir dažādas kalpošanas.
Es neesmu gatavs iet pret Rakstiem. Baznīca ir pasaules priesteris, ja tā var izteikties, par to nav šaubu un es no tā nebīstos. Bet tas nedod tiesībam katram kā ienāk prātā ķerties pie vissvētākajām lietām.

Aizmirsti par romas katoļu priestera izpratni, bet paskaties tajos pašos Rakstos, kur levīti un priesteri bija mēdza kalpot dažādos atšķirīgos veidos, kas vērsi no kājām gāžot, kas vīraku kvēpinot, kas dedzināmo, kas vēl kādu citu upuri pienesot, kas vadot bazūņu kori vai stīgu grupu, kas templi būvējot, kas darbus uzraugot, kas šķirstu nesot, kas vissvētākajā vietā lūdzoties.
Protams, arī baznīcas slaucītājs ir ķēnišķīgs priesteris. Šādu kalpošanu un daudzas citas dara arī romas katoļu priesteri, starp citu.

Tā, kā nebaidies tik ļoti, ka tūlīt katra Kristus priesteriene mājās celebrēs Sv. Vakarēdienu ar pankūkām un jāņogu želeju!
Tieši no tā es baidos, ne nu gluži no pankūkām un jāņogu želejas, bet celebrējošām priesterienēm un priesteriem, kas var bez sirdsapziņas pārmetumiem mājās uzraut draudzi un skalot smadzenes citiem tradicionālas draudzes locekļiem. Zini, uz ko viņi balstās? Uz vispārējo priesteribu. Bet patiesībā to zaimo savā augstprātībā un bezkaunībā.

Bet, šķiet, ka tā tomēr ir drusku cita, ar grāmatiņu nesaistīta, tēma, par ko Tu te satraucies, ne?
Es tikai norādu uz līdzīgām tendencēm.
Mārtiņš
# Labojis Mārtiņš: 2012.09.29 00:45:31
Ēvalds Bērziņš
Es tikai norādu uz līdzīgām tendencēm.

Pie līdzīgām tendencēm var pie reizes pieskaitīt arī turēšanos pie priesterības institūta (amata). Vispārējā priesterība faktiski nozīmē, ka (vismaz draudzes lokā) priesterības kārtas nav.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.09.29 13:02:28
Mārtiņš
Pie līdzīgām tendencēm var pie reizes pieskaitīt arī turēšanos pie priesterības institūta (amata)
Kādā veidā?

Vispārējā priesterība faktiski nozīmē, ka (vismaz draudzes lokā) priesterības kārtas nav.
Nu līdzīgi ir ar dzimumu līdztiesību. Beigās vārdi tēvs, māte, vīrs, sieva tiek uzskatīti par tukšiem un sirdsapziņu apgrūtinošiem. Šīs kārtas tad pēc iespējas jāizskauž.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.29 18:18:45
Mārtiņš
Man gan sanāk akurāt otrādi, ka draudzes lokā kā reiz visi ir priesteru kārta, tikai katram sava kalpošana

Ēvalds Bērziņš
Kas ir `līdzīgas tendences`? Pieņemu, ka arī Jēzus teiktajā ne viens vien saskatīja `līdzīgas tendences`.
dafne
# Iesūtīts: 2012.09.29 19:01:17
Aivars
Man gan sanāk akurāt otrādi, ka draudzes lokā kā reiz visi ir priesteru kārta, tikai katram sava kalpošana

jā,it ka 1.Pēt.2.ar tas teikts...
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.29 20:18:57
dafne
nu taču jau!
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.29 20:31:52
ok, lai kādus skalus piemestu - http://aculiecinieks.delfi.lv/news/sabiedriba/ilana-bukura-kad-rutai-un-karlim-bija-tetis.d?id=42705246
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.09.29 22:06:26
Aivars
Kas ir `līdzīgas tendences`? Pieņemu, ka arī Jēzus teiktajā ne viens vien saskatīja `līdzīgas tendences`.
A kāpēc Jēzus pēkšņi svarīgāks par citiem priesteriem? Vai tad nav tā pati priesteru kārta? Lūk, Viņu par Kungu Tu atzīsti, bet Viņa ieceltos ne?
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.29 22:29:20
Ēvalds Bērziņš
ūja, ko Tu puteņo?
Kā reiz atzīstu Viņa ieceltos priesterus, atšķirībā no dažiem labiem te, kas par priesteriem atzīst tikai ordinētus onkulīšus
Bet tā tiešām te nav diskusijas tēma, vai ne?
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.09.30 00:59:44
Aivars
Kā reiz atzīstu Viņa ieceltos priesterus, atšķirībā no dažiem labiem te, kas par priesteriem atzīst tikai ordinētus onkulīšus
Tu runā par kristītajiem priesteriem, es - par kristitajiem un ordinētajiem priesteriem. Un nesaki, ka ordinācija ir cilvēku ieviesta kārtība.
Bet tēma ir cita, Tev taisnība.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 36 . 37 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 137 , pavisam kopa bijuši: 10762