atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par kristīgu dzīvi Kad tika atcelts aizliegums ēst cūkas?
pich007
Iesūtīts: 2010.01.18 15:43:58
3. Mozus grāmatā (11. nodaļa) ir redzams, ka Dievs aizliedz cilvēkiem ēst gan cūkas, gan pārējos nešķīstos dzīvniekus.
Kurā brīdī atcēlās šis aizliegums un kas par to liecina?
Un kāds ir pamatojums tam, ka cūkas un pārējie uzskaitītie dzīvnieki skaitījās nešķīsti?
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
AutorsZiņas teksts
pich007
# Iesūtīts: 2010.01.18 15:44:05
Kāpēc Dievam bija nepieciešams radīt šādus dzīvniekus, kas pašam nepatīk?
pich007
# Iesūtīts: 2010.01.18 16:01:34
es domāju par kristiešiem.
ja pareizi saprotu, tad arī Jēzus nedrīkstēja ēst cūkgaļu. vai kristiešiem tas ir ļauts?
Aivars
# Iesūtīts: 2010.01.18 16:19:04
pirms ierosināt bezjēdzīgās diskusijas, uz kurām atbildot kāds laiku tērēs, noskaidrojiet paši, vai jūs šis jautājums kaut kā skar. Ja nepiederat ne kristiešu ne `nešķīsto` lopiņu pulkam, tad guļat mierīgi!
pich007
# Labojis pich007: 2010.01.18 16:29:49
Aivars

ja tevi šī tēma pašu neinteresē, tad ko raksti? ja es jautāju, tad mani interesē...

jocīgi, ka diskusijas par bībeli tev pašam šķiet "bezjēdzīgas".
vilks
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:02:39
To nolēma Jeruzālemes koncils, par ko var lasīt Apustulu darbu 15. nodaļā:
1 Daži, atnākuši no Jūdejas, mācīja brāļus: "Ja jūs neapgraiza pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti."
2 Kad Pāvilam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, lai Pāvils, Barnaba un daži citi ietu šī jautājuma dēļ pie apustuļiem un vecajiem uz Jeruzālemi.
3 Draudzes pavadīti, viņi gāja caur Feniķiju un Samariju un, stāstīdami par pagānu atgriešanos, sagādāja visiem brāļiem lielu prieku.
4 Kad viņi nonāca Jeruzālemē, viņus uzņēma draudze, apustuļi un vecaji, un viņi pasludināja, ko Dievs ar viņiem darījis.
5 Bet piecēlās daži no farizeju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi, un sacīja: "Tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt Mozus bauslību."
6 Apustuļi un vecaji sapulcējās apspriest šo jautājumu.
7 Bet, kad radās daudz pārrunu, Pēteris piecēlās un uz tiem runāja: "Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš senām dienām jūsu starpā nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticētu.
8 Un Dievs, siržu pazinējs, tiem devis labu liecību, dāvādams Svēto Garu, tāpat kā mums,
9 un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, šķīstīdams viņu sirdis ar ticību.
10 Ko jūs tagad Dievu kārdināt, uz mācekļu kakla likdami jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējām panest?
11 Bet mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi."
12 Viss pulks klusēja un klausījās, kad Barnaba un Pāvils stāstīja, kādas zīmes un brīnumus Dievs caur viņiem bija darījis pagānu vidū.
13 Kad viņi bija beiguši runāt, Jēkabs atbildēja, sacīdams: "Brāļi, uzklausait mani!
14 Sīmanis stāstīja, kā Dievam pirmo reizi labpaticis ļaudis no pagāniem pievienot Savam Vārdam.
15 Un ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts:
16 pēc tam Es atkal uzcelšu Dāvida sagruvušo mājokli; kas tanī sagāzies, to Es atjaunošu un to atkal uzcelšu,
17 lai pārējie cilvēki meklē To Kungu un visas tautas, pār kurām Mans Vārds ir piesaukts, saka tas Kungs, kas to dara
18 zināmu no mūžības. -
19 Tāpēc es domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva,
20 bet viņiem vajag pavēlēt, lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no nožņaugtu dzīvnieku un asins baudīšanas.
21 Jo Mozum no seniem laikiem ir visās pilsētās savi sludinātāji, un viņu katru sabatu lasa sinagogās."
22 Tad apustuļi un vecaji līdz ar visu draudzi nolēma sūtīt no sava vidus izvēlētus vīrus kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju: Jūdu, ar pievārdu Barsaba, un Sīlu, vīrus, kas izcēlās starp brāļiem,
23 un ar viņu roku rakstīt: "Apustuļi un vecaji sūta brāļu sveicienu brāļiem Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā, kas bijuši pagāni.
24 Tā kā mēs esam dzirdējuši, ka daži no mums, kam mēs neesam pavēlējuši, jūs ar vārdiem samulsinājuši, padarīdami šaubīgas jūsu dvēseles,
25 tad mēs vienprātīgi nospriedām sūtīt pie jums izvēlētus vīrus līdz ar mūsu mīļajiem Barnabu un Pāvilu,
26 cilvēkiem, kas ar visu sirdi nodevušies mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdam.
27 Mēs esam sūtījuši Jūdu un Sīlu, kas to pašu arī vārdos pasacīs.
28 Jo Svētajam Garam un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu kā vien šo nepieciešamo:
29 sargāties no elku upuriem, asinīm, nožņaugtā un netiklības; no tā sargādamies, jūs labi darīsit. Dzīvojiet veseli!"
Ingars
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:07:43
Vecās derības ceremoniālie likumi un valsts iekārta uz jauno neattiecas. Kāpēc? Tāpēc, ka tā bija pagaidu kārtība, kas ilustrēja to realitāti, kura ienāca pasaulē līdz ar Jēzu Kristu. Tāpēc mums arī šodien nav jāupurē dzīvnieki
pich007
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:20:08
vilks
tavā tekstā gan neatradu neko tādu, kas atbildētu uz manu jautājumu.

Ingars
šādu atbildi arī apmēram sagaidīju- vecās derības nosacījumi atcelsies līdz ar jauno derību. vienīgais- ja jau VD bija kā pagaidu variants, turklāt tai vienīgajai izredzētajai tautai, tad kāpēc LELB nebalstās tikai uz JD?

neatbildēts palika arī jautājums- kāpēc Dievs radīja sev netīkamus dzīvniekus? kāds bija pamats aizliegumam tos ēst?
raffz [87.110.101.146]
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:21:37
Šis ir jautājums, kuru vairākkārt esmu kristiešiem uzdevis, bet neesmu sagaidījis nevienu sakarīgu atbildi. Tāpēc mani arī šī tēma patiesi interesē.

"Vecās derības ceremoniālie likumi un valsts iekārta uz jauno neattiecas"

Uz kāda pamatu tu cūku ēšanas aizliegumu pieskaiti pie kaut kādiem ceremoniālajiem likumiem? Tad jau varbūt arī cilvēkēšanas aizliegums arī pieder tikai pie ceremoniālajiem likumiem? Jēzus nekur nav teicis, ka atceltu šo aizliegumu. Tas ir tāds pats aizliegums kā, piemēram, homoseksualitātes aizliegums.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:35:17
vilks
Vai nav tā, ka Apustuļu 10 aprakstītā Pētera vīzija varētu vēl precīzāk iemeslus uzrādīt?
artur [80.229.84.170]
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:35:53
Teksts par `nešķīstu` ēdienu un ar to saistītu simbolisko nozīmi (sludināšanu nejūdiem) ir Apustuļu darbu 10.nod., īpaši vīzija, ko redz Pēteris.
vilks
# Labojis vilks: 2010.01.18 17:47:56
pich007
Tavs jautājums - Kurā brīdī atcēlās šis aizliegums un kas par to liecina?
mana atbilde - citēju Bībeles tekstu, kas apraksta sapulci, kurā šis aizliegums priekš kristiešiem tika atcelts. Laiks - 1.gadsimts, apm.40-69.gads AD
Kas par to liecina? Bībeles teksts + vēsture (nav liecību, ka kristīgajās draudzēs būtu bijis spēkā šis aizliegums)

kāds ir pamatojums tam, ka cūkas un pārējie uzskaitītie dzīvnieki skaitījās nešķīsti?
uz šo neko neatbildēju, jo par to varētu būt tikai dažādi minējumi, viennozīmīgas atbildes nav.

Aivars
Izlasīju arī to, bet nekur neatradu norādi, ka šo vīziju Pēteris būtu sapratis arī burtiskā kontekstā.
Lai pich007 lasa, viņam taču gribas zināt.
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:48:22
Aivars, man arī uzreiz prātā ienāca Ap.D. 10 nodaļa un Pētera vīzija!
Aivars
# Iesūtīts: 2010.01.18 17:57:07
vilks
Zinot austrumu izpratni par `galda derību`, Pēterim gribot negribot nācās arī burtiski šo vīziju izprast. Kā Tu domā, kāpēc Pāvils runā par to, ka nevajag obligāti namatēva priekšā celto gaļiņu pa šķīvi trenkāt baltu aci pētot? Tā bija misijas ikdienas situācija.
raffz [87.110.101.146]
# Iesūtīts: 2010.01.18 18:20:55
Spriežot pēc šī, Jēzus attieksme pret cūkām nebija citādākā, kā to prasīja VD:

2 Un, Viņam no laivas izkāpjot, tūdaļ nāca pretim no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu,
5 Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, brēca un sita sevi ar akmeņiem.
6 Bet, Jēzu no tālienes ieraudzījis, tas skrēja un metās Viņa priekšā zemē
7 un brēca ar stipru balsi un sacīja: "Kas man ar Tevi, Jēzu, Tu Dieva, Visuaugstākā, Dēls? No Dieva puses, lūdzu, nemoki mani!"
8 Jo Viņš uz to sacīja: "Izej, tu nešķīstais gars, no tā cilvēka!"
9 Un Viņš tam jautāja: "Kāds tev vārds?" Un tas Viņam saka: "Vārds man leģions, jo mūsu ir daudz."
10 Un tas Viņu ļoti lūdza, lai Viņš neizdzītu tos no tā apgabala.
11 Bet tur pie kalna liels cūku pulks bija ganos.
12 Un tie Viņu lūdza, sacīdami: "Sūti mūs cūkās, ka tanīs ieskrienam."
13 Un Viņš tiem to atļāva, un nešķīstie gari i
raffz [87.110.101.146]
# Iesūtīts: 2010.01.18 18:22:37
13 Un Viņš tiem to atļāva, un nešķīstie gari izgājuši ieskrēja cūkās; un cūku pulks no krasta iegāzās jūrā. To bija ap divi tūkstoši, un tās noslīka jūrā.

Marka 5
*Duksis
# Iesūtīts: 2010.01.18 18:41:22
Vai Jānis, Jēkabs, Matejs. Pāvils, Pēteris u.c. pieņemot Jēzu pārstāja būt jūdi? Ja nepārstāja, vai viņiem jūdu košera likumi, t.sk. aizliegums pārtikā lietot cūkgaļu, vairāk nebija saistoši? Ja turpināja būt saistoši, vai turpinājās vienkārši kā tradīcija, tad varbūt pieļāvums kristiešiem uzturā lietot tādu pārtiku, kādu ir pieņemts lietot konkrētā vietā, ieskaitot cūkgaļas lietošanu uzturā, attiecas pirmkārt uz kristiešiem nejūdiem?
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2010.01.18 18:44:00
*Duksis
Rom.14
1 Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas.
2 Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus.
3 Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd; bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu. Jo Dievs viņu pieņēmis.
4 Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam Kungam. Un viņš stāvēs, jo viņa Kungs spēj viņu stiprināt.
5 Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas: ikviens lai pilnīgi turas savā pārliecībā!
6 Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro Tam Kungam par godu un, kas ko ēd, ēd to Tam Kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara Tam Kungam par godu, jo arī viņš pateicas Dievam.
*Duksis
# Labojis *Duksis: 2010.01.18 18:46:05
Mārtiņš Kaut ko gribēji teikt, jeb vienkārši demonstrē, ka esi labs grāmatvedis?
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2010.01.18 18:49:07
*Duksis Grāmatvedis no manis būtu ļoti nolaidīgs. Bet kas tieši nav skaidrs? Vai ir problēmas lasīt un uz savu jautājumu attiecināt tekstu, kas dots visai pasaulei nevis tev vienam personīgi?
raffz [87.110.101.146]
# Iesūtīts: 2010.01.18 18:50:38
"2 Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. "

Vai tas nozīmē, ka jo vairāk tic, jo vairāk var nepildīt bauslību? Vai kā? Tad varbūt cilvēki ar ļoti stipru ticību drīkst arī cilvēkus ēst, un ēst tos Tam Kungam par godu?
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 68 , pavisam kopa bijuši: 7465