atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par kristīgu dzīvi Dieva ieroči
rainars
Iesūtīts: 2014.02.25 11:10:07
Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.(ef.6)

Kāds Dieva bruņojums mums dots, kādus pielietojam un spodrinam , kādus nolikuši sarūsēšanai....?
AutorsZiņas teksts
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.25 11:11:39
Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.
Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. (ef.6)
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.25 11:20:12
nāk prātā ka tas kurš zobenu ceļ no zobena iet bojā..., liekas atklāsmes grāmatā
dafne
# Iesūtīts: 2014.02.25 12:44:28
Kādi ir Dieva ieroči?Laikam vispirms tas jānoskaidro,lai zinātu kas rūsē
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.25 15:52:17
Nu re , pietiekams iemesls lai sāktu uzzināt........, tāma ir vaļā!
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.26 10:58:43
2.kor.10:1 Bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību, es, kas klāt būdams jūsu starpā gan esot pazemīgs, bet no tālienes pret jums rādot drosmi.
2 Es jūs lūdzu: ka man, pie jums nākot, nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojot pasaulīgi. 3 Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi.
4 Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.
5 Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi,
6 un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga.
dafne
# Labojis dafne: 2014.02.26 11:52:24
Rainars,bet kas tie ir par Dieva ierociem?Bibelee ir,pamekleehe..he un ieruset var lietotajs,ne Dieva ieroci
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.26 12:00:08
provēsim noskaidrot ja esam Dieva bērni...... Ja par sevi tā domājam tad jau mums arī jāzina kādi ir mūsu Debesu Tēva ieroči lai uzvarējuši varētu pastāvēt ,ne tik ka mēs saucamies kristieši un šo to zinam par Dievu.....

Kādus ieročus redzu te 45. psalmā , kurš nosaukts par ķēniņa kāzu dziesmu:
Mīlestības dziesma.
Mana sirds izplūst košos vārdos - es dziedāšu dziesmu ķēniņam. Mana mute ir kā veikla rakstītāja rakstāmais. Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. Apjoz savu zobenu ap gurniem, tu varoni, rotājies ar spēku un godību! Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību! Un tava labā roka rādīs tev šausmu pilnus brīnumus! Tavas bultas ir asas - tautas krīt tev pie kājām; un tās iespiedīsies ķēniņa ienaidnieku sirdīs! Tavs tronis kā Dieva tronis pastāv joprojām un mūžīgi, un taisns ir tavas valdības scepteris.
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.26 12:38:35
dafne pareizi jau secināji ka lietotājs var ierūsēt , ne Dieva ieroči.....

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.

Ef.6:9 Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais un ka Tas neuzlūko cilvēka vaigu.
10 Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.
11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.
12 Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
13 Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.
14 Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās,
15 kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam;
16 bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas.
17 Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu,
18 ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem,
19 arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu.

2.kor.6:3 Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta.
4 Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs,
5 sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā,
6 šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, Svētajā Garā, neviltotā mīlestībā,
7 patiesības vārdā, Dieva spēkā; ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi,
8 ar godu un negodu, ar slavu un neslavu;
9 kā viltnieki un tomēr patiesīgi; kā nepazīstami un tomēr pazīstami; kā mirēji, un redzi, mēs dzīvojam; kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti;
10 kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi; kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.

Rom.6:11 Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.
12 Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm!
13 Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam.
14 Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs; jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai.
15 Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam, tāpēc ka neesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā ne!
Ingars
# Iesūtīts: 2014.02.26 13:46:15
Institucionāla vide tiecas padarīt kristiešus garīgi impotentus un māca tikai spēlēties ar Dieva ieročiem un sist tukšu gaisu, iztēlodamies iluzoru cīņu, kamēr realitātē kristieši guļ un velns klusām dara savus posta darbus
Rūķis
# Iesūtīts: 2014.02.26 22:31:46
Institucionāla vide tiecas padarīt kristiešus garīgi impotentus un māca tikai spēlēties ar Dieva ieročiem un sist tukšu gaisu, iztēlodamies iluzoru cīņu, kamēr realitātē kristieši guļ un velns klusām dara savus posta darbus
Izklausās kā būtu teikts par Rainaru un Ingaru, kas tā vietā, lai lasītu Bībeli dažus pantus tālāk, izvēlas uzdot idiotiskus jautājumus, lai attīstītu idiotisku `diskusiju`, t.i. , savu garīgo impotenci kompensētu ar iluzoru garīgumu un imitētiem Dieva meklējumiem, kaut gan īstenībā klusībā vēlas uzkakāt Kristus Baznīcai un ļaut, lai velns šos pieguļ, kamēr šie gaisu maitā
dafne
# Iesūtīts: 2014.02.26 22:45:09
rainars
nu tātad..Ko nozīmē "gurnus apjozt ar patiesību"?Ef.6:14 un kā tas varētu "ierūsēt"?Kā pašam liekas?
rainars
# Iesūtīts: 2014.02.28 14:58:27
Nu uz tiešu jautājumu tieša atbilde, Jēzus saka : ES ESMU ceļš , patiesība un dzīvība.
Nu re un tas var ierūsēt ja aizmirstam ka darbos nevar neviens cilvēks tikts taisnots, bet Jēzū esam radīti labiem darbiem, lai mēs tajos dzīvotu, jo kam daudz piedots tas daudz mīl......., mīlestības daudzums pārklāj grēka smagumu......
Re: te kāds no Dieva ieročiem:bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to ko no kristus ciešanām turpina ciest viņa BAZNĪCA, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā(Kolosiešiem1:24no jaunā tulkojuma)

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.

atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus.
Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.
Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos - Kristus.
Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite


Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga!

Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami.


To papriekš ir sludinājis pats Kungs un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši,
arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem un izdalot Svētā Gara dāvanas pēc Sava prāta.


Rēķināsimies ar Dieva prātu un sapratīsim ka katram no mums ir Dota kāda dāvana lai nestu celšanu, lai arī atšķirīgas , bet neviens no mums nav vainīgs pie tā kā grib izdalīt dāvanas Svētais gars pēc sava prāta.
Ingars
# Iesūtīts: 2014.03.02 22:12:09
Rūķis

Varbūt vispirms mums kopīgiem spēkiem vajadzētu noskaidrot, kas ir un kas nav Kristus Baznīca? Un kas ir tā netikle, kuru velns pieguļ?
Rūķis
# Iesūtīts: 2014.03.02 22:27:25
Perversā netikle noteikti ir Ingars, kas kopīgiem spēkiem ar rainaru atdodas velnam, zaimojot Kristus Baznīcu
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 79 , pavisam kopa bijuši: 10704