atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par dažādiem jautājumiem par kristietību un citām reliģijām
+jean
Iesūtīts: 2013.02.27 12:23:01
Raimond, tu rakstīji tēmā par laulību: Es ceru, ka mūsu kristietība no tā neko nav aizguvusi?

Nav nācies iedziļināties senēģiptiešu rituālos. Tomēr viena atziņa man ir, caur kuru kā prizmu raugos uz visām reliģijām pasaulē. Tā saistās ar to, vai kristietība nav ko aizguvusi no citām reliģijām, jo tā tiešām ir liela skāde tajās vietās un laikos, kur tas tā notiek.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 25 . 26 . >>
AutorsZiņas teksts
+jean
# Iesūtīts: 2013.03.16 13:57:13
Un ko nozīmē 4:1 teiktais: "Es esmu ieguvusi zēnu ar Tā Kunga palīdzību." ?

P.S. Viena lieta ir teikt, ka Luters ir nemaldīgais, bet otrs ir teju apgalvot, ka Luters savā komentārā teju visu salaidis šķērsām, teiksim, konkrētā gadījumā attiecībā uz ticības tēvu Ādamu un viņa bērnu vārdiem, kas, Lutera prāt, liecina par Ādama un Ievas paļaušanos uz Dieva apsolījumu (nevis nekļūdīšanos).
Uldis
# Labojis Uldis: 2013.03.16 14:48:56
+jean

Es neesmu teicis, ka Luters ir nemaldīgs. Drīzāk es teiktu, ka tu neesi sapratis Lutera teikto. Ir labi palasīt arī Vēstuli galatiešiem.

Nu un tad, ka Ieva piesauca Kungu, dzemdējot dēlu? Daudzi saka - es ticu Dievam. Vai tāpēc viņi tiks pestīti? Man šķiet, ka viņa taču vēl nebūs aizmirsusi dienas, ko pavadīja Ēdenē?

PS.
Vai Ādams ir mūsu ticības tēvs? Vai ne Ābrahāms?
+jean
# Labojis +jean: 2013.03.16 17:38:17
No Mozus vārdiem var saprast, ka Ieva Kainu šādi nosaukusi tādēļ, ka kanah nozīmē - "iegūt, saņemt savā īpašumā"; tā viņa iedrošina pati sevi, cerēdama uzveikt savu postu. Dzīvības un svētlaimes zaudējumam, kas Ievu piemeklējis grēka un velna dēļ, Ieva liek pretī šo cerību, - ka ar šī pēcnācēja palīdzību būs atkal atguvusi dzīvību un svētlaimi.
Būdama tik ļoti pārliecināta par Dieva apsolījumu, Ieva pārsteidzas un domā, kas šis pirmais būs tas, ko Tas Kungs pieminējis Savā apsolījumā.

Lai gan šī Ievas cerība izrādījās maldīga, tomēr no šiem vārdiem redzam, ka viņa bijusi svēta sieva un ticējusi gaidāmajai pestīšanai ar svētītā dzimuma palīdzību.

.. tā M. Luters
Uldis
# Iesūtīts: 2013.03.16 17:49:32
+jean

Tad jāatgriežas pie jautājuma par ticību. Kas bija tomēr aplams Ievas ticībā?
+jean
# Iesūtīts: 2013.03.16 19:02:55
Ieva rīkojās pareizi, tik cieši turēdamās pie Dieva apsolījuma un ticības pestīšanai, kam jānotiek caur viņas dzimumu. Jo ar šo ticību gaidāmajam dzimumam top attaisnoti un atpestīti visi svētie.

Tā nu, spriezdama par to, kurš tas būs, Ieva kļūdās un veltīgi dod savam dēlam Kainam tik priecīgu un greznu vārdu.

.. tā M. Luters
Uldis
# Iesūtīts: 2013.03.16 20:08:19
+jean

Vai tas, ka viņa rīkojās pareizi, nozīmē, ka arī ticēja pareizi?

Pārdomām palasi Gen. 3:15 un Lutera komentāru.
Uldis
# Iesūtīts: 2013.03.16 20:44:26
+jean

Esmu ievērojis, ka tev pareiza ticība saistās ar pareizu rīcību. Tas tā, kā izrādās, nav.
Uldis
# Iesūtīts: 2013.03.16 20:51:15
+jean

Faktiski visa Bībele saistās ar Gen. 3:15 apsolījumu.
+jean
# Labojis +jean: 2013.03.16 21:33:57
Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles (Rom. 1:17)

Ādams un Ieva ir mudinājuši savus bērnus dzīvot dievbijībā, cerēt uz Dieva žēlastību un laipnību, lai pēc šīs dzīves varētu rast labāku. Bet kurš gan varētu uzskaitīt visu labo, kas bijis pirmajā dzīvē! Tāpat Ādams un Ieva ir mācījuši arī otru mācības daļu, proti, par svētītā dzimuma apsolījumu un nākotnē gaidāmo pestīšanu no visa posta un nelaimēm.

Par šīm lietām dievbijīgie vecāki droši vienu ir sludinājuši saviem bērniem (t.i., Kainam un Ābelam u.c.) noteiktā vietā un galvenokārt sabatā. Tādēļ arī šī sludināšana viņus pamudinājusi upurēt un kalpot Dievam.

.. tā M. Luters
Uldis
# Iesūtīts: 2013.03.16 21:52:19
+jean

Vai Luters būtu jau augšāmcēlies iekš +jean?

Labi gan Ādams tam Kainam ir mācījis. Bet tu liec Luteram mieru un atbildi uz maniem jautājumiem!

Vēl reiz tev atgādinu: ja citē, norādi avotu un vietu. Citādi iznāk, ka savas domas tu paraksti ar LUtera vārdu.
dafne
# Labojis dafne: 2013.03.17 05:00:28
ja,ja...ar
esmu pamanijusdi,ka mums jauns luters uzradiesgan jau bez Lutera
komentariem ar kadu vardu Bibele var saprast,vajag tik meginat
Confrater
# Labojis Confrater: 2013.03.18 10:09:13
dafne , vispār jau īstais Luters bija ļoti kontekstuāls savā sludināšanā , un to pašu Kaina un Ābela tipoloģiju lietoja sprediķojot pret sava laika Romas katoļu pārņemtību ar Reformācijas piekritēju asiņainu vajāšanu.
Un šis fenomens kristīgajā baznīcā parādās atkal un atkal.

Bet šis "jaunais Luters" vairāk aizņemts ar pilnīgu abstrakciju.
+jean
# Iesūtīts: 2013.03.18 15:51:48
Uldi, tu vīpsnājoši saki: Labi gan Ādams tam Kainam ir mācījis.

Tā Ādams pamāca savus dēlus kalpot Dievam šādi - pateikties Viņam, slavēt Viņu, gūstot drošu mierinājumu un cerību uz Dieva žēlastību un žēlsirdību. Taču Kains ir bezdievis, kas kļuvis uzpūtīgs un augstprātīgs savas pirmdzimtības dēļ; viņš nicina šo skaisto tēva sprediķi. Kains gan upurē, kā tēvs pavēlējis, tomēr paliek pie savas augstprātīgās iedomas, ka pats ir svēts, un uzskata, ka Dievam vajadzētu upurēšanas darbu atzīt par labu Kaina personas dēļ. Turpretī Ābels, kura vārds norāda uz viņa necienīgumu, upurē ticībā apsolījumam,- kā sacīts Ebr. 11:4.

.. tā M. Luters (grāmatā, ko esmu jau daudzkārt pieminējis; Uldi, atver šo grāmatu un tu atradīsi šos citātus tajās pārdesmit lappusēs, kas veltītas 4. nodaļas sākumam)
+jean
# Iesūtīts: 2013.03.18 16:05:41
dafne, attiecībā uz žanu ir viegli pateikt: tu kļūdies; tev kaut kas pamatos nav skaidrs, jo (piem. .. Ieva un Ādams bija neticīgi, jo iedeva Kainam šādu vārdu, utt.)

Tāpēc pašlaik nemēģinu rakstīt no sevis. Ja nepiekrīt kādam izteikumam, ko esmu teicis, tad lai saņem dūšu un pasaka: šeit nepiekrītu Luteram. Un pamēģina pamatot, kāpēc tad nepiekrīt.
Aivars
# Iesūtīts: 2013.03.18 16:25:48
+jean
Vispār gan, būtu daudz labāk, ja Tu rakstītu pats no sevis. Tad vismaz Tu radinātos domāt un iedziļināties Bībeles tekstā un atbildēt uz sarunu biedru teikto. Pagaidām tu uzvedies ļaunāk kā spambots.
Ja negribi sarunāties, labāk tad nerunā vispār. Tas būs veselīgāk, nekā attaisīt diskusiju par neko, tikai tādēļ, lai visus pasūtītu uz poda lasīt Luteru vai ēbaznīcu, ne?
+jean
# Iesūtīts: 2013.03.18 17:05:34
Aivar,
lūdzu, ieskaties Augustīna Civitate Dei, kas tur rakstīts par Ābelu un Kainu, labi? Jūs abi ar Uldi varētu ieskatīties latīņu valodas variantā, kā šīs valodas pratēji. Jau iepriekš pateicos! Es pamēģināšu atrast angļu versiju.

Par Ābelu/Ādamu vs. Kainu atradu Lutera citātu speciāli priekš tevis, kur pieminēta šī Augustīna grāmata:

Kristus Mt. 25:35 sauc Ābelu par taisnu un dara viņu par visu dievbijīgo baznīcas iesākumu, kas paliks un pastāvēs līdz pasaules galam. Savukārt Kains ir visu ļauno un asinskāro baznīcas iesākums līdz pat pasaules galam,- kā Augustīns norāda uz šo notikumu savā grāmatā "Civitate Dei".
dafne
# Labojis dafne: 2013.03.18 18:00:01
+jean
Kristus Mt. 25:35 sauc Ābelu par taisnu un dara viņu par visu dievbijīgo baznīcas iesākumu, kas paliks un pastāvēs līdz pasaules galam.
mana Bībelē ta nav rastīc

un kas ir žans?
Raimonds
# Iesūtīts: 2013.03.18 18:59:32
Mt.23:35
Kungs Ābelu nosauc par taisnu. Jēzus polemika, ko lasām 23.nod., ar Rakstu mācītājiem un farizejiem, primāri bija par soterioloģiskiem jautājumiem. Turpat bija arī Krusts. Tāpēc te ir tā problēma, vai savā eksagēzē meklējam tieši Rakstos, vai skaidrojam tās vai citas savas idejas, ar kādiem atsevišķiem no konteksta izņemtiem baznīctēvu citātiem? Kuriem, protams, konrētā traktātā vai homīlijā (Augustīna vai Lutera) ir sava loģiskā vieta.
Juris Saivars
# Iesūtīts: 2013.03.18 19:05:18
Raimonds

labi teikts!
dafne
# Iesūtīts: 2013.03.18 19:05:44
+jean
man vot neliek mieru tads jautajums- pēc plūdiem..no Kaina baznicas tācu nepaliek ne smakas..Noa nak no Seta..dievbijigs vīrs,visi "kainieši" pludos iznicinati..?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 25 . 26 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 140 , pavisam kopa bijuši: 140