atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par dažādiem jautājumiem Svētā Gara kristības
Ingars
Iesūtīts: 2007.11.29 18:17:41
derētu reiz tad noskaidrot - kas un kā tur īsti ir ar to pentekostu mācību. man lasot bībeli ir grūti atspēkot mācību par Svētā Gara kristībām, jo ļoti daudz kas norāda vairāk par nekā pret šo mācību un praksi.
<< 1 ... 27 . 28 .
AutorsZiņas teksts
Aivars
# Iesūtīts: 2011.08.11 09:57:17
Mārtiņš
Nu savā ziņā Adonikas teiktais atspoguļo pārliecību, ka visi grēki ir piedoti un viņa pilnīgi šķīsta stāv Dieva priekšā. Pie Vakarēdiena baudītāja tas varētu liecināt, ka viņš/viņa droši tic vārdiem `par jums dota`, ``par jūsu grēku piedošanu izlietas`.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2011.08.11 11:52:52
Aivars
Skaidrs. Pagaidām
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2011.08.26 20:24:08
Svētais, fīča ir tāda, ka, piemēram, glābšanas operāciju uz ūdens tu sadali daudzās "glābšanās"
Glābšana ar glābšanas rinķi, tad Glābšana ar striķi velkot cilvēku uz kratu, tad Glābšana šamo elpinot, tad Glābšana šamo pieskatot slimnīcā... Sanāk vismaz 4as glābšanas...

Bet Kristietība runā par vienu Glābšanu - Vienu Kristību... kas ietver sevī visai dauzas lietas... tādas kā grēku piedošanu, Svētā Gara dabūšanu... un jā pats rituāls ietver ūdens klātesamību...

Tas nenozīmē ka ir n-tās kristības, saskaldot vienas Kristības daudzos labumus un norises, bet ir tikai viena vienīga Kristība 3Vienīgā Dieva Vārdā kur tiekam kristīti Svētajā Garā caur ūdeni.
svētais
# Labojis svētais : 2011.08.27 11:42:53
Jošs Mulders
es nesadalu glābšanu. tā ir tikai viena un cilvēks bez S.G. kristības ir pilnīgi absolūti 100% glābts cilvēks.

Bet tas ,ka ir vairākas kristības Rakstos tā ir patiesība, un to nevar nekādi apiet. Tāpēc pēc vakardienas atbildētā par S.G. kristību tēmā par starpkonfesionālajiem jautājumiem tēmu noslēdza, jo nebija argumentu nevienam uz jautājumu, ko es pamatoju ar Rakstiem.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.27 11:53:44
No Uldis
Lietas būtība ir šāda: ja ir vārds baptisma, tad runa ir par kristību; ja ir vārds baptismos , tad runa ir par rituālo šķīstīšanos, ka m ar kristību ir maz sakara. Ebr. 6:2 tiek lietots dsk. ģen. baptismōn no vārda baptismos. Tādējādi ebr. 6:2 nav runa par kristību, bet par jūdu bauslības paradumiem, proti, rituālo šķīstīšanos. Tāpēc arī jaunajā JD tulkojumā nemaz nav pieminēts vārds kristība, bet gan šķīstīšanās. Bet, ja tādi eksegēti kā svētais būtu rūpīgi papētījuši tekstu un kontekstu, nemaz nebūtu jāapelē pie grieķu tekstiem un tulkojumiem

svētais
Bet tu jau neatbildēji man uz jautājumiem pēc būtības, kurus es pamatoju Rakstos ?
svētais
# Labojis svētais : 2011.08.27 11:56:40
Mārtiņš Jošs Mulders Uldis

Pēc būtības neviens no Jums nevar atbildēt uz šiem jautājumiem, kurus es uzdodu pamatojoties uz Rakstiem?!?

Tad kāpēc Pēteris, atstāstot gadījumu ap.d.11:16, kur ļaudis dabūja Svēto Garu no ap.d.10:47, min Jēzus vārdus, ka viņi tiks kristīti ar Svēto Garu? Jo gadījumā ap.d.10:47-48 viņi taču saņēma jau kristību Jēzus vārdā. Kāpēc jāpiemin vēl viena kristība?

Ap. d. 10:47 "Kas gan varētu liegt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši Svēto Garu tāpat kā mēs?"

Ap. d. 10:48 Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus Vārdā. Tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu.

Ap. d. 11:16 Es atcerējos Tā Kunga vārdu, ko viņš ir sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu.Kāpēc Pēteris pavēl kristīt Jēzus vārdā cilvēkus ar ūdeni, ja pastāv un ir tikai viena kristība, bet pēc tam atsaucās uz Jēzus vārdu, ka Jēzus kristī ar Svēto Garu, tādējādi izdalot divas kristības?
svētais # Iesūtīts: 2011.08.26 17:32:51 IP: 95.68.109.32Mārtiņš
Kāpēc pie cilvēkiem, kas jau bija kristīti, tika sūtīts Pēteris un Jānis, lai tie saņemtu Svēto Garu? jau jau tas viss notiek vienā reizē un ir tikai viena kristība?

12 Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus Vārdu, tie likās kristīties, vīri un sievas.
13 Sīmanis pats arī kļuva ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa, un, redzēdams zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš izbijās.
14 Bet apustuļi, Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni,
15 kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu,
16 jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.

Kāpēc Svētajam Garam jānāk pāri cilvēkiem īpašā veidā, ja jau to ietver šai vienā kristībā, bet kā tas ir šajā gadījumā? Šeit tās ir divas atsevišķas pieredzes.
svētais # Iesūtīts: 2011.08.26 17:34:57 IP: 95.68.109.32Mārtiņš
Kāpēc ārējā zīme pie Svētā Gara saņemšanas ir cilvēku runāšana mēlēs? Kāpēc tas nenotiek pie kristības Jēzus Vārdā?

1 Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus,
2 viņš tiem sacīja: "Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?" Tie viņam atbildēja: "Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir."
3 Viņš jautāja: "Ar kādu kristību jūs esat kristīti?" Tie atbildēja: "Ar Jāņa kristību."
4 Bet Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, Jēzum."
5 To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
6 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.
7 Viņu bija pavisam ap divpadsmit vīru.
svētais # Labojis svētais : 2011.08.26 17:38:23 IP: 95.68.109.32Mārtiņš
Kāpēc Svētā Gara izpausmi runāšanu mēlēs Pēteris nosauc par kristību Svētajā Garā? Kāpēc atsevišķi Pēteris kristī cilvēkus ar ūdeni pēc tā, kad viņš vēlāk nosauc šo Gara izpausmi runāšanu mēlēs par kristību Svētajā Garā, ko viņi bija jau saņēmuši pirms kristības ar ūdeni?

ap.d.10:44 Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja.
45 Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem,
46 jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēteris atbildēja:
47 "Kas gan varētu liegt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši Svēto Garu tāpat kā mēs?"
48 Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus Vārdā. Tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu.

ap.d.11:15 Kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums.
16 Es atcerējos Tā Kunga vārdu, ko viņš ir sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu.
17 Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši Kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties?"
Uldis
# Labojis Uldis: 2011.08.27 12:04:56
svētais

Es atbildēju pēc būtības attiecībā uz ebr. 6:2. Tajā vietā par kristību nemaz netiek runāts.

Kas attiecas uz pārējām tevis pieminētajām vietām, tad tu neko neesi pamatojis. Tu tikai esi piesaucis atsevišķas Rakstu vietas ar tādu mērķi, it kā šīs vietas runātu par dažādām kristībām. Bet patiesībā runa ir par vienu kristību vien.

Kas attiecas uz runāšanu mēlēs un kristību Svētajā Garā, par to esmu savulaik izteicis savas domas "Latvijas Luterānī".

PS
Pareizāk būtu teikt, apkopojis uzskatus, kuriem arī es piekrītu.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:06:17
Vienkāršs jautājums Jums. Vai Jūs ar Rakstiem varat paskaidrot manis pieminētās vietas Bībelē un pamatot to, ka pastāv tikai viena kristība?

Nevajag locījumus, vārdu skaidrojumus. Izskaidrojiet šos notikumus, ar to pietiks.
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:08:21
svētais

Nedrīkst tevis piesauktās vietas tik pavirši vērtēt, kā tu to dari.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:08:38
Uldis
Kāpēc tev ir tik grūti vienkārši izskaidrot to, kāpēc tajos notikumos, kurus pieminu es no Rakstiem, izdala vairākas atsevišķas pieredzes ar Dievu. Tādas kā kristība Jēzus Vārdā, Kristība ar Svēto Garu, runāšana mēlēs kā zīme šīm kristībām. Kāpēc tu nevari paskaidort to vienkāršiem vārdiem, tā lai es saprotu?
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:10:10
svētais

Nevajag locījumus, vārdu skaidrojumus. Izskaidrojiet šos notikumus, ar to pietiks.

Es atkal tev saku - nevajag tik pavirši lasīt un uztvert rakstīto Bībelē,kā tu to dari.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:11:31
Uldis
Ja nav atbildes, tad es saprotu. Jo nevar jau apiet Rakstus. tie ir tieši un nepārprotami šajos jautājumos.
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:11:43
svētais

Visas šīs vietas ir minētas tāpēc,lai dažādās izpratnes darītu par vienu, lai galu galā panāktu vienprātību ticībā.
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:12:15
svētais

Tu ļoti kļūdies!!!
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:20:02
Uldis
vienprātība jau ir. Bet ir jautājumi, ko atklāj Raksti, un paldies Dievam, ka tā.
Uldis
# Labojis Uldis: 2011.08.27 12:29:33
svētais

Nē! Tur jau ir tā lieta, ka nebija vienprātība jūdu starpā. Zīmīgi, ka visas tavas atsauces ir no apustuļu darbiem. Sākotnēji lielais vairums kristiešu bija jūdu kristieši. Runāšana mēlēs bija ļoti svarīga liecība jūdiem, bet ne pagāniem. Protams, pagāni brīnījās, bet viņi neko no notikušā nesaprata. Bet jūdiem tā ir svarīga liecība, kas atsaucas uz Jonas pravietojumu. Tas pārliecināja jūdus, ka Svētais Gars tiek dots arī nejūdiem ārpus bauslības - nepagraizītajiem.

Man nav laika plašākam skaidrojumam.
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.27 12:30:26
Kaut kā divas reizes iekopējās.
Artinart [95.68.112.243]
# Iesūtīts: 2014.09.08 22:22:06
Vecas diskusijas lasu un skumīgi, ka šur tur lasot, sevišķi Muldera rakstītajā - kā tiek runāts par citām konfesijām un vēl nosaukt par sektu. Jūs runājat, aprunājat paši savu ģimeni ( Dieva ģimeni ) un te visiem tiem prātuļojumiem nav nozīmes. Var runāt daudz un gudri, bet pats galvenais te nav - mīlestība. Tukšs burts.
Nepazīstu Jūs, bet lasot tāda sajūta.
Vienkārši domājiet, par ko Jūs un kā Jūs runājat!
Ingars
# Iesūtīts: 2014.09.08 22:51:34
Artinart [95.68.112.243]

Mīlestības trūkums parādās ne tik daudz tajā, KĀ tiek runāts par konfesijām, bet daudz vairāk gan tajā, ka tāda konfesiju būšana vispār eksistē. Taču nebēdā, ir vēl pasaulē cilvēki, kuri tevī meklēs tikai un vienīgi autentisku Kristus liecību, nevis centīsies tevi klasificēt pēc konfesionālās piederības. Vienīgais patiesais un pareizais kritērijs ir - vai tu mīli Kungu Jēzu un esi gatavs Viņa dēļ atdot visu? Viss pārējais ir no tā izrietošs.
<< 1 ... 27 . 28 .

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 145 , pavisam kopa bijuši: 6336