atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par kristīgu dzīvi Par labiem darbiem..redzamiem un apslēptiem.
dafne
Iesūtīts: 2012.08.25 10:30:24
13 Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama.
14 Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.
15 Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.
16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mt.5:13-16
un
1 Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.
2 Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.
3 Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara,
4 tā ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.


Mt6:1-4
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 ... 48 . 49 . >>
AutorsZiņas teksts
nezinams [80.232.193.226]
# Iesūtīts: 2012.09.11 15:32:11
Glābšana jeb pestīšana nav noreducējama līdz piedāvājumam sākt šķīstu dzīvi. Glābšana notiek bez darbiem no Dieva žēlastības. Bet sākt jaunu svētu dzīvi uz to aicina Jēzus mācība. Jēzus nekad nav vieglprātīgi izturējies pret grēku. Viņš parāda žēlastību, bet želastību kāds var arī nenovērtēt un saņemt velti. Tāpēc Jēzus arī saka: ej un negrēko vairs. Jēzus ir vienīgā persona, kas runā par elli jaunajā derībā un pamatā runā to uz saviem mācekļiem, kas ir nopietns brīdinājums ticīgajiem. Daudz kur Jēzus saka par kalpiem, kas nedara kunga gribu, to attiecinādams uz ticīgajiem-saviem mācekļiem.
nezinams [80.232.193.226]
# Iesūtīts: 2012.09.11 15:36:17
Dievs ir žēlīgs un pārbagāts žēlastībā, bet ja kāds domā ar to spekulēt un to ļaunprātīgi izmantot, tad tas neizdosies, jo Dieva tiesa sākas no Dieva nama.

17 Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Bet, ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam?

mans piemērs bija šis:

11 Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs.
12 Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? - Bet tas palika kā mēms.
13 Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.
nezinams [80.232.193.226]
# Iesūtīts: 2012.09.11 15:37:38
ar drēbēm ir atzīmēti taisnības darbi.

Atkl. 19:8 Tai ir dots tērpties spožā, tīrā audeklā." Proti, audekls ir svēto taisnības darbi.

Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.11 16:04:04
nezinams [80.232.193.226]
Kas Tev liek Jāņa atklāsmes simboliku (kas starp citu ir stipri dinamiska, skat Atklāsmes 7:13-14, kur baltās drānas nav nekādi darbi, bet pestīšana caur Kristus upuri ) tik brutāli pārcelt uz Jēzus līdzību? Tu labāk ļauj līdzībai pašai runāt, nevis nobendē ar šitik vulgāru izskaidrošanu! Tur nevienā acī nav runāts par labiem darbiem, bet gan par attieksmi pret aicinājumu uz ballīti, pret kuru izrādot neapmierinātību utt , tu to neizpostīsi nevienam, ja nu vienīgi sev. Tik mehāniski nevar interpretēt Rakstus.
Uldis
# Iesūtīts: 2012.09.11 16:04:07
nezinams [80.232.193.226]

audekls ir svēto taisnības darbi - nekādi nevaru piekrist. Spožais, tīrais audekls ir Kristus taisnība un taisnais darbs. Draudze ir tērpta šajās taisnības drēbēs. Tāpēc tā arī pastāv Dieva priekšā un Dievam tā ir mīļa.

Līdzībā par Lielo Mielastu tas viens, kas nebija tērpies "kāzu drēbēs", ir tas, kas neticēja Kristus taisnībai; viņš gribēja piedalīties kāzu mielastā ar saviem darbiem. Šis cilvēks reprezentē tos reliģiozos, kas grib sevi Dieva priekšā attaisnot ar "svēto taisnības darbiem".
Raimonds
# Iesūtīts: 2012.09.11 17:21:52
Nezināmā piemēri ļoti labi parāda to, kā bauslība un Ev-js tiek pārvērsts par moralizējošiem principiem. Ne vairs prieka par Tēvišķā mīlestībā dotajiem Dieva baušļiem, ne prieka par Jēzus pašuzupurējošo glābjošo Ev-ju. Ko, nu!!!
dafne
# Labojis dafne: 2012.09.11 22:15:55
nezinams [80.232.193.226]tu kristībā esi ar KRISTU savienots?esi...kā zariņš ar koku.Un ja pie laba koka paliec piepotēts,tad kā lai tu nenestu labos augļus?Ne tu turi koku,bet koks tevi-zaru...un tapec tu nes augljuš(labos darbus)Varbut es te nedaudz haotiski,palasi Jn.EV.15

ko saki par šo ?
"Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,ko Es uz jums esmu runājis."(Jn.Ev.15:3)
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.09.12 11:50:23
nezinams [80.232.193.226], tu citēji:
11 Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs.

Saki, kas ir "tie", kuriem Jēzus saka šo līdzību?
Mat. 22:1 Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja:
nezinams [80.232.193.226]
# Iesūtīts: 2012.09.18 15:35:49
Es tomēr uzmanītos , jo Jēzus vārdi par elli un Jaunās derības norādījumi negrēkot un dzīvot svētu dzīvi ir pietiekoši nopietni, lai tos ignorētu. Turklāt pamatā visi šie brīdinājumi ir izteikti tieši ticīgajiem, nevis neticīgajiem, sākot ar to, ka jāņem par piemēru Israēls, ko Dievs gan izveda no Ēģiptes, bet neieveda apsolītajā zemē viņu grēku dēļ. Vairākkārtīgi šis brīdinājums izskan Jaunajā Derībā un vēl daudzi daudzi citi..Nedomāju, ka vieglprātīgi pret to jāattiecas.
nezinams [195.13.162.66]
# Iesūtīts: 2012.09.19 11:39:58
Vēl arī līdzībās par uzticēto kalpam kunga prombūtnē, desmit jaunavām, apmeklējumiem cietumā, slimnīcā, nepavairotu talantu, ko Jēzus runāja uz mācekļiem,proti, ticīgajiem saviem sekotājiem, šajās līdzībās visi tie, kas nebija kaut ko izdarījuši nonāk šausmu vietā. Te nav runa par neticīgajiem. Turklāt par viņiem Jēzus saka, ka nepazīst tos, bet viņi domāja, ka pazīst Viņu. Visās šajās līdzībās neviens no viņiem neko sliktu nebija izdarījis, bet nebija sagatavojies un darījis to labo un Kunga gribu, ko viņš bija paredzējis tiem. Tādējādi var nonākt ellē arī par neizdarīto, tas nozīmē, ka darbi šai kontekstā ir ļoti svarīgi un būtiski.

Darbiem nav nozīmes glābšanas kontekstā, jo glābjās un top taisnots caur ticību Jēzum. Bet ir liela nozīme pēc tam, lai nebūtu Dieva žēlastību velti saņēmuši.
dafne
# Iesūtīts: 2012.09.19 12:01:14
nezinams [195.13.162.66]
Bet..kas tad ir ticība Jēzum..ka tu to saproti?
nezinams [195.13.162.66]
# Iesūtīts: 2012.09.19 12:13:26
dafne,

ticība Jēzum apliecina to, ka es ticu tam, ko Jēzus ir izdarījis manā labā. Par mani nomirdams, uzņemdamies manus grēkus, un augšāmceldamies uz ko man ir dota cerība. tā pati ticība Jēzum arī ir taisnošanas pamatā manā dzīvē. Šī taisnošana notiek no Dieva - Viņš man piešķir Jēzus taisnību, kad es topu mazgāts no veciem grēkiem un nesu cienīgus atgriešanās augļus un daru cienīgus atgriešanās darbus.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.19 12:15:06
Tādējādi var nonākt ellē arī par neizdarīto, tas nozīmē, ka darbi šai kontekstā ir ļoti svarīgi un būtiski.
mjā... kur nu vēl šķērseniskāk putroties

Un tad `nezināmais` sacīs: "Kungs, Kungs, vai es neesmu taisnots caur ticību, lai žēlastību nebūtu velti saņēmis, vai neesmu ļoti svarīgus un būtiskus darbus darījis, lai nenonāktu ellē"....
Un Krustāsistais vaicās: "Vai tiešām mēs būtu pazīstami?"
nezinams [195.13.162.66]
# Iesūtīts: 2012.09.19 12:24:34
es uzmanītos no tā, kad sludina, ka ar ticību pietiek, lai glābtos, un ka darbi nav svarīgi. jo darbi nāk līdzi ticībai, kā norāda Jēkabs. Jēzus ir ceļš uz kura atrodas ticīgie un iet pa to. Tas nav vienreizējs piedzīvojums. Tāpēc Jēzus bieži uzsver, jo sevišķi atklāsmes grāmatā daudzas reizes, ka tiksim tiesāti pēc darbiem. tas nozīmē, ka nebūs starpības vai ticīgasi vai neticīgais, ja izdarītie darbi pieprasīs notiesāšanu. ticīgajam dzīvojot tādā pašā grēkā kā neticīgajam nebūs attaisnošanas Dieva priekšā, jo Dievs ir taisnīgs. Es varētu piekrist tam, ka proporcionāli tam kāda ir atkllāmse un kā esam sadzirdējuši un paklausīju;ši Kungam, izejot no tā būs spriedums. Jo ir rakst`;its, kas zinājis Kunga gribu nav darijis dabūs daudz sitienus, kas nezinājis dabūs maz. bet dabūs abi.
nezinams [195.13.162.66]
# Iesūtīts: 2012.09.19 12:28:50
Vai labie darbi nav vajadzīgi mūsu ikdienā? Vai tā būtu mūsu Kunga griba?
Aivars
# Iesūtīts: 2012.09.19 12:52:33
Jo ir rakst`;its, kas zinājis Kunga gribu nav darijis dabūs daudz sitienus, kas nezinājis dabūs maz. bet dabūs abi. - sātan, vai nemitēsies sagrozīt tā KUNGA vārdu!
dafne
# Iesūtīts: 2012.09.19 13:14:01
nezinams [195.13.162.66]ja tev tiek pieskirta JEZUS taisnība,tad ko tu kabini tai klāt savus darbus?šodien tu esi pestīts vai neesi?
dafne
# Iesūtīts: 2012.09.19 13:22:08
Un jā...darbi nāk līdzi ticībai,jeb kur ir dzīva ticība tur seko labi darbi...kā ticības ŗezultāts...
Ingars
# Iesūtīts: 2012.09.19 18:03:02
nezinams [195.13.162.66]

Labie darbi nav pestīšanas cēlonis, bet gan rezultāts. Tas ir kā stāvēt ugunī - nav iespējams tur atrasties un nesadegt. Nav iespējams būt pestītam un netikt izmainītam. Ticīgajiem nav jādara labie darbi, lai ko nopelnītu, viņi tos dara, jo tāda ir viņu jaunā būtība. Tas nozīmē, ka tev nav jācenšas dzīvot kā kristietim, jo ja tu tici, tad tu esi kristietis. Ja pīle ir pīle, tad tā vis neuztraucas - "vai tikai es tiešām izturos kā īsta pīle", bet gan tā dzīvo un izturas kā pīle dabiski, jo tā ir pīle.
nezinams [80.232.193.226]
# Iesūtīts: 2012.09.24 14:50:01

Aivar, es runāju par šo rakstu vietu:
47 Šāds kalps, kas, zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darījis pēc viņa prāta, dabūs daudz sitienu.
48 Bet, kas nezinādams būs darījis to, ar ko viņš pelnījis sitienus, dabūs maz.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 ... 48 . 49 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 38 , pavisam kopa bijuši: 1753