atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par kristīgu dzīvi Par labiem darbiem..redzamiem un apslēptiem.
dafne
Iesūtīts: 2012.08.25 10:30:24
13 Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama.
14 Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.
15 Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.
16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mt.5:13-16
un
1 Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.
2 Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.
3 Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara,
4 tā ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.


Mt6:1-4
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 48 . 49 . >>
AutorsZiņas teksts
dafne
# Labojis dafne: 2012.08.25 10:45:29
Jautājums:Par kādiem darbiem runā Mt.5 un Mt.6?
Skaidrs ir tas,ka Mt.5 tie ir darbi,kuriem jabut redzamiem cilveku priekša un to redzot..tiek pagodināts Dievs,nevis cilvēks.Ari Mat.6 runa par kādiem darbiem,bet tiem jabut darītiem slepenībā..tā,ka Dievs tos tikai redz.

dafne
# Iesūtīts: 2012.08.25 10:55:26
Paters "vainīgs"par sāli un gaismu sāka runat blakus diskusijā"
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.08.25 11:17:31
dafne
Nu tak elementāri.
Neslēp savu labestību un žēlsirdību = dari tā.
Bet neanalizē to no pasaulīguma pozīcijām (pašlabuma, egoisma, publicitātes, ...) un neplāties ar to.
dafne
# Labojis dafne: 2012.08.25 11:57:42
Mārtiņš
Vai ir ta ka cilvēki ieraugot..saskaroties ar so labestību un žēlsirdību godā Tēvu?
Tai ir jabūt varenai gaismai..lai ļaudis godatu Tēvu...
Ari nekristiesi spej but zēlsirdīgi un labestīgi..piekrīti?
Aivars
# Labojis Aivars: 2012.08.25 12:19:37
dafne
varbūt drīzāk, tai ir jābūt gaismiņai īstā brīdī, proti ne obligāti žilbinošai performancei dienas vidū, bet kaut mazam gaišumiņam kāda cilvēka tumšā stundā, kad gaismas pietrūkst? Apžilbinātajam jau ir problēmas redzēt

Bet Mārtiņš jau pareizi sacīja par to rēķināšanu (tieši uz to norāda kreisā/labā roka = sava laika kalkulators) un izbazūnēšanu
Noteikti arī šeit nav jādomā, kā pārspēt nekristiešus, kā panākt, ka ļaudis godā Tēvu, bet vienkārši būt tam, par ko Dievs tevi veido, un caur ko Kristus darbojas
rainars
# Iesūtīts: 2012.08.25 12:41:32
Pēc mīlestības savā starpā būs pazīt-darbi

Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. 2.Pēt.1
Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā!
Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. - Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat! Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Gal.5.
Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." Jņ13
Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.Jņ15
Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.Kol.3
Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet, kam to nav, tas ir akls un stulbs un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem.2.Pēt.

Domāt ka ar kazanovu te ir maz sakara.
dafne
# Iesūtīts: 2012.08.25 13:22:52
Aivars
eh..es gribēju par prozektoru būt..
Bet ja nopietni,tad Bonhēfers(gramata" Sekosana Kristum" bija tas,kas man lika paraudzīties uz šīm Rakstu vietām nedaudz svadāk...tapec man gribejas uzzinat,ka citi uztver sis Rakstu vietas..ko saprot ar labiem darbiem.
Bonhefers runa par to,ka citiem jaredz ir Kristus krusts,kas ir īsta gaisma..tur vins piemin nabadzību,svesatnību,miera nesanu,atmestību,vajasanas radītas ciesanas u.c.un sada krusta gaismas dēļ neviens nespēj cildinat cilveku.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.08.26 00:24:38
dafne
Vai ir ta ka cilvēki ieraugot..saskaroties ar so labestību un žēlsirdību godā Tēvu?
Tai ir jabūt varenai gaismai..lai ļaudis godatu Tēvu...


Domāju, Tēva godāšana nav tikai burtiski saprotama kā mūsu Trīsvienīgā Dieva tieša salvēšana vai kas tml. Citviet ir rakstīts, ka godu Dievam var dot caur žēlsirdības izrādīšanu. Un tieši šajā Rakstu vietā pie konkrētiem formulējiem varbūt jāņem vērā, ka Mateja evaņģēlijs ir rakstīts "savējiem" - ebrejiem un jūdiem - tiem, kas nešaubās par Dievu Radītāju.

Ari nekristiesi spej but zēlsirdīgi un labestīgi..piekrīti?

Dievs to gaida no visiem. Tieši tāpat kā gādīgs tēvs gaida, ka visi viņa bērni ir savstarpēji žēlsirdīgi, ne tikai tie, kas viņa mājā mīt, bet arī pazudušie.
Žēlsirdība un labestība nav ekskluzīvi saistīta ar piederību organizētajai Baznīcai, lai gan tieši tajā tā tiek turēta īpašā godā.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.08.26 14:20:12
dafne
Piekrītu, ka Bonhēfers uzrāda vienu būtisku kristieša liecības šķautni, īpaši tajā kontekstā, kādā viņš rakstīja.
Cita lieta, vai pats Jēzus šos vārdus saistīja ekskluzīvi ar vajāšanām. Te nevar aizmirst, ko Viņš sacīja attiecībā uz to, kāds ir Viņa vērtējums par ūdenskrūzi, kas pasniegta izslāpušajam Dieva cilvēkam. It kā sīkums, ar ko lielīties būtu kauns, bet kas tam izslāpušajam ir ļoti vajadzīgs.
dafne
# Labojis dafne: 2012.08.27 10:11:10
Njā,manis citētajās Rakstu vietās uzsvaŗs nav uz labajiem darbiem...būšu nošāvusi garām ar jautājumu.Uzsvars ir uz to,kas esam nevis uz to,kas jādara.Tajā pašā MAT.5:16 uzsvars iŗ"lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā(nevis darbi)...ka tie ierauga jūsu darbus"
dafne
# Iesūtīts: 2012.08.27 10:55:43
MārtiņšPar goda dosanu Dievam...paral.v.1.PĒT.2:12 teikts ari par godīgu dzīvosanu pagānu vidū.
dafne
# Iesūtīts: 2012.08.27 11:02:19
AivarsBonhēfeŗs vairāk atsaucās uz Mt.5:3-11,tur neit runa tikai par vajātajiem
Raimonds
# Iesūtīts: 2012.08.27 11:18:47
dafne
Kā Tu teiktu, kas ir Jēzus Kalna svētruna? Garīgās meditācijas pieredzes ceļš, Žēlastības valstības pasludinājums, Jēzus kā Jaunās Baslības macītājs (starp citu tas rakstīts vienos no jaunākajiem LBB Mt.ev-ja ievada komentāros) vai, kas man tuvāk šķiet, ka Jēzus nevis dod jaunus baušļus, bet tos padziļināti skaidro. Kā Martiņš teica, ka Viņš to dara ņemot vērā rabīnisko kontekstu, kur tiešām dominēja (vai precīzāk paši tajā sapinamies) legālisms un ārišķība.
dafne
# Labojis dafne: 2012.08.27 15:38:44
Raimondsnez vai tā būs jauna bauslība,ņemot vērā to,ka JĒZUS saka,ka nav atnācis atmest bauslību vai praviesus,bet piepildīt(Mt.5:17-18),tāpat Mt.7:12.Bet lasot tomer nepamet sajūta,ka JĒZUS liek "latiņu augstāk"...
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.08.27 15:58:17
dafne
Nu ja, Jēzus taču dod mums jaunu bausli, kas piepilda visu veco bauslību. Un latiņa ir maksimāli augstākā - Dievs Dēls skaidro un pats parāda, ko Dievs Tēvs ir nolicis. Un kristietības sāls ir tajā, ka Dievs Svētais gars to palīdz izpildīt - un ar to pietiek. Tas arī ir Evaņģēlijs.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.08.27 16:27:30
Mārtiņš
kā Tu īsti domā to `palīdz izpildīt`?
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.08.27 17:28:49
Aivars
Aicina, vada utt. - kā nosacīts pretmets dzelžainam priekšrakstam.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.08.27 17:36:21
Mārtiņš
Varbūt es vienkārši es pārprotu Tavu domu, bet mani samulsināja tēze, ka Evaņgēlijs ir jauna Bauslība
Uldis
# Iesūtīts: 2012.08.27 21:01:08
Mārtiņš

Jēzus taču dod mums jaunu bausli, kas piepilda visu veco bauslību. Un latiņa ir maksimāli augstākā - Dievs Dēls skaidro un pats parāda, ko Dievs Tēvs ir nolicis. Un kristietības sāls ir tajā, ka Dievs Svētais gars to palīdz izpildīt - un ar to pietiek. Nekādi tev nevaru piekrist. Tā var teikt cilvēks, kas nepazīst Raksturs un Kristus misiju. Kristus piepildīja bauslību nevis ar kādu citu bauslību, kuru Viņš, kā tu apgalvo, būtu pats devis, bet ar savu paklausību, ar savu darbu, ciešanām un nāvi. Viņš piepildīja bauslību tavā vietā, jo tu to neesi spējīgs pat pakustināt no vietas. Taisnību Dieva priekšā tavā vietā izcīnīja Kristus. Tieši Kristus dēļ tev tavi grēki tiek piedoti, ja vien tu tici, ka Kristus to ir darījis tavā labā. Tas ir Evaņģēlijs.
Uldis
# Labojis Uldis: 2012.08.27 21:29:48
Mārtiņš

VD un JD. Derība - tas ir sava veida līgums, ko slēdz divas puses. VD no vienas puses ir Dievs, bet no otras - cilvēks jeb ļaužu kopa, ko pazīstam kā Israēli. Kā jau katrā derībā ir līguma nosacījumi. VD cilvēkam ir jāpilda baušļi un, ja viņš tos piepilda, tad Dievs savukārt no savas puses sniegs teim pestīšanu. Tātad bauslības piepildīšana (nevis vienkārši pildīšana) nodrošina mūžību, bet ar nosacījumu, ka baušļiem jābūt piepildītiem. Tā kā cilvēks nespēja īstenot līguma nosacījumus, Dievs lauza šo līgumu, lai dotu vietu citam līgumam - daudz labākam, kuru vairs nekad nevarēs lauzt. Tā ir JD. Ar ko atšķiras JD no VD? Arī JD ir līgums, kuru slēdz divas puses: no vienas puses Dievs Tēvs, bet no otras - Dievs Dēls. Vājais posms, cilvēks, šajā derībā nemaz nav. Iznāk, ka Dievs slēdz derību pats ar sevi. Bet tas galvenais ir tas, ka šīs derības augļus - tas ir Kristus mantojums - Jēzus Kristus atdeva cilvēkam, it kā cilvēks būtu šo derību piepildījis, ja vien tic, ka Kristus to darījis tavā labā. Tad tu stāvi Dieva priekšā Kristus drēbēs, un Dievs uz tevi raugās kā uz tādu, kas ir Viņa mīļotais Dēls.

PS
Tas ir vienkāršots izklāsts.
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 48 . 49 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 7 , pavisam kopa bijuši: 1761