atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu sekta
rainars
Iesūtīts: 2012.08.20 20:48:12
kas tā tāda?
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
Ēvalds Bērziņš
# Labojis Ēvalds Bērziņš: 2012.10.27 21:21:59
eglīte
Kur ir rakstīts , ka Debesīs būs ticīgie no dajebkādām konfesijām?
Rom 10:10 ir rakstīts, ka pestīšanu iegūst ar konfesiju.
eglīte
# Iesūtīts: 2012.10.28 21:50:48
Ēvalds Bērziņš
10 Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,
Te kaut kā nav minēta neviena no mums zināmajām konfesijām.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.29 10:08:22
Aivars

Pasaulīgā vara, kaut arī Dieva atzīta, tomēr laicīgs iestādījums, pagaidu nodrošinājums, Dieva kalpone un protēze kroplajai cilvēcei, lai tā tīri fiziski izdzīvotu līdz Pestīšanas Dienai. Draudze – Dieva Dēla Līgava, Kristus Miesa, kas radīta Mūžībai. Valsts vara ar nodokļu sistēmu netiks uzņemta Debesīs, bet Draudze gan. Dievs devis valsts varai nodrošināt sabiedrisko kārtību, bet Draudzei atklāt un pagodināt Kristu. Tā Dievs devis uzdevumu gan valsts varai, gan Draudzei. Kā Viņš nav devis valsts varai atļauju varmācīgi izturēties pret taisnajiem un apspiest neaizsargātos – taču tā to bieži vien dara un šajā sfērā valsts vara atrodas ārpus Dieva gribas, atzīšanas, zem Dieva soda un lāsta. Tāpat Viņš arī nav devis Draudzei atļauju sašķelties konfesijās – taču tā to bieži vien dara un šajā sfērā tā atrodas ārpus Dieva gribas, atzīšanas, zem Dieva soda un lāsta. Kā velns samaitā valsts varu, ka tā varmācīgi apspiež taisnos un vājos, tā velns arī ir pielicis asvu nešķīsto roku tur, kur Draudze ir sašķelta konfesijās. Draudzes mērķis ir pagodināt Kristu caur Mīlestību, bet šķelšanās nenāk no Mīlestības, šķlelšanās ir miesas auglis, kas rodas no lepnības, iedomības un naida pret saviem brāļiem.

Ēvalds Bērziņš

Kur tas rakstīts?

Jāņa ev. 3:1 Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs.
2 Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: "Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to."
3 Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības."
4 Nikodēms saka Viņam: "Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?"
5 Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
6 Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.
7 Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.
8 Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara."
9 Nikodēms atbildēja un Viņam sacīja: "Kā tas var notikt?"
10 Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Tu esi Israēla mācītājs un to nezini?
11 Patiesi, patiesi Es tev saku: mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat.
12 Ja jūs neticat, kad Es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad Es jums stāstīšu par debess lietām?
13 Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls.
14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam,
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību.
16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,
17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
18 Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.

Apustuļi un baznīctēvi utt. nepārtraukti šķēla Draudzi nost no "Draudzes". Tagadējā Baznīcas Ticības apliecība, piemēram, ir (ar lielām grutībām) atšķelta konfesija no Aleksandrijas presbitera Ārija un viņa sekotaju konfesijas.
Kā tad Kristus nāca nest šķelšanos? Kā tad tieši Viņa vārdu arī Pāvila vārdu dēļ celās šķelšanās? Tu gribi viņus pārspēt?
Vai runa nav par pretošanos Kristum, nevis Tevis proponēto humānismu? Kristum un Draudzei nekad nav bijis problēmu nošķelties no tiem, kas pretojas Kristum. Draudze taču ir no pasaules izaicinātie, ja gribi, atšķeltie priekš Dieva.
Ieraugi, ka šķelšanās nav vienmēr "spēle" vienos un tajos pašos vārtos.


Lai slava Dievam par to, ka Viņš aicinājis Savus svētos ārā no pasaules. Kam Dievs piešķīris Autoritāti saistīt un atraisīt, pievienot kādu Draudzei vai kādu izslēgt no Tās? Kura konfesija būs tā, kurai ir tiesības apgalvot – mēs esam Draudze, bet pārējie Kristum nepieder? Jā, apustuļi šķēla Draudzi nost no pasaules – NO PASAULES, NEVIS NO BRĀĻIEM KRISTŪ. Jā, Pāvils teica – novirzieniem jābūt, taču Viņš neteica, ka uz novirzienu pamata var celt Draudzi, jo Draudzi var celt tikai uz praviešu un apustuļu pamata, kura Stūrakmens ir Kristus. Nevis uz apustuļA vai praviešA, nedz arī uz kādas atsevišķas apustuļU vai praviešU GRUPAS, bet gan uz VISU apsutuļu un praviešu pamata, kura Stūrakmens ir KRISTUS. Tā, lūk, nevienam nav tiesību atšķelt no Draudzes brāli/māsu, kuru Kristus ir pieņēmis. Autoritāte un Vara (Atslēgu Vara) kādu disciplinēt vai izslēgt pieder visai Draudzei kopumā, nevis tikai kādai atsevišķai tās daļai.

Novēlu būt vēl konkrētākam un necensties aprobežoties, un nebaidīties. Neticu, ka Tu gribi būt aprobežots.

Visam ir sava vieta un savs laiks.

Rom 10:10 ir rakstīts, ka pestīšanu iegūst ar konfesiju.

Vēl pie eglītes teiktā piebildīšju, ka mēs neesam kristīti uz konfesijas vārdu, nedz arī konfesija par mums nomira pie krusta Golgātā. Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība, bet konfesija ir burts, kas nokauj.
dafne
# Iesūtīts: 2012.10.29 10:18:48
Ingarsbat tev ir sanācis pastudēt baznīcas vēsturi,tā nedaudz iedzilināties...kā konf.ir izveidojušās un kas tam ir pamatā?tas tomer nav,ai nepatik man ar jani un peteri viena baznica būt...taisīšu citu...
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 10:39:27
Ingars
nu tad nešķelies un nelādies vispirms pats! sāc ar to, ka atstāj savu sektu un pamēģini iekļauties vienā normālā tradicionālā vietējā draudzē!
Bet arī nefantazē par to, ka Dievs nolād tos, kas skaidri apliecina ticību. Es tikai redzu, ka tu esi pamatīgi ieņēmis galvā dažu amerikāņu reliģisko kustību idejas, kas daudzveidīgajā bābelē jeb `lielajā kausējamā katlā - ASV" tiecas uz uniformismu, un beigu beigās pārvēršas jau kārtējā ntajā sektā, kas pretendējusi uz universālās Baznīcas lomu
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.29 10:53:51
dafne

Teiksim tā – esmu šo un to palasījis. Lasīju gan teoloģijas vēsturi, gan pētījumu par harizmātismu, ka tā nav kāda jauna kustība, bet vienmēr līdzejoša parādība cauri gadsimtiem Draudzes vēsturē, arī liecības par mūsdienās reāli eksistējošām vietējām draudzēm. Redzi – praktiski gandrīz visu kristīgo konfesiju, denomināciju un kustību iesākums ir bijis Dieva darbs ar mērķi atjaunot Draudzi tās oriģinālajā formātā, atjaunot sen aizmirstas un atmestas patiesības. Katra šāda kustība iesākusies ar svaigu, spirdzinošu „lietu” izkaltušajai Draudzei kādā tās grūtā ceļa posmā tuksnesī, taču cilvēki kaut kā vienmēr pamanījušies šo Dieva darbu sabojāt, noslāpēt un atkal sagūstīt konfesionālos cietumos. Īstenībā pietiktu pat tik daudz, ja katra konfesija/denominācija/kustība atkal atgrieztos pie saviem pirmsākumiem, kur tas viss iesākās, kur Dievs kādiem uzticamiem brāļiem/māsām atklāja sen aizmirstas un atmestas patiesības. Tad ticīgajiem no visām konfesijām paskatīties vienam uz otru un saprast, cik gan brīnišķi visas šīs atziņas var tikt savienotas vienā skaistā simfonijā Dievam par Godu. Tad mēs saprastu, cik gan ļoti mēs īstenībā visi viens otram esam vajadzīgi, jo katrs par sevi atsevišķi nekad neko tik skaistu Dievam par godu mēs nespējam darīt. Katrs par sevi atsevišķi mēs īstenībā nemaz nezinām kas ir Kristus Mīlestība. Taču, kad mēs iemīlam viens otru – jā arī tos tur no tās tur sektas, jā arī tos tur reliģiozos ortodoksāļus, pat nicinātos adventistus, jā visus, kuri Kristum pieder, tad mēs sākam pretoties jebkādiem centieniem mūs vienu no otra izšķirt. Citiem vārdiem sakot - ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.29 11:02:21
Aivars

Tāpēc svarīgi ir, pirmkārt, saprast, kas ir Pamats – tāda vai citāda atziņa, vai Kristus? Nesektantiskās sektas tik tiešām arī ir viens viltīgs slazds, kurā daudzi iekrituši, proti – rezultātā kārtējā institūcija, kura nemaz nav Draudze. Draudze ietver sevī VISUS Kristum ticīgos un to nevar noorganizēt, tā ir Dieva Darbs no sākuma līdz beigām. Starp citu, paldies Dievam, Viņš mani izvedis no visām sektām, vēl tikai pilnībā jāatbrīvojas no sektām manī pašā – jā to es atzīstu, tāpēc mācos skatīties uz visu Draudzi kopumā, nešķirojot kristiešus pēc konfesionālas/nekonfesionālas piederības neatkarīgi no tā, ka katrs pats šķiro sevi un citus. Diemžēl ir grūti iekļauties normālā vietējā draudzē, kura nemaz nav vienota, bet katra atšķeltā frakcija cenšas tevi savervēt pie sevis, nodaloties no visiem pārējiem, tas ir skumji.
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.29 11:11:34
Pestītājs kaut kur stājās māccekļu vidū sacīdams "Miers ar jums" un ka kam grēkus piedosit tiem tie tiks piedoti kam paturēsiet tie paliks.
Kaut kur evanģēlijā minēts par to siešanu un atraisīšanu, nu par to birkupiekarināšanu. |Citur runāts par to nepiedošanu saviem darba biedriem, nu mēs tak visi kaut kādā mērā esam kristus darba biedri.
Jēkabs kaut kur iesaka mīlēt ne tik ar vārdiem , bet ar darbiem parādīt savu ticību, ar rīcību. ....bērns ir tas kurš ir vārda nepratējs.
Kā var aklais rādīt ceļu citiem, ka Kristus ir ceļš patiesība un dzīvība?
Kristus tak cietis.
Domāt cilvēki ar nedziedinātu dvēseli, kurā vēl ir strīdi , rūgtumi un nekaunīgas runas nevar būt par dvēseļu kopējiem.
Atklāsmes grāmatā iesaka pirkt zeltu(raksturu), uguns kvēlē(pārbaudījumos) kausētu, jo bez pārmācības pieņemtie nav īstie bērni. Tos kurus mīl tos pārmāca........ .
Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki?
Jo, kad viens saka: es turos pie Pāvila, bet otrs: es pie Apolla, - vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ikviens tā, kā Tas Kungs viņam devis. Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.
Dēstītājs un laistītājs - abi sader kopā un katrs dabūs savu algu, pēc sava darba. Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.

Kāds cilvēks ir garīgs, garīdznieks, kuram ir Dieva Gars?

Kam ausis tas lai dzird......


Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 11:30:23
Ingars
āā... tad tu esi atšķēlies no visiem un skaties uz visiem no augsta plaukta, domādams, ka ar to tuvojies vienotībai ar pārējiem Kristus miesā?
two wrongs doesn`t make one right
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.29 11:37:30
Kāpēc klupt krāgā un atgriezt ar nemiermīlīgu garu atmaksājot ar to pašu? Vai tā ir atslēgu varas pasaulīgā demonstrēsana ?
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 11:47:51
rainars
Vai nav grūti to baļķi allaž nēsāt?
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.29 11:59:45
Ja tava acs ir tumša tad pielūko kāda ir tava miesa .......
Ja tava acs ir gaiša tad arī centīsies saskatīt to gaišo un neredzēt tumšo.
Ir jau arī ieteikumi rakstos ka vienu otru reizi pamācījis atstāties un nekomunicēt ar tādu kurš dzēš tavu svaidījumu.
Ja grib un lūdz tad parāda dziļākas lietas un nav vajadzīgs uzņemt lāstu par paviršu vainas dziedināšanu. (tas no Jeremijas, par tiem noklīdušiem praviešiem un priesteriem)
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 12:10:15
rainars
Kur nu ar lāpstu!? Vai traks? Tur tikai ar cirvi labāk uzmanīgi to dioptriju savam baļķītim piedzen! Tikai degunu sargi!
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.29 12:42:27
Zini es laižu autā, lai tas ping pong apstātos. Saku , it kā savam pretiniekam, kaut gan ne jau tu tas esi , jo ne pret miesu un asinīm jācīnās...., MIERS AR TEVI! Iedzer kādu glāzi ūdens. Nomierinies , parovē noņemt birku no sevis un citiem, tad iespējams varēs vieglāk parunāt , kad tie mūrīši būs panojaukti. Esi tak dzīvs ar dzīvu sirdi, izkāp no tiem veciem stereotipiem, piestaigā pie kāda psihologa lai saprastu ka cilvēkam , bez miesas un gara ir vēl arī dvēsele, bieži vien ielauzta un netaisnību iedragāta ar grēku aptumšota , kuru ir iespējams izgaismot rīkojoties un braucot pašam pēc noteikumiem.
Man žēl ja tavā dzīvē nav gadījies kāds kas spētu tevi apgaismot ar patiesu sabalansētu uzvedību un kristīgu rīcību.
Neslēpies lūdzu ai talāra maskas , kaut gan tu to neesi te ar vārdiem apstiprinājis ka tu tāds esi........., es to tev jautāju kādā diskusijā. Nepietika tev drosmes to atklāt.
Lai nāk pār tevi patiesā Gaisma , bet mēs , it kā vajātie , sanākam kopā un lūdzamies to Kungu kas radījis debesis un visu kas zem tās , lai skatās uz draudiem un dod spēku runāt Kunga Vārdu ka notiek Dziedināšanas zīmes un brīnumi viņa Svētajā Vārdā.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 12:46:54
ak, lepnība, lepnība ... un tā arī tas sektantisms sākas...
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.29 12:52:41
Aivars

Nenoliegšu - ir tāda bīstamība un, diemžēl, visai bieži pārkāpju šo trauslo robežu un katru reizi nožēloju un atgriežos pie Kristus. Taču Viņš ir mums visiem žēlīgs un pacietīgs pamācīšanā un pārmācīšanā, līdz kamēr mēs topam pilnīgi. Redzi - man nebija īpaši grūti iziet no sektām, taču daudz grūtāk ir izdabūt sektantismu laukā no manis paša. Saproti - tā jau ir vesela domāšanas sistēma, kas mums tiek iedzīta, lai mēs būtu kādai konfesijai pieņemami.

Lai nu kā - mans mērķis nav vis skatīties uz visiem no augšas ar lepnību, bet gan vienkārši skatīties tā, lai es visus redzētu, ka varētu būt sadraudzībā ar visiem, nevis tikai man tīkamāko grupējumu. Nu labi, mani kaitina šis un kaitina tas, bet to savu kaitināšanu vajag upurēt, lai tikai nepazaudētu sadraudzību mīlestībā ar brāļiem un māsām. Kas attiecas uz nesaiešanos ar nepaklausīgajiem un aktritējiem - tas attiecas uz katru vietējo draudzi kopumā. Nevienai atsevišķai daļai nav šādas tiesības. Reizēm mums jāļauj sevi ievainot, lai tikai nepazaudētu sadraudzību ar brāli, taču reizēm Dievs mums var atklāt, kurš brālis šādā veidā neatgriezīsies un vajag pieņemt stingrākus mērus - izslēgšanu no sadraudzības. Taču, jebkurā gadījumā, mums nav tiesību rīkoties pašiem miesīgā veidā.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 12:59:02
Ingars
neesi domājis par to, ka reizēm tā vietā, lai kaut ko `dabūtu laukā`, der fokusēties uz to, ar ko `piepildīties`? Negatīvisms un tukšība nez vai ir Kristus ceļš, ne? Tas tā kā tuvāks farizejiem, kas arī nošķīrās no visiem nepareizajiem un nepareizā
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.29 13:12:49
Aivars

Attiecībā uz grēku nevar būt nekāda pozitīva attieksme. Mē nevaram piepildīties ar kaut ko labu, ja esam pilni ar kaut ko sliktu. Patiesībā, piepildīšanās ar labo vienmēr nozīmē ļaunā izspiešanu ārā. Dziļa šķīstīšanās ir obligāts process pirms svaidījuma saņemšanas. Citādi Jaunais Vīns tiek liets vecajā ādas maisā, kurš pārplīst un vīns izlīst ārā. Pirms pestīšanas Ādams un Ieva tika nošķirti no Dieva tuvuma. Pirms Evaņģēlija sludināšanas nāca grēku nožēlas sludināšana, pirms augšāmcelšanās bija Ģetzemane un Golgāta utt.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.29 13:20:42
Ingars
Patiesībā, piepildīšanās ar labo vienmēr nozīmē ļaunā izspiešanu ārā.
Varbūt, pie šī arī varētu palikt un par to padomāt?
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2012.10.29 13:24:58
Ingars... un kaa sanaak ar to ljaunaa izspieshanu?

Nazinu es kaa slinkjis peec dabas... ja Kristus teicaas to dariit, tad lai dara... un neko... pieredze liecina, ka vinjam tas daudz labaak sanaak nekaa man... ij skat, kaada vieta labajam izveidojas... kuru arii, es kaa slinkjis buudams, ljauju Kristum dariit... sak, maz ko es iedomaajos par labu esam, a taa... vinjsh to meeslu kaudzi izmeeza, vinjsh arii tiesiigs daarzu staadiit. Es - slinkjis.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 110 , pavisam kopa bijuši: 10990